Nyheter

Nyheter fra arbeidet vårt.

Pavemøte i Kairo

I morgen tar pave Tawadros II i Egypt imot sin katolske kollega, pave Frans, i Kairo. Mange forventet at pave Frans ville avlyse, eller i alle fall utsette reisen, etter de siste bombeangrepene, men så skjedde ikke.
Les mer

Norske misjonærers rolle i framtiden

Å være misjonær er å være villig til å tjene Gud over alt hvor det trengs. I dette arbeidet må vi å ta i bruk alle de talentene vi har.
Les mer

Jubileumshelg i Oslo

I anledning NMS sitt 175-årsjubileum, arrangerte NMS Region Øst en jubileumshelg 21-23. april i Oslo. Vi gjengir her talen biskop Ole Christian M. Kvarme holdt til den fullsatte Trefoldighetskirken under festkvelden.
Les mer

Menn for Misjon!

Mannsweekend på Phillipshaugen ble igjen arrangert i februar, og totalt møttes 20 menn fra fredag til lørdag.
Les mer

«Use your talents»: Diakonal nytenkning innen bistand og misjon

– «Use your talents» (UYT) har forandret både mitt liv og mange andres i vår kommune, sier prost Daniel i Zimbabwe. Han er ikke alene om å nyte godt av denne måten å tenke på.
Les mer

Visst er det sant at me elskar martyriet. Men me elskar også livet! Me hater ikkje livet på jorda. Gud skapte oss for å leva her; ikkje for å døy.
Les mer

Bruk stemmen deres for å hjelpe oss!

- Vi ber innstendig om at dere svarer på ropet fra oss, sa biskop Mano Rumalshah da han møtte NMS og andre av Church of Pakistan CoP) sine partnere. - Kristne i Pakistan lever under svært vanskelige kår, og det synes som om vi er glemt av omverdenen.
Les mer

Festklar i hovedstaden

NMS 175 år: Jubileumshelgen i Oslo nærmer seg. Store navn på plakaten trekker folk til arrangementet. Men for regionstyreleder Øystein Bjørdal er det viktigste at vi har med oss fotfolket.
Les mer

Så glad blir man når...

... vannet renner helt inn på tunet - etter å ha ventet i seks år. Det var nære på at fotografen ikke ble spylt ned!
Les mer

NMS Global i støpeskjeen

- Endelig, nå er vi i gang sa flere fra NMS Global, da flere i avdelingen var samlet på NMS sitt kurs- og misjonssenter Himmel og Hav fra 3-5 april for å konkretisere hvordan NMS skal jobbe med å dele troen på Jesus, utrydde fattigdom og bekjempe urettferdighet i en ny tid. Integrert trosliv vokste frem som et viktig element.
Les mer

Trosdimensjonen

Trosbaserte organisasjoner vil hevde at de har sin egen identitet og egenart. Hva består så denne egenarten i, og hvordan preges arbeidet av en slik egenart?
Les mer

Videre med VID: Misjonshøgskolen i en større og bredere vitenskapelig høgskole

Hvorvidt det fortsatt vil være et vitalt misjonsfaglig forsknings- og utdanningsmiljø ved VID, vil trolig i særlig grad avhenge av hvor relevant VID er for NMS og de samarbeidskirker NMS har rundt om i verden, i tillegg til hvilket misjons- og evangeliseringsfokus NMS, Den norske kirke og andre norske kirkesamfunn og kristne organisasjoner har.
Les mer

Bistand og misjon - sammenheng og spenning

Kirken, gjennom sine medlemmer, har fått et dobbelt Gud-gitt oppdrag: å forkynne evangeliet og å være et medmenneske som bryr seg om, og tar seg av sin neste.
Les mer

Til himmels med NMS Gjenbruk

Det er tydeligvis mye kø i kassene hos NMS Gjenbruk om dagen! Tallene for januar viser 50% økning i omsetningen i forhold til i fjor.
Les mer

Misjon - fra utkant til sentrum i kirkens arbeid og selvforståelse

I 2004 vedtok Det Norske Misjonsselskap (NMS) et nytt misjonsdokument med en tydelig visjon om en levende, handlende og misjonerende kirke i alle land. Det passer kanskje bedre å si: en levende og handlende misjonal kirke i alle land.
Les mer

NMS styrker kontakten til Pakistan

Relasjonen mellom NMS og Pakistan er kraftig styrka etter eit møte i Helsinki mandag. Der møtte biskopen i Peshawar, Humphrey Peters representantar for Finsk Evangelisk Misjonsselskap (FELM) og NMS, Elisa Nousiainen og Åslaug Ihle Thingnæs, og dei vart samde om å gå vidare med å oppretta eit kurs- og retreatsenter for kyrkjeleg tilsette i bispedømet.
Les mer

Manns- og kvinneideal i NMS?

I NMS-historien finner vi både en tendens til kjønnsspesifikke ideal og kjønnssegregerte ordninger og systemer, men vi finner også at stereotype kvinne- og mannsideal ble utfordret. Et godt eksempel er kvinneforeningsbevegelsen. Misjonsbevegelsen var ved inngangen til det 20. århundre landets største kvinnebevegelse.
Les mer

To sider av samme sak

I begynnelsen av mars var en stor delegasjon fra Den lutherske kirken på Taiwan på besøk i Den evangelisk-lutherske kirken i Thailand (ELCT), og det ble holdt seminar om menighetsutvikling. Deltakerne ble oppfordret til å dele gode og dårlige erfaringer med hverandre.
Les mer

Use Your Talents – nye veier på gamle stier

Det har vært litt overraskende å se hvor stor entusiasme Use Your Talents vekker i kirkene. Tankegangen synes å være befriende. Det at vi faktisk har ressurser, at vi har muligheter, at det går an å få til ting selv, endrer måten å tenke på.
Les mer

NMS Gjenbruk i Møre tar gjerne imot flere radioer!

FM-nettet er allerede nede i Møre og Romsdal. Men med radioinnsamlingen til Kamerun går det oppover.
Les mer

Samtalehefte 2017

Samtaleheftet er et tilbud til alle NMS sine foreninger og grupper. Andre kan også bestille heftet.
Les mer

Mekane Yesus kirken oppfordrer til fred og forsoning

Året 2016 har vært preget av vold og uro i Etiopia. Ved generalforsamlingen til Den etiopisk-evangeliske kirken Mekane Yesus (EECMY) var det kristne fredsbudskapet et sentralt tema.
Les mer

«Mens dere går»

Europa – mangfoldets kontinent: Religiøst, sekulært, gammelkristent og nykristent? Hva er vårt bidrag?
Les mer

Egypt: Fleire drap på kristne

Fire kristne i Nord-Sinai er drept dei siste tre vekene. 19.februar vart ein video der det vert oppfordra til å drepa fleire kristne i Egypt, publisert av IS. Videoen viser m.a. opptak frå angrepet på den koptisk ortodokse katedralen i Kairo i desember der 29 menneske omkom..
Les mer

Fra tusen til tusen

På både Kristelig Gymnasium (KG) i Oslo og på Nong Tang-skolen i Nordøst-Laos er det ca. tusen elever. Ellers er det ikke så mye som er likt.
Les mer

Asylsøkere holder liv i NMS Gjenbruk Bodø

Flere av NMS Gjenbruks butikker har gode erfaringer med å bruke flyktninger og asylsøkere som medarbeidere. I Bodø kunne vi faktisk ikke klart å drive butikken uten.
Les mer

Styre med alt på stell i Ålesund

NMS Gjenbruk kan glede seg over to tusen medarbeidere rundt omkring i Norge. Uten disse hadde vi ikke vært til. Møt våre gode nyvalgte styremedlemmer i Ålesund!
Les mer

Migrasjon og misjon: Et globalt perspektiv

Kristentroen er en migrasjonsreligion. Denne troen blir spredt innad i og utenfor Romerriket gjennom tvungen migrasjon, flukt fra forfølgelse, tilfangetagelse av krigsfanger, slavehandel og den mer fredelige søken etter arbeid eller handel.
Les mer

Norges ambassadør på besøk i Lahore

Den norske ambassadøren i Pakistan, Tore Nedrebø, besøkte onsdag Church of Pakistan sitt hovudkontor i Lahore. Biskop Samy Azariah var vert for besøket som var ein gjenvisitt etter at han sjølv besøkte den norske ambassaden i Islamabad saman med biskop Helga Byfuglien og generalsekretær Berit Hagen Agøy for nokre veker sidan.
Les mer

Misjon og dialog - samspill og ulikheter

Det er min erfaring at dialog flytter makt. Kanskje kan flere dialogiske samtaler mellom partnerkirker være med å flytte makt? Jeg tror søsterkirkene og samarbeidspartnerne til NMS i det globale sør lengter etter det. Spørsmålet er kanskje om vi i det globale nord lengter etter det samme.
Les mer

Radioer fra Trøndelag til Kamerun

Når DAB bytter plass med FM, blir mange radioer til overs. Disse vil NMS sende til Kamerun. NMS Gjenbruk Levanger har inngått en avtale med Elkjøp i Steinkjer, Verdal og Levanger om gratis innlevering av radioer, ved kjøp av ny radio. Elkjøp betaler da de 50 kroner pr radio til Gjenbruk Levanger!
Les mer

Ingen utvikling uten Gud

Vil du stoppe massemord, informere om aids, hindre voldtekter, hjelpe krigsofre eller utdanne barn er de religiøse nettverkene ofte de beste. Og ikke sjelden sitter ledere i ulike trossamfunn med nøkkelen.
Les mer

NMS inngår samarbeidsavtale med SIL engelskspråklig Afrika

Avtalen med NMS åpner nye muligheter for NMS. Vi kan benytte oss av ekspertisen og kontaktnettet til en stor og anerkjent kristen organisasjon for å bringe evangeliet til nye folkegruppe over hele det sørlige og østlige Afrika—på deres morsmål!
Les mer

Misjonsrørsla og økumenikk. Medarbeidarskap eller motsetning?

Korleis skal det som Jesus har kome med leve vidare, og forme menneske og verda vidare? Korleis skal det avgjerande ved Jesu kome til jord – nemleg at han er sendt av Gud, og at Gud har elska menneska – bli formidla vidare?
Les mer

Fargerike analyser for fredsbygging

Systemisk tilnærming til konfliktanalyse – at noe som høres så kjedelig ut kan være så spennende! En hel uke fikk 18 aspirerende fredsbyggere fra 8 land dykket dypt inn i ulike kontekster som til slutt resulterte i komplekse og fargerike grafiske framstillinger av konfliktsituasjonene.
Les mer

MISJON OG FOLKEKIRKE - motsetninger, eller kan perspektivene forenes?

Den norske kirke er etter sin målsetting en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke. Det har Kirkemøtet bestemt. Men kan en folkekirke være misjonerende? Er den så bundet til sitt folk at den ikke blir universell? Eller er den så åpen og inkluderende at den ikke trenger misjon? Hva mener vi egentlig med folkekirke? Og hva mener vi med misjon? Det skal vi reflektere over i dette bidraget til NMS sitt 175-årsjubileum.
Les mer

NMS 175 år – stor feiring i Oslo!

21.-23. april blir det jubileumshelg i Oslo for å feire NMS 175 år. – Høy kvalitet i alle ledd har vært viktig for arrangementskomiteen, og det har jeg tro på, sier regionleder Else Vatne.
Les mer

Fårikålkvelden er tilbake

Sigurd og Ingrid Hanssen savnet tradisjonen om fårikålkveld på Tømmerneset leirsted i kveld. Det gjorde de noe med.
Les mer

Julemesse i Sørreisa

Julemessa er Sørreisa er en populær tradisjon.
Les mer

Stor begeistring i Brumunddal

Nå blir det butikk! NMS Gjenbruk gleder seg til å åpne sin første butikk i Hedmark fylke.
Les mer

NMS, kvinner og kall

Religiøs tro er ikke nødvendigvis et hinder for kjønnslikeverd og likestilling. Dette er en fordom som fortsatt finnes på mange hold i vårt samfunn. Organisasjonen NMS vitner tvert imot om at religion også kan gi kvinner mot til å gå nye veier og åpne nye utfoldelsesmuligheter for dem.
Les mer

Fest for frivillige i Sommerveita

Hadde det ikke vært for de frivillige, hadde ikke mye blitt gjort i NMS Trøndelag! En dag i året serveres grøt og bløtkake i Sommerveita, for å hedre og takke denne fantastiske gjengen. 60 mennesker var samlet denne dagen.
Les mer

Misjonærane – dei første utanrikskorrespondentane

Norge som nasjon har tatt opp i seg mykje av drivkreftene som ein gong førte norske misjonærar ut til fjerne land. Vårt idealistiske sjølvbilde som bistandsnasjon og fredsnasjon – ja, som humanitær stormakt – kan ikkje aleine, meni stor grad førast tilbake til misjonen.
Les mer

Misjonsbevegelsen og barnas pris

Hvorvidt gjør vi barn av misjonærer spesielle? Snakker vi egentlig om allmennmenneskelige problemstillinger i enhver oppvekstsituasjon? Er dette misjonærbarnas versjon av allmenne perspektiver knyttet til barndom og oppvekst? Svaret må uansett være at vi her har å gjøre med en empirisk beskrivelse av én virkelighet. Denne virkeligheten må forstås på egne premisser og er uttrykk for en kulturell erfaringsverden.
Les mer

Nytt frå SAT-7 i desember

Innenriksministeren i Iran anslår at cirka seks millioner av iranerne som bor ved grensen til Afghanistan har problemer som relaterer seg til narkotika-avhengighet. Dette er et at temaene som SAT-7 PARS har tatt opp i sitt nye magasin: «Lyden av Håp» .
Les mer

Nyhetsbrev fra Etiopia

Nyhetsbrevet Ny Blomst informerer om NMS sitt arbeid i Etiopia.
Les mer

- Jeg har ikke hoppet i fallskjerm!

- Men jeg har kjent på en annen type spenning. Dette forteller Malimisjonær Ingvald Andersen Frøyen.
Les mer

Da NMS Gjenbruk fikk et juletre for mye

Det bør ikke gå for fort i svingene selv om det snart er jul...
Les mer

Sendt sammen - skråblikk på NMS i fortid, nåtid og framtid

"Det er vesentlig at NMS skiller mellom mål og middel. En misjonær, et arbeid, et bygg og en aktivitet er aldri et mål i seg selv. Målet er at Guds rike skal vokse ved at det vokser frem levende menigheter over hele jorden."
Les mer

Be for oss

Bombeangrepet på kyrkja i Kairo har sjokkert oss. Det skjedde på pavens område, og paven var den som forretta gravferda dagen etter hendinga.
Les mer

Egypt: Pundet halvert

Bibelselskapet i Egypt er berre ein av mange organisasjonar som opplever stor krise når verdien på det egyptiske pundet er halvert berre den siste månaden.
Les mer

NMS gjenopptar støtte til FLM

NMS (Det Norske Misjonsselskap) har i dag bestemt at organisasjonen gjenopptar overføring av penger til Den gassisk-lutherske kirken (FLM) på Madagaskar.
Les mer

Global diakoni og misjon

– Gjennom sitt sykearbeid driver misjonen en kile inn i hedenskapet. Overtroen avvæpnes, og fordommer fjernes. Men framfor alt er sykearbeidet en mektig manifestasjon av kristendommen som kjærlighetens religion.
Les mer

God og givande julemesse på Aure

Mykje folk i alle aldrar og frå alle delar av kommunen møtte fram til julemesse på Aure Misjonshus laurdag 19. november, og det vart ein dag av dei sjeldne, der både store og små kosa seg, støtta misjonen og fekk med seg varige verdiar.
Les mer

Presteutdanning som investering i fremtiden

På Madagaskar har den lutherske kirken (FLM) som målsetting å utdanne 1200 prester de nærmeste ti årene. Den tid er forbi da NMS hadde misjonærer i sentrale lederstillinger i denne kirken og på en rekke bibel- og presteskoler. Men det at FLM satser så sterkt på utdanning av prester gir NMS en mulighet til å fortsatt spille en sentral rolle inn mot denne kirken. Det dreier seg om å bidra, på invitasjon fra Madagaskar, til en presteutdanning som er seg bevisst både arven av tekster og den aktuelle, samfunnsmessige og kulturelle konteksten.
Les mer

Overgrepa mot menneskerettane i Iran må påtalast!

Etter at sanksjonane mot Iran vart oppheva, så har verdssamfunnet vist stor vilje til å betra relasjonane til landet med m.a. forretningsavtalar. Men det er sagt lite om overgrepa mot religiøse minoritetar som stadig finn stad der.
Les mer

Nyhetsbrev fra Kina

Nyhetsbrevet Den Glade Panda informerer om NMS sitt arbeid i verdens mest folkerike land.
Les mer

Klar for en lederstilling

Vi møter Rev. Worknesh en stålende ettermiddag ved Mekane Yesus Seminaret i Addis Abeba. Hun er 32 år gammel, ordinert prest fra Begi, og har de siste årene jobbet som leder for kvinnedepartementet i synoden. Nå er hun student igjen. I 2018 vil hun være en av de få kvinnelige prestene med master i teologi i Etiopia.
Les mer

Solid utholdenhet i 150 år

Søndag 20. november var Eik kirke pyntet til fest for å markere at «Nordre Slagen misjonsforening» var blitt 150 år.
Les mer

140 årsjubileum i Lom

Prestegardens Kvinneforening i Lom i Gudbrandsdalen fyller 140 år i år.
Les mer

Misjonskvinne og samfunnsmenneske

«Både hjemme og på misjonsmarka sprengte misjonskvinnene grensene for hva en kvinne tradisjonelt kunne gjøre. Og de var mange: Rundt 1900 var om lag 90 000 kvinner med i en kvinnemisjonsforening. Det var utvilsomt landets største folkelige bevegelse.»
Les mer

Tok hatten på i Molde

«Jeg må først forklare hvorfor jeg har på meg hatt. Dette er en hatt vi tar frem når det er nyåpning av butikk. Nå skal den legges i en hatteeske og sikre den for møll og støv, for det blir lenge til neste gang den skal frem», sa butikkleder Eldrid Nerheim, da NMS Gjenbruk Molde åpnet i nye lokaler på fredag.
Les mer

Nytt styre i NMS Gjenbruk

NMS Gjenbruk har fått nytt styre med Helge Hernes som styreformann. Nå har de hatt sitt første møte.
Les mer

Drap på NMS-venn i Mali

Muusa Iisaa Bari ble skutt og drept i hjemlandsbyen sin i Mali onsdag formiddag.
Les mer

NMS – folkebevegelse og folkelige kirker

De hadde trolig sendt en takkebønn til Vårherre for den velsignelse som har båret virksomheten i NMS, John Haugvaldstad, Gabriel Kielland og Bolette Gjør. Tenk om de hadde kunne skue utover det globale nettverk av kirker og virksomhetsgrener som dels er resultat av NMS sitt arbeide gjennom 175 år, og som NMS deltar i som aktiv samarbeidspartner!
Les mer

Ski, Ålgård, Råde og Molde i nye lokaler

NMS Gjenbruk er stadig på flyttefot. I løpet av de siste to ukene har både Ski, Ålgård og Råde fått nye og større lokaler. Denne uka er det Moldes tur. Det betyr flere kunder og høyere omsetning.
Les mer

Gi, gi, gi

Som alternativ til Black Friday og Cyber Monday inviterer det teologiske fakultetet i Kairo til Giving Tuesday, givertirsdag.
Les mer

Drapsforsøk på kristen marokkaner

Mohammed Saeed Zao klarte såvidt å unngå sverdet då ein ukjent mann gjekk til angrep på han.
Les mer

Det begynte med en samtale på språkskolen

- og det fortsatte med en gallamiddag i regi av Bangkok Accueil Charity Branch for å samle inn penger til en kafé i hagen til Nådehjemmet.
Les mer

Rekordhøge sjåartal for SAT-7 ARABIC

Ei fersk sjåarundersøking konstaterer at nesten 21,5 millionar menneske ser på SAT-7 sine tre arabiske kanalar.
Les mer

Minneord

Arne Christian Grytnes (1936-2016) var den første gjenbrukskonsulenten i NMS Gjenbruk. I løpet av fire år startet han 19 butikker. NMS og NMS Gjenbruk har mye å takke ham for.
Les mer

Bønnedag for SAT-7

Søndag 6.november inviterer SAT-7 til sin årlige bønnedag: Bli med tusenvis av kristne over hele verden i bønn for SAT-7 og for millioner av flyktningebarn som sårt trenger skolegang.
Les mer

En radio i bursdagsgave

Denne helga fyller det kristne radiostudioet Sawtu Linjiila i Kamerun 50 år. NMS Gjenbruk forbereder en «bursdagsgave» som kan være med på å gi jubilanten enda flere lyttere.
Les mer

På tur med ambassadøren

Den norske ambassadøren i Etiopia, Andreas Gaarder er ikke bare komfortabel i femstjerners hotell eller på velkomster med presidenter og statsministere. Han trives også ved ungdomssenteret i Kamashi der han får injera og grønnsaker – eller hva med tradisjonell gumuz mat, stappe med "slimsaus", servert på gulvet?
Les mer

Inspirasjon til misjon

Organisasjonene og menighetene står sammen for å nå ut til alle folkeslag. Derfor ble det 18. oktober invitert til inspirasjonssamling i Kongsvinger der tema var grensesprengende misjon.
Les mer

Fargerik fredsbygging

-Systemisk tilnærming til konfliktanalyse – at noe som høres så kjedelig ut kan være så spennende!
Les mer

Gjensyn med Tømmernes leirsted

Helga 30. september til 2. oktober var det Bibel -og misjonshelg for misjonsfolket i Troms. For mange var det gjensyn med leirstedet, og for helgas gjestetaler var det avgjort et gjensyn. For Magne Mjærum, tidligere regionleder i NMS Region Øst, hadde vært der på leir for femti år siden. Da var han «erstatningslærer» på Senja. Seinere tok han lærerskole og var tilsatt i NMS hjemmearbeid gjennom et langt liv.
Les mer

Leir er viktig for troen

Temaet på Trosopplæringkonferansen, som holdes på Norges Varemesse i Lillestrøm 19. oktober, i år er «Ansikt til ansikt». NMS er tilstede med stand og presentasjon av leirstedene.
Les mer

Inn med datakasser

NMS Gjenbruk tar i bruk datakasser i alle butikker denne høsten. Det går i grunnen ganske bra.
Les mer

Hurra for NMS Gjenbruk Oppdal!

Det var stappfullt da NMS Gjenbruk åpnet butikk nummer 49 på Oppdal lørdag 24. september.
Les mer

Tau og Os jubilerte

Gjenbruksbutikkene på Tau og i Os feiret nylig henholdsvis ti år og fem år med butikkdrift. Begge steder vanket det både musikalske og bakte godsaker i anledning jubileet.
Les mer

Velfortjent heder til gjenbruksmedarbeiderne

Det Norske Misjonsselskap er stolte av den store skaren med frivillige medarbeidere som står på i gjenbruksbutikkene. En måte å vise det på er å invitere til fest. I høst arrangerer NMS Region Øst for første gang egne samlinger for butikkmedarbeiderne.
Les mer

Fem minutter på TV

Da det nye skolebygget i landsbyen Ban Hat Sao i Laos formelt ble overlevert til lokale myndigheter, fikk begivenheten hele fem minutters innslag på nasjonalt tv.
Les mer

Fellesskap, frivillighet og forståelse

Bestevenninnen til Kristin Heskje var prestedatter, og det var slik Kristin kom i kontakt med kristen tro. Nå er hun selv prest i Oslo; vår nye F2-prest.
Les mer

Barna fremst i fremtidens kirke

Endelig fikk barna sitte på første rad, da Barnas kirke offisielt ble innviet i Kanlum utenfor Phibun i dag. Biskop og landsbyleder løftet frem barna og ba om velsignelse for bygning og aktiviteter i kirken.
Les mer

40 år siden en vanskelig start i englenes by

«Om dagen gikk vi gatelangs og svettet, om kvelden satt vi og gråt og ba.»
Les mer

Tilbake på skolebenken

Phi prøvde å bidra til familieøkonomien så godt hun kunne. Først gikk hun den lange skoleveien og jobbet det hun kunne i helgene, men det var ikke nok. På hjemmebesøk hos familien, får vi høre om den skoleflinke jenta som har sluttet på skolen for å ta seg av sine to yngre søsken.
Les mer

Flyktning vil bli pastor

– Når mennesker skjønner hva evangeliet handler om, vil de engasjere seg, sier 25 år gamle Teerisara fra Chiang Rai, langt nord i Thailand.
Les mer

Fra skam til glede

Å få barn utenfor ekteskapet forbindes med skam, og skaper store problemer for unge mødre i Thailand. Mange foreldrene vender dem ryggen når de trengs som mest.
Les mer

Hun skaper drømmer

– Jeg er glad for at jeg får mulighet til å utvikle meg selv gjennom utfordringer på jobben min, sier Nittaya Mandee, som har sitt daglige virke midt i Klong Toey-slummen.
Les mer

Ungdomsfokus i England

Carlisle bispedømme har de siste 50 årene hatt en dramatisk nedgang i ungdom som kommer og er «med» i kirken. I 2010 hadde bispedømmet kun 235 av totalt 44 000 ungdommer i fylket som var innom kirken en gang i måneden eller oftere. Noe måtte gjøres! Slik startet ungdomsnettverksmenighetene.
Les mer

Et fantastisk møte med ungdomsarbeidet i Barrow

Andy Ward, leder for “Network Youth Church” i området rundt Barrow i England, kunne fortelle om en positiv utvikling av arbeidet. Bispedømmet Carlisle sin satsing på ungdommer gir resultater.
Les mer

Ingen kristne venner

– Hvordan kan vi nå unge voksne med evangeliet når 60 prosent av dem verken har vært i kirken eller har noen kristne venner? Kirken «The Way» jobber med å nå unge voksne i Carlisle by med evangeliet om Jesus.
Les mer

Venner, fotball og Jesus

Vi kommer på Youth club (ungdomsklubben) for å møte venner, spille spill og ha det gøy, sier Adam og Luke i en aldri så liten pause fra biljarden. Det er fredag, og de er på plass som vanlig.
Les mer

En reise ut av komfortsonen

Teologistudent Elna Øhlund reiste ut av komfortsonen. I ti måneder skulle hun leve i et nytt land, i en ny kultur. Hun var blitt Ucrew (ettåring) for NMS og NMS U.
Les mer

Med fotball som verktøy

Hvordan få flere gutter og menn med i menighetslivet? Problemstillingen er kjent mange steder, også i Estland. Ett av svarene kan ligge i fotball, mener Ranno Seppel.
Les mer

– Her føler jeg meg hjemme

I mange år samlet noen kristne seg regelmessig og ba om Guds ledelse for veien videre. I dag ser vi at dette var en forløper for Mustamäe Maarja Magdaleena menighet i Tallinn.
Les mer

Ungdom med ansvar for media

I Estland støtter NMS mediearbeid drevet av ungdom, i samarbeid med Den estisk-lutherske kirke. Et ungdomsprosjekt som heter Plussmeedia, arbeider for og med ungdom. Vi tar en titt på hva de holder på med.
Les mer

Misjon i Estland - en hjertesak for NMS

- Jeg er på gudstjeneste i et grønt gammelt bedehus, et hus jeg har sett bilde av mange ganger. Nå er jeg der! I Saku menighet utenfor Tallin i Estland. Landsstyreleder i NMS Øyvind Meling preker, misjonær Ave Mølster tolker og jeg lytter mens jeg kjenner på stemningen blant menighetsmedlemmene
Les mer

Har funnet energikilden

Bønnesamlingen og bibelstudiene i Créteil har fornyet troen min og gitt meg lyst til å grave enda dypere i Guds ord. Det er blitt en daglig energikilde for meg. Jeg har ikke lest så mye eller bedt så mye siden jeg var konfirmant, sier Jean-Christophe.
Les mer

Brasilianere i Frankrike

Kan det være en idé å sende misjonærer fra Brasil til Frankrike? Dette var spørsmålet på et møte mellom partnerne som møttes i Paris nylig.
Les mer

Menighetsplanting i Créteil

NMS er med i en nystartet menighetsplanting i Créteil, like utenfor Paris sentrum. De har gudstjenestene i et bygg svært sentralt i bydelen, der de kan gå rett ut i gata og møte folk i nabolaget.
Les mer

Missão Zero i Brasil

NMS ble invitert til Petrolina i nord-øst Brasil, til en av menighetene Missão Zero har plantet, for å se hvordan de jobber og høre om deres gleder og sorger i dette misjonsprosjektet. Presten Samuel og kona, Karla Coswig har begge gått på Hald internasjonale senter.
Les mer

Levende misjonal kirke i Pestano, Brasil

Å være misjonal er ikke en aktivitet på toppen av alt det andre vi gjør som kirke. «Mens vi går, gjør vi disipler…». Thiago Schellin de Mattos, har en visjon om å få kirken til å bety en forskjell for folk flest. Han leder prosjektet «Vida Plena».
Les mer

Ønsker å inkludere alle

Pastor Chen SongMei i Kina ivrer for de som har falt "utenfor" i samfunnet. Menigheten hennes jobber aktivt med oppfølging av tidligere rusmisbrukere, men har også fokus på miljøvern og ungdomsarbeid.
Les mer

Med hjerte for barn og fanger

Pastor Wang Quan ønsker å hjelpe de mest trengende barna i lokalsamfunnet i Huaihua i Kina. Hva er løsningen? Jo, han og menigheten hans bygger nå et gamlehjem i de to nederste etasjene i det nye kirkebygget. Rart?
Les mer

Matnyttig bistand

Novemberdagen var varm og ganske støvete. Klokka var ennå ikke ti, men mange hadde alt samlet seg under treet foran ordførerens kontor. Det var nesten fire måneder siden den ødeleggende flommen.
Les mer

Jeg vil ikke mer

«Jeg har bestemt meg. Jeg vil ikke omskjære flere jenter. Nå vil jeg at du (hun pekte på en norsk misjonær), skal ta med deg kniven min til Norge. Denne kniven skal ikke brukes mer!»
Les mer

Vennskapsevangelisering på fulani

Det er bønnetid! Du må stå opp og be, ellers går du glipp av velsignelsen! Beskjeden er klar og tydelig fra Samba til en sovende Hamma. Samba har bestemt seg for å følge Jesus, mens Hamma fremdeles er muslim.
Les mer

Lovasoa - en møteplass for alle

Lørdag 25. juni åpnet Lovasoa interkulturelle senter i Antsirabe dørene for et bredere publikum. Sammen med lokale musikere inviterte senteret til en stor utendørs konsert under Afrikas stjernehimmel. Flere hundre mennesker fant veien til det som fortsatt kalles «den norske skole» på folkemunne.
Les mer

Stor optimisme

Flere studiesteder opplever stor oppgang i antall søkere til teologi- og prestestudiet. NMS har bidratt både med støtte til bedre lokaler for studentene og til undervisning. I tillegg har samarbeid og erfaringsutveksling med Misjonshøgskolen (MHS) betydd svært mye for samarbeidskirken vår på Madagaskar.
Les mer

Skaper varig endring

Hvordan bidra til at folk i et av verdens fattigste land får bedre levekår og tro på framtiden? Et av de mest vellykkede prosjektene på Madagaskar har som prinsipp å ta spørre de det gjelder. Med utgangspunkt i landsbyers egne behov igangsettes ulike tiltak.
Les mer

Er det greit å slå kona?

- Det er slett ikke greit, selv om vi har vendt oss til med å se på det som normalt. Dette kan ikke fortsette og vi som kirkefolk må gå foran for å få til en holdningsendring slik at voldsbruken slutter, sier prester i Den lutherske kirken i Kamerun.
Les mer

Guds misjon fortsetter

Nylig kom en eldre kvinne inn i bygningen til radiostudioet ved Sawtu Linjiila. Det var en helt spesiell grunn til at hun hadde reist fra den lille landsbyen Mokolo helt nord i Kamerun, til studioet som ligger i Ngaoundéré 600 kilometer unna.
Les mer

Håp i det håpløse

Hiv/aids er et alvorlig problem i Kamerun. Barn og unge sitter igjen uten foreldre. Et fosterhjem er en god løsning for mange. Fattigdom skaper mange utfordringer, ikke minst når en blir syk og ikke har penger til behandling. Et fond ved sykehuset gir håp.
Les mer

Nystartet misjonsforening

Lardal Misjonsforening hadde sitt første møte i prestegården i Lardal. Vi var samlet 11 personer. Det nye styret for den nye misjonsforeningen hadde hatt to møter for å drøfte om det var liv laga å danne en ny misjonsforening. Det var flere år siden NMS foreninger hadde sluttet sin virksomhet i bygda.
Les mer

Sommerfestuke på Sjusjøen med stor oppslutning

Sommerfestuka på Sjusjøen fylte Sjusjøen Fjellkirke til randen fem dager til ende. Både hyttefolk, tilreisende og lokalbefolkning fikk oppleve et mangfoldig og spennende program.
Les mer

Havglimt fornyes

Om morgenen den 15. august strømmet dugnadsfolket i land på Havglimt. Snora ble høytidelig klippet og så var dugnaden i gang.
Les mer

Team Telemark

Et nystartet, privat langrennslag på høyeste nivå i Norge, Team Telemark, har forlatt hotellivet for en stund, og har hatt treningsleir på Fjordglimt i fem dager.
Les mer

Regionstevne vel blåst

Lørdag 21. mai var det tradisjonen tro duket for Regionstevne, denne gangen var det Haugalandet som sto for vertskapet og Åkra Kirke var stedet som samlet rundt 180 engasjerte NMSere til årsmøte og storsamling.
Les mer

Medvandring - med Jesus som forbilde

Det siste året har man i NMS Region Stavanger og i NMS U snakket om konseptet «medvandring», men hva er medvandring, og hvorfor snakker vi om det?
Les mer

Misjonær og motivator

– Folk blir ikke stolte av å bare få. Stoltheten kommer av å klare seg selv! Men ofte trenger de litt veiledende hjelp til å få det til, forteller misjonær Stine H. Pedersen.
Les mer

Kvinner i lederposisjoner - ja takk!

Mekane Yesus er den eneste kirka i Etiopia som ordinerer kvinner. Men det går treigt med å rekruttere kvinnelige for lederposisjoner. Det er ikke én kvinne i leselsen i kirken, bortsett fra Rev. Tseganesh som er - nettopp - leder for kvinnedepartementet.
Les mer

Hjelpetrengende blir til hjelpere

Etter mange år hvor fokuset lå på kurativ hjelp til kvinner med en fistelskade, er det nå forebyggende arbeidet som står sentralt. En viktig del av arbeidet er de såkalte kvinneambassadører som besøker gravide kvinner i nærmiljøet og oppfordrer dem til å gå til svangerskapskontroll og til å føde ved en helseinstitusjon. På den måten skal barne- og mødredødeligheten gå ned og nye fisteltilfeller reduseres.
Les mer

Bibelen på gumuz - på tide!

I 1970 kom de første NMS misjonærene til Etiopia - kalt til å arbeide blant gumuz folket i Blånildalen. Ikke alt gikk som planlagt. Det ble revolusjon og krig, og det gikk 33 år for gumuz folket fikk Det Nye Testamentet på morsmål. Mon tro at tiden er m for å tenke på resten a bibelen på gumuz?
Les mer

Planlagt støy

“Vår stemme – vår påvirkning” (“Our voice – our impact”) er mottoet til Kamashi ungdomssenter. Og stemmer får vi høre, for stillferdig går det ikke til på ungdomssenteret! Det er på tide at etiopiske ungdommer, spesielt fra minoritetsgrupper får noe å si.
Les mer

En liten revolusjon for kvinnene

Kvinner som leder menn? Kvinner som bestemmer over penger? Kvinner som organiserer seg, møtes, planlegger, bygger, kjøper, selger...? Det som er vanlig i Norge, er ganske uhørt i Etiopia. Men det skjer i den lille landsbyen Tagaba ikke langt fra Begi lengst vest i landet.
Les mer

Folket som ingen ser

MAO OG KOMO er den opprinnelige befolkningen i Begi og Tongo området, helt vest i Etiopia. De har vært der lenge før oromoene innvandret på 1800 og 1900 tallet. I dag er de usynliggjort, glemt, fortiet. De lever i utkanten av byene eller i de mest utilgjengelige områdene, er fattige og har de hardeste - og dårligst betalte jobbene.
Les mer

Landsstyret og generalsekretæren møter misjonsfolket i Møre

NMS sitt landsstyremøte vart denne gongen lagt til Ålesund, der dei var samla siste helga i august. Det var også møte saman med regionstyret i Møre. Generalsekretær Jeffrey Huseby starta samtidig sin landsomfattande turnè med foredraget «Fremtidens NMS er nå».
Les mer

Et trygt og sikkert sted

– Om ettermiddagen er jeg ofte på Lovsangshjemmet. Her kan jeg være sammen med vennene mine, spille data, lære musikk og få bibelundervisning, forteller Baikaow.
Les mer

Vi er søsken i en stor luthersk familie

– Vi er søsken i en stor luthersk familie, sier Naoki Sugioka, som nettopp har vært tilbake i Thailand for å undervise på det lutherske seminaret (LST) i fire dager.
Les mer

Nye Haldstudenter til Region Sør

Mandag kveld, den 15. august gikk to spente gassere ut av flyet på Kjevik. Endelig var de fremme. Et nytt og helt annerledes år i en fremmed kultur langt hjemmefra hadde nettopp begynt.
Les mer

Opp en trapp og inn en dør

I Myanmars hovedstad finnes en spennende blå trapp. Det er en kirketrapp. Den fører til en kirkesal og et gudstjenestelokale der kristne samles for å feire gudstjeneste hver søndag.
Les mer

I mannens skygge

Der det er skygge fins det lys. I lyset har jeg min egen skygge.
Les mer

En verden uten vindu

Vi er i ferd med å lage oss en verden uten vindu. Vi blir mer og mer opptatt av oss selv og det vi kan se her og nå. Vi blir mer individualistiske. Tro og normer blir redusert til det som er rett for meg.
Les mer

Livsforvandlende arbeid

Det mangler ikke på innsatsvilje, arbeidskraft eller dugnadsånd når nye utviklingsprosjekter settes i gang i landsbyene i Laos. Kvinnene er ofte de ivrigste og det er jo ikke så rart, siden det er de som vanligvis henter vann.
Les mer

Hva betyr "sustainable"?

Hver samfunnsgruppe har sin egen kode, hvert fag utvikler sine fagbegrep. I mange tilfeller vil fagterminologien være nødvendig for å uttrykke noe som det er vanskelig å beskrive i dagligtalen. Faguttrykk er presise uten beskrivelser. Men de fører alltid til ekskludering av de som ikke er ”inne i koden”, og det er ikke så sjelden at noe som ser ut til å være et fagbegrep ikke er mer enn et moteord uten klar betydning.
Les mer

"Diakoni i kontekst" på gassisk

Gassisk er det trettende språket "Diakoni i kontekst" er oversatt til. Til lanseringen av det nye dokumentet hadde kirkepresident Rakoto Endor Modeste invitert sin gode venn, professor Kjell Nordstokke.
Les mer

Skaper varig endring

Hvordan bidra til at folk i et av verdens fattigste land får bedre levekår og tro på framtiden? Et av de mest vellykkede prosjektene på Madagaskar har som prinsipp å ta spørre de det gjelder. Med utgangspunkt i landsbyers egne behov igangsettes ulike tiltak.
Les mer

Frigjørende forkynnelse

NMS forkynner i mange ulike kulturer. Derfor er vi også opptatt av hva som preger mennesker i de ulike kulturene. Dersom vi ønsker å nå mennesker med Jesu frigjørende budskap må vi være oppmerksomme på hva som binder mennesker i det aktuelle samfunnet.
Les mer

NMS og menighetsplanting i den norske kirke

”Vi ønsker å stimulere til at Den norske kirke i større grad tar hensyn til demografiske endringer og i økende grad legger til rette for kirkelig virksomhet på steder som er naturlige samlingspunkter for folk i lokalmiljøet. Vi ønsker å peke på og legge til rette for at den lokal kirke kan ivareta sitt kall og oppdrag, slik det er formulert i kirkeloven § 9: «å vekke og nære det kristelige liv i soknet».”
Les mer

Vellykket kvinneweekend

Ca. 30 damer fikk oppleve en fin helg, med gode bibeltimer ved Karen Flatø, tale ved kunstner Rita B. Hjorthaug.
Les mer
Expand Lukk Søk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp