Gi en gave
Meny

Menighetsnettverk

NMS tilbyr kurs innen både menighetsutvikling og oppstart av nye kirkelige nærvær.

Snarveier

Tilbake til generelt om menighet

NMS har i over 30 år gjort en innsats for å hjelpe kirker i Europa som sliter med tilbakegang. I over 20 år har vi også gjort en innsats i Norge for å hjelpe og utfordre Den norske kirke (Dnk) til å være på offensiven med nybrottsarbeid der det har vært lite kirkelig nærvær. I tillegg har NMS vært med på å etablere et menighetsutviklings-kurs.

MENIGHETSPLANTING/NYE KIRKELIGE NÆRVÆR

Forskning fra England viser at det er to konsepter som har klart å inkludere flere inn i menighetsfellesskapene de siste årene. Det første er Alpha-kurs, og det andre er oppstart av nye menigheter/nye kirkelige nærvær. NMS har i over 20 år vært en inspirator og pådriver for at Dnk skal benytte seg av muligheten til å starte opp nye menigheter i for eksempel nybyggerstrøk eller der det ikke er noen kirker eller bedehus. I tillegg har vi vært med å starte opp internasjonale menigheter og student-/ungdomsmenighetsfellesskap. I løpet av disse årene har NMS vært involvert i 27 menighetsplantinger/nye kirkelige nærvær.

Vi ønsker å være en «fødselshjelper» for at menighetsråd, fellesråd og bispedømmeråd skal få realisert sine innovative drømmer. I løpet av disse årene har vi bygget opp kompetanse og erfaring. En god del misjonsprester har gått inn i slike prosjekter etter at de har kommet hjem fra utlandet.

Vi har noe prosjektmidler som går til dette arbeidet. Ta gjerne kontakt dersom dere ønsker å starte opp et nytt kirkelig nærvær.

MENIGHETSUTVIKLINGSKURS

I tillegg til å starte nybrottsarbeid for å inkludere flere inn i menighetsfellesskap, ønsker vi å hjelpe eksisterende menigheter i Dnk til å utvikle seg og vokse. Dette gjør vi gjennom å arrangere kurset «Fokus- vekst i lokalmenigheten» i samarbeid med Senter for menighetsutvikling på VID. Dette kurset kan arrangeres for enkeltmenigheter, og vi har gode erfaringer med prosti-kurs. I 2022 har vi gjort en jobb for å tilpasse dette kurset til «helhetlig menighetsplan» som Dnk implementerer. Nye kurs for menigheter tilbys fra 2023.

Mer informasjon om kurset finner du her:

Fokus – vekst i lokalmenigheten – VID vitenskapelige høgskole

NETTVERKSSAMLING

NMS inviterer til europeiske nettverkssamlinger én gang i året. I tillegg arrangeres det regionale nettverkssamlinger i flere bispedømmer. Disse nettverkssamlingene startet med at prestene i menighetsplantingsprosjekter sammen med team/menighetsråd kom sammen for å dele gleder og utfordringer. Inspirasjon og forbønn står sentralt på disse samlingene. Etter hvert har flere menighetsledere som er opptatt av misjonal menighetstenkning «hektet seg på». Flere av NMS sine misjonærer og samarbeidspartnere i Europa er også med på disse samlingene. Vi er et åpent nettverk som ønsker å inkludere enda flere! Ta gjerne kontakt om du synes dette høres interessant ut. Annet hvert år samles vi i Europa.

I 2022 var vi samlet i Carlisle.

I 2023 var det igjen nettverkssamling i Norge.

I 2024 samles vi i Tallinn. 

Inspirasjon

Det ble i 2016 utarbeidet et notat som ble kalt «En landsdekkende og lokal kirke», med undertittelen «Muligheter og utfordringer med kirkelig nærvær i et samfunn i endring». Dette notatet er blitt til som et resultat av samtaler mellom Rolf Arne Tjøstheim (NMS), Hans Austnaberg (MHS/VID-Stavanger), Knut Edvard Larsen (Tunsberg bispedømme), Paul Erik Wirgenes (Kirkerådet) og Erling Birkedal (MF-MUV) i 2014-16.

Klikk her for å lese dokumentet.

NMS og NMSU har vært med å starte opp Ukirke i Stavanger. Det er et fint eksempel på hva et «Nytt kirkelig nærvær» kan være.

Her kan du se en video på 5 minutter om hva Ukirke i Stavanger er:

.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }

Kontaktperson

Øivind Refvik

Rådgiver, NMS Menighet

Tlf: +47 41 23 20 04

E-post: oivindr@nms.no

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp