Meny
Last ned
Søknad
Har du lyst på et år der du kan få vokse som person og leder, fordype deg i troen, og bli kjent med en helt ny kultur, samtidig som du får bidra inn i NMS sitt arbeid både i utlandet og i Norge? Da kan Connect være noe for deg!

Connect er NMS sitt utvekslingsprogram for unge voksne i alderen 19-25 år ved Hald Internasjonale Senter. Gjennom året får du gjennom en kombinasjon av undervisning og praksis, som inkluderer 6 måneders opphold hos en av NMS sine samarbeidspartnere, får du på et unikt studium med fokus på interkulturell kommunikasjon, misjonsarbeid, utviklingssamarbeid og ledelse.

Hald er en fagskole, som betyr at det ikke bare er teoretisk læring, men at praksis er en veldig viktig del av studiet. Det er faktisk hele 6 måneder av året som er i utandet med praksis i en av NMS sine samarbeidsorganisasjoner.
På Hald Internasjonale Senter er ca 40 % av studentene fra eierorganisasjonenes sine partnere i andre land. Det betyr at på skolen kommer det å være studenter fra land som f.eks. Brasil, Hongkong, Madagaskar og tanzania, som du kan lære deg mye fra. Denne sammensetningen av studenter på skolen gir også et unikt læringsmiljø, som får bety veldig mye og som gjør at din interkulurell erfaring begynner allerede her i Norge før du reiser ut.

Hvor?

 • Brasil
 • Hongkong
 • Madagaskar

Hva lærer du om?

Studiet i tverrkulturell kommunikasjon og internasjonalt arbeid og består av 5 emner:

 • Kultur og tverrkulturell kommunikasjon.
 • Bibel, misjon og etikk.
 • Bærekraftig utvikling.
 • Ledelse og personlig vekst.
 • Formidling.

Programmet Connect har fordypning innen faget «Bibel, misjon og etikk.» Fordypningen innebærer fokus på bla. personlig vekst, disippel- og lederskapstrening, bibelundervisning, misjonsarbeid, diakoni og sosialt arbeid, og hvordan vi kan kommunisere kristen tro både i Norge og andre kulturer.

Praksis

En stor og viktig del året er tiden i utlandet. Fra oktober til april har studentene praksis hos en av NMS sine samarbeidsorganisasjoner. På Connect er det anledning for praksis i tre land for skoleåret 2019-2020: Brasil, Hongkong og Madagaskar.

 • I Brasil har du praksis i en organisasjon som heter Movimento Encontrão – en misjonsorganisasjon som samarbeider med lokale menigheter for å utvikle dem og nå nye mennesker. Du kommer å ha praksis i en av disse menighetene. Lederskap- og disippelgjøring av ungdommer er også et viktig fokus.
 • I Hongkong har du praksis i ELCHK (Evangelical Lutheran Church of Hong Kong) som er en kirke med ca 50 menigheter, men som også driver flere lokale skoler og mye viktig sosialt og diakonalt arbeid. Her får du praksis i en menighet og arbeidei en eller flere av ELCHK sine institusjoner.
 • På Madagaskar har du praksis i FLM (Fiangonana Loterana Malagasy eller Malagasy Lutheran Church) – som er en av verdens raskets voksende lutherske kirker. I tillegg til alle menigheter som kirken har, driver de også med mye sosialt arbeid og driver bla. flere barn- og ungdomsskoler, døveskoler og landbruksskoler. Din praksis kommer å være tilknyttet kirkens arbeid med kor, speidere, ungdommer og/eller søndagsskole. I tillegg har du ofte praksis knyttet til skoler eller andre institusjoner som FLM driver.

Felles for alle praksissteder er fokus på å bygge unge ledere. Det kan f.eks. skje gjennom mentorgrupper, ledertreningsdager/timer og arbeid på ungdomssenter. Mange steder har du også praksis i en lokal menighet med oppgaver innen f.eks. ungdomsarbeid, smågrupper, gudstjenester og sosialt arbeid. Mange steder har du også praksis i diakonale institusjoner om organisasjonene driver f.eks. rettet mot utsatte ungdommer og familier i samfunnet, eller i en av skolene som de eier.
For mer informasjon om Connect og praksisplassene trykk her.

Året på Connect

 • August – september: Seks uker med forberedelseskurs der du får innføring i de forskjellige fagområdene og blir utrustet for praksisperioden i utlandet.
 • Oktober – april: Seks måneders praksisopphold i utlandet. I løp av denne tiden er det også språkkurs. I midten av dette oppholdet kommer ansatte fra Hald til praksislandene og har en ukes oppfølgingskurs.
 • April – juni: Åtte uker med kurs, debriefing og fordypning i det forskjellige fagområdene.
 • En viktig del av skoleåret er volontørarbeidet i etterkant av praksisoppholdet. Her får du anledning til å bidra inn i NMS sitt arbeid i Norge og formidle noe av det du har opplevd i løpet av praksisperioden, til andre. Studentene gjør vanligvis noe volontørarbeid utover sommeren på festivaler og leirer.

Norec

Utvekslingsprogrammet er støttet av Norec (Norsk senter for utvekslingssamarbeid, på engelsk Norwegian Agency for Exchange Cooperation). Dette er en del av den statlige utviklingspolitikken, og Norec gir unge mennesker i Norge og utviklingsland mulighet til å oppleve hverandres virkelighet.

Praktisk informasjon

Det kreves fullført treårig videregående opplæring eller godkjent realkompetanse for å bli tatt opp som student ved Hald Internasjonale Senter. Programmet passer best for personer i alderen 19-25 år.

Egenandelen for 2019-2020 er kr. 99 000,- Da dekkes alle utgifter i forbindelse med oppholdet på Hald og på praksisstedet (kost og losji i Norge og på praksissted, reise, visum, undervisning etc.) Du må beregne noe ekstra kostnader til forsikring, vaksinasjon, bøker og lommepenger utenom.

Hald Internasjonale Senter er en fagskole godkjent av NOKUT. Studentene kan søke om lån og stipend fra Statens Lånekasse for utdanning.

For mer praktisk informasjon om året på Hald trykk her.

Connect Madagaskar

Her kan du følge med på bloggen til Connect på Madagaskar

Les mer

Connect Norge

Her kan du følge med på bloggen til de som er på Connect i Norge

Les mer

Connect Brasil

Her kan du følge med på bloggen til de som er på Connect i Brasil

Les mer

Connect Hongkong

Her kan du følge med på bloggen til de som er på Connect i Hongkonh

Les mer

Søknad 2020-2021

Alle kvalifiserte og aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Søknadskjema blir lagt ut i løpet av oktober.

 

Spørsmål?

Ta kontakt med en av de ansatte på Connect:

Programleder: Andreas Holm
Telefon: +47 41278189
Epost: andreas.holm@hald.no

Programmedarbeider: Kaia Kristensen
Telefon: +47 96867918
Epost: kaia.kristensen@hald.no

 

 

 

 

 

 

 

Programmedarbeider: Daiana Gilde (permisjon)
Telefon: +47 40034337
Epost: daiana@hald.no

 

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp