Gi en gave
Meny

La oss be sammen

Last ned
"Slik skal dere da be: Vår Far i himmelen! La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt og makten og æren i evighet. Amen."

Matteus 6,9-13

Juli 2021

I Juli vil vi takke og be for:

 • TAKK for alt engasjement, giverglede og fellesskap i NMS over hele landet!
 • Vi ber for samarbeidspartnerne våre, for misjonærene og for de som bor i misjonslandene våre. Vi ber om at Gud må gi dem alt det de trenger i en krevende tid med fortsatt Korona pandemi og uroligheter i mange land. Be spesielt for de afrikanske landene som fortsatt er veldig preget av pandemien.
 • Vi ber spesielt for urolighetene i Etiopia, i Kamashi. Be for Blånildalen og de som bor der. Svært mange mennesker er fordrevet fra hjemmene sine i området. Be spesielt for fredsforhandlinger, og om hjelp til at de som er på flukt.  
 • Vi ber for alle leirstedene til NMS denne sommeren, at det må bli en sommer med mange gjester og mulighet for å gjennomføre leirer der det er planlagt. Vi ber om at alle som er innom leirstedene kan få oppleve gjestfrihet og varme – som gir nysgjerrighet for tro og misjonsarbeid. 
 • Vi ber for det flotte misjonsarbeidet til Misjon i hagen. TAKK for den glede og det engasjementet som MIHA gir! Vi ber om at arbeidet må fortsette å blomstre og være til glede for stadig flere mennesker.

August 2021

I August vil vi takke og be for:

 • TAKK for skolene som NMS er medeiere i. Vi ber om godt samarbeid mellom NMS og skolene, og for mange muligheter til å skape misjonsengasjement på skolene. Vi ber for semesterstart og at det blir mulig for ansatte og elever/studenter å møtes igjen fysisk. 
 • Vi ber for Connect fellesskapene. Vi ber om en fin høst med mange samlinger og mye engasjement. Vi ber om at stadig flere må finne veien dit, og kjenne at det er lett å bli inkludert i fellesskapet.
 • Vi ber for alle misjonærene i NMS. Om frimodighet, tålmodighet og styrke. Vi ber for høstens arbeid. Vi ber om Guds velsignelse over alle de flotte misjonærene våre. 
 • Vi ber for NMS og høsten som ligger foran oss. Vi ber for alle nyansatte og alle utlyste stillinger. Vi ber om visdom til å se retningen i arbeidet, og om visdom for ledergruppen fremover. Fremfor alt ber vi om at den enkelte medarbeider og frivillige kjenner seg sett og ivaretatt på en god måte!
 • Vi ber for alle småfellesskap og foreninger i NMS, om misjonsglede og fellesskap som bygger opp. Vi ber om at det må bli mulig å samles utover høsten. 

Takk for at du står sammen med oss i bønn!

 

Ønsker du å bli forbeder for NMS?
Send NMS BE til 2490
og du vil motta en SMS
med link til denne siden hver måned,
når nye bønneemner blir lagt ut.

Har du bønne-emner du ønsker å dele? 

Bli gjerne med oss i Facebookgruppen for

Bønn og fellesskap

eller send en epost til be@nms.no 

 

Under bildet finner du faste bønne-emner for hver dag i uken.

LA OSS BE FOR MISJONSARBEIDET HVER DAG:

MANDAG

 • Japan, Kina, Thailand og Laos: Misjonærer, lokalt ansatte, partnerne/samarbeidskirker, folk og land.
 • Region Øst: Frivillige medarbeidere, styrer, råd og samarbeidsmenigheter.
 • NMS-ansatte som jobber internasjonalt.

TIRSDAG

 • Midtøsten og Pakistan: Misjonærer, lokalt ansatte, partnerne/samarbeidskirker, folk og land, spesielt de som forfølges for sin kristne tro.
 • Region Trøndelag: Frivillige medarbeidere, styrer, råd og samarbeidsmenigheter.
 • Ansatte og frivillige medarbeidere ved leirsteder og administrasjon i NMS Eiendom.

ONSDAG

 • Etiopia, Kamerun og Mali: Misjonærer, lokalt ansatte, partnerne/samarbeidskirker, folk og land.
 • Region Stavanger: Frivillige medarbeidere, styrer, råd og samarbeidsmenigheter.
 • Generalsekretær, landsstyre, generalsekretariat og administrasjon.
 • Leder og medlemmer i landsstyret.
 • NMS-ansatte som jobber i Norge.

TORSDAG

 • Madagaskar og Sør-Afrika: Misjonærer, lokalt ansatte, partnerne/samarbeidskirker, folk og land.
 • Region Nord-Norge: Frivillige medarbeidere, styrer, råd og samarbeidsmenigheter.
 • Ucrew(ettåring)-tjeneste
 • Skolene: VID, NLA, Hald (Connect) og de videregående skolene (KG, KVT, KVN)

FREDAG

 • Brasil: Lokalt ansatte, partnerne/samarbeidskirker, folk og land.
 • Region Møre: Frivillige medarbeidere, styrer, råd og samarbeidsmenigheter.
 • Ansatte og frivillige medarbeidere i NMS Gjenbruk.

LØRDAG

 • Estland, England, Frankrike, Spania: Misjonærer, lokalt ansatte, partnerne/samarbeidskirker, folk og land.
 • Region Bjørgvin: Frivillige medarbeidere, styrer, råd og samarbeidsmenigheter.
 • NMSU: Landsstyre, ansatte og frivillige medarbeidere

SØNDAG

 • Norge: Kongehuset, storting, regjering, folk og land.
 • Region Sør: Frivillige medarbeidere, styrer, råd og samarbeidsmenigheter.
 • Styrer og råd, ansatte og frivillige medarbeidere i Den norske kirke, Frikirken og DELK, KIA og de internasjonale menighetene.
Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp