Bli med

I NMS har du mange ulike måter å delta på. Du kan reise ut som misjonær, be en bønn, jobbe i gjenbruksbutikken og mye mer.

På denne siden vil vi fortelle om de ulike mulighetene du har til å bidra med din tid i NMS sitt arbeid, enten om du vil reise ut med oss eller gjøre noe bra i lokalmiljøet

Klikk inn på kalenderen vår hvis du er ute etter å bli med et av våre arrangement.

Nasjonalt

Vi har rundt 50 gjenbruksbutikker i hele Norge, lokale foreninger, leirer for barn og unge og mange andre ting som skjer.

Er du interessert i å delta som frivillig i noe av dette arbeidet?

Les mer

Verden

Det finnes ulike måter å reise ut for NMS.

Bli med på utveksling, som volontør eller kan du kanskje tenke deg å bli misjonær?

Les mer

Be en bønn

Jesus sier: Be så skal dere få. Let så skal dere finne. Bank på så skal det lukkes opp for dere.

Bli med

Vil du bli medlem i NMS?

Medlemmer i NMS har demokratiske rettigheter, dvs. forslags-, tale-, – og stemmerett på regionmøter og generalforsamlinger, etter gjeldende regler.

Medlemmer får også gratisbladet Misjonstidende, som kommer med seks nummer i året og  gir et levende bilde av NMS sitt viktige arbeid rundt om i verden.

Medlemskapet koster kr 420,- per år.

Fyll ut og send inn!

Bli medlem i NMS

Expand Lukk Søk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp