Gi en gave
Meny

Våre kjennetegn

VI VIL SØKE GUD I BIBEL OG BØNN

  • Alene og sammen med andre.
  • Vi vil søke stillhet i hverdagen og i årets rytme

VI VIL TJENE JESUS DER VI BOR

  • Ved å bety noe for stedet og menneskene der vi bor.
  • Ved å samarbeide med gode krefter i lokalsamfunnet.
  • Uten å miste vårt globale engasjement for misjon.

VI VIL LEVE ENKLERE

  • Vi vil oppmuntre hverandre til valg som forenkler livet.
  • Vi vil ta ansvar for glede og minne hverandre om grunner vi har til å være takknemlige og glade.
  • Vi vil ta vare på skaperverket og være nøysomme.

VI VIL HA ET ÅPENT BORD

  • Vi vil gjerne ha det godt sammen og være bra for andre.
  • Vi vil være imøtekommende og gjestfrie overfor hverandre og omverdenen.
Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp