Meny

Bekjempe urettferdighet

HVORFOR?

Noen tror tradisjon alltid er det rette – vi tror noen tradisjoner må brytes!

  • Alle mennesker har rett til innflytelse over eget liv, men svært mange har ikke det. Hva med alle dem som ikke vet at de har rettigheter?
  • Sammen kjemper vi spesielt for de svakest stilte i verden. Vi tror Gud vil at alle skal få leve gode liv, fylt av håp og trygghet. Alle har egne ressurser de kan ta i bruk.

 

NYTTER DET?

  • JA! Gleden er stor når underprivilegerte folkegrupper i Etiopia forstår at de kan bruke morsmålet sitt også til bønn og lovsang.
  • JA! Etter mange års arbeid mot omskjæring av jenter i Mali, ser vi at flere og flere landsbyer slutter med denne praksisen.
  • JA! Kristne som fengsles for sin tro i Midtøsten, får nytt håp når de forstår at noen ber for dem og kjemper for deres sak.

Hvordan vi jobber

Her kan du lese mer om hvilke verktøy vi bruker i arbeidet med å bekjempe urettferdighet.

Les mer

Les historier fra arbeidet

SAT-7 KIDS førte far og son saman att

Michael hadde ikkje sett far sin på tre år. Då foreldra skilte lag og flytta frå Egypt til Ungarn, vart også kontakten mellom far og son broten.

Synsjekken åpnet flere øyne

Den mobile øyeklinikken planla besøk til en landsby der de ikke hadde vært før, men presten ble skremt da han skjønte at både kristne og muslimer skulle bli tilbudt synsjekk.

Utstøtt

Josephine vet at hun lukter, ja, rett og slett stinker. Hun er mor til ni, og er blant dem som er rammet av fødselsfistel.

Deler du vår tro?

Vil du være med å utrydde fattigdom, bekjempe urettferdighet og dele troen på Jesus?

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp