Meny

La oss be sammen

All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra ham som er himmellysenes Far. Hos ham er det ingen forandring eller skiftende skygger.

 Jakob 1:17

August 2019:

 

BE FOR:

Norge:

 • Takk for 4 gode gjennomførte leirer på Solsetra i sommer. Be for alle som har vært på leir i sommer at det skal bli til velsignelse.

 

 • Frivillighetskurset på Bø Prestegård 7. september. Be for god deltakelse og gjennomføring!

 

 • Lederkurs for ungdom på Fjordglimt med oppstart 20.-21.sept. Be om at mange ungdommer melder seg på.

 

 • De nyvalgte områdeutvalgene i Øvre og Nedre Telemark. At engasjement og glede må prege arbeidet.

 

 • Be om at informasjon som blir sendt ut til enkeltpersoner og menigheter blir lest og tatt i bruk.

 

 • Be for unge NMS U-ere som starter på utdannelse nå. At de må finne et godt åndelig miljø å være en del av.

 

 • De 13 Ucrew’erne som møtes for forberedelseskurs 21. -31. august før de reiser til ulike menigheter i Europa for å jobbe som ungdomsarbeidere det kommende skoleåret.

 

 • For alle ansatte i NMS, NMS Eiendommer, NMS Gjenbruk og NMSU. Spesielt for NMSU som starter opp høsten med igangsetting av ny organisasjonsstruktur og nye arbeidsoppgaver for flere ansatte.

 

 • Kompass, Oslo:
  Relansering av ungevoksne fellesskapet vårt i Oslo i samarbeid med Fagerborg menighet. F2 navnet er historie og fra nå av er navnet KOMPASS. Be for oppstart av arbeidet og at mange unge voksne, studenter og andre vil knytte seg til fellesskapet. Be om at KOMPASS kan bli etter sin hensikt, en veiviser i live til unge som starter på «voksenlivet» på egenhånd.

 

 • Ungkjerka, Bodø:
  Nå 1. august startet Kristin Jenssen opp som ungdomsprest i Rønvik menighet i Bodø. Dette er et nytt menighetsplanteprosjekt som både NMS og NMSU står sammen med Den Norske Kirke om. Kristin ordineres til prestetjenesten søndag 11. august i Domkirken i Bodø. Vi vil omslutte henne med forbønn om velsignelse i liv og tjeneste. Vi ber om at mange unge får Ungkjerka som sitt hjem, slik at de blir bevart i troen og vi som kirke kan ta vare på de unge etter konfirmanttiden.

 

Etiopia:

 • Be fortsatt for fred og forsoning i Etiopia. Takk for at urolighetene grunnet politiske og etniske konflikter nå tar har begynt å avta.

 

 • En ung mann fra Gambela, som søker på visum til Sør Afrika. Han var på disippeltreningsskole i Muizenberg i 2018 og har nå fått studieplass på bibelskolen i Muizenberg, hvor han fra midten av september skal studere i 9 måneder og etterpå selv gi opplæring til bl.a. evangelister og ledere innen kirka. Det er ikke lett å få visum til Sør Afrika, be for at han skal lykkes med det i rett tid før studiet begynner.

 

Trosfrihet:

 • Kristne fulanier i Mali som opplever press og trusler fra omgivelsene.

 

 • TV-kanalen Sat7 som sender kristne TV-programmer i Midtøsten til stor glede for mange kristne som er både isolert og forfulgt og ikke har mulighet til å tilhøre et kristent fellesskap.

 

 • Be for produksjonen av programmer og for alle som ser på.

 

 • Kristne jenter i Pakistan som er utsatt for overgrep og kidnappinger.

 

 • Organisasjonen CLAAS som gir juridisk hjelp og trygge steder å bo til mennesker som blir forfulgt for sin tro i Pakistan.

 

Takk for at du står sammen med oss i bønn!

 

Ønsker du å bli fast forbeder for NMS?
Send NMS BE til 2490
og du vil motta en SMS
med link til denne siden hver måned,
når nye bønneemner blir lagt ut.

Har du bønne-emner du ønsker å dele?
Send en epost til be@nms.no 

 

Under bildet finner du faste bønne-emner for hver dag i uken.

LA OSS BE FOR MISJONSARBEIDET HVER DAG:

MANDAG

 • Japan, Kina, Thailand og Laos: Misjonærer, lokalt ansatte, partnerne/samarbeidskirker, folk og land.
 • Region Øst: Frivillige medarbeidere, styrer, råd og samarbeidsmenigheter.
 • NMS-ansatte som jobber internasjonalt.

TIRSDAG

 • Midtøsten og Pakistan: Misjonærer, lokalt ansatte, partnerne/samarbeidskirker, folk og land, spesielt de som forfølges for sin kristne tro.
 • Region Trøndelag: Frivillige medarbeidere, styrer, råd og samarbeidsmenigheter.
 • Ansatte og frivillige medarbeidere ved leirsteder og administrasjon i NMS Eiendom.

ONSDAG

 • Etiopia, Kamerun og Mali: Misjonærer, lokalt ansatte, partnerne/samarbeidskirker, folk og land.
 • Region Stavanger: Frivillige medarbeidere, styrer, råd og samarbeidsmenigheter.
 • Generalsekretær, landsstyre, generalsekretariat og administrasjon.
 • Leder og medlemmer i landsstyret.
 • NMS-ansatte som jobber i Norge.

TORSDAG

 • Madagaskar og Sør-Afrika: Misjonærer, lokalt ansatte, partnerne/samarbeidskirker, folk og land.
 • Region Nord-Norge: Frivillige medarbeidere, styrer, råd og samarbeidsmenigheter.
 • Ucrew(ettåring)-tjeneste
 • Skolene: VID, NLA, Hald (Connect) og de videregående skolene (KG, KVT, KVN)

FREDAG

 • Brasil: Lokalt ansatte, partnerne/samarbeidskirker, folk og land.
 • Region Møre: Frivillige medarbeidere, styrer, råd og samarbeidsmenigheter.
 • Forberedelsene til NMS Generalforsamling 2020 i Ålesund.
 • Ansatte og frivillige medarbeidere i NMS Gjenbruk.

LØRDAG

 • Estland, England, Frankrike, Spania: Misjonærer, lokalt ansatte, partnerne/samarbeidskirker, folk og land.
 • Region Bjørgvin: Frivillige medarbeidere, styrer, råd og samarbeidsmenigheter.
 • NMSU: Landsstyre, ansatte og frivillige medarbeidere

SØNDAG

 • Norge: Kongehuset, storting, regjering, folk og land.
 • Region Sør: Frivillige medarbeidere, styrer, råd og samarbeidsmenigheter.
 • Styrer og råd, ansatte og frivillige medarbeidere i Den norske kirke, Frikirken og DELK, KIA og de internasjonale menighetene.
Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp