Tilbake til nms.no Thailandblogg
Meny
Last ned

Her er bloggen til NMS Thailand. Her kan du lese nye historier fra feltet, og andre interessante nye ting som skjer.

En kirke i sterk vekst

Vi i NMS og ELCT (Den Evangeliske Lutherske Kirken i Thailand)  er fulle av inntrykk etter nesten en ukes besøk til partner i Kina: Taiwan Lutheran Church (TLC). En kirke som ble etablert i 1954 med røtter i Kinas Lutherske Kirke.

De fleste medlemmene var i begynnelsen flyktninger som kom til det som den gang var øya Formosa etter den kinesiske revolusjonen. I samme strømmen kom også den tapende part i borgerkrigen general og president Khai Chang Check og hans regjering.

Etter hvert kom også de gamle partnerne fra Fastlanskina til Taiwan – deriblant NMS, danske Danmisjon og de fleste av 1950 årenes Lutherske amerikanske kirkesamfunn.  Etter at mange av menighetene i TLC hadde oppnådd selvstendighet både organisatorisk og økonomisk forlot det siste fastboende NMS misjonærekteparet Tjøstheim øya i 1996.

Kirken stod på egne ben og tok skjeen i sin egen hånd – noe som har resulterte i over 20 års pågående sterk vekst. En biskop i TLC forklarte forvandling i fire hovedpunkter. 1: Moderne gudstjenester (sterkt forenklet liturgi og moderne musikk) 2: Cellegruppestruktur  i menigheten samt 3: Målrettet satsing på disippeltrening av et flertall i menighetens medlemmer.

Hele strukturen er bygd opp med dette som hovedmål. Et viktige element er at alle inviteres inn i cellegrupper på 7-10 personer. Innenfor disse gruppene får også alle en mentor (medvandrer) kalt «One on One». Disippelskaps treningen,(modning i Kristus etterfølgelse) skjer særlig på disse 2 nivåene. Gudstjenestene er felles for alle gruppene og alle generasjoner, men gjerne flere gudstjenester i løpet av søndagen. Noen menigheter har også ulikt preg på gudstjenestene f.eks. «Faith Lutheran Church » hvor vi deltok 11.9.23 har en mer fri moderne type gudstjeneste kl. 8.30 og en mer tradisjonell liturgisk kl. 10.00.

En annen ting som gjorde sterkt inntrykk var måten denne kirken ikke bare har tatt vare på men også videreutviklet  «sykehuset» som amerikanerne var med  starte opp i Chiayi.  Dette sykehuset plassert omtrent midt på Taiwan ble etablert i 1956 og har nå 3500 ansatte samt over 1000 sengeplasser. De har også Taiwans mest avanserte AI operasjonsavdeling. Videre driver de et utstrakt helsearbeid i distriktene bl.a. i Ali Mountains som vi fikk besøke. Her jobber de sammen med  lokale myndigheter og andre organisasjoner for å gi et helhetlig helsetilbud til urfolksgruppene som  lever her. Det så ut som det ble lagt vekt på å styrke og ta vare på disse kulturenes egenart  bl.a. ved at det undervises i  morsmålet i tillegg til Mandarin.

Her oppe i de skogkledde fjellene har kirken små helse senter folk kan komme for å få hjelp fysisk og mentalt. De gjør også bruk av både kinesisk og vestlig medisin.

Les innlegget →

Nytt fra Den Evangelisk Lutherske Kirken i Thailand (ELCT) etter årets Generalforsamling April 2023

Generalforsamlingen til vår lutherske søsterkirke som gikk av stabelen forrige uke var meget oppløftende. Det var generelt veldig god stemning, et samlet lag og en oppriktig holdning med ønske om utvikling preget samlingen.

NMS diakonirådgiver Anne Storstein Haug sa det godt i sin kommentar i møtet: «Det er flott å se rapporter som tør å være ærlig også på de svakere punktene. Da har man det beste utgangspunktet for utvikling.»

Medlemstallene har fra 2019/2020 til 2022 gått ned fra ca 5000 til 4000 medlemmer. Men etter lederskifte med ny biskop og kirkestyre i fjor er det en ny giv og vilje til endring. I 2022 var det 62 personer som «mottok dåpen» i de 29 menighetene i Bangkok, Nord -Øst og Nord Thailand, og nå ser kirken fremover mot en ny tid med mer «prayer-people concern and transparency,»( bønn – omsorg for mennesker og åpenhet) som er de tre verdiene ELCT vil skal prege kirken fremover. Den overordnede visjonen lyder:
«ELCT vil bidra til håp, fred og rettferdighet i samfunnet i Thailand,
gjennom Kristi kjærlighet!»

Ad hoc innsamling

Prosjektkoordinator og nær kollega av oss i NMS Atsadawut, fikk under GF beskjed om at en storm hadde revet taket av huset hvor hans kone og deres nyfødte sønn oppholdt seg. Det gikk heldigvis bra med dem og GF tok spontant en ekstra runde med offerposene for å bidra til nytt tak. På kvelden ble det også arrangert Karaoke til inntekt for nytt kirkebygg i landsbyen Tahå i Chiang Rai distriktet. Tahå er forøvrig en av tre pilotmenigheter som går inn i en målrettet prosess for å bli selvfinansiert, slik at bl.a NMS ressurser kan frigjøres til ekspanderende arbeid.

Ungdomsarbeid i nord begeistrer

Presentasjonen til Ungdomsgruppen fra District 4-Chiang Rai området var ett av flere innslag som skapte stor begeistring på GF. De viste ny giv og et levende og målrettet ungdomsarbeid. Nå har også 3 unge fra dette distriktet nylig begynt på teologistudiet på McGilvary seminar under Payap Universitet i Chiang Mai. Medlemmene i kirkene våre i dette distriktet er mest fra de etniske minoritetene: Akha, Akhø og Lahu.

Luther Seminary tilbake

Kirkens eget seminar «Luther Seminary in Thailand»(LST) er også på vei opp igjen og presenterte et nylig ferdigstilt curriculum hvor NMS misjonær Olav Skjerpe har vært en viktig fødselshjelper. I det nye skoleåret, som i Thailand begynner nå i mai, blir programmene «Volunteer studies»(grunnleggende kristen opplæring også for analfabeter) og «Church ministry»(grunnkeggende kristen opplæring men forutsetter grunnutdannelse) startet opp. Det blir seminarer hver måned enten i Ubon på det tidligere Internatet i Phibun eller i Chiang Rai. I Bangkok holdes det foreløpig lederopplæringssamlinger for ansatte. I tillegg har LST startet opp to pioneremner: «Diakoni» og «Stewardship»(Forvalteroppdraget inkludert Use Your Talents), disse blir brukt både i de to nevnte programmene og overfor ansatte.

Diakonien

Saturday Club (lørdagsklubb) konseptet brer seg til stadig flere menigheter i alle distriktene, og på GF delte flere menigheter entusiastisk om hvordan barna igjen har begynt å komme i kirken etter at de begynte med lørdagsklubber. Etter GF har flere andre menigheter tatt kontakt med diakoniavdelingen med ønske om å starte opp en lørdagsklubb.

Det var også lovende å se en utvikling mot større sammenheng mellom Kirkearbeidet, Diakonien og Seminaret, de tre delene i ELCT. Videre ble det formidlet en fornyet vilje og et ønske om å bli mer selvfinansiert og utvikle en kirke med større lokalt eierskap slik at avhengigheten av eksterne donorer kan reduseres og arbeidet som helhet kan vokse.

Oppsummert kan vi si at mange gode forutsetninger nå er på plass for at ELCT kan utvikle sitt potensiale og bety en enda større forskjell i alle lokalsamfunnene vi er til stede. Vi er takknemlige for alle som er med i bønn om fortsatt positiv utvikling i ELCT. Husk ikke minst på vår unge biskop Chanda (42) og den nye kirkeledelsen.

Alle foto: Witchukan Panthuya

Les innlegget →

Kristne sammen om felles visjon

Denne uka har vi deltatt på den største kristne samlingen i Thailand, Congress som siden 1970 har blitt arrangert hvert femte år, for å samle alle kirker til fellesskap og strategi.

Vi har deltatt på dette tidligere, og det er alltid kjekt å treffe igjen gode venner – og få nye bekjentskaper.

I år deltok 5000 fysisk og 10000 digitalt på konferansen. Det var 160 informasjonsboder, der bibelskoler, Bibelselskapet, veiledningssentre, «KRIK», bokhandlere og andre kristne organisasjoner og nettverket delte om sitt arbeid i Thailand.

Alle protestantiske kirker i Thailand har en felles visjon, om at Thailand skal nå en million kristne innen 200-årsmarkeringen for protestantisk misjon i Thailand.

I år hadde vi med oss fem ungdomsledere som vi trener.

Prakaikaew Jeed Phochan

Les innlegget →

Godt nytt liv

Her kommer vi med en hilsen fra arbeid vi står i i Thailand for NMS, i den lutherske kirka her. Vi er Jeed, Olav, Jonas, Oskar og Sara og har nå tjenestegjort i Udon Thani i nordøst i snart to år, tidligere har vi tjenestegjort i Ubon og Mukdahan.

Denne uka er det thailandsk nytt år, Songkhran. Vi har nettopp feiret at livet seiret over døden i  påsken og at nytt liv gror. For liv er vann nødvendig, og i Songkhran er det nettopp vannet som markeres. Vi deltok i år på en tradisjonell Songkhranfeiring nord i Loei-provinsen, der Thailand og Laos åpnet grensen og gikk sammen om å lage en bro av bambus over den lille grenseelven for å markere fellesskapet sammen. Denne ene dagen i året kan en vandre fritt frem og tilbake mellom landene og møte venner og kjente på den andre siden. Kanskje får en også noen nye venner. Dagen begynte tidlig med prosesjon, så høytidelig åpning, dans, musikk, konkurranser, på land og i vann. Derfor sier vi nå rett etter påsken: Godt nytt thai og lao nyttår!

Påsken har tradisjonen tro vært årstiden for dåp, siden den tidlig kirken. I påsken ble flere døpt i den evangelisk lutherske kirka i Thailand. Siden vi kom for snart to år siden har 30 voksne og barn blitt døpt i de lokalmenighetene vi tjenestegjør, og mange har kommet til kirka for første gang.

Fra før har vi et spesielt forhold til Barnas kirke i Phibun, som nå har vært en kirka for, av og med barn i over syv år. Vi ønsket å bidra til å skape flere Barnas kirker, i det minste løfte opp barne- og ungdomsarbeid andre steder i Thailand.

Vi tjenestegjør i to lokalmenigheter i Udon-provinsen og en menighet i Buriram-provinsen. Det er fint å kunne jobbe både lokalt, og også litt nasjonalt som vi gjør.

I den ene menigheten hadde ikke barna og søndagsskolen noe sted å være. De møttes bare ute på plassen foran kirka. Menigheten ønsket å få en egen plass til barneaktivitetene og har bygget en paviljong på dugnad, med litt støtte til materialer fra NMS, Norge og Barnemenigheten på Ræge i Sola. Paviljongen stod ferdig for noen uker siden, og søndagsskolen bruker den nå hver uke. Den brukes også av andre enn Søndagsskolen. Andre steder sitter vi gjerne på matter på bakken når vi samles for å dele Guds ord.

I Buriram har aktivitetene for barn og unge fått et løft, Jeed er der fire dager hver måned, og får god kontakt med de unge.

Vi er med og arrangerer små leirer og retreat, hvor en møtes for å bygge fellesskap og bli bedre kjent med Gud og hverandre. Vi har også tatt med ungdommer for å bli kjent med andre kirker, for å vise at kristne er flere enn bare dem som kommere i den lille lokalmenigheten hjemme, og at en kan oppsøke kirker andre steder hvis en f.eks. må flytte for å studere eller arbeide et annet sted.

Nå i april er det sommerferie på de thailandske skolene, og det er tiden for leirer, slik som de flotte sommerleirene mange av dere er engasjert i. Leir er viktig for barn og unge, de møter unge fra andre kirker og mange opplever å bli utfordret til å ta noen nye steg i troen og kanskje ta noen viktige valg for livet. Vi har vært med på to Impulsleirer. Det er flott å arbeide mye med barn og unge, som ikke bare utgjør fremtidens kirke, men som er kirka i dag. Det handler om å gi opplevelser for livet, som kan bety noe for livsvalg og troen på Gud og seg selv. Det handler mye om relasjoner og å være med på å skape trygge barn som opplever Guds kjærlighet i livet. Det starter tidlig i livet, og det handler om å gi barn tro. Tro på Gud og seg selv, tro på at de kan og gi mot. Da vil de selv søke Gud i Bibel og bønn, som denne lille jenta i en av lokalmenighetene, i tro på at Gud hører og kan hjelpe, selv lille meg med det jeg strever med og fylle meg med Guds kjærlighet og omsorg. Det er det livet som misjonærer handler om, å få dele dette videre, til stadig nye mennesker.

Les innlegget →
Flere blogginnlegg

Følg
blogg

Få varsel om nye blogginnlegg på e-post.


Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp