Gi en gave
Meny

Bekjempe urettferdighet

NMS bekjemper urettferdighet gjennom å jobbe på disse områdene:

Kvinners rettigheter og posisjon

 • Lese-og skriveopplæring for kvinner
 • Spare- og lånegrupper som gir kvinner selvstendighet
 • Stipend til kvinner til utdanning inkludert teologi
 • Tilsette kvinner i høyere posisjoner i kirken
 • Kurs rundt tematikken om kvinners/jenters likeverd med menn/gutter

Vold i nære relasjoner

 • Kurs med tema rundt relasjoner mellom foreldre ogbarn, mellom ektefeller, likeverd mellom kjønnene, samarbeid
 • Ta opp tematikken i ulike fora for landsbyfolk, kirkefolk etc.
 • Bistå kvinner som trenger støtte

Kjønnslemlestelse

 • Holdningsskapende arbeid gjennom samtaler på individnivå og landsbynivå
 • Kursing i problematikken
 • Inngå avtaler på landsbynivå eller høyere om å slutte med omskjæring
 • Bistå kvinner som trenger støtte

Barneekteskap

 • Kurs og informasjonsarbeid blant foreldre, på skolen, i landsbyen mm
 • Stipend til skole og utdanning for jenter
 • Bistå med praktisk hjelp til jenter i en presset situasjon

Funksjonshemmedes rettigheter

 • Tilrettelagt undervisning fra grunnskolenivå
 • Stipend til skole og utdanning
 • Yrkesopplæring
 • Oppfølging av familier med funksjonshemmede barn

Forfulgte kristne

 • Tale deres sak lokalt og nasjonalt nivå
 • Jobbe imot urettferdig lovverk
 • Bistå med advokathjelp
 • Medie-arbeid som fokuserer på menneskerettigheter

Marginaliserte folkegrupper

 • Kursing og annen opplæring som gir stolthet over egen kulturbakgrunn
 • Kurs i bruk av egen kulturell musikk i kirkesammenheng
 • Språkarbeid

Ledertrening

 • Opplæring i demokratiske prosesser
 • Kurs i ledelse av organisasjoner
 • Kurs i konfliktsensitivitet

 

HVORFOR?

Noen tror tradisjon alltid er det rette – vi tror noen tradisjoner må brytes!

 • Alle mennesker har rett til innflytelse over eget liv, men svært mange har ikke det. Hva med alle dem som ikke vet at de har rettigheter?
 • Sammen kjemper vi spesielt for de svakest stilte i verden. Vi tror Gud vil at alle skal få leve gode liv, fylt av håp og trygghet. Alle har egne ressurser de kan ta i bruk.

 

NYTTER DET?

 • JA! Gleden er stor når underprivilegerte folkegrupper i Etiopia forstår at de kan bruke morsmålet sitt også til bønn og lovsang.
 • JA! Etter mange års arbeid mot omskjæring av jenter i Mali, ser vi at flere og flere landsbyer slutter med denne praksisen.
 • JA! Kristne som fengsles for sin tro i Midtøsten, får nytt håp når de forstår at noen ber for dem og kjemper for deres sak.

Utrydder fattigdom

Les mer om hvordan vi utrydder fattigdom

Les mer

Deler troen på Jesus

Les mer om hvordan vi deler troen på Jesus

Les mer

Historier

Les historier om mennesker som har blitt møtt gjennom arbeidet med å bekjempe urettferdighet

Har du tenkt på at kjærlighet kan være et talent?

Benedicte Venance fra Ngaoundéré i Kamerun bruker livet sitt til å hjelpe barn med funksjonshemninger til et verdig liv.

Gud, finns du verkeleg?

Faren drakk og spela bort pengane han tente. Sonen og mora leia kampen mot kristendommen i landsbyen. Nå er far og son begge ordinerte til prestar i Den evangelisk-lutherske kyrkja i Thailand.

Bli en fredsskaper

Krig og konflikt har kun én god løsning: FRED. I ni land over hele verden kan DU bli med på å skape stabilitet, forebygge konflikt og bringe fred.

Deler du vår tro?

Vil du være med å utrydde fattigdom, bekjempe urettferdighet og dele troen på Jesus?

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp