Tilbake til nms.no Maliblogg
Meny
Last ned

Nye beitemarker og nye misjonsmarker

I snart 40 år har NMS vore med på arbeidet med å dela evangeliet med maliske fulaniar. Dei siste ti åra har arbeidet vorte gjort vanskeleg av ein stadig forverra sikkerheitssituasjon.

«I kuldetida kjem eg på besøk til dykk, gjerne i ein månads tid. Då ønskjer eg å få undervisning om Jesus sin veg.»

Fulanien som sa desse orda har kuflokkane sine sør-aust i Guinea, medan familien bur over grensa til Elfenbeinskysten. Sjølv om han er født og oppvaksen i Elfenbeinskysten omtalar guineanarane både han og andre fulaniar i området som maliarar. Årsaka er at familiane deira opphaveleg kjem frå Mali, og at dei i løpet av 2-3 generasjonar har migrert sørover mot grønare beitemarker.

I snart 40 år har NMS vore med på arbeidet med å dela evangeliet med maliske fulaniar. Dei siste ti åra har arbeidet vorte gjort vanskeleg av ein stadig forverra sikkerheitssituasjon. Militante islamistar, ulike væpna grupper og Mali sin hær angrip kvarandre. NMS støttar misjonærar frå vår kamerunesiske søsterkyrkje som framleis bur og jobbar i landet.

På grunn av den uforutsigbare sikkerheitssituasjonen har misjonen i Mali bestemt seg for å undersøkja mogelegheita for å jobba blant maliske fulaniar utanfor landet sine grenser. Difor har eg det siste arbeidsåret budd i Guinea, like sør-vest for Mali. Eg har hatt tre fokusområder i jobben som NMS-misjonær basert i Guinea:

  1. Å kartlegga i kva område i Guinea ein finn konsentrasjonar av maliske fulaniar.
  2. Å etablera ein stad nært Mali der me kan ta i mot folk for fellesskap og undervisning.
  3. Å byggja relasjonar og tillit til guineanske kyrkjer og kristne.

Dette arbeidet gjer eg saman med ein kristen fulani frå Mali, som lenge har hatt kyrne sine i Guinea.

Nyleg var me på besøk i sør-aust Guinea, invitert av ein guineansk misjonær som tipsa oss om at det er mange maliske fulaniar i området. Me fann at den vesle byen han bur i er full av maliske fulaniar. Mange er der med kuflokkane sine, medan andre jobbar som gjetarar. Dei fleste har komen via Elfenbeinskysten, medan andre har komen direkte frå Mali. Dei fleste har familiane sine i Elfenbeinskysten, medan andre bur i Guinea saman med familiane sine. Me møtte flest folk med bakgrunn frå Mopti-regionen, men også folk frå Segou- og Koulikoro-regionane.

Dagane vart nytta til å bli kjent med folk på to av dei faste møteplassane til fulaniane i byen: ved eit apotek for dyremedisinar og på ei matte under eit mangotre. Om kveldane kom folk på besøk til oss. Fleire personar signaliserte interesse for å få undervisning i kristen tru. Ein ung rik mann (i form av mange kyr) vart med oss tilbake til nord-Guinea for å få bibelundervisning nokre dagar. Før han reiste sørover igjen uttrykte han eit ønskje om å følgja Jesus, og at han vil koma tilbake etter regntida for meir undervisning.

Etter besøket i sør-Guinea er me oppmuntra og har fått nytt håp for arbeidet blant maliske fulanarar basert i Guinea.

Les innlegget →

Feiring av 8.mars i Mopti

«La oss forene oss, og bekjempe omskjæring av jenter og barneekteskap», står det på fanen fra det integrerte prosjektet under årets 8. mars-markering i Mopti.

Årets 8. mars-parade i gikk av stabelen i Mopti, med stort engasjement for kvinners rettigheter. Utviklingsprosjektet PDRM (Utviklingsprosjektet på landsbygda i Mopti region), som NMS støtter gjennom partnerorganisasjonen MELM (Evangelisk-luthersk misjon i Mali) var med med sine paroler: «Nei til barneekteskap og omskjæring av jenter», «Ingen fred uten kvinner», «PDRM sier ja til økonomisk frigjøring av kvinner», og «kvinners rett til å ta beslutninger for eget liv».

La oss mobilisere og kjempe mot barneekteskap og omskjæring av jenter!

Se bilder fra 8. mars-markeringen i bildekarusellen under.

Les innlegget →

Misjonsarbeid i Guinea i minst tre år fremover

På styremøtet i MELM i Bamako den 16. og 17. november 2022 ble det bestemt at MELM, NMS sin samarbeidsmisjon i Mali, åpner for et prosjekt med misjonsarbeid i nabolandet Guinea i tre år fremover.

Bakgrunnen for vedtaket er den vanskelige sikkerhetssituasjonen i Mali. Sikkerhetssituasjonen gjør at NMS ønsker å tenke nytt og prøve ut nye måter å jobbe på. MELM sitt styre understreket at målgruppen for arbeidet fremdeles skal være den samme: fulanitalende mennesker fra Mali. Prosjektet vil bli evaluert i løpet av det andre året, for å bestemme om det skal gjøres permanent eller ikke.

NMS-misjonær Frode Brügger Sætre blir den første MELM-misjonæren som etablerer seg i regionen Kankan i Guinea, om lag 200 kilometer fra grensen med Mali. Her etablerer han seg sammen med en kristen fulanifamilie fra Mali, som vil fungerer som verter for MELM sitt misjonsarbeid i området. Sammen med den kristne familien ønsker Frode å opprette en «fredsplass» der de kan ta imot fulanier fra Mali for kortere eller lengre tid, for fellesskap, bønn, opplæring, hvile og utsending.

Be om at det praktiske må legge seg til rette både for Frode og den kristne fulanifamilien, og for prosessen med å etablere en fredsplass i Kankan i Guinea. Be om godt samarbeid og god forståelse med guineanske kristne

Les innlegget →

Stor dag i Mopti-regionen i Mali

Landsbyutviklingsprosjektet NMS har støttet i lang tid går nå over i en ny fase. 38 landsbyer har allerede avskaffet kjønnslemlestelse. Fremover vil en også avskaffe barneekteskap.

Dette var budskapet under en tilstelning i Mopti-regionen onsdag denne uken. «Sous-préfet», en offentlig myndighetsperson, fortalte foran flere tilhørere at prosjektet til nå har vist gode resultater. 38 landsbyer i området har signert avtale om å avskaffe kjønnslemlesting. Framover jobbes det også med å avskaffe barneekteskap.

Landsbyutviklingsprosjektet NMS er med og støtter har som mål å styrke barns, og særlig jenters rettigheter. Nå går prosjektet inn i en ny fase. Dette gjøres i samarbeid med religiøse ledere og lokale aktører som ønsker endring.

Når landsbyen er enig om om å slutte med kjønnslemlestelse og barneekteskap, planlegges en offentlig seremoni hvor avtalen om å stanse skikken signeres.

NMS jobber også med spare – og lånegrupper for unge voksne og for kvinner, samt hjelp til å starte egen business. Noe av overskuddet fra disse gruppene blir brukt for å finansiere rettighetsarbeidet.

Her kan du se en video fra tilstelningen onsdag denne uken.

Les innlegget →
Flere blogginnlegg

Følg
bloggen

Få varsel om nye blogginnlegg på e-post.


Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp