Gi en gave
Meny
Last ned
Søknad
Ucrew er NMS sitt 10 måneder lange, erfaringsbaserte volontør- program

<– tilbake til andre ting du kan bli med på i verden

<–for english site click here

Gjennom Ucrew-programmet til NMS kan du bo og jobbe som volontør i ti måneder i et annet land.

Les mer om de ulike praksisplassene her:

Hva?

Hver Ucrew-praksisplass er hos en av NMS sine partnere i Europa. På praksisstedet blir du derfor fulgt opp av NMS-misjonærer og/eller lokale ledere, i tillegg til Ucrew-lederteamet.

Arbeidsoppgavene på praksisstedene vil variere fra sted til sted; alt fra barne- og ungdomsarbeid til gjenbruksbutikker og kafédrift, til integrering og arbeid blant flyktninger. Vårt ønske er at det er fleksibilitet på hvert praksissted til at den enkeltes gaver, talenter og evner kan bli nyttiggjort. Dersom du har noe spesifikt å bidra med inn i ditt praksissted utenom dine vanlige arbeidsoppgaver, oppfordrer vi deg til å dele dine ideer og gaver. Vår erfaring er at praksisstedene er åpne for innspill og glade for å lære nye måter å gjøre ting på.

En av kjerneverdiene i Ucrew er at du blir gitt muligheter til å utforske og utvikle dine styrker, samtidig som du får prøve ting du aldri har gjort før. Våre Ucrewere beriker dermed alltid praksisstedene der de er med og tjener. Året handler likevel ikke bare om å tjene; Ucrew-året vil være et år hvor du både vokser i tro og i kjennskap til deg selv, samtidig som du opplever en annen kultur «fra innsiden». Hvert praksissted vil tilby språkkurs hvor dette er nødvendig, og blir også oppfordret til å finne en lokal mentor for hver Ucrew-er. Både Ucrew-teamet og teamet på praksisstedet vil være dedikert for å støtte og utruste deg på best mulig måte i forkant, i løpet av og i etterkant av Ucrew-året ditt. Ucrew-teamet vil også ha individuelle samtaler med alle Ucrewerne gjennom året, og er tilgjengelige for ekstra hjelp og støtte der det trengs.

Følg oss gjerne på Instagram; @nmsucrew for å få et glimt inn i Ucrew-hverdagen.

For mer informasjon om de ulike Ucrew landene og praksisstedene: klikk deg inn på lenkene på toppen av siden.

Praktisk informasjon

Programmet inneholder to/tre kurs i løpet av året, hvor det første er ti dager i slutten av august. Dette kurset består av teambygging, forberedelsesseminarer og alt av papirarbeid. I starten av januar samles vi igjen til Infield, som er kurset midt i året. Her har vi litt undervisning, vi hører hvordan ting går, har team- samtaler og mange kjekke aktiviteter (dette kurset blir ikke Ucrewerne plassert i England, Frankrike og NMS Global Exchange med på). Året avsluttes med et kurs i midten av juni. Her legger vi til rette for debrief og avskjed, og vi snakker om reversert kultursjokk og det å komme hjem igjen. Vi feirer også veksten som har skjedd i løpet av året og alles mange prestasjoner.

Over sommermånedene får de fleste Ucrewerne muligheten til å tjene på ulike sommerleirer, enten hjemme eller i deres praksisland. For noen er dette del av kontrakten med Ucrew, og for andre er det en frivillig tjeneste. Planene over dette legges i løpet av året.

Studiepoeng

I samarbeid med NLA Kristiansand tilbyr vi enten 15 eller 30 studiepoeng i interkulturell kommunikasjon for vårsemesteret. Dette er et praksisorientert studium, som betyr at det ikke er så mye skolearbeid. Noe lesing påberegnes likevel, samt eksamen ved slutten av skoleåret. Studiet er frivillig, og du kan også velge om du vil ta 15 eller 30 studiepoeng. Tar du studiet kan du også søke om lån og stipend via lånekassen.

Ditt år som Ucrew-ettåring:

 • Oppstartskurs: I slutten av august (ti dager)
 • På praksisstedet: Cirka ti måneder
 • Infield: starten av januar (fem dager)
 • Avslutningskurs: Slutten av juni (5- 7 dager)
 • Sommermånedene: Ulike leirer

Hva vil du lære?

De ulike landene har litt ulik profil, men generelt vil du lære mer om:

 • Misjon
 • Bibelen
 • Barne- og ungdomsarbeid
 • Studentarbeid
 • Interkulturell forståelse
 • Kommunikasjon og presentasjon
 • Migrasjon og integrering (forholdsvis Spania og Frankrike)

Viktig informasjon:

Da Ucrew-programmet opererer i flere ulike land og med flere ulike partnere, vil ingen praksissteder se helt like ut. For eksempel vil det til noen praksissteder kreves visum, og hvor det er gebyrer knyttet til denne prosessen blir Ucreweren oftest bedt om å dekke dette selv. Andre praksissteder innebærer en del reising i jobbsammenheng, som det er greit å være forberedt på. Disse ulikhetene bør tas med i vurderingen når du søker på Ucrew, og detaljene for de ulike praksisstedene finner du i beskrivelsen av praksisstedene.

Som Ucrew vil dine grunnleggende behov være dekket, samt reise til praksisstedet i starten av året og hjem i slutten av året, tur/retur til våre kurs, og kost og losji på disse. Bosted på praksisstedet er dekket, enten av NMS eller vår lokale partner. I tillegg vil du få utbetalt lommepenger hver måned til mat (de praksisstedene der dette ikke allerede er dekket), noe reising og små personlige utgifter.

Vi har en avgift på kr 30 000 for å være Ucrew; for spørsmål angående dette vennligst ta kontakt!

For å være Ucrew må du være mellom 18-30 år og ha fullført videregående skole (eller tilsvarende).

For mer informasjon eller spørsmål:

Kontakt programleder for Ucrew; Leah Tjemsland – leaht@nms.no

Ucrew er en del av nettverket EDYN.

Søknad til Ucrew 2024/25

  Egenpresentasjon

  Motivasjon

  Arbeidserfaring

  Kirke- og menighetsliv

  Troshistorie

  Skole eller arbeidsgiver

  Ønskede praksisland (du kan velge flere)

  Språkkunnskaper

  CV, vitnemål og attester

  Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp