Ledige stillinger

Her finner du ledige stillinger i NMS.

Volontør

Vil du jobbe frivillig for NMS i utlandet? NMS trenger spesielt volontører til Madagaskar, Thailand og Kamerun, men det er mulig å søke seg til alle land NMS har misjonærer i. Som volontør velger du lengde på oppholdet selv. Noen blir en måned mens andre velger å bli et helt år.

Les mer

Vil du bli misjonær?

Hvordan vi jobber

Vil du lære mer om hvordan vi bekjemper urettferdighet, deler troen på Jesus og utrydder fattigdom?

Les mer

Hvem vi er

Menneskers møte med Guds kjærlighet skaper forandring i enkeltmennesker, menigheter og samfunn. Sammen kan vi forandre verden.

Les mer
Expand Lukk Søk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp