Tilbake til nms.no Maliblogg
Meny
Last ned

Mosebøkene er oversatt til fulani

I vinter ble endelig alle Mosebøkene ferdige. De er trykket med latinske (altså våre) bokstaver, og i skrivende stund er man i ferd med å trykke dem med arabiske bokstaver også.

Jeg var i et selskap for et par år siden.

«Hva holder du på med?»

«Jeg oversetter Det gamle testamentet til et afrikansk språk.»

«Åh. Trenger egentlig Afrika Det gamle testamentet?»

I samtalen som fulgte, skjønte jeg at mennesket ved siden av meg tenkte at Afrika verken trenger Det gamle eller Det nye testamentet, de er vel salige i sin egen tro? Men spørsmålet om Afrika trenger Det gamle testamentet når langt inn i kirker og kristne organisasjoner, til og med i organisasjoner som driver med bibeloversettelse. Tanken er at Det nye testamentet er nok, og at Det gamle testamentet kan forvirre mer enn det bygger opp. Oversett bibelhistorien og de viktigste profetene, sier de.

Har de rett? Kan Det gamle testamentet forvirre?

Absolutt. For Det gamle testamentet gir uttrykk for jødenes tro, en tro som Jesus tok et oppgjør med. Men for å forstå hvem Jesus er og hva han gjorde, da trenger vi Det gamle testamentet, også lovene og reglene i Mosebøkene.

Det gamle testamentet ble begynt oversatt til fulani for 20 år siden, Ketil Vestbøstad ledet teamet. De oversatte 1. og halve 2. Mosebok pluss deler av 4. Mosebok. Så ble det stopp veldig lenge. For ti år siden kom jeg med i teamet og ledet Ketils medarbeidere, først i oversettelsen av noen historiske bøker, så i resten av Mosebøkene. Underveis har vi hatt en stopp til, men i vinter ble endelig alle Mosebøkene ferdige. De er trykket med latinske (altså våre) bokstaver, og i skrivende stund er man i ferd med å trykke dem med arabiske bokstaver også.

Som bildet viser, er bøkene flotte. Trykkingen har vært et økonomisk løft. Om ikke lenge skal vi også trykke Josva – 2. Kongebok, men da trykker vi bare billige paperbacks. For, som en kristen fulani sier: Det er bare vi kristne som er interessert i å lese bibelhistorien. Men Mosebøkene, Tawreeta Muusaa, den vil alle lese.

Årsaken til at Mosebøkene er etterspurt, er at de er nevnt i Koranen. Linjiila, evangeliet, er også nevnt, derfor har vi også trykket Det nye testamentet som fine bøker, med både latinske og arabiske bokstaver.

Men altså, forvirrer Mosebøkene?

3. Mosebok med alle sine lover om mat og om renselse fra urenhet, om ofringer og om sykdommer, er det med på å bygge opp? En gang vi leste nettopp 3. Mosebok på fulani sammen med en kristen og en muslim, ble forholdet mellom Moseloven og Jesus et tema mellom dem. For muslimen ble forvirret, har dere slike lover i kristendommen? De er mye strengere enn de muslimske lovene. Men den kristne – som aldri hadde lest Moseloven før – greide å sette Moseloven inn i sin rette sammenheng. Det har seg slik, forklarte han, at jødene forsøkte å holde alle disse strenge lovene. Men de greide det ikke. Det er derfor Jesus kom! Han oppfylte loven, og han er selv blitt et offer for å rense oss fra synd.

Slik er Tawreeta Muusaa med på å få kristne og muslimer til å snakke sammen om tro.

Les innlegget →

Nye beitemarker og nye misjonsmarker

I snart 40 år har NMS vore med på arbeidet med å dela evangeliet med maliske fulaniar. Dei siste ti åra har arbeidet vorte gjort vanskeleg av ein stadig forverra sikkerheitssituasjon.

«I kuldetida kjem eg på besøk til dykk, gjerne i ein månads tid. Då ønskjer eg å få undervisning om Jesus sin veg.»

Fulanien som sa desse orda har kuflokkane sine sør-aust i Guinea, medan familien bur over grensa til Elfenbeinskysten. Sjølv om han er født og oppvaksen i Elfenbeinskysten omtalar guineanarane både han og andre fulaniar i området som maliarar. Årsaka er at familiane deira opphaveleg kjem frå Mali, og at dei i løpet av 2-3 generasjonar har migrert sørover mot grønare beitemarker.

I snart 40 år har NMS vore med på arbeidet med å dela evangeliet med maliske fulaniar. Dei siste ti åra har arbeidet vorte gjort vanskeleg av ein stadig forverra sikkerheitssituasjon. Militante islamistar, ulike væpna grupper og Mali sin hær angrip kvarandre. NMS støttar misjonærar frå vår kamerunesiske søsterkyrkje som framleis bur og jobbar i landet.

På grunn av den uforutsigbare sikkerheitssituasjonen har misjonen i Mali bestemt seg for å undersøkja mogelegheita for å jobba blant maliske fulaniar utanfor landet sine grenser. Difor har eg det siste arbeidsåret budd i Guinea, like sør-vest for Mali. Eg har hatt tre fokusområder i jobben som NMS-misjonær basert i Guinea:

  1. Å kartlegga i kva område i Guinea ein finn konsentrasjonar av maliske fulaniar.
  2. Å etablera ein stad nært Mali der me kan ta i mot folk for fellesskap og undervisning.
  3. Å byggja relasjonar og tillit til guineanske kyrkjer og kristne.

Dette arbeidet gjer eg saman med ein kristen fulani frå Mali, som lenge har hatt kyrne sine i Guinea.

Nyleg var me på besøk i sør-aust Guinea, invitert av ein guineansk misjonær som tipsa oss om at det er mange maliske fulaniar i området. Me fann at den vesle byen han bur i er full av maliske fulaniar. Mange er der med kuflokkane sine, medan andre jobbar som gjetarar. Dei fleste har komen via Elfenbeinskysten, medan andre har komen direkte frå Mali. Dei fleste har familiane sine i Elfenbeinskysten, medan andre bur i Guinea saman med familiane sine. Me møtte flest folk med bakgrunn frå Mopti-regionen, men også folk frå Segou- og Koulikoro-regionane.

Dagane vart nytta til å bli kjent med folk på to av dei faste møteplassane til fulaniane i byen: ved eit apotek for dyremedisinar og på ei matte under eit mangotre. Om kveldane kom folk på besøk til oss. Fleire personar signaliserte interesse for å få undervisning i kristen tru. Ein ung rik mann (i form av mange kyr) vart med oss tilbake til nord-Guinea for å få bibelundervisning nokre dagar. Før han reiste sørover igjen uttrykte han eit ønskje om å følgja Jesus, og at han vil koma tilbake etter regntida for meir undervisning.

Etter besøket i sør-Guinea er me oppmuntra og har fått nytt håp for arbeidet blant maliske fulanarar basert i Guinea.

Les innlegget →

Feiring av 8.mars i Mopti

«La oss forene oss, og bekjempe omskjæring av jenter og barneekteskap», står det på fanen fra det integrerte prosjektet under årets 8. mars-markering i Mopti.

Årets 8. mars-parade i gikk av stabelen i Mopti, med stort engasjement for kvinners rettigheter. Utviklingsprosjektet PDRM (Utviklingsprosjektet på landsbygda i Mopti region), som NMS støtter gjennom partnerorganisasjonen MELM (Evangelisk-luthersk misjon i Mali) var med med sine paroler: «Nei til barneekteskap og omskjæring av jenter», «Ingen fred uten kvinner», «PDRM sier ja til økonomisk frigjøring av kvinner», og «kvinners rett til å ta beslutninger for eget liv».

La oss mobilisere og kjempe mot barneekteskap og omskjæring av jenter!

Se bilder fra 8. mars-markeringen i bildekarusellen under.

Les innlegget →

Misjonsarbeid i Guinea i minst tre år fremover

På styremøtet i MELM i Bamako den 16. og 17. november 2022 ble det bestemt at MELM, NMS sin samarbeidsmisjon i Mali, åpner for et prosjekt med misjonsarbeid i nabolandet Guinea i tre år fremover.

Bakgrunnen for vedtaket er den vanskelige sikkerhetssituasjonen i Mali. Sikkerhetssituasjonen gjør at NMS ønsker å tenke nytt og prøve ut nye måter å jobbe på. MELM sitt styre understreket at målgruppen for arbeidet fremdeles skal være den samme: fulanitalende mennesker fra Mali. Prosjektet vil bli evaluert i løpet av det andre året, for å bestemme om det skal gjøres permanent eller ikke.

NMS-misjonær Frode Brügger Sætre blir den første MELM-misjonæren som etablerer seg i regionen Kankan i Guinea, om lag 200 kilometer fra grensen med Mali. Her etablerer han seg sammen med en kristen fulanifamilie fra Mali, som vil fungerer som verter for MELM sitt misjonsarbeid i området. Sammen med den kristne familien ønsker Frode å opprette en «fredsplass» der de kan ta imot fulanier fra Mali for kortere eller lengre tid, for fellesskap, bønn, opplæring, hvile og utsending.

Be om at det praktiske må legge seg til rette både for Frode og den kristne fulanifamilien, og for prosessen med å etablere en fredsplass i Kankan i Guinea. Be om godt samarbeid og god forståelse med guineanske kristne

Les innlegget →
Flere blogginnlegg

Følg
bloggen

Få varsel om nye blogginnlegg på e-post.


Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp