Gi en gave
Meny

Visjoner, verdier og historie

Menneskers møte med Guds kjærlighet skaper forandring i enkeltmennesker, menigheter og samfunn. Sammen kan vi forandre verden.

Snarveier

«En levende kirke over hele jorden»

NMS (Det Norske Misjonsselskap) er en frivillig organisasjon, forankret i Den norske kirke. Organisasjonen består i stor grad av frivillig engasjement fra mennesker og menigheter som ber, gir av sin tid og samler inn penger til arbeidet. Sammen med ansatte i Norge og andre land jobbes det med å gi medmennesker verdig liv og varig håp.

Vi deler troen på Jesus, utrydder fattigdom og bekjemper urettferdighet.

Guds ord er grunnlaget for NMS.

Tro, håp og kjærlighet skal prege måten vi omgås og møter hverandre på. Handlingene våre taler om Gud.

Høy faglig kompetanse, bærekraft, etterrettelighet og nytenkning skal prege NMS sitt arbeid både internt og eksternt. Vi tror at alle mennesker har evner og ressurser som kan være en drivkraft til positiv endring i samfunnet.

NMS er og skal være den foretrukne misjonsorganisasjonen til menighetene i Den norske kirke. Som deleier av den vitenskapelige høgskolen VID, ligger vi også i fremste rekke når det gjelder kunnskap og forskning innen misjon.

Verdier

Høy faglig kompetanse, bærekraft, etterrettelighet og nytenkning skal prege NMS sitt arbeid både internt og eksternt. Vi tror at alle mennesker har evner og ressurser som kan være en drivkraft til positiv endring i samfunnet

 

HVORFOR VI ER TIL

Det er et problem at mange mennesker ikke vet hvem Jesus er.

Vi tror at Jesus er den eneste veien til Gud, og hans kjærlighet er det største et menneske kan oppleve. Derfor vil vi gjøre Jesus kjent for alle mennesker. 

Det er et problem at mange mennesker lever i frykt og undertrykkelse på grunn av kulturelle og religiøse tradisjoner.

Vi tror at for Gud finnes det ingen forskjell på menneskers verdi. Derfor kjemper vi for alles rett til frihet og likeverd.

Det er et problem at mennesker ikke har det de trenger av mat og medisiner.

Vi tror at det er mulig å gi alle mennesker en vei ut av fattigdom. Derfor jobber vi for at den enkelte skal kunne ta i bruk sine egne ressurser for å skape et verdig liv for seg og sine.

 

_________________________________________________________________________

VÅRE KJENNETEGN

VI VIL SØKE GUD I BIBEL OG BØNN

  • Alene og sammen med andre.
  • Vi vil søke stillhet i hverdagen og i årets rytme.

VI VIL TJENE JESUS DER VI BOR

  • Ved å bety noe for stedet og menneskene der vi bor.
  • Ved å samarbeide med gode krefter i lokalsamfunnet.
  • Uten å miste vårt globale engasjement for misjon.

VI VIL LEVE ENKLERE

  • Vi vil oppmuntre hverandre til valg som forenkler livet.
  • Vi vil ta ansvar for glede og minne hverandre om grunner vi har til å være takknemlige og glade.
  • Vi vil ta vare på skaperverket og være nøysomme.

VI VIL HA ET ÅPENT BORD

  • Vi vil gjerne ha det godt sammen og være bra for andre.
  • Vi vil være imøtekommende og gjestfrie overfor hverandre og omverdenen.

VÅR HISTORIE

NMS er en luthersk misjonsorganisasjon som ble stiftet 8. august 1842 i Stavanger.

I 1843 samlet NMS seg rundt utsendelsen av vår første, og den første norske misjonæren, Hans Schreuder til Zululand i dagens Sør-Afrika.

NMS samarbeider med kirker i flere land på fire kontinenter. I de fleste av disse landene har livskraftige kristne kirker vokst frem som et resultat av arbeidet. NMS har i dag tre fokusområder: Dele troen på Jesus, Utrydde fattigdom og Bekjempe urettferdighet.

VIKTIGE ÅRSTALL:

1842: NMS blir stiftet i Stavanger

1843: NMS sender ut sin første misjonær, Hans P. Schreuder, til Zululand (i dag: Sør Afrika).

1845: Missionstidende utgitt. En medieæra begynte: Blader for barn, unge og voksne. Siden: Misjonsfilmer, lysbildeserier, tv- og radiosendinger, bøker.

1904: Kvinner fikk stemmerett i NMS hele ni år før det var gitt stemmerett for kvinner ved politiske valg i Norge.

1912 og framover: I 1902 ble første forsøk på å etablere en selvstendig kirke i et misjonsland underkjent av daværende generalsekretær Lars Dahle. Nå startet man på ny opp prosessen. Men vestlige kolonimakter ytret motstand, og også blant noen av misjonærene ble det uttrykt skepsis mot å gå for fort fram.

1940-1945: NMS ble som eneste norske misjonsorganisasjon overtatt av tyskerne. Da gikk organisasjonen under jorden, noe som skapte problemer for utbetaling av lønn til medarbeiderne på misjonsfeltene. Kong Haakon 7 fikk høre dette og ga personlig en stor pengegave som sammen med støtte fra både Sverige og USA gjorde at utbetalingene likevel kunne holde fram.

1945: Misjonærene hadde i 1945 vært «fanget» på sine arbeidssteder lenge. Noen opptil 12-13 år. Nesten umulig å skaffe skipsleilighet hjem til Norge pga. stort antall soldater som også skulle til sine hjemland, og verdenstonnasjen var halvert. Da skaffet NMS seg et eget fly (DC 3) til misjonærtransport!

1950 og framover: Realiseringsprosessen når det gjaldt å selvstendiggjøre kirkene som NMS hadde vært med på å starte og drive, kommer i gang. Fridtjov Birkeli blir en viktig drivkraft. Først ut var Den gassisk-lutherske kirke, som ble konstituert i 1950.

1970-1994: Ny forståelse av misjonens utviklingsarbeid som diakoni. Utviklingsarbeidet er ikke et tillegg til det egentlige misjonsarbeidet, men et uttrykk for misjonens egenart.

1968-1972: Økende erkjennelse av at også Europa er et misjonsfelt.

1980: Foreningsantallet synker for første gang.

1992: NMSU blir en egen organisasjon.

2000 og framover: Flere omorganiseringer i NMS. Målet er å få mer ut av begrensede ressurser og å vekke misjonsinteresse og misjonsengasjement på nye måter og blant nye årskull.

VIRKSOMHET

NMS er en selvstendig organisasjon innenfor Den norske kirke. Vi ser på oss selv som et redskap for å realisere denne kirkes misjonsoppdrag. Dette skjer gjennom et utstrakt arbeid i ca. 1 500 misjonsforeninger og grupper blant barn, unge og voksne. I tillegg samarbeider NMS nært med lokalmenighetene i Den norske kirke og har en rekke giverordninger som sikrer arbeidet.

MT Misjonstidende er organisasjonens publikasjon og gis ut seks ganger i året. Bladet er gratis og har et opplag på cirka 17 000 eksemplarer.

I 1998 etablerte organisasjonen sin første gjenbruksbutikk i Sola kommune. I dag består NMS Gjenbruk av 50 butikker spredt rundt omkring i Norge med en omsetning på ca. 50 millioner kroner. Butikk-kjedens kjennetegn er: Miljø, misjon og møteplass.

GENERALSEKRETÆRER I NMS

Ledere med tittelen sekretær:

Andreas Hauge (-1852)
Peter Blessing (1855–1864)
Christian Dons (1864- )
Karl Roll (1875-1876)

Tittelen ble generalsekretær først i Lars Dahles tid

Lars Dahle (1887–1920)
Jørgen Edvin Nilssen (1920–1922)
Einar Amdahl (1923–1957)
Fridtjov Birkeli (1957–1961)
Johannes Skauge (1961–1968)
Magne Valen-Sendstad (1968–1980)
Odd Bondevik (1980–1991)
Tor Berger Jørgensen (1991–2000)
Kjetil Aano (2000–2011)
Jeffrey Huseby (2011–2020)
Helge S. Gaard (2020–)

Grafisk profil

På vår nettbaserte profilmanual finner du alt du trenger for å lage NMS-materiell.

Om du er ute etter en høyoppløselig logo eller du skal lage en annonse eller PowerPoint-presentasjon finner du nedlastbare filer til dette her.

Les mer

Ledige stillinger

Her finner du ledige stillinger i NMS

Les mer

Les historier

Har du tenkt på at kjærlighet kan være et talent?

Benedicte Venance fra Ngaoundéré i Kamerun bruker livet sitt til å hjelpe barn med funksjonshemninger til et verdig liv.

Gud, finns du verkeleg?

Faren drakk og spela bort pengane han tente. Sonen og mora leia kampen mot kristendommen i landsbyen. Nå er far og son begge ordinerte til prestar i Den evangelisk-lutherske kyrkja i Thailand.

Bli en fredsskaper

Krig og konflikt har kun én god løsning: FRED. I ni land over hele verden kan DU bli med på å skape stabilitet, forebygge konflikt og bringe fred.
Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp