Gi en gave
Meny

Dele troen på Jesus

NMS deler troen på Jesus gjennom

Undervisning

 • Undervisning i tro, liv og teologi på bibelskolenivå og høyskole/universitetsnivå
 • Stipend til teologistudenter og bibelskoleelever der en prioriterer fattige, funksjonshemmede, kvinner og folk fra marginaliserte folkegrupper
 • Opplæring av kristne til lederskap og demokratiske prosesser i menighet og kirkeorganisasjon

Menighetsliv

 • Evangelisering, menighetsarbeid og menighetsdiakoni
 • Menighetsutvikling og oppstart av menigheter på nye steder
 • Opplæring av ledere for kristent barne- og ungdomsarbeid
 • Trosformidling til barn og unge
 • Sammen med lokale kirker bidra til rehabilitering og bygging av kirkebygg

Litteratur

 • Oversettelse av Bibelen og teologisk litteratur
 • Opprusting av bibliotek på teologiske læresteder
 • Bibelspredning

Media

 • Kristent medie-arbeid via radio, TV og internett

 

HVORFOR?

Noen tror Gud begrenser livet – vi tror at Han setter fri!

 • Alle mennesker skal få høre om Jesus og selv få velge om de vil tro på ham.
 • Sammen med lokale kristne gir vi et sant og levende bilde av Jesus.
 • Menighetene bygges opp til å stå på egne bein og de kristne lærer å dele troen på Jesus i hverdagen.

 

NYTTER DET?

 • JA! I Laos startes omtrent 100 nye menigheter hvert år. Mennesker blir kristne hver dag.
 • JA! På Madagaskar blir mennesker blir satt fri fra tradisjoner som sier at barn født på “onde” dager må settes ut for å dø.
 • JA! I storbyen Paris trenes kristne til å dele sin tro med familie, venner og arbeidskolleger, uten å være påtrengende eller invaderende. Menighetene vokser som følge av dette.

Utrydder fattigdom

Les mer om hvordan vi utrydder fattigdom

Les mer

Bekjemper urettferdighet

Les mer om hvordan vi bekjemper urettferdighet

Les mer

Historier

Les historier om mennesker som har blitt møtt gjennom arbeidet med å dele troen på Jesus

Gud, finns du verkeleg?

Faren drakk og spela bort pengane han tente. Sonen og mora leia kampen mot kristendommen i landsbyen. Nå er far og son begge ordinerte til prestar i Den evangelisk-lutherske kyrkja i Thailand.

Til et unådd folk

Av en million fulanier i Mali, er det bare noen få hundre som kjenner Jesus. Det kan din gave gjøre noe med.

Han som «eig» himmelen!

– Kjenner du han som «eig» himmelen? spurte Bunruam mor si. Nei, gjer du? svarte mora.

Deler du vår tro?

Vil du være med å utrydde fattigdom, bekjempe urettferdighet og dele troen på Jesus?

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp