Gi en gave
Meny
Last ned

Informasjon og forbønnstekster fra landene 2023

Her finner du informasjon og forbønnstekster for landene i anledning «Sammen som kirke i hele verden 2023». Til hvert land finner du en informasjonstekst, linker til en nedlastbar PDF med ferdig formulerte forbønnsemner, og et bilde som blant annet passer som toppbilde på en spleisinnsamling. Vi har også lagt inn aktuelle linker til annet materiell som videoer og nettartikler der det passer.

Snarveier

Å være et vitne

Det teologiske fakultetet FATEV i Curitiba og misjonsorganisasjonen Missão Zero har sammen utviklet prosjektet Multiply.

Dette prosjektet retter seg mot to målgrupper:

  • Studenter ved fakultetet FATEV (det teologisk universitet som NMS støtter i Curitiba, Brasil)
  • Misjonærer/menighetsansatte/frivillige ledere og andre potensielle ledere.

Målet er å gi den enkelte de verktøyene som trengs for å oppdage sin plass i kirken for å nå nye mennesker med Guds kjærlighet. Håpet er 50 nye fellesskap innen år 2030.

I 2022 hadde Mulitply 21 deltakere og 16 frivillige lærere i tillegg til én lønnet psykolog. Det tilbys personlighetstester, samtaler med psykolog, samtaler i grupper og digital undervisning om verktøy og modeller for kirkeplanting.

Resultatet så langt: Mange vil gå inn i tjeneste som misjonærer eller prester i etablerte menigheter, noen vil oppmuntre sine menigheter til å gi praktisk og økonomisk støtte til oppstart av nye fellesskap og andre går inn i nystartede prosjekter.

Her kommer noen vitnesbyrd fra deltakerne selv:

ADRIANO CUNHA:

– Multiply var veldig viktig i min utdanning. Forelesningene ga et verdifullt tillegg til teoretisk og praktisk kunnskap, både følelsesmessig og åndelig. Psykologisk støtte er grunnleggende for modning og selvinnsikt. Mulitiply har hjulpet meg til å se menighetsplanting med et nytt blikk. Jeg har fått en bedre forståelse av egne styrker og begrensninger, noe som er viktig i fremtidig tjeneste.

VALDETE E JOEL DE SOUZA:

– For oss var det å delta en ny erfaring, full av læring. Det hele var veldig fruktbart. Digital undervisning gjorde at vi kunne studere samtidig som vi var i jobb blant folket ved elvebredden i delstaten Amazonas. Hver forelesning hadde gode tema. Lærerne hadde praktisk kunnskap om emnet, ikke bare teoretisk. Vi hadde også et kurs som hjalp oss å oppdage og utvikle våre talenter. Den psykologiske oppfølgingen var svært betydningsfull og nødvendig. I løpet av samlingene ble vi godt kjent med hverandre og våre personligheter, og vi fikk god hjelp til veivalg i eget arbeid.

ARTHUR E JADLA SENA:

Som misjonærer har Multply vært en stor gave fra Gud i våre liv. Det er et veldig komplett program. Vi har satt pris på alt fra forelesningene til den psykologiske støtten. Kurset har vært avgjørende for vår tjeneste. Vi takker Gud for denne muligheten og privilegiet det har vært å delta.

Linker til ressurser fra Brasil:

 

 

Nå er Jesus mer enn ett banneord

I 2010, da samarbeidet mellom NMS og Carlisle bispedømme startet, var bare 235 ungdommer (av en befolkning på 500 000) i kontakt med lokalt menighetsarbeid en eller flere ganger per måned. I dag er åtte ungdomsmenigheter som kalles Network Youth Church i god drift, og kirkens kontaktflate har steget fra tohundre til totusen ungdommer.

Utfordringer

Pandemien og Brexit har skapt utfordringer de siste årene, og akkurat nå har vi ingen norske misjonærer i England. Men heldigvis har man nettopp klart å få til en ny samarbeidsavtale som vil gjøre det mulig å sende UCREW (ettåringer) til England igjen. Det er en stor glede!

Misjonærer fra Brasil

Brexit gjør det vanskelig å sende nye misjonærer fra Norge. Men heldigvis ser det nå ut til at det blir mulig å rekruttere misjonærer fra Brasil til England. Det har tidligere vært UCREW fra Brasil i England, og erfaringene med dem har vært gode. Derfor er det stor tro på at misjonærer fra Brasil vil bli til stor hjelp. Missão Zero som er vår samarbeidspartner i Brasil, vil gjerne sende flere misjonærer til Europa. Dette er også et fint eksempel på at misjon ikke er noe enveis fra nord til sør, eller «fra vesten til resten», men «alleveis».

Nye kirkeplantingsprosjekter

Fire nye kirkeplantingsprosjekter kan være aktuelle arbeidsområder for disse nye misjonærene: Det kan være aktuelt med en relansering av Network Youth Church i Carlisle by. I tillegg er det snakk om tre nye kirkeplantinger. En med fokus på «arbeiderklassen» i Carlisle, en med fokus på studenter og unge voksne i Carlisle, og en med fokus på unge familier i landsbystrøk. Det blir veldig spennende å følge med på hvordan det vil gå med disse planene framover.

 

STERK OPPLEVELSE MED BØNNEVANDRING

«Mission from everywhere to everyone», sier de i England. Og akkurat slik er det – misjon er å dele, det går i alle retninger. Denne bønnevandringen er fra Carlisle i England – og nå får vi lov til å dele noen av bønnevandringspostene her.

Du har sikkert prøvd mange ulike former for bønnevandring. Men antakelig ingen som denne. Kanskje de kan brukes som en del av Sammen som kirke i hele verden-aksjonen i din menighet? Eller kanskje disse bildene gir deg inspirasjon til å komme på andre gode idéer til bønnevandringsposter?

Ti år med Saku menighet

Saku menighet er blitt 10 år – og det er virkelig god grunn til å feire! Menigheten har vokst fra 12 medlemmer til over 200. Det er mange barnefamilier som er med, og det er alltid barn på søndagsskole!

Morsom bursdagsfest for barna

Da vi skulle feire menighetens bursdag, var det naturlig å ha noe opplegg for barna. Festdagen startet med en liten dokke-dialog i kirkerommet for de voksne og barna. Deretter gikk vi ned i  kjelleren med barna og laget morsomme bursdags-briller av papir. Etterpå hadde vi mange morsomme bursdagsleker bl.a. med ballonger. Det var mange barn som kom, og vi hadde det moro! Så kunne vi samles med de voksne igjen og spise god bursdagsmat!

Overnatting i kirka

Siden det går en del barn i kirka, prøvde vi også en annen ny ting: overnatting i Saku kirka for skolebarna! En idestorming med søndagsskolelærere i fjor sommer endte med en plan for et overnattingsarrangement for barn . Det er kanskje et kjent arrangement med Lys Våken for norske barn. Men her i Estland var det uhørt. Vi inviterte alle barn fra menigheten som er 7 år og eldre. Til slutt ble vi 9 barn og 3 ledere.

Vi ble kjent med hverandre, sang og lekte sammen. Barna laget selv pizza på tortillabunn, med valgfritt pålegg. Deretter så vi en fin film som handlet om vennskap og meningen med livet. Barna fikk popkorn og iskrem. Etter kveldsbønn ble det legging, og det gikk helt fint og barna var greie 🙂

Neste morgen etter frokost hadde vi en liten kirkevandring – barna måtte løpe rundt i kirka og finne diverse ting og telle vinduer og dører. Da foreldre skulle hente barna, var det noen som ikke ville hjem – det ble uttrykt et ønske om et slikt arrangement hver skoleferie.

Vi er takknemlige for alle barna som kommer til kirka! Takk for at dere er med i bønn!

(Av misjonær Ave Mølster)

 

Takker Gud for Saku kirke

Gerli Guutmann kommer fra en ateistisk familie. Her er hennes vitnesbyrd:

Som barn tenkte jeg mye på Gud, uten at jeg vet hvor disse tankene kom fra. Kanskje det var noe jeg hadde sett på TV eller hørt et eller annet sted? Jeg husker at jeg pleide å be for kjæledyrene mine, kattene og hundene mine. Gud var i tankene mine. Men så skjøv jeg det bort da jeg ble eldre.

Når det gjelder hvordan jeg kom til tro og begynte å komme hit til Saku menighet, så var det egentlig på grunn av naboene mine. De begynte å gå i kirken her. Da jeg oppdaget det spurte jeg om å få bli med dem. Jeg inviterte meg selv, og her er jeg.

Takket være naboene mine begynte jeg å gå i kirken, men det som dro meg hit var noe mye dypere. Samtidig med at jeg ble gravid med tvillinger fikk barnet til søsteren min leukemi. Og da tvillingene ble født fikk faren min kreft, og vi mistet ham.

Barnet til søsteren min ble friskt, men dette påvirket meg veldig, og ubevisst var det som om jeg begynte å lete etter noe. Jeg tror Gud sendte meg de naboene.

Jeg går i kirken nesten hver søndag og er sjelden borte. Det er så fine mennesker her, med varme hjerter. Det er et annerledes miljø – beroligende på en måte.

I begynnelsen må jeg innrømme at jeg var litt redd. Jeg visste ikke hva som foregikk i kirken og hvordan jeg skulle oppføre meg. Men jeg begynte å gå dit oftere, og nå er det blitt helt naturlig for meg. Det er en glede å komme hit – det er som mitt andre hjem.

Jeg er veldig takknemlig for at denne kirken ble bygget i Saku og at jeg fikk begynne å gå her. Det er et veldig fint sted. Det er fantastisk å være her og være nær Gud.

 

Linker til ressurser fra Estland:

 

 

Fredstanker, framtid og håp

Gir mennesker verdighet

Etiopia er et land med mange spenninger og uroligheter, spesielt i vest. Landet har mer enn 80 ulike språk, og mange av konfliktene går mellom etniske skillelinjer. Grupper med en politisk agenda kan utnytte forskjeller i kultur og språk for å skape splittelse.

Kirka er fredsskaper

Vår samarbeidskirke Mekane Yesus har over 11 millioner medlemmer, fra mange ulike språkgrupper. Konflikter og spenninger i samfunnet påvirker kirka på mange måter, både internt, og i møter med samfunnet utenfor kirka.

Gjennom prosjektet l»Leadership Capasity Building» lærer ledere i kirka om tjenende lederskap, Use your Talents, og om konfliktløsning. Ved at kirkeledere på ulike nivå (fra menigheter, prostier, bispedømmer og nasjonalt) får opplæring bidrar vi til at kirka er en fredsskaper og til at interne konflikter løses på lavest mulig nivå.

Kirkelederne er viktige for mange mennesker, og gjennom å gi dem verktøy til å forebygge og håndtere konflikter, bidrar vi til fred og forsoning mellom mennesker i og utenfor kirka.

Trenger mat

Altfor mange mennesker i Vest-Etiopia har ikke nok mat. Matvaresikkerhet er derfor et viktig nøkkelord. Derfor er prosjektet «Green LiP» viktig. Et overordnet mål for dette programmet er å forbedre levekårene i prosjektområdene, spesielt for kvinner og ungdom. Overutnyttelse av naturressurser sammen med mangel på jord og mat fører lett til konflikter mellom ulike grupper i samfunnet. Programmet fremmer et klimasmart og bærekraftig landbruk som kan bedre matsikkerheten. Ved å ta vare på miljøet og livsgrunnlaget kan programmet derfor bidra til en fredelig sameksistens i hardt pressede områder.

Programmet har også aktiviteter for å opprettholde tradisjonelle konflikthåndteringsmekanismer i lokalsamfunnet og bidra til at kunnskapen overføres til yngre generasjoner. Programmet jobber på tvers av etniske skillelinjer, noe som både kan være en stor styrke og en ekstra utfordring i den situasjonen landet er i.

Arbeidet fortsetter til tross for uroen

Det er utfordrende å jobbe med utviklingsarbeid i urolige tider, men våre gode medarbeidere klarer overraskende godt å gjennomføre aktiviteter som planlagt. En viktig grunn til dette er at arbeidet er godt forankret lokalt i de ulike prosjektområdene, og at lokalt ansatt stab klarer å gjennomføre sine planlagte aktiviteter selv om de er avskåret fra omverdenen og resten av programmet.

 

Hambisa fra Kamashi i Blånildalen forteller:

Mitt navn er Hambisa Ayana. Jeg er 31 år gammel, gift og har to sønner. Fra april 2013 har jeg vært del av NMS sitt arbeid i Blånildalen. Jeg begynte som daglig leder for ungdomssenteret i Kamashi, jeg organiserer musikk- og kulturprosjekter for ungdommer og koordinerer arbeidet med oversettelsen av Bibelen til gumuz.

Disippeltreningsskole i Sør-Afrika

I 2017 ga NMS meg sjansen til å gå på disippeltreningsskolen til Ungdom i Oppdrag i Muizenberg, Sør-Afrika. Jeg møtte unge mennesker fra alle verdenshjørner og ble sterkt motivert til å dele tro og erfaringer med andre mennesker. Arbeidet mitt med NMS-prosjekter innen musikk- og kulturutveksling har tatt meg til Kamerun, Uganda og Madagaskar, noe som har gitt meg nye erfaringer og mange gode ideer.

Trosset uro

I 2018 fikk jeg muligheten til å innskrive meg til et desentralisert studium for master i ledelse ved Universitetet i Asosa som jeg klarte å fullføre i 2022. Enkelt var det ikke. Da jeg begynte på mitt studium i Asosa, var det uro i regionen. Dette førte til at veien til Asosa var stengt, så jeg måtte ta lange omveier for å komme dit. På grunn av problemene med transporten var jeg noen ganger borte fra familien i to eller tre måneder. Det var ganske tøft for kona mi, som måtte ta seg av småguttene våre alene. Både i Blånildalen og på høylandet førte de pågående kampene til mye frykt og stor lidelse, og i 2020 mistet jeg faren min som ble drept av geriljaen. Til tross for disse hindringene klarte jeg å gjøre jobben som koordinator for flere NMS-prosjekter og å gjennomføre studiene ved universitetet. Jeg er glad for at NMS har hatt tro på meg og investert i meg. Uten NMS ville jeg ikke ha vært i stand til å gjennomføre denne kapasitetsbyggingen.

Fortsett med det viktige arbeidet!

Jeg er glad for det dere gjør for oss i gumuz-området og jeg tror at det har en positiv effekt på hele samfunnet vårt. Håper dere vil fortsette med det viktige arbeidet for ungdommene i regionen vår. Dette er en investering i fremtiden og setter dem i stand til å endre både eget liv og livet til hele samfunnet både åndelig og når det gjelder levestandard.

Linker til ressurser fra Etiopia:

100 år med misjon og kirke i Kamerun

Du kan være med og feire at Den evangelisk-lutherske kirken i Kamerun fyller 100 år.

I oktober blir det en stor feiring av 100 år med misjon og kirke i Kamerun. Det vil bli organisert flere gruppereiser som kan ha litt ulike datoer for avreise og retur, og også mulighet for ulik lengde for de ulike gruppene.

Her kan du lese mer.

 

MARTIN I EDENS HAGE

Martin Zanguim II er prest i EELC i Kamerun. Han har en plantasje som han har kalt Edens hage. Det er en stiftelse som er opprettet for å ta vare på miljøet.

– Vi henter inspirasjon fra 1. Mosebok, der Gud sier til mennesket at han skal passe og dyrke hagen, forteller Martin.

Han er begeistret for tankegangen i Use Your Talents-bevegelsen:

– Use Your Talents har lært oss å stille et viktig spørsmål: Hva har vi i våre hender? Hva har vi til rådighet for utvikling av folk og kirke? Vi har jorden. Og vi har kunnskap som vi har tilegnet oss for å dyrke og passe jorden.

Martin forklarer at Use Your Talents har hjulpet ham til å skjønne at han også som pastor kan gjøre noe praktisk som hjelper folk.

– Når vi høster og selger frukten fra trærne får vi en inntekt vi kan bruke på familiene våre. Plantene vi dyrker kan også kjøpes av andre. Folk rundt oss får øynene opp for at prestene gjør mer enn å bare preke – de gjør noe praktisk. Og slik blir vi et eksempel til etterfølgelse for andre. Det er mange som etterlikner oss og følger med på det vi gjør, sier han begeistret.

– Jeg har alltid sagt at Gud har gitt oss afrikanere en enorm rikdom, fortsetter han.

– Vi  trenger bare å åpne øynene og se hvilke muligheter vi har. Vi må bruke vår kunnskap, våre talenter og de gaver vi har, slik at vi kan hjelpe og utvikle andre. Når vi lever i harmoni med naturen gir naturen oss mange fordeler tilbake. Dette vil gi oss utvikling og framtid!

USE YOUR TALENTS

«Use your talents» («Bruk dine talenter») er en måte å tenke på som ble til på Madagaskar. Det handler om å være inspirert av liknelsen om talentene, og ta i bruk de gavene vi har fått. Vi vil snu fokuset fra å være mest opptatt av hva vi mangler, til hva vi har, og hvordan vi kan bruke det for å skape varig forandring. Use Your Talents-bevegelsen er nå i ferd med å spre seg både til resten av Afrika, til Asia og til Norge.

Være midt i mylderet

Det siste året har både Kina og Hongkong lettet på flere av koronarestriksjonene, noe som er en stor lettelse etter flere år som har vært sterkt preget av dette. Til tross for at munnbindet fortsatt består, gir den nye hverdagen både oss og partnerne våre ny optimisme til å kunne ta opp reiseaktivitet for å kunne møtes og følge opp prosjekter vi ikke har kunnet reise til siden 2019.

Nye utsendinger og nye muligheter

På ansattsiden er det også endringer, med ekteparet Sigrid Elise og Emil Dybdahl Buxrud som ankom Hongkong som nye utsendinger for NMS i september 2022. Fram til juni 2023 er de språkstudenter i kantonesisk. Etter sommeren vil de jobbe med spesielt fokus på utveksling med unge voksne, kommunikasjonsarbeid, Use Your Talents og prosjektoppfølging med samarbeidspartnere. Marit Rundberg er volontør i Hongkong til sommeren 2023.

Satser på unge voksne

En spennende ting i året som kommer er «Mission 24». Dette er et utvekslingsprogram for unge voksne fra Taiwan, Hongkong og Norge som vil gå over ett år. Gruppen vil først møtes fysisk i Thailand i august, før de vil møtes digitalt gjennom året med undervisning i temaer som diakoni, kirkeplanting, kultur og migrasjon for å nevne noe.

 

Det glade kjøkken i Hunan

I flere år har dette diakonale prosjektet betydd mye for eldre mennesker som bor alene og ikke har noen til å ta vare på seg. Her har de fått både mat og fellesskap. På grunn av veldig strenge pandemirestriksjoner i Kina har dette prosjektet ikke kunnet oppfylle alle sine mål i prosjektperioden til nå. Men kreativiteten er stor, selv om ikke alt går etter planen. Siden de eldre ikke kan samles i kantinen, bringes maten hjem til dem i stedet. Dette har vært til glede for mange som på grunn av helsen ikke har kunnet komme til kantinen, og denne historien er en slik glad-fortelling:

Bestefar Long Yunwan er 91 år gammel i år. Han har slitt med hjertesykdom i flere år, og i august 2021 fikk han både hjerteoperasjon og satt inn pacemaker, men han er fortsatt plaget hele året gjennom. Bestemor Li Huizhen er 89 år. Hun er funksjonshemmet og går med krykker, så matlaging tre ganger om dagen blir for mye for henne. Barna deres kommer sjelden hjem, de er på arbeid langt unna barndomshjemmet, så de kan ikke ta seg av dem.

Etter at pastoren i kirken hadde avlagt dem et besøk, så han hvor ille det stod til. Han gav straks beskjed til kantina i Det glade kjøkken, og et varmt, næringsrikt måltid ble levert hjem til dem hver dag. Samtidig tok de frivillige som leverte maten seg tid til å sitte ned og snakke med dem og oppmuntre dem. I begynnelsen var de gamle ofte nedfor og lei seg , men etter hvert som de fikk selskap og mer næringsrik mat, ble de gladere og friskere. Nå kommer bestemor Li til kantina selv og henter maten, og hver gang stråler hun av glede over å få både god mat og godt fellesskap i det glade kjøkken. «Staben i kirka tar vare på oss som om de er vår egen datter», sier hun.

 

Vannet som forandrer alt

Det lille landet Laos mellom Thailand og Vietnam er ett av de fattigste landene i Asia. Her finner vi over 100 urfolksgrupper, og særlig blant urfolksgruppene lever mange under fattigdomsgrensen

Mangler vei, vann og skole, men landminer er det nok av

Under borgerkrigen i landet holdt flere av urfolksgruppene med kongen, som også ble støttet av USA. Men kongen tapte krigen, og det har disse gruppene fått lide for siden 1975. Det kommunistiske styret som tok over makten har holdt dem nede ved å unndra dem rettigheter og ved høy grad av diskriminering.

I tillegg er Laos er et av verdens mest bombede land. 80 millioner bomber ligger udetonert etter Vietnam-krigen. Det gjør det vanskelig å dyrke jorden.

Jentene må hente vann

Urfolkene bor i små fjell-landsbyer. Landsbyene ligger langt fra hverandre, og det er dårlig infrastruktur. 22% bor i landsbyer uten veiforbindelse. Mange av landsbyene har verken tilgang på rent vann eller skole.

Barna, og særlig jentene, bruker dagen til å hente vann i stedet for å få livsviktig skolegang. Det tar hele dagen og kan i tillegg være livsfarlig. Med tunge bøtter må de gå flere kilometer på stier i minelagte områder for å hente vann til familiene sine. Uansett hvor mye de bærer, blir det aldri nok til både klesvask, kroppsvask og grønnsakshagen. De får små avlinger og for lite mat.

Inkludert i kirken

Kirken i Laos har vært flinke til å innlemme urfolkene i kirken. I flere menigheter brukes også lokalspråket i gudstjenestene. Sammen med NMS jobber kirken i Laos for at flere av de avsidesliggende landsbyene skal få tilgang til vann. Da får barna tid til å gå på skole i stedet for å hente vann. Hvis landsbyen ikke har skole fra før blir det også bygget skole til barna. På den måten får alle i landsbyen et bedre og tryggere liv med mindre fattigdom. Tilgangen på vann forandrer menneskers liv!

Linker til ressurser fra Laos:

Sats på kvinnene!

Nå har Beatrice hånd om familiens framtid

Da Beatrice for ett år siden var ferdig med utdanningen ved Fihaonana jordbruksskole fikk hun med seg fem høner. I dag teller hønseflokken 37.

Inntektene fra salget av egg løfter familien til Beatrice ut av den verste fattigdommen. Nå har hun håp for framtida til den lille sønnen sin.

Det var slett ikke selvsagt at Beatrice skulle gå på jordbruksskolen. Foreldrene ville heller at hun skulle bli jordmor som søstrene. Forventningene til kvinner fra samfunnet for øvrig, er egentlig bare at de skal være hjemme med barna. Men mannen til Beatrice tenkte annerledes. Han jobber selv på et kontor, men støttet Beatrice i at hun skulle ta en jordbruksutdannelse.

Et bedre liv

– Utdanningen har betydd så mye for meg, forteller Beatrice.

– Jeg har lært å leve et bedre liv. Jeg har lært om økonomistyring og om hvordan jeg kan ta vare på familien min og om jordbruk. Jeg kunne ingenting om husdyr og jordbruk fra før.

Nå ser både foreldrene og naboene at Beatrice har lykkes. Hun kan ta vare på familien sin og bidra til familiens økonomi på en helt annen måte enn tidligere. Inntektene fra salget av egg tilsvarer faktisk en god månedslønn for en kvinne på Madagaskar.

Det betyr ikke at livet er blitt problemfritt. Beatrice og mannen leier et sted å bo. Det er egentlig altfor trangt for hønsehold.. Og fordi naboene er misunnelige stjeler de fra henne, både frukt, høner og til og med biter av taket.

Men Beatrice har håp – hun ser at hun har muligheter. De andre jentene i storfamilien ser opp til henne og vil bli som henne.

Madagaskar trenger mat

For å bekjempe fattigdommen som vokser på Madagaskar må øya produsere mer mat, og mennesker som lever i fattigdom må settes i stand til å forsørge seg selv. Selv om den største yrkesgruppen er bønder, produseres det alt for lite mat til å mette alle munner. Og mange som har utdanning innen andre yrker strever med å få arbeid og inntekt.

Arild Bakke har vært misjonær på Madagaskar i en mannsalder. Nå leder han NMS sitt arbeid i hele Øst-Afrika.

– Store kriser de siste årene har vært med på å gjøre situasjonen enda vanskeligere. Det hjelper lite at øya er vakker når fryktelige sykloner og drepende tørke ødelegger spirer av håp, sier Arild.

Vil satse på kvinner

Heldigvis finnes det løsninger.

– Klimasmart jordbruk er et nøkkelord for fattigdomsbekjempende arbeid i årene som kommer. Ett av tiltakene vi vil jobbe med er husdyrhold for kvinner. Kvinnene på Madagaskar er nemlig generelt mer pålitelige enn mennene i økonomiforvaltning og gjennomføringsevne, forklarer Arild.

Nye misjonærer på Madagaskar

Det siste året har hele fire familier fra Norge kommet til Madagaskar som misjonærer. Alle disse familiene er barnefamilier. På nettsidene våre kan du lese mer om dem og om arbeidet de er med på.

Familiene Hansen-Ekenes og Leinebø-Thomas kom til Madagaskar som  misjonærer høsten 2022. De er utsendinger i et trepartssamarbeid mellom henholdsvis NMS, Wycliffe og Frikirken og NMS, Wycliffe og Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) og jobber med bibeloversettelse. 22  språk på Madagaskar trenger egen bibeloversettelse. Her kan du lese mer: https://nms.no/nyhet/guds-ord-til-alle/

Linker til ressurser fra Madagaskar:

 

 

Skaper forandring

«Use Your Talents er like viktig for oss som staven var for Moses!»

Danaya Goita er diakonileder for arbeidet NMS er med på i Mali. Helt fra han var nyansatt for over fire år siden har han vært spesielt begeistret for Use Your Talents. Faktisk er det riktig å si at alt det diakonale arbeidet som drives i Mali er påvirket av Use Your Talents-tankegangen.

USE YOUR TALENTS

«Use your talents» («Bruk dine talenter») er en måte å tenke på som ble til på Madagaskar. Det handler om å være inspirert av liknelsen om talentene, og ta i bruk de gavene vi har fått. Vi vil snu fokuset fra å være mest opptatt av hva vi mangler, til hva vi har, og hvordan vi kan bruke det for å skape varig forandring. Use Your Talents-bevegelsen er nå i ferd med å spre seg både til resten av Afrika, til Asia og til Norge.

En nøkkel

Danaya sammenlikner kraften i Use Your Talents-bevegelsen med kraften i staven til Moses.

– Use Your Talents er en nøkkel som åpner dører, slår han fast.

Fra kontoret sitt i Bamako kobler Danaya opp på teams for å slå av en prat. Videoverføringen hakker og hopper mens alle historiene renner ut av ham i full fart. Men det meste blir forstått og notert. Her er det mye å lære og mye å glede seg over. Det er ikke så ofte vi kan lese om gode nyheter fra Mali. Men i arbeidet NMS er med på i Mali er det faktisk mye som går veldig bra. Blant annet de mange og blomstrende aktivitetene som Danaya følger opp knyttet til Use Your Talents.

En kylling fra hver

Danaya forteller at de i 2021 hadde en konferanse om Use Your Talents for ungdommer i en liten by som heter Barouéli. I denne byen er det omtrent ingen kristne. De som var med på konferansen var muslimer. Svært mange ungdommer og unge voksne fra denne byen hadde forlatt den. De drømte om hovedstaden, eller kanskje enda mer om Spania og andre land i Europa. På konferansen snakket de mye om at alle har mulighet til å bestemme over og ta ansvar for sitt eget liv. Det resulterte i at 40 ungdommer ønsket å starte sin egen forening. Etter å ha hatt samtaler med Danaya kom de fram til at de ville satse på hønsehold. De ville gjerne levere en søknad om støtte til oppstart.

– Men da hadde jeg noe viktig å si til dem, forteller Danaya:

– Hvorfor vil dere be om støtte, spurte jeg dem. «Har dere tenkt over hva dere har selv? Hvor mange her har én kylling hjemme som dere kan gi bort til gruppa deres?» Det viste seg at alle 40 hadde en kylling å avse. Så begynte de med høner og etter hvert kaniner. Denne gruppa har forandret miljøet i byen

Færre migranter

– Det beste er at antall migranter fra denne byen har sunket betraktelig, fortsetter Danaya.

– Mentaliteten blant ungdommene er blitt annerledes. Nå tenker de at de kan noe med det de har. At de kan bidra her. Både de muslimske ungdommene i denne gruppa og borgermesteren ønsker nå at jeg skal komme tilbake og ha et nytt kurs om Use Your Talents – denne gangen for kvinner.

– Men hva tenker de om å samarbeide med en kristen misjon?

– De liker godt å samarbeide med oss, fordi de ser at vi vil ha utvikling og at vi vender folk til å se til seg selv og bruke egne ressurser, forklarer Danaya.

– Styret for misjonen i Mali har vedtatt at vårt diakonale arbeid skal være for alle, og vi har gode erfaringer med å samarbeide med grupper av muslimer.

Såpe til fengsel

Brødtekst; Når vi kommer inn på forholdet mellom kristne og muslimer i Mali kommer Danaya på en annen historie, fra en enda mindre landsby i samme område som Barouéli. Der var det en gruppe med kristne som var inspirert av Use Your Talents. De bestemte seg for å gi såpe og ris til innsatte i fengselet der. Fengselsdirektøren ble veldig imponert over dette. «Jeg har vært her i tre år, og ingen har gjort noe slikt som dette, før denne gruppen med kristne gjorde det» sa han.

Gjennom kontakten med fengselet kom det fram at de innsatte ikke hadde muligheter til å bruke talentene sine eller drive med noen form for aktivitet. Danaya og misjonens diakonale arbeid hjalp dem med å få gjerdet inn et område på fengselstomta der de innsatte kunne drive med grønnsaksdyrking. Ikke lenge etter var det en lokal aktør som hadde lagt merke til at dette ble satt i gang og tilbød seg å lage et vannhull på området.

– Dette er et typisk eksempel på Use Your Talents. Når noen setter i gang noe positivt så startes en positiv kjedereaksjon, smiler Danaya.

– For ikke lenge siden ringte denne muslimske fengselsdirektøren meg personlig for å ønske god jul.

Forandringsagenter

Å spre tankegangen bak Use Your Talents er den beste måten å dele Guds kjærlighet på, mener Danaya. Han ønsker å bevisstgjøre Use Your Talents-gruppene på at de er viktige aktører for å gi mennesker bedre livsvilkår i Mali.

– Alle disse gruppene har kraft til å forandre landet vårt til det bedre, sier Danaya.

– Vi kan og vi vil skape en forandring!

Leder for arbeidet i Mali kommer til Norge

Magadji Thomas fra Kamerun er direktør for arbeidet NMS er med på i Mali. I sommer kan du få møte ham. Han er en av de internasjonale gjestene som kommer til Sommerfest & Generalforsamling i Stjørdal fra 29. juni – 2. juli. Dit kommer også den norske Mali-misjonæren Frode Brügger Sætre. Håper vi sees! Her kan du lese mer om Sommerfest & Generalforsamling.

Linker til ressurser fra Mali:

Til stede – til tross

Kristne i Midtøsten deler troen på Jesus

Til tross for uro og risiko for forfølgelse er arbeidet i Midtøsten preget av stor iver etter å dele troen på Jesus. Dette har vi mange nylige eksempler på. Lokale kristne i Tyrkia og Syria deler Guds kjærlighet med dem som ble rammet av jordskjelvet. Medieateamet MEM i Nord-Afrika gjør opptak av Bibelen på lokale dialekter. Bibelselskapet i Egypt deler frimodig bibler og bibeldeler. SAT-7 fortsetter med å sende kristne TV-programmer døgnet rundt, på både arabisk, persisk og tyrkisk.

I Pakistan setter de strenge blasfemilovene mange begrensninger på hvordan kristne kan dele tro. Det har også vært terrorangrep i samme region som vår samarbeidskirke befinner seg. Men menneskerettighetsorganisasjonen CLAAS kjemper utrettelig videre for retten til å gi uttrykk for det man tror på.

SAT-7 besøkte jordskjelvrammet område i Tyrkia

17. Februar besøkte et tyrkisk-talende team fra SAT-7 området som ble rammet av det forferdelige jordskjelvet den 6. februar. Målet var å informere om hva som har skjedd og å dokumentere hendelsene og ødeleggelsene. De intervjuet både innbyggere og organisasjoner. Mens de var i byen Adana opplevde SAT-7 teamet selv å bli rammet av et etterskjelv.

– Jordskjelv kommer uten forvarsel, så vi kunne ikke komme oss unna. Vi ble skremt. Nå kan vi enda bedre forstå hvordan de som opplevde det store skjelvet har det, sier Melih fra SAT-7.

Kirkene hjelper

Teamet fra SAT-7 fikk se hvor enorm denne katastrofen er, men de kunne også se hvordan kirkene la ned en stor innsats i hjelpearbeidet.

Sørger med de sørgende
To misjonærer fra en av våre partnerorganisasjoner reiste inn i Syria etter jordskjelvet. Også de tok en stor risiko med tanke på etterskjelv. De hadde med seg nødhjelp og møtte kristne syrere for å be med dem. Å se den store sorgen over alle som har mistet livet og de mange barna som er blitt foreldreløse var vondt. Kirkene er fulle av mennesker som har søkt tilflukt. Også i Syria spiller kirkene en stor rolle i hjelpearbeidet.

Har du møtt biskop Thomas?

Biskop Thomas har vært i Norge mange ganger og er en framstående kirkeleder fra Egypt. Helt siden 1999 har han ledet Anafora, et senter for åndelig liv og menneskelig fellesskap i ørkenen midt mellom Kairo og Alexandria. Som biskop i Øvre Egypt har han et sterkt vitnesbyrd om etterfølgelse av Kristus, og er en viktig stemme for sosial rettferdighet og trosfrihet.

I sommer kan du få møte ham! Biskop Thomas kommer til NMS’ Sommerfest i Stjørdal, og er taler under festmøtet lørdag 1. juli klokken 19.00.

Her kan du lese mer om Sommerfest i Stjørdal

Se biskop Thomas ønske velkommen til sommerfesten

 

Linker til ressurser:

La barna komme!

Det yrer av liv og barna står i kø for å komme i kirken. Hva har skjedd?

– Det er lørdagsklubb.

Lørdagsklubb er et tilbud til barn i Nord- og Nordøst-Thailand. På lørdagene er det skolefri, men voksne må på jobb. Da er lørdagsklubben et trygt sted å være.

Både undervisning om barns rettigheter, naturvern, grønnsaksdyrking, musikk og bibelhistorier står på agendaen. Språkundervisning i engelsk og kinesisk er også et trekkplaster. Barna får også et varmt måltid mat.

Løfter minoritetene

Ønsket om å starte opp med lørdagsklubber kom fra våre kirkemedarbeidere i Nan-provinsen i Nord. De var bekymret for alle landsbybarna som måtte klare seg selv hele dagen mens foreldrene var på jobb, ute på jakt eller på rismarken. Disse barna tilhører også ulike minoritetsgrupper som opplever diskriminering i storsamfunnet. Lørdagsklubbene ble derfor viktig for å løfte fram deres identitet og å gi dem stolthet.

I begynnelsen sendte foreldrene barna til lørdagsklubbene for å vite at de var i trygge hender den tiden de var på arbeid. Nå er det barna selv som maser om å få komme. Her har de fått møte jevnaldrende, og de får lov å være de barna de er. Samtidig som de får viktig undervisning for fremtiden, er de sosiale og får delta i kjekke aktiviteter.

Nå har lørdagsklubbene spredt seg utover i landet. I Nonghan-menigheten lenger øst i landet har de på ett år nådd en kapasitet på over 20 barn. Selv om det starter kl. 10, opplever mammaen til 10 år gamle Kaynoi at han allerede i syv-tiden ivrer etter at de må komme seg av gårde for å ikke komme for sent. Da er flere barn allerede i gang med å spille fotball utenfor kirken. Stadig flere steder opplever de nå at barna spør om de også kan få komme i kirken på søndagen.

Barna møter Jesus

I nordøst-Thailand jobber misjonær Jeed i tre lokale menigheter. Hun har startet søndagsskole, lørdagsklubb og ungdomsgruppe. Jeed forteller om stor begeistring for lørdagsklubben, som nå har brakt flere barn til søndagsskolen. Hele 20 mennesker ble døpt i Nonghan-kirka i fjor.

Noah ville dele

I Nonhang har kirka en fiskedam. Her har de lenge ønsket å bygge en paviljong på påler hvor barna kan ha sitt eget sted å være.

En søndag tok lille Noah med seg sparebøssa si til søndagsskolen i Nonghan. I den hadde han mange 5- og 10-mynter. Hver uke kjøpte han litt mindre snacks, og sparte resten. Nå var sparebøssa blitt ganske tung, og han ville gi pengene til søndagsskolen for å hjelpe til med å bygge paviljongen. Alle var med og åpnet sparebøssa og talte spent hvor mye det ble. Noah hadde samlet hele 870 baht! Noah fikk oppleve den beste gleden – nemlig givergleden!

NMSU

Delegudstjeneste – ny gudstjenesteressurs for barn og unge med fokus på misjon

Delegudstjenesten er tilpasset dagens liturgi og en ny misjonsforståelse der ordet «dele» er sentralt. Vi ønsker med denne gudstjenesten å engasjere barn og unge til å være med i misjon, både lokalt og globalt. Til ressursen hører det med hefte med liturgi, en gaveeske, delesymboler og kollekt-delekort til utdeling.
Se mer på www.nmsu.no/delegudstjeneste

Delegudstjenesten er utarbeidet av NMSU i samarbeid med en ressursgruppe fra Agder og Telemark bispedømme. Den gis ut i samarbeid mellom Agder og Telemark bispedømme, SMM, NMS, og NMSU.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp