La oss be sammen

Jesus sier: Be så skal dere få. Let så skal dere finne. Bank på så skal det lukkes opp for dere.

 Takk og be for:

  • Kamerun, for kirken og folket, for barn og unge og for utdanningen av prester og evangelister. Vi ber for radiosendingene og spesielt for de som har mottatt en radio fra Norge.
  • Etiopia, for kirken og folket, for arbeidet for ungdom, minoritetsgrupper og kvinners rettigheter. Vi ber også for språk- og musikkarbeid og bibeloversettelsesarbeid.
  • NMS sitt arbeid i Norge og spesielt for Region Øst: regionstyret og de 18 områdeutvalgene, de ni gjenbruksbutikkene, og spesielt den nye butikken i Brumunddal. Vi ber for menighetene med misjonsavtale, for gudstjenester og andre samlinger, for foreningene og for leirstedene Mesnali, Solsetra og Stenbekk.
  • Avdelingene og seksjonene i NMS og spesielt for administrasjonsavdelingen, generalsekretariatet og landsstyret.
  • Arbeidet med å fullføre kirken i Mustamäe i Estland.
  • Alt arbeid innenfor NMSU, Ucrew, Uteam og for Connect som er NMS sin linje på Hald Internasjonale Senter. Vi ber for unge som i dag er i praksis rundt om i verden og om rekruttering til neste skoleår.
  • Fastetiden, påskeleirer og andre påskearrangement. Vi takker spesielt for påskebudskapet.

 Personlige bønne-emner?

Send en epost til san@nms.no så skal vi dele dem anonymt her på siden.

Bønneemnene på denne siden skiftes jevnlig ut.

 

 

Expand Lukk Søk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp