Tilbake til nms.no Maliblogg
Meny
Last ned

Misjonsarbeid i Guinea i minst tre år fremover

På styremøtet i MELM i Bamako den 16. og 17. november 2022 ble det bestemt at MELM, NMS sin samarbeidsmisjon i Mali, åpner for et prosjekt med misjonsarbeid i nabolandet Guinea i tre år fremover.

Bakgrunnen for vedtaket er den vanskelige sikkerhetssituasjonen i Mali. Sikkerhetssituasjonen gjør at NMS ønsker å tenke nytt og prøve ut nye måter å jobbe på. MELM sitt styre understreket at målgruppen for arbeidet fremdeles skal være den samme: fulanitalende mennesker fra Mali. Prosjektet vil bli evaluert i løpet av det andre året, for å bestemme om det skal gjøres permanent eller ikke.

NMS-misjonær Frode Brügger Sætre blir den første MELM-misjonæren som etablerer seg i regionen Kankan i Guinea, om lag 200 kilometer fra grensen med Mali. Her etablerer han seg sammen med en kristen fulanifamilie fra Mali, som vil fungerer som verter for MELM sitt misjonsarbeid i området. Sammen med den kristne familien ønsker Frode å opprette en «fredsplass» der de kan ta imot fulanier fra Mali for kortere eller lengre tid, for fellesskap, bønn, opplæring, hvile og utsending.

Be om at det praktiske må legge seg til rette både for Frode og den kristne fulanifamilien, og for prosessen med å etablere en fredsplass i Kankan i Guinea. Be om godt samarbeid og god forståelse med guineanske kristne

Les innlegget →

Stor dag i Mopti-regionen i Mali

Landsbyutviklingsprosjektet NMS har støttet i lang tid går nå over i en ny fase. 38 landsbyer har allerede avskaffet kjønnslemlestelse. Fremover vil en også avskaffe barneekteskap.

Dette var budskapet under en tilstelning i Mopti-regionen onsdag denne uken. «Sous-préfet», en offentlig myndighetsperson, fortalte foran flere tilhørere at prosjektet til nå har vist gode resultater. 38 landsbyer i området har signert avtale om å avskaffe kjønnslemlesting. Framover jobbes det også med å avskaffe barneekteskap.

Landsbyutviklingsprosjektet NMS er med og støtter har som mål å styrke barns, og særlig jenters rettigheter. Nå går prosjektet inn i en ny fase. Dette gjøres i samarbeid med religiøse ledere og lokale aktører som ønsker endring.

Når landsbyen er enig om om å slutte med kjønnslemlestelse og barneekteskap, planlegges en offentlig seremoni hvor avtalen om å stanse skikken signeres.

NMS jobber også med spare – og lånegrupper for unge voksne og for kvinner, samt hjelp til å starte egen business. Noe av overskuddet fra disse gruppene blir brukt for å finansiere rettighetsarbeidet.

Her kan du se en video fra tilstelningen onsdag denne uken.

Les innlegget →

Årsrapport fra Mali

Når Gud lukker en dør, så åpner han alltid et vindu et sted. Uttrykket fra Sound of Music kunne ikke vært mer treffende for arbeidet i Mali/Guinea.

I Mali har ikke NMS eget kontor, men jobber gjennom styredeltakelse i vår samarbeidsorganisasjon MELM (Evangelisk-lutherske misjonsorganisasjonen i Mali) sammen med Frikirken og andre afrikanske partere fra Nigeria, Benin og Kamerun.

NMS støtter misjonsarbeidet i Mali gjennom utsendelser av misjonærer fra Kamerun og Benin. Sikkerhetssituasjonen har preget arbeidet i Mali, men tilstedeværelse er opprettholdt gjennom våre afrikanske utsendinger.

For vår norske misjonær Frode Brügger Sætre er situasjonen en annen. Sikkerhetssituasjonen i Mali er for tiden så vanskelig at NMS vurderer at det ikke som forsvarlig for en misjonær å sirkulere i fulanimiljøet. Fra januar til juni 2022 har Frode vært nord-øst i Guinea for å undersøke muligheten til å fortsette arbeidet blant Mali-fulanier fra Guinea. Denne forundersøkelsen gjøres sammen med en kristen fulani-venn som har yngre fulani-menn som ønsker å følge den kristne veien han går på. Frode vil sammen med direktøren i MELM skrive en rapport for styret i MELM som vil ta stilling til en mulig base i Guinea i årene framover.

Veien videre for arbeidet med å dele evangeliet blant fulanier

Bibeloversettelsesarbeidet til fulani har god framdrift. Målet for 2022 er å gi ut alle de fem mosebøkene i bokform på fulani. Koran-lærere i Mali gleder seg til å få lese dem på sitt eget språk.

Jeg vil også fremheve et av de mest vellykkede prosjektene i NMS-porteføljen, nemlig PDRM (landsbyutvikling i Mali). Arbeidet startet i 2009 med mål om å redusere konflikt og stoppe kjønnslemlestelse av jenter. Sivilsamfunnet og religiøse ledere har bidratt gjennom signerte avtaler å avslutte praksisen i 39 landsbyer. Arbeidet har hatt påvirkning på nasjonalt nivå.

Kampen mot kjønnsbasert vold er en kamp om rettigheter og demokratibygging

Neste fase er kampen mot barneekteskap og lokale arenaer for læring og kompetanseheving.

Kampen mot kjønnsbasert vold er en kamp om rettigheter og metoden det jobbes etter er rett og slett demokratibygging. På sikt skaper arbeidet fremtidig fred og forsoning i en region hjemsøkt av Jihad, opprør og interne konflikter. På tross av store sikkerhetsutfordringer og dalende framtidshåp i en tid med stor politisk uro og terrorhandlinger har arbeidet kunnet fortsette. Det skyldes ikke minst at den lokale staben har fått fornyet tro på arbeidet sitt. De ser at de har talenter og de vet hvordan de skal bruke dem selv om de har fått begrenset handlingsrom. Use Your Talents virker og brer om seg, også i Mali.

Les innlegget →

Ble kidnappet – delte evangeliet

Jeg trodde først jeg var døden nær, men Gud hadde sine egne planer, sier Umaru fra Mali.

26. april ble fulanien Umaru kidnappet av en voldelig militsgruppe. Han var på reise mellom to byer for å delta på et lovsangsseminar da bussen deres ble stanset.

Holdt som gissel i en hule

Slike milits-grupper er blitt vanlige i Sentral-Mali de siste ti årene. Frykt for islamist-grupper, lett tilgang på våpen og desperat fattigdom har gjort at de ulike etniske gruppene får behov for å beskytte seg selv og sine rettigheter. Konsekvensen er en grusom voldsspiral der fulani-milits angriper dogonlandsbyer og dogon-milits hevner seg med å angripe fulanier. Altfor mange mennesker er blitt drept de siste årene. Tusenvis blir flyktninger i eget land fordi de jages fra landsbyene sine.

Da bussen til Umaru ble stanset var det dogonmilits som var på ferde, og de ville ta fulanier. Derfor tvang de Umaru ut av bussen og tok ham med seg til en hule i fjellene.

Hele verden ba

Kvinnen som reiste sammen med Umaru skulle på det samme seminaret og måtte vettskremt og hulkende reise videre alene. Allerede mens hun satt på bussen begynte hun å ringe for å varsle om det som var skjedd. I løpet av noen timer ble bønnenettverk over hele verden mobilisert. Også i Norge mobiliserte NMS, både bønneringen for Mali, bønneakutten og facebook-gruppa som heter NMS bønn og fellesskap ble tidlig varslet og mange ble med i bønn. Bønn om at Umaru skulle bli fri. Bønn om at Gud måtte gi ham trøst og mot. Bønn for alle som blir utsatt for vold og kidnappinger i Mali. Bønn om fred.

Samtidig begynte misjonslederne i Mali å nøste i tråder og se på muligheten for å finne en kommunikasjonsvei inn til denne militsgruppa for å be dem om å sette Umaru fri.

Men menneskelig sett så det håpløst ut. Kunne Umaru komme levende fra dette?

Les innlegget →
Flere blogginnlegg

Følg
bloggen

Få varsel om nye blogginnlegg på e-post.


Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp