De tilhører en minoritet i landet Er kirkedøren åpen for dem?

Les mer
Foto: Mparany Rakotondrainy Last ned

Bortført og livredd

Barite er 15 år og livredd. Hun har nettopp opplevd at en mann kidnappet henne da hun var på vei til markedet, og hun vet hva som kommer. Han vil at hun skal bli konen hans.

Når målgruppen også blir fiende

- De siste ukene har jeg måttet ta inn over meg en kjensgjerning jeg i det lengste har forsøkt å fornekte, forteller Ingvald A. Frøyen, pendlermisjonær til Mali. - Fulaniene er i ferd med selv å bli sin egen verste fiende, og også en trussel for kirken.

På andre siden av gjerdet

Tun har bodd mesteparten av livet i et lite skur utenfor gjerdet og utenfor samfunnet. Folk har ropt etter ham og kalt ham for søppel. Nå har han møtt Guds kjærlighet og fått en ny familie.

Trygghet i troen

Rune Bratseths tro hjalp ham til å beholde bakkekontakten i fotballkarrieren. – Den setter ting i perspektiv.
Les mer

Livskraftig menighet i vekst

For snart 15 år siden var NMS med på å stifte en internasjonal menighet i Oslo. I dag er Oslo International Church en livskraftig menighet i vekst. Blant de mange migrantmenighetene i Oslo står OIC i en særstilling med så mange nasjonaliteter involvert – også nordmenn. Ved siden av mange nasjonaliteter, har kirkegjengerne også bakgrunn fra mange ulike kirkesamfunn. Menigheten har siden 2014 holdt sine gudstjenester i Bakkehaugen kirke i Oslo på søndag ettermiddag. Gudstjenestene holdes hele året, også om sommeren. I gjennomsnitt er det ca. 65 personer til stede. Under gudstjenesten er det søndagsskole for barna, den teller 20-22 barn.
Les mer

Dypdykk i NMS

For deg som er interessert i å lese nyheter om NMS og vil se hvilke arrangement vi har.

Les mer

Bli med

Du har mange ulike muligheter til å bidra med din tid i NMS sitt arbeid, enten om du vil reise ut med oss eller gjøre noe bra i lokalmiljøet.

Les mer

Glimt fra arbeidet

Interessert i å lese om hva som skjer i de ulike landene vi jobber i?

Les mer

Motta
nyheter

Få varsel om nye nyheter på e-post.


Expand Lukk Søk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp