Gi en gave
Meny
Foto: Paitoon Meetee Last ned

Thailand

Her kan du lese mer om arbeidet til NMS i Thailand.

HVA GJØR NMS HER?

Sammen med Den evangelisk-lutherske kirken i Thailand (ELCT) bidrar vi til forebygging av menneskehandel, og vi gir støtte til fattige barn og unge. Vi bidrar til ledertrening og lekmannsopplæring og til bærekraftig kirkeutvikling og nettverksbygging. Nord i Thailand er vi engasjert i utviklingen av regenerativt jordbruk.

FOREBYGGING AV MENNESKEHANDEL

Thailand er et av landene med mest menneskehandel i verden. «Sterke og trygge familier» er et prosjekt som har som mål å sikre barns rettigheter, forebygge menneskehandel og styrke familier. ELCT har stort fokus på menighetsdiakoni. Det arbeides for at menighetene skal ta en aktiv rolle for å bedre livsvilkårene for de som bor i kirkens nabolag.

STØTTE TIL FATTIGE BARN OG UNGE

Lovsangshjemmet er en barnehage i et område i Bangkok som er preget av store sosiale problemer; fattigdom, splittede familier, rus og kriminalitet. På Lovsangshjemmet får barna omsorg og trygghet, og de får leke, lære, spise og hvile.
Lørdagsklubber i stadig flere ELCT-menigheter gir barn i kirkens nabolag mulighet til å delta i både morsomme og lærerike aktiviteter, og de får et sunt måltid mat. Barn fra fattige familier får støtte til skolegang.

LEDERTRENING OG LEKMANNSOPPLÆRING

Det lutherske seminaret i Thailand (LST) har to program for lekmansopplæring; Frivillighet og Kirkeledelse. Det gis teologisk opplæring på helt grunnleggende nivå, uten forkunnskaper, og det gis stipend til studenter som ønsker høyere teologisk utdanning. Use Your Talents- metodikk brukes aktivt og målrettet i hele kirken.

BÆREKRAFTIG KIRKEUTVIKLING OG NETTVERKSBYGGING

Fra å være en kirke med mange misjonærer i ledende stillinger, må kirken i stadig større grad klare seg selv. NMS støtter kirken i prosessen med å skape bærekraftig vekst med lokalt eierskap. Vi bidrar også til organisasjonsutvikling og kompetanseheving på flere områder.

REGENERATIVT JORDBRUK

I nord og nordøst ønsker menigheter å bli mer bærekraftige og selvfinansierte ved hjelp av regenerativt jordbruk. De vil at kirkene deres skal være læringssentre for medlemmer og lokalsamfunn. Økologisk matproduksjon gir mat på bordet og mulighet for inntekt. Behovet for å reise til en storby eller utlandet for å få jobb blir mindre.

FAKTA OM THAILAND

  • Innbyggertall: 71,8 mill.
  • Religion: Buddhister 93,5%, muslimer 5,4%, andre/uspesifisert/ingen 1,1%
  • Levekår: Økende forskjeller mellom rike og fattige.
  • Næringsveier: Jordbruk, fiske, industri, turisme. Verdens største eksportør av ris og gummi.
  • Styresett: Konstitusjonelt monarki. Politikken er turbulent. Gjentatte militærkupp.
    Kilde: www.fn.no

Mer informasjon


Historier fra Thailand

Gud, finns du verkeleg?

Faren drakk og spela bort pengane han tente. Sonen og mora leia kampen mot kristendommen i landsbyen. Nå er far og son begge ordinerte til prestar i Den evangelisk-lutherske kyrkja i Thailand.

Han som «eig» himmelen!

– Kjenner du han som «eig» himmelen? spurte Bunruam mor si. Nei, gjer du? svarte mora.

Thailand-misjonær Jeeds helt spesielle vennskap

Thailand-misjonær Jeed Skjærpe har mange historier om hvordan hun deler tro med andre, både i Norge og Thailand. Vennskapet med Da Tun er et godt eksempel på at Jeed lever som hun lærer.

Nyheter fra Thailand

Musikkpioneren

– Eg reiste til Thailand utan å vite kva eg skulle gjere. NMS hadde ingen konkret plan for meg.
Les mer

Million-beløp fra Framnesrussen

Russen ved Framnes kristne vidaregåande skule har dette skoleåret hatt NMS sitt arbeid i Thailand som misjonsprosjekt.
Les mer

Blogginnlegg fra Thailand

Landene vi jobber i

Klikk på landene på kartet eller velg fra listen for å få mer informasjon om landene vi jobber i.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp