Tilbake til nms.no Maliblogg
Meny
Foto: Øyvind Ulland Eriksen Last ned

Bekjemper korona-viruset med vann, såpe og radio

Landsbyutviklingsprosjektet vårt bygger nå 80 vaskestasjoner i flyktningeleirer. Takket være radiostudioet som produserer radioprogrammer når informasjon om viruset lenger ut.

Korona-pandemien preger arbeidet også i Mali. Tallene på bekreftede smittede ser ut til å være stigende og har vært oppe i 78 nye tilfeller på en dag. (28. mai). Verdens Helseorganisasjon (WHO) har satt uoppdagede smittetilfeller øverst på sin liste over akutte utfordringer i Mali, så mørketallene kan være store.

Uroligheter og drap
Siden korona-pandemien kommer på toppen av de store utfordringene Mali allerede har knyttet til sikkerhet og ulike militsgrupper som herjer, trenger landet vår støtte mer enn noen gang. Avisen Vårt Land og en del andre norske medier hadde nettopp en sak om et angrep på en fulani-landsby i sentral-Mali, med mer enn 20 drepte. Slike angrep skjer så ofte at det ikke alltid regnes som en nyhetssak lenger. På grunn av urolighetene er det nå over 30 000 flyktninger i Region Mopti, der misjonen tidligere hadde sitt hovedkontor.

Bekymret for en sårbar befolkning
Landsbyutviklingsprosjektet NMS støtter i Mali ønsker å bidra til å redusere smitten og å hjelpe sårbare grupper til å kunne beskytte seg selv. Selv om hovedkontoret ble flyttet til hovedstaden av sikkerhetsgrunner, fortsetter landsbyutviklingsprosjektet sitt arbeid midt i den mest urolige delen av landet.

Gabdo Cisse som er leder for landsbyutviklingsprosjektet sier hun er bekymret over at befolkningen ikke tar forhåndsreglene som er nødvendige for å beskytte seg. Det kan handle både om uvitenhet og om at vannmangel, matmangel og boforhold gjør det umulig å følge reglene. Nå setter de i gang med korona-forebyggende tiltak.

Vaskestasjoner, såpe og radioprogrammer
Det skal settes opp 80 «vaskestasjoner» i flyktningeleirer. I et land der både vann og såpe er luksusvarer for mange mennesker, er tilgang til å vaske hender av stor betydning. Utstyr for å sette opp vaskestasjoner og såpe fordeles også i landsbyene gjennom ressurspersoner som er knyttet til prosjektet. Det skal også settes opp «vaskestasjoner» for håndvask på ni kommunale helsesentre.

I tillegg produseres det radioprogrammer med informasjon om Covid 19 på ulike lokale språk, og prosjektarbeiderne underviser om viruset og hvordan man kan beskytte seg når de har møtepunkter med lokalbefolkningen.

Les innlegget →

Ser talenter

Den nye diakonilederen Danaya Goïta vil hjelpe mennesker i Mali til å se sine egne ressurser.

Hvert år får hundrevis av mennesker hjelp fra det diakonale arbeidet NMS støtter i Mali. NMS sin samarbeidspartner har fått ny diakonileder. Danaya Goïta har bare hatt jobben et halvt år, men har allerede utmerket seg med sitt initiativ og sin arbeidsglede. Nå ønsker han å være med på å spre «Use Your Talents»-metoden i Mali.

Best på opptaksprøven

Danaya Goita har jobbet et halvt år som diakonileder for NMS sin samarbeidspartner i Mali. Foto: Stina Margrete Aanderaa Neergård.

Danaya er jurist. Tidligere jobbet han som utviklingsagent i et statlig utviklingsprogram. 33-åringen giftet seg for ett år siden og ble nettopp far for første gang. Utlysningen av jobben som diakonileder fant han på internett.

– Jeg er kristen og kommer fra en kristen familie i Koutiala. Derfor kjente jeg til misjonens arbeid blant fulanifolket. Men jeg visste ikke på forhånd at misjonen også drev med diakoni. Stillingsannonsen gav meg lyst til å søke, forteller Danaya som også måtte gjennom opptaksprøve og tester før han fikk jobben. Det er vanlig i Mali for å finne ut hva søkerne er gode for. Danaya gjorde det best av alle og fikk jobben. Det er han godt fornøyd med.

Listen over mennesker som har fått hjelp og støtte dette halvåret er lang. Blant mye annet har han ansvar for en stipendordning som gir støtte til 168 elever og studenter.

– Nestekjærlighet er evangelisering i handling, sier han.

Bruk talentene

Danaya har lært mye det siste halvåret. Blant annet har han blitt kjent med konseptet «Use Your Talents» (UYT), noe han er veldig begeistret for.

– Metoden ble utviklet på Madagaskar, men sprer seg til stadig flere land. Grunntanken er at alle mennesker har evner og muligheter som man kan ta utgangspunkt i for å skape positiv endring, sier han.

– Tanken om å fokusere på det man har og ikke på det man ikke har, er fantastisk bra, fortsetter Danaya. Han har også arrangert en ungdomskonferanse om UYT i Sévaré sammen med misjonens landsbyutviklingsprosjekt og en organisasjon som jobber mot ekstremisme i Mali.

– Over 120 unge mennesker deltok. Også kristne ungdommer fra fulanimenigheten vår i Sévaré var med. Både der og i Mopti har det blitt dannet egne UYT-grupper.

Vasket sykehuset

Begge gruppene er i gang med aktiviteter.

– Gruppa i Sévaré vasket hele sykehuset og har plantet trær. Utgiftene de har hatt med dette, har de dekket med egne, innsamlede midler. Mopti-gruppen består av mange unge jenter. De har begynt å selge kaker for å få inntekter.

Nå er planen at vi skal få arrangert en tilsvarende konferanse, som den i Sévaré, i Sør-Mali, sier Danaya håpefullt.

 

Hva er «Use your talents»?

«Hva kan vi gjøre med det vi har her og nå?», er det sentrale spørsmålet i denne måten å drive utviklingsarbeid på. Å starte med lokale ressurser skaper individuell og kollektiv utvikling.

 

Les innlegget →

Vi kommer til å vinne denne kampen

Til tross for store sikkerhetsutfordringer i hverdagen er Gabdo Cissé full av håp når det gjelder kampen mot kjønnslemlestelse av jenter i Mali.

Gabdo Cissé er selv mor til tre jenter. Siden 2015 har hun vært koordinator og leder for PDRM som er misjonens landsbyutviklingsprosjekt i Mali.

– Vi er 14 ansatte, sju kvinner og sju menn, forteller Gabdo. – Målet for arbeidet vårt er å stanse praksisen med kjønnslemlestelse av jenter. I tillegg hjelper vi landsbyer til å etablere spare- og lånegrupper for ungdom og kvinner.

MÅTTE TREKKE SEG UT

Sikkerhetssituasjonen i Mali er blitt veldig krevende. Terrorisme og høy kriminalitet gjør det farlig å forflytte seg i Mopti-regionen, der prosjektet holder til.
– Vi måtte trekke oss ut av 60 landsbyer vi jobbet i tidligere. I stedet har vi etablert nytt arbeid i 35 andre landsbyer.– Er du redd når du reiser rundt?– Nei, jeg er ikke redd, svarer hun. – Til nå har jeg aldri havnet i noen farlig situasjon. Jeg vet hvor jeg kan dra når. Og vi er som regel invitert og ønsket dit vi drar.

Les innlegget →

Trosser konflikter og trusler

De feirer gudstjeneste hver søndag, driver to kor, søndagsskole og kvinnegruppe. Men det blir stadig farligere å være kristen i Mali.

I en liten by i Mali bor det fem kristne fra folkegruppen fulani. Med stort og smått teller de omtrent 30 personer. De siste sju årene har forholdene bare blitt verre og verre for dem, både når det gjelder økonomi og sikkerhet. De kristne fulaniene er ekstra utsatt for forfølgelse og problemer, og det er ikke lenger trygt nok i området til at misjonærer får bo i byen.

Gudstjeneste hver søndag

I 2011 ble det satt opp et lite kirkebygg, etter at menigheten hadde planlagt og spart til dette i noen år. Også norske givere var med på å støtte kirkebyggingen i Mali. Så å si hver søndag i disse årene har menigheten feiret gudstjeneste i dette bygget, til og med i 2012 da byen var invadert av islamister. De følger liturgien i bønneboka, synger sanger de har laget selv, og to av mennene bytter på å preke.

– Vi er redde!

På telefon fra Mali forteller kvinnene «Kumba» og «Hadjata» om hvordan det går med dem og menigheten. Kumba har nylig flyttet tilbake til byen sammen med familien sin, etter å ha bodd noen år et annet sted.
– Vi fikk mange problemer der vi bodde, fordi det var mye fiendskap mellom fulaniene og de andre folkegruppene, forteller hun.
– Vi følte oss ikke trygge. Da vi snakket om å flytte, hadde jeg lyst til å dra sørover til hovedstaden. Men etter tre dager med bønn og faste kjente vi at Gud ønsket at vi skulle flytte hit igjen. Vi kom hit nesten som vi stod og gikk, og fikk ikke med oss så mye bagasje. Nå bor vi midlertidig på kirketomta, fortsetter Kumba.
Heller ikke her kjennes det helt trygt.
De kristne fulaniene kjenner ofte at de
er redde.
– Men hittil er det ingen som har plaget oss eller forstyrret oss når vi samles i kirken, så da fortsetter vi, sier Hadjata.

Sang og krangling

Kumba er flink til å synge og har laget mange sanger. En av døtrene har «arvet» denne gaven, og nå har de store jentene i menigheten laget et kor som forbereder sanger til gudstjenesten. Ikke nok med det, den eldste datteren er korleder for de små barna som også har sitt eget kor. I tillegg har de søndagsskole der en av de gifte damene og en av de unge jentene samarbeider som ledere. Hver onsdag ettermiddag samles kvinnene til bønnemøte, og hver fredag er det også bønnemøte i kirka. Likevel synes ikke Kumba at det går helt bra med dem.
– Det er også mye som er vanskelig i menigheten, sier hun.
– Vi krangler og har konflikter. Aller mest krangler vi om menighetens kirkekasse, fordi det forsvinner penger fra den. Hjertene våre er ikke rene, og noen sier ikke sannheten.

En ørkenvandring

Ingvald Frøyen er mangeårig misjonær i Mali.
– Jeg har brukt israelsfolkets 40 år i ørkenen som et speil for å beskrive livet i menighetene i Mali, forteller han.
– De er underveis. Det er en liten gruppe, og livet er krevende. De spør seg om når livet skal snu. Noen lurer på hvorfor «de dro ut i ørkenen». Det er kanskje den neste generasjonen, barna til de første kristne, som vil oppleve å «komme inn i det lovede landet». Håpet ligger i det faktum at disse små og ofte skrale menighetene tross alt lever, samles om Guds ord og holder fast på bekjennelsen.

Våger å følge Jesus

Vi spør Kumba og Hadjata: Hvorfor fortsetter dere å gå i kirka? Hvordan klarer dere å holde fast ved troen når det til og med er farlig å være kristen?
– Fordi bønn og Guds Ord hjelper meg tross alt, svarer Hadjata.
– Jeg kan ikke klare meg uten. Jeg vil tro på Jesus til jeg dør, for ingenting annet er verdt noe for meg.
– Folk ser meg kanskje som en lutfattig dame, men penger kan ikke få deg til himmelen, sier Kumba.
– Jeg setter mitt håp til Jesus som er frelseren min. Jeg opplever at Jesus hjelper meg også.

En gang satt jeg i en bil som ble stoppet av terrorister. De hadde drept babyen til en dame i en av bilene som kjørte foran oss. Jeg hadde også en baby med meg, og jeg ba Jesus så inderlig om å beskytte oss. Og terroristene lot oss være. Sånne ting har jeg opplevd flere ganger.

– Be for oss!

Kumba og Hadjata synes det er godt hvis noen vil være med og be for dem.
– Be om at vi får et godt fellesskap i menigheten og at vi finner ut av proble-mene med pengekassa, sier Hadjata.
– Be om fred i Mali. Be om at barna våre blir bevart i troen. Jeg har fire tenåringsdøtre, og frierne har begynt å komme, men vi ønsker at de skal få kristne ektemenn. Dette er et stort bønneemne for oss, sier Kumba.
– Og be om at vi får være trygge!

Les innlegget →
Flere blogginnlegg

Følg
bloggen

Få varsel om nye blogginnlegg på e-post.


Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp