Tilbake til nms.no Thailandblogg
Meny
Last ned

Her er bloggen til NMS Thailand. Her kan du lese nye historier fra feltet, og andre interessante nye ting som skjer.

Ny biskop i Den lutherske kirken i Thailand

Pastor Chanda Saiyotha valgt til ny biskop i Den evangelisk-lutherske kirke i Thailand (ELCT).

Den evangelisk-lutherske kirke i Thailand (ELCT) , som er vår partnerkirke, har nylig avholdt sin årlige generalforsamling. I år var det også valg av nytt kirkestyre og ny biskop.

Under generalforsamlingen ble 41 år gamle Chanda Saiyotha valgt til ny biskop og tar over etter biskop Amnuay Yodwong. Han er den første biskopen i den lutherske kirken i Thailand som er andregenerasjons medlem av kirken. Han vil bli innviet som biskop søndag 8. mai. Pastor Saiyotha vil lede en luthersk kirke med menigheter i det nordøstlige og nordlige Thailand samt hovedstadsområdet Bangkok. I tillegg til menighetsarbeidet har kirken et omfattende diakonalt arbeid og driver med teologisk opplæring.

Pastor Saiyotha blir kirkens sjette biskop. En biskops funksjonstid er fire år og samme person kan velges for to påfølgende perioder. Den kommende perioden blir pastor Saiyothas første. Under generalforsamlingen ble seks medlemmer valgt inn i kirkerådet under biskopens formannskap. To av kirkerådets medlemmer som nå er valgt, ble valgt inn for første gang. En markering av innsettelsen av biskopen og kirkerådet vil bli holdt i begynnelsen av mai.

Før han ble valgt som biskop, tjente pastor Saiyotha sist som pastor i «Immanuel Lutheran Church» nær havnen i Bangkok og slummen til Khlong Toey. Han har en bachelorgrad i teologi fra «Lutheran Institute of Theologial Education» i Bangkok (nå kalt Det lutherske seminar i Thailand). Siden den gang har han fullført en mastergrad i teologi ved «Bangkok Institute of Theology» og en mastergrad i teologi ved Det lutherske seminar i Hong Kong. Han ble ordinert som pastor i 2011. Hans ektefelle, Pranee Saiyotha, jobber ved Immanuel musikkskole. Paret har en 12 år gammel sønn.

Den evangelisk-lutherske kirke i Thailand ble stiftet i 1994. I tillegg til NMS, samarbeider kirken med den finske evangelisk-lutherske misjon (FELM), lutherske kirker i Hong Kong (ELCHK), Singapore (SCS), Madagaskar (MLC), Taiwan (TLC) og Australia (LCA), og Kinki-kirken i Japan (ELKCJ).

Vi gleder oss til samarbeidet!

Les innlegget →

Dåp i Udon i dag

En stor dag i Nonghan menighet i Udon i nordøst-Thailand, da seks personer ble døpt i dag, 3. april.

«…vet dere ikke at alle som vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble begravet med ham da vi ble døpt med denne dåpen til døden. Og som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin Fars herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv.» (Romerbrevet 6,3-4)

Tro er en gave fra Gud som vi får gjennom å høre evangeliet. Måten vi viser at vi har mottatt troen i hjertet er ved å bekjenne den med vår munn og la oss døpe.

Det valget tok seks personer i dag i menigheten i Nonghan i Udon, nordøst-Thailand.

Les innlegget →

Forberedelser av studentutveksling til Thailand godt i gang

15. mars møtte Merete Hallen, seksjonsleder i Asia; Sunitra Tuangjaruwinai, feltkoordinator for Thailand/Mekong og Darunee Tipvarakankuhn, studiekoordinator, representanter fra Thammasat Universitet i Bangkok for å diskutere utveksling av sykepleierstudenter mellom Universitetet i Stavanger og Thammasat i Bangkok.

Bakgrunnen for samtalene som har vært mellom NMS Exchange, UiS og Thammasat er at UiS i mange år har sendt studenter til Madagaskar. Da NMS begynte å tilby praksisplasser for sykepleiestudenter i Thailand høsten 2021 gjennom NMS Exchange, ønsket UiS å gi dette tilbudet til sine sykepleiestudenter

Selv om møtet med Thammasat var fruktbart, så dukket det opp noen utfordringer under møtet: Universitetet tillater ikke at studentene har pasientkontakt, de får kun observere. Så UiS har sagt at de må gå noen runder for å se på hvilke områder UiS og Thammasat kan samarbeide på i fremtiden – kanskje det er mest aktuelt på masternivå.

– Selv om ikke noen avtaler er underskrevet enda, er det likevel noen muligheter her for fremtiden – og gøy at NMS har vært med å bidra til dette potensielle samarbeidet mellom UiS og et av de høyest rangerte universitetene i Thailand, sier leder for NMS Exchange, Siri Nyen.

 

Bilder fra Facebook-siden til Faculty of Nursing, Thammasat University (คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

Les innlegget →

Mange til dåp

Søndag 3. april skal mange døpes. De har gjennomgått Luthers lille katekisme de siste månedene før dåpen.

Olav Skjerpe underviser fra Luthers lille katekisme, som dåpsopplæring i Nonghan menighet i Udon i nordøst-Thailand. Søndag 3. april skal flere døpes i gudstjenesten.

I NMS sin strategi for 2018-2023 er følgende en av flere indikatorer for å vurdere om oppgavene til organisasjonen er løst:

• Flere mennesker er døpt inn i den verdensvide kirke og har fått opplæring i
den kristne troen på Jesus Kristus.

Når mennesker døpes får de del i et lokalt, men også et grensesprengende globalt fellesskap. Mennesker blir del av noe større enn seg selv som også gir en retning for livet.

Les mer her: SMM 25 år: Skapt – døpt – sendt

Les innlegget →
Flere blogginnlegg

Følg
blogg

Få varsel om nye blogginnlegg på e-post.


Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp