Gi en gave
Meny
Last ned

Sammen som kirke i hele verden

Alle menigheter i Norge inviteres til å være med på aksjonen «Sammen som kirke i hele verden» i perioden mellom Kristi himmelfartsdag og St. Hans.

Målet for aksjonen er å styrke menighetens engasjement for den globale kirke og for misjon.

På denne nettsiden finner du informasjon, filmer og tips utarbeidet spesielt for menigheter som har misjonsavtale med NMS. Nytt materiell og nye forbønnsemner for 2023 vil bli lagt ut før påske.

Materiellet som er laget til aksjonen tidligere år er fremdeles flott å bruke. Det blir liggende på denne siden, slik at det fremdeles kan finnes og brukes av den som vil.

Her kan du melde din menighet på aksjonen: www.kirken.no/sammen

 

Informasjon og forbønnstekster fra landene 2022

Les mer

Start en innsamling til Sammen som kirke i hele verden

Les mer

Se og last ned videoer fra Sammen som kirke i hele verden 2022

Klikk her

Tips til hva din menighet kan gjøre

Vis meg tipsene

Materiell fra Sammen som kirke i hele verden 2021

Les mer
Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp