Tilbake til nms.no Thailandblogg
Meny
Last ned

Her er bloggen til NMS Thailand. Her kan du lese nye historier fra feltet, og andre interessante nye ting som skjer.

Lørdagsklubben

Vi gleder oss over at stadig flere ELCT menigheter starter opp med lørdagsklubber for barn i kirkens nabolag. Mellom 150-200 barn møtes jevnlig i Nord Thailand og Nord-Øst Thailand til sosialt samvær, undervisning, lek, mat og bibelundervisning.

Ekstra kjekt er det at to klubber er startet opp igjen i Ban Saphan i Nan (Nord Thailand). Det var her det hele startet for noen år tilbake. Daværende biskop Amnuay, som i mange år hadde jobbet som prest i Ban Saphan, blant den etniske gruppe Lua, kontaktet diakoniavdelingen med et spørsmål om vi kunne starte opp arbeid for barn i landsbyene der. Han hadde gjennom sin tjeneste sett at veldig mange barn var alene på lørdager, siden foreldrene måtte jobbe i skogen eller på rismarkene. Han opplevde det som utrygt for barna og var redd for at de ikke fikk mat den dagen. Diakoniavdelingen tok oppfordringen, og kom på ideen med å starte lørdagsklubber. Fire menigheter startet opp med lørdagsklubber den gang, og mange barn kom til kirken hver lørdag. Her var det trygt og godt å være for barna.

Målene for lørdagsklubbene var de samme som de er i dag, og det er at barna skal ha en trygg og god plass å være på lørdager, at de lærer om sine egne rettigheter, at de blir kjent med Jesus, ser viktigheten av utdanning, tar vare på miljøet, at de får et sunt og godt måltid og at de er stolte av egen kultur og språk. Lua er en etnisk folkegruppe som har opplevd mye diskriminering, og som ikke har fått den anerkjennelsen de skulle hatt. Lørdagsklubbene var et populært tilbud ledet av den lokale evangelisten og frivillige medarbeidere, men da Covid pandemien kom så måtte alle klubbene stenges, og da de kunne åpne igjen etter en lang tid så måtte barna i området gå på skolen på lørdager for å ta igjen det tapte. Derfor ble klubbene nedlagt og det har de vært siden. Derfor er det nå ekstra kjekt at to menigheter i Ban Saphan har startet opp igjen.

Målene for lørdagsklubbene er de samme alle plasser, men hvordan den enkelte klubb drives er opp til menigheten og de talentene som finnes der. Det er evangelisten eller presten i de ulike menighetene som leder arbeidet, godt hjulpet av frivillige medarbeidere.

Kittikhun (på bilde øverst) er en pastor i en menighet i Nord- Øst Thailand som startet opp lørdagsklubb for ca et år siden. Siden hun begynte som pastor i den menigheten for vel sju år siden så hadde det ikke vært et eneste barn på gudstjenestene. Diakoniavdelingen oppfordret henne til å starte en lørdagsklubb, og hun tok utfordringen. Det har hun aldri angret på! Kittikhun gikk til områdelederen i nabolaget og fortalte om klubben hun ønsket å starte. Områdelederen informerte om dette nye tilbudet til alle i landsbyen og flere barn begynte å komme på lørdagsklubben. Etter noen uker så spurte noen av de om de fikk komme i kirken på søndager også, og siden da så har det vært barn i kirken på gudstjenesten også. Kittikhun er medlem av ELCT sitt kirkestyre og etter at hun snakket varmt om lørdagsklubbarbeidet på årets generalforsamling så har enda flere menigheter vist sin interesse. Vi har nå tilsammen 11 lørdagsklubber. Tenk at vi kan fylle kirkene med barn på lørdager! Målet er at alle kirkene i ELCT skal ha sin egen lørdagsklubb.

 

Les innlegget →

Leirliv i Thailand

Utdanning - en livreddende løsning, står det på Unicef sine hjemmesider. Vi i NMS Thailand ser tydelig at dersom vi ønsker å bidra til utvikling i lokalsamfunn, så må vi også gi støtte til utdanning. Derfor er det veldig kjekt at NMS nå har begynt å gi støtte til nettopp dette her i Thailand – skolegang. Det gjør vi gjennom prosjektet «Sterke og trygge familier» og skolestipender som deles som en del av prosjektet.

Endelig kunne vi arrangere leir igjen! Cirka 100 spente barn og unge fra hele landet deltok på «Sterke og trygge familier»-prosjektet sin leir for stipendelever nå i oktober. Den ble holdt på Immanuelhjemmet i Phibun (Nord-Øst Thailand). Noen hadde kjørt i hele 25 timer for å delta på leir!

Stikkord for leiren: Felleskap, glede, utdanning og Guds kjærlighet.

Kjekt på leir

Etter å ha blitt installert på det gamle skoleinternatet (Immanuelhjemmet) var det full aktivitet alle dagene. Det var satt av masse tid til leker og konkurranser. Thaiene elsker å leke! Så lek og moro ble det mye av. Kirken hadde fått låne et sportsanlegg i nærheten. Der arrangerte de både sekkeløp, fotballkamp og andre sportsaktiviteter. Førstehjelpskurs med Madagaskar-misjonær doktor Rova var det også satt av tid til. En tidligere flyvertinne satte ord på viktigheten av en god utdannelse og delte sine erfaringer fra tiden hun jobbet i Thai Airways, og tidligere stipendelever delte av sine erfaringer. En formiddag var satt av til «community work». Leirdeltakerne ble delt inn i grupper og sendte de til ulike plasser i nærmiljøet for å vaske og rydde.

Barbecue

Alle som har vært i Thailand vet at mat er viktig, og en av kveldene lagde de «restaurant» på plassen utenfor skoleinternatet. Der hadde de barbecue, levende musikk og mye gøy!

Skolestipend

NMS gir støtte til skolestipend, noe som gjør det mulig for barn fra fattige familier til å ta en utdannelse. NMS var også med å støttet denne leiren, og var med å bidra til at 100 barn fikk mulighet til å bli inspirert, oppleve felleskap, glede og Guds kjærlighet disse dagene i oktober.

Tusen takk for at du er med å støtter arbeidet vårt i Thailand.

(Alle bilder er tatt av Vinai Ta-arse)

Les innlegget →

To inspirerende møter i Thailand

Som mennesker har vi et forvalteransvar overfor skaperverket. I NMS’ arbeid i Thailand støtter vi, blant annet, et prosjekt som nettopp har som mål å ta vare på skaperverket.

Thailand-misjonær Knut Hallen besøkte tidligere i september to steder i Chiang Rai-området nord i landet hvor han, sammen med kollega Atsadawut, fikk oppleve to gode eksempler på Creation care (forvalteransvar for skaperverket) og Use your Talents (bruk talentene dine). En gruppe som for tiden gjennomgår opplæring i Use your Talents-metodikken var også med.

Knut Hallen skriver følgende om besøkene.

7. september

«I dag har vi vært i «Edens hage». Intet mindre. En økologisk gård på 40 Rai (1 Rai 1600 kvadratmeter) hvor eier og bonde har en visjon stavet i navnet «Eden». I starten satte Gud oss til å forvalte skaperverket i Edens hage. Vichai Djaroen og hans familie har virkelig lagt ned mye innsats i dette over ti år. De første tre årene var harde, men så begynte arbeidet, sammen med naturen, å bære frukter. Vi har lært mye om å «bruke det vi allerede har». Jeg vil på det varmeste anbefale dette stedet for kortere eller lengre opphold.»

 

9. september

«I dag ble vi invitert til Dr. Chis’ gård, hjem og læringssenter. Det var virkelig et fascinerende besøk. Dr. Chi har en doktorgrad i uformell læring og dedikerer tiden sin til akkurat det. Her lever han ut «Naturlig jordbruk» på en flere mål stor tomt han arvet fra sin far. Her underviser han folk og grupper som er interessert. Han er nesten selvhjulpen med fisk, kylling, egg, ris, grønnsaker, myriader av urter, solceller, vann fra himmelen som han vet hvordan han skal beholde og bruke og så videre. Han bruker kun 1000 Baht, som tilsvarer rundt 30 euro (350 norske kroner) per måned. Resten kommer fra jorden og elven. Selv sier han det er vår plikt som mennesker å ta vare på jorden. Da vil naturen få ting til å gro og gi frukt. Dr. Chi har en lidenskap for «Creation care» – forvaltning av skaperverket – og ønsker å vekke samfunnet til å se viktigheten av og skjønnheten i å ta vare på og spille på lag med naturen.

Les innlegget →

En kirke i sterk vekst

Vi i NMS og ELCT (Den Evangeliske Lutherske Kirken i Thailand)  er fulle av inntrykk etter nesten en ukes besøk til partner i Kina: Taiwan Lutheran Church (TLC). En kirke som ble etablert i 1954 med røtter i Kinas Lutherske Kirke.

De fleste medlemmene var i begynnelsen flyktninger som kom til det som den gang var øya Formosa etter den kinesiske revolusjonen. I samme strømmen kom også den tapende part i borgerkrigen general og president Khai Chang Check og hans regjering.

Etter hvert kom også de gamle partnerne fra Fastlanskina til Taiwan – deriblant NMS, danske Danmisjon og de fleste av 1950 årenes Lutherske amerikanske kirkesamfunn.  Etter at mange av menighetene i TLC hadde oppnådd selvstendighet både organisatorisk og økonomisk forlot det siste fastboende NMS misjonærekteparet Tjøstheim øya i 1996.

Kirken stod på egne ben og tok skjeen i sin egen hånd – noe som har resulterte i over 20 års pågående sterk vekst. En biskop i TLC forklarte forvandling i fire hovedpunkter. 1: Moderne gudstjenester (sterkt forenklet liturgi og moderne musikk) 2: Cellegruppestruktur  i menigheten samt 3: Målrettet satsing på disippeltrening av et flertall i menighetens medlemmer.

Hele strukturen er bygd opp med dette som hovedmål. Et viktige element er at alle inviteres inn i cellegrupper på 7-10 personer. Innenfor disse gruppene får også alle en mentor (medvandrer) kalt «One on One». Disippelskaps treningen,(modning i Kristus etterfølgelse) skjer særlig på disse 2 nivåene. Gudstjenestene er felles for alle gruppene og alle generasjoner, men gjerne flere gudstjenester i løpet av søndagen. Noen menigheter har også ulikt preg på gudstjenestene f.eks. «Faith Lutheran Church » hvor vi deltok 11.9.23 har en mer fri moderne type gudstjeneste kl. 8.30 og en mer tradisjonell liturgisk kl. 10.00.

En annen ting som gjorde sterkt inntrykk var måten denne kirken ikke bare har tatt vare på men også videreutviklet  «sykehuset» som amerikanerne var med  starte opp i Chiayi.  Dette sykehuset plassert omtrent midt på Taiwan ble etablert i 1956 og har nå 3500 ansatte samt over 1000 sengeplasser. De har også Taiwans mest avanserte AI operasjonsavdeling. Videre driver de et utstrakt helsearbeid i distriktene bl.a. i Ali Mountains som vi fikk besøke. Her jobber de sammen med  lokale myndigheter og andre organisasjoner for å gi et helhetlig helsetilbud til urfolksgruppene som  lever her. Det så ut som det ble lagt vekt på å styrke og ta vare på disse kulturenes egenart  bl.a. ved at det undervises i  morsmålet i tillegg til Mandarin.

Her oppe i de skogkledde fjellene har kirken små helse senter folk kan komme for å få hjelp fysisk og mentalt. De gjør også bruk av både kinesisk og vestlig medisin.

Les innlegget →
Flere blogginnlegg

Følg
blogg

Få varsel om nye blogginnlegg på e-post.


Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp