Gi en gave
Meny

Region Bjørgvin

NMS Region Bjørgvin har et stort og variert arbeid, noe utføres av ansatte, men det meste gjøres av frivillige, ulønnede medarbeidere som på forskjellig måter driver arbeidet vårt. Vårt kontor ligger rett ved Bryggen i Bergen. Tlf. 51 51 61 60

Åpningstider

Ingen faste åpningstider.

Kontaktinfo

Dreggsallmenningen 20, 5003 Bergen
bjorgvin@nms.no
Torstein Fosse
Følg oss på Facebook
Følg oss på Instagram

Nyheter

Sommeridyll og basarfest

Koronarestriksjoner og enmetersgrensen er ikke nok til å stanse misjonsinteresserte fra å avholde basar og sommerfest. NMS vil skape en skikkelig sommerstemning med utgangspunkt i det idylliske leirstedet Havglimt.
Les mer

Krafttak for misjon

Balestrand sokneråd gir overskotet på ca kr 29.000 frå sal av plansjer til PÅSKETIDSVANDRING – VIA LUCIS til NMS i samband med aksjonen Krafttak for misjon.
Les mer

Basarer og smålotterier i NMS

Som mange kanskje har fått med seg gjennom media, forårsaket et ny tolkning av lover og regelverk for smålotterier at lokale foreninger fikk avslag på melding om smålotteri, der overskuddet skulle gå til NMS sitt verdensvide arbeid.
Les mer

Lotteritilsynet snur – fortsatt lov med misjonslotteri

Misjonsforeninger kan sende overskuddet fra lotterier til hovedorganisasjonen. Lotteritilsynet lover å godkjenne framtidige lotterisøknader.
Les mer

Gjenbruksbutikker åpner dørene igjen

Kriserammede NMS aner en liten lysning i det økonomiske mørket som koronatiltakene har ført organisasjonen inn i. 9 av de 51 stengte butikkene åpner dørene, men fortsatt med sterke begrensinger.
Les mer

Gjenbruksbutikkar med Facebookhandel

Som vi veit, har NMS Gjenbruk sine butikkar vore stengde sidan koronautbrotet gjorde det naudsynt. Dette fører til store tap for NMS. For oss som sit i leiinga av butikkane er det ei påkjenning å sjå på dette. Etter som vekene går, tenkjer vi at kanskje går det an å få til noko. Slik at folk i alle fall skal hugsa at NMS Gjenbruk ikkje er avlyst, ikkje er nedlagt, men framleis finst!
Les mer
Gå til nyheter


Hva skjer
04 des

Adventsfest på Alværa (AVLYST)

Velkommen til middag, kaffi og kaker. Åresalg, kveldstankar og tid til prat. Ikkje salsmesse lørdagen.
Les mer
06 des

Misjonsmøte i Moster bedehus

Sundag 6. des kl. 19.00. Tale ved Gunnvald Bjotveit
Les mer
06 jan

FESTMØTE MED MUSIKK OG MISJON  

 Onsdag 6. januar kl.19.30 i Slettebakken kirke  * Sang av Motettkoret i Slettebakken  * Festtale ved Gunhild Hagesæther  * Musikk av Jonas Apeland - vinner av   Olav Øgaards minnepris for unge kirkemusikere  * Allsang  * Misjonsoffer  HJERTELIG VELKOMMEN!  Arr.: Misjonsutvalget i Slettebakken og Bergen fellesforening  
Les mer
09 jan

Kyrkje- og misjonsdag på Alværa  

Laurdag 9. januar kl. 10 – 16.00 Trass i at vi no ikkje veit korleis pandemisituasjonen i januar blir, planlegg vi også i år kyrkje- og misjonsdag på Alværa i byrjinga av januar. Alværa har store og gode lokalitetar som gjer at vi kan sitje med forsvarleg avstand og følgje smittevernråd elles. Vi informerer på Facebook dersom vi må avlyse arrangementet.
Les mer
17 jan

Misjonsmøte på Leirvik bedehus

Søndag 17. januar kl. 19.00. Besøk av Madagaskar-misjonær Siri Nyen.
Les mer
04 feb

Samling for menighet og misjon

Samling for ansatte og frivillige i menigheter med misjonsavtale. Torsdag 4. februar kl. 19.00 - 21.00 i Birkeland menighetshus, Øvsttunveien 29. Sven Skjold, Leder for seksjon Menighet i NMS Global, blir med for å snakke om hvordan NMS utruster menigheter til misjon – lokalt og globalt. Mer info kommer på www.nms.no/bjorgvin
Les mer
21 feb

Misjonsgudstjeneste og markering av Kamerunringen 60 år.

Søndag 21. februar kl. 11.00 i Slettebakken kirke. Bergen Fellesforening blir også med på denne gudstjenesten. Velkommen!
Les mer
13 mar

Inspirasjonssamling for Sunnhordland område av NMS.

13.-14. mars i Leirvik bedehus og Stord kyrkje. Nærmere program kommer.
Les mer
14 mar

Områdeårsmøte med misjonsstevne

Søndag 14. mars kl. 11.00–15.00 i Os kyrkje og Kyrkjetunet. Områdeårsmøte for Bergen, Midt – og Vesthordland med misjonsgudstjeneste, misjonssamling og årsmøtedel. Arild Bakke deltar og deler fra sine erfaringer i misjon på Madagaskar. Nærmere program kommer.
Les mer
14 mar

Misjonsgudstjeneste på Voss

14. mars i Voss kyrkje. Misjonær Marit Breen deler frå NMS sitt arbeid i Etiopia. Misjonsfest m/ basar etter gudstjenesten.
Les mer
22 apr

INSPIRASJONSTUR TIL KNAUSEN OG TRONDHEIM

Bergen, Midt- og Vesthordland område av NMS inviterer foreninger og frivillige til en inspirerende tur til Knausen og Trondheim 22. - 26. april 2021!
Les mer
Gå til kalender

For å holde deg oppdatert på hva som skjer kan du også gå inn på våre facebooksider.

Regionblad

Regionen utgir eget regionblad fire ganger i året.

Ja, klart jeg vil lese bladet.

Ansatte

NMS-ansatte med bosted i Region Bjørgvin

Torstein Fosse

Misjonskonsulent - Bjørgvin
40 40 60 54
torsteinf@nms.no
Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp