La oss be sammen

Jesus sier: Be så skal dere få. Let så skal dere finne. Bank på så skal det lukkes opp for dere.

 Takk og be for:

  • Kamerun, for kirken og folket, for barn og unge og for utdanningen av prester og evangelister. Vi ber for radiosendingene og spesielt for de som har mottatt en radio fra Norge.
  • Etiopia, for kirken og folket, for arbeidet for ungdom, minoritetsgrupper og kvinners rettigheter. Vi ber også for språk- og musikkarbeid og bibeloversettelsesarbeid.
  • NMS sitt arbeid i Norge og spesielt for Region Øst: regionstyret og de 18 områdeutvalgene, de ni gjenbruksbutikkene, og spesielt den nye butikken i Brumunddal. Vi ber for menighetene med misjonsavtale, for gudstjenester og andre samlinger, for foreningene og for leirstedene Mesnali, Solsetra og Stenbekk.
  • Avdelingene og seksjonene i NMS og spesielt for administrasjonsavdelingen, generalsekretariatet og landsstyret.
  • Arbeidet med å fullføre kirken i Mustamäe i Estland.
  • Alt arbeid innenfor NMSU, Ucrew, Uteam og for Connect som er NMS sin linje på Hald Internasjonale Senter. Vi ber for unge som i dag er i praksis rundt om i verden og om rekruttering til neste skoleår.
  • Fastetiden, påskeleirer og andre påskearrangement. Vi takker spesielt for påskebudskapet.

 Personlige bønne-emner?

Send en epost til san@nms.no så skal vi dele dem anonymt her på siden.

Bønneemnene på denne siden skiftes jevnlig ut.

 

 

Expand Lukk Søk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp