Gi en gave
Meny

La oss be sammen

Og dette er vår frimodige tillit til ham: at han hører oss når vi ber om noe som er etter hans vilje. Og når vi vet at han hører oss hva vi enn ber om, så vet vi at vi allerede har det vi har bedt ham om.

Johannes’ første brev 5,14-15

Juli og August 2020:

Uke 28

 • TAKK for at Gud har vært med oss gjennom denne våren, og for alle de velsignelsene han har gitt oss midt oppi alt som har vært krevende.
 • Vi ber for alle som er hardt rammet av Korona epidemien, vi ber om styrke for de som trenger det, vi ber om legedom og evne til å se hvordan vi kan stanse ytterligere spredning. Vi ber om at stadig flere må søke Gud.
 • Vi ber for alle arrangementer i regi av NMS i sommer.  At de må skape misjonsengasjement og kjennskap til NMS sitt arbeid.
 • Vi ber for alle leirstedene til NMS denne sommeren, at det må bli en sommer med mange gjester og mulighet for å gjennomføre leirer der det er planlagt. Vi ber om at alle som er innom leirstedene kan få oppleve gjestfrihet og varme – som gir nysgjerrighet for tro og misjonsarbeid.

 

Uke 29

 • TAKK for at vi får jobbe sammen for misjon, for å bekjempe fattigdom og for en mer rettferdig verden.
 • Vi ber fortsatt for NMS og økonomien. TAKK for alle trofaste givere! Vi ber for høsten, om tillit til at Gud vil sørge for oss når vi stoler på ham – uansett hva som måtte møte oss.
 • Vi ber for alle ansatte i NMS og deres familier, om en god og avslappende sommer etter en krevende vår. Vi ber om at det må være mulig å starte opp for fullt igjen i august.
 • Vi ber for gjenbruksbutikkene. Om mulighet til å kunne utvide åpningstidene igjen – tilbake til mest mulig normal drift. Vi ber om at stadig flere frivillige i alle aldersgrupper må finne veien til gjenbruk. Be spesielt for rekruttering av yngre inn i gjenbruk. Vi ber om at butikkene må gi tilhørighet og være varme fellesskap der en kjenner seg sett og ivaretatt.

 

Uke 30

 • TAKK for alle de frivillige i NMS, for alle som gir av tid, krefter, talenter og penger til misjonsarbeidet. Vi ber om velsignelse over hver enkelt!
 • Vi ber fortsatt for NMS sitt forhold til kirken på Madagaskar, om at NMS må få visdom til å takle konfliktene med ledelsen i Den gassisk-lutherske kirke på en god måte. Vi ber om mer klarhet og forståelse fra alle involverte, be om at Gud må gripe inn og løse opp i konfliktene (Les mer her .)
 • Vi ber for samarbeidspartnerne våre, for misjonærene og for de som bor i misjonslandene våre. Vi ber om at Gud må gi dem alt det de trenger i en krevende tid.
 • Vi ber for det flotte misjonsarbeidet til Misjon i hagen. TAKK for den glede og det engasjementet som MIHA gir! Vi ber om at arbeidet må fortsette å blomstre og være til glede for stadig flere mennesker.

 

Uke 31

 • TAKK for all giverglede til NMS sitt misjonsarbeid! Takk for for alt engasjement og fellesskap i NMS over hele landet!
 • Vi ber for alle småfellesskap og foreninger i NMS, om misjonsglede og fellesskap som bygger opp. Vi ber om at det må bli mulig å samles utover høsten.
 • Vi ber fortsatt for kirkebygging og innsamling til kirkebygging i Saku og i Mustamäe i Estland, for godt og tjenlig vær mens menighetene skal ha utegudstjenester i sommer og for barne- og ungdomsleirene som planlegges denne sommeren.

 

Uke 32

 • TAKK for unge voksne arbeidet i NMS! TAKK for Connect fellesskapene. Vi ber om at stadig flere må finne veien dit, og kjenne at det er lett å bli inkludert i fellesskapet. Vi ber om en fin høst med mange samlinger og mye engasjement i NMS Connect.
 • Vi ber for alle menighetene som har misjonsavtale. Vi ber for høstens misjonsarbeid og innsamlinger, om kreativitet og giverglede.
 • Vi ber for HALD internasjonale senter som har sett seg nødt til å avlyse neste skoleår. Vi ber for de ansatte og studentene som hadde søkt seg dit. Vi ber om at skolen må finne kreative måter å løse utfordringene fremover på.

 

Uke 33

 • TAKK for skolene som NMS er medeiere i, både de videregående skolene, og høgskolene. Vi ber om godt samarbeid mellom NMS og skolene, og for mange muligheter til å skape misjonsengasjement på skolene. Vi ber for semesterstart og at det blir mulig for ansatte og elever/studenter å møtes igjen fysisk.
 • Vi ber for alle misjonærene i NMS. Om frimodighet, tålmodighet og styrke i en krevende tid. Vi ber for høstens arbeid. Vi ber om Guds velsignelse over alle de flotte misjonærene våre.
 • Vi ber for NMS og høsten som ligger foran oss. Vi ber om visdom til å se retningen i arbeidet, og for organiseringen av organisasjonen. Vi ber om visdom for ledergruppen og generalsekretæren fremover. Fremfor alt ber vi om at den enkelte medarbeider og frivillige kjenner seg sett og ivaretatt på en god måte!

 

Takk for at du står sammen med oss i bønn!

 

Ønsker du å bli fast forbeder for NMS?
Send NMS BE til 2490
og du vil motta en SMS
med link til denne siden hver måned,
når nye bønneemner blir lagt ut.

Har du bønne-emner du ønsker å dele?
Send en epost til be@nms.no 

 

Under bildet finner du faste bønne-emner for hver dag i uken.

LA OSS BE FOR MISJONSARBEIDET HVER DAG:

MANDAG

 • Japan, Kina, Thailand og Laos: Misjonærer, lokalt ansatte, partnerne/samarbeidskirker, folk og land.
 • Region Øst: Frivillige medarbeidere, styrer, råd og samarbeidsmenigheter.
 • NMS-ansatte som jobber internasjonalt.

TIRSDAG

 • Midtøsten og Pakistan: Misjonærer, lokalt ansatte, partnerne/samarbeidskirker, folk og land, spesielt de som forfølges for sin kristne tro.
 • Region Trøndelag: Frivillige medarbeidere, styrer, råd og samarbeidsmenigheter.
 • Ansatte og frivillige medarbeidere ved leirsteder og administrasjon i NMS Eiendom.

ONSDAG

 • Etiopia, Kamerun og Mali: Misjonærer, lokalt ansatte, partnerne/samarbeidskirker, folk og land.
 • Region Stavanger: Frivillige medarbeidere, styrer, råd og samarbeidsmenigheter.
 • Generalsekretær, landsstyre, generalsekretariat og administrasjon.
 • Leder og medlemmer i landsstyret.
 • NMS-ansatte som jobber i Norge.

TORSDAG

 • Madagaskar og Sør-Afrika: Misjonærer, lokalt ansatte, partnerne/samarbeidskirker, folk og land.
 • Region Nord-Norge: Frivillige medarbeidere, styrer, råd og samarbeidsmenigheter.
 • Ucrew(ettåring)-tjeneste
 • Skolene: VID, NLA, Hald (Connect) og de videregående skolene (KG, KVT, KVN)

FREDAG

 • Brasil: Lokalt ansatte, partnerne/samarbeidskirker, folk og land.
 • Region Møre: Frivillige medarbeidere, styrer, råd og samarbeidsmenigheter.
 • Ansatte og frivillige medarbeidere i NMS Gjenbruk.

LØRDAG

 • Estland, England, Frankrike, Spania: Misjonærer, lokalt ansatte, partnerne/samarbeidskirker, folk og land.
 • Region Bjørgvin: Frivillige medarbeidere, styrer, råd og samarbeidsmenigheter.
 • NMSU: Landsstyre, ansatte og frivillige medarbeidere

SØNDAG

 • Norge: Kongehuset, storting, regjering, folk og land.
 • Region Sør: Frivillige medarbeidere, styrer, råd og samarbeidsmenigheter.
 • Styrer og råd, ansatte og frivillige medarbeidere i Den norske kirke, Frikirken og DELK, KIA og de internasjonale menighetene.
Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp