Bli medlem

Sammen bekjemper vi urettferdighet, utrydder fattigdom og deler troen på Jesus. Så bra at du vil være med på å forandre verden!

Tusen takk for at du vil bli medlem.

Medlemmer i NMS har demokratiske rettigheter, dvs. forslags-, tale-, – og stemmerett på regionmøter og generalforsamlinger, etter gjeldende regler.

Medlemmer får også gratisbladet Misjonstidende, som kommer med seks nummer i året og  gir et levende bilde av NMS sitt viktige arbeid rundt om i verden.

Medlemskapet koster kr 420,- per år.

Fyll ut og send inn!

Bli medlem

Expand Lukk Søk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp