Gi en gave
Meny
Last ned

Asia

NMS startet arbeid i Asia allerede i 1902 - i Kina. I dag er NMS engasjert i prosjekter i både Kina, Japan, Thailand og Laos.

Snarveier

Økologisk jordbruk i Longshan (Hunan)

Det økologiske jordbruksprosjektet i Longshan fylke i Hunan-provins vil hjelpe fattige bønder i regionen til å gå over til et mer miljøvennlig landbruk. Overforbruk av plantevernmidler er dessverre utbredt i dette området

En ønsker å lære bøndene å drive gårdene på driftsmåter som er bærekraftige og miljøvennlige, samtidig som de gir en sikker inntekt. Bøndene i området er fattige og skeptiske til endringer, fordi en dårlig avling får alvorlige konsekvenser for familien. Å bare gi kunnskap er derfor ikke tilstrekkelig. Dette prosjektet gir både opplæring og ressurser for å gå over til mer bærekraftige jordbruksstrategier. I tillegg oppfordrer prosjektet også bøndene til å kaste søppel på en mer miljøvennlig måte.

Dette prosjektet kommer på et godt tidspunkt; kjemiske plantevernmidler er blitt dyrere og småskalabønder sliter enda mer økonomisk enn tidligere. Det kan bidra til økt motivasjon til å gå over til mer bærekraftig landbruk.

Prosjektet er finansiert både av NMS og Den finske evangelisk-lutherske misjonen (FELM) og ledes av Amity Foundation (en sosial grein av den kinesiske tre-selv-kirken). Som med andre Amity-prosjekter, bidrar også bøndene og lokale myndigheter til prosjektet.

Denne satsingen bidrar til god forvaltning av Guds fantastiske skaperverk. Miljøforringelse er ikke bare skadelig for lokalmiljøet på lang sikt, men også for vår verden som helhet. Kinas landbruk produserer en høyere andel karbon enn noe annet land. Ved å hjelpe fattige bønder til å gå over til en mer miljøvennlig landbruksstil, hjelper du ikke bare de fattige bøndene med å sikre en tryggere og bedre fremtid, du bidrar også til å beskytte skaperverket og en mer bærekraftig fremtid.
(441107)

 

Resirkulering i Hunan

Grønt liv er et resirkulerings-senter i Hunan. Resirkulering er ikke vanlig i Kina, men gjennom dette prosjektet, har en kirke i byen Changsha startet et resirkulerings-senter på kirkens eiendom. Gjennom prosjektet gis opplæring i miljøvern og de samler inn mat, som snart går ut på dato, fra butikkene og klær fra private hjem. Dette distribueres til fattige i nabolaget. I oppstarten slet prosjektet med å få folk i nabolaget med på dette på grunn av covid-19 begrensningene, men nå er prosjektet i full sving.

Søppel er en stor utfordring i Kina. Bare urbant husholdsavfall er i følge offisiell statistikk på nesten 250 millioner tonn og har økt med ca. 100 tonn de siste 15 årene. Vakre naturreservater og elver er også fulle av søppel mange steder. Det finnes resirkulerings-systemer, men de brukes i liten grad, da resirkulering ikke er vanlig.

Gjennom dette prosjektet er du med på å beskytte skaperverket og samtidig gi fattige i byen Changsha et bedre liv ved at de får mat og klær etter behov fra kirken. I tillegg blir kirken enda mer synlig i byen hvor det ellers er mange begrensninger på hvor aktiv kirken kan være.
(441105)

 

Praktisk diakoni – Use Your Talents

Gjennom dette prosjektet, lærer vi opp lokale kirker i hvordan de kan hjelpe de fattige i sitt nærmiljø. Kursene inneholder praktisk opplæring i hvordan man kan gjøre pengeinnsamling, lage prosjektplaner, budsjetter og så videre. I tillegg gir kursene også et bibelsk grunnlag for diakoni.

Deltakerne lærer hvordan de kan kartlegge ressurser og talenter i kirken og lokalsamfunnet, slik at disse kan benyttes. Hvert år arrangerer prosjektet en konkurranse der kirkene presenterer en søknad om et lite prosjekt som de vil starte. Tre til seks menigheter «vinner» cirka 30 000 kroner som brukes til å starte et lite prosjekt. Men prosjektene fortsetter i mange år, uten noen videre ekstern støtte, fordi de er bærekraftige.

Gjennom dette prosjektet kan lokale kirker bruke sin egen fantasi og Guds ledelse til å se hvordan de på kreative måter kan møte desperate behov i sine lokalsamfunn.
(441112)

 

Fra prostitusjon til frihet 

 • Budsjett i 2023: 420 000 kroner
 • Land: Kina

Dette prosjektet bidrar til å hjelpe kvinner som er utsatt for menneskehandel og prostitusjon.  Sons and Daughters (Sønner og døtre) er en kristen, frivillig organisasjon i Hongkong for kvinner som ønsker å forlate prostitusjonslivet. De tilbyr rådgiving, yrkesopplæring og arbeid, i tillegg til oppfølging med besøk, samtale og sjelesorg i ettertid.

Til tross for at Hongkong er et knutepunkt for sexhandel, er det veldig få frivillige organisasjoner eller offentlige etater som vil hjelpe denne sårbare gruppen. Det er et tabubelagt emne. For de fleste kvinner er ikke prostitusjon et frivillig valg. Mange av kvinnene ble lurt eller tvunget inn i prostitusjon.

Sons and Daughters tilbyr et unikt program som gjør det mulig for kvinnene å flykte fra sexindustrien, lære nye ferdigheter og leges både fysisk, psykisk og åndelig. Slik kan de starte et nytt liv, fri fra sexindustriens bånd.
(441106)

 

Sjelesorginstitutt i Hongkong

 • Budsjett i 2023: 460 000 kroner
 • Land: Kina

Sjelesorginstituttet LeShalom er en del av Det Lutherske Teologiske Seminaret i Hong Kong (LTS). LeShalom driver opplæring i sjelesorg med fokus på kristne og kirkelig ansatte. Dette prosjektet har som mål å samarbeide med menigheter og organisasjoner både innenfor og utenfor den evangelisk-lutherske kirken i Hong Kong for å tilby opplæring om emosjonelt og åndelig velvære til de som er interessert.

Prosjektet søker å utruste deltagerne til å hjelpe seg selv og andre. Det vil også være oppfølging som bønn, sjelesorg og profesjonell rådgivning. Prosjektet vil utruste kristne og kirkelige medarbeidere og frivillige til å tilby sjelesorg til de som trenger det. De vil også læres opp til å gi denne kompetansen til andre. Slik har prosjektet en multipliserende effekt.

Både protestene i 2019 de de strenge restriksjonene i forbindelse med covid-pandemien har skapt et stressende og isolerende miljø for mange mennesker i byen Hongkong. Den utfordrende situasjonen har over tid gjort tilbudet og tilgangen til ressurser knyttet til psykisk helse svært viktig.

Det er et sterkt behov for selvforståelse og egenomsorgspraksis i byen. Menigheter og institusjoner trenger støtte i veiledningsopplæring for sine medlemmer og dem de er i kontakt med. Dette prosjektet er med på å både forbedre mental helse for kirkens ansatte og frivillige som slik kan tjene kirken og samfunnet bedre, samt muligheter til å nå ut til mennesker også utenfor kirken.
(441108)

 

Stipend til fattige studenter og oppgradering av bibliotek (HBI)

 • Budsjett i 2023: 330 000 kroner
 • Land: Kina

Hunan Bible Institute (HBI) er det eneste teologiske instituttet i Hunan-provinsen og er avgjørende for å skaffe nye kirkearbeidere. Gjennom prosjektet får ti dyktige, men fattige, studenter skolestipend. I tillegg bidrar en til å øke volumet av bøker på biblioteket. Hunan-provins teller 67 millioner innbyggere og er en av de fattigste provinsene i Kina.
(441401)

 

Stipent til fattige studenter (Guangxi Bibelskole)

 • Budsjett i 2023: 300 000 kroner
 • Land: Kina

Gjennom prosjektet får  34 fattige studenter ved Guangxi Bibelskole et halvt skolestipend. Bibelskolen er det eneste teologiske instituttet i Guangxi-provinsen, som har 43 millioner innbyggere og er en av de fattigste provinsene i Kina. I provinsen bor det 12 minoriteter. Mange av dem har ikke egne pastorer og noen har enda ikke hørt evangeliet om Jesus. Bibelskolen er avgjørende for utrusting av nye arbeidere i Guds rike i dette området.
(441402)

 

Nettverk for menighetsutvikling i Øst-Asia

 • Budsjett i 2023: 70 000 kroner
 • Land: Kina

Dette prosjektet bidrar til å bygge nettverk mellom NMS sine partnerkirker i Asia, i Thailand, Laos, Kina, Japan og Taiwan. En ønsker å hjelpe menighetene til å være misjonale og til å finne mer effektive metoder for menighetsplanting og menighetsutvikling gjennom den erfaringsutvekslingen som skjer i nettverket.

Et viktig element i prosjektet er at det ikke er basert på hierarkisk struktur, men har fokus på dialog – med samtaler som bygger på tillit. Ved å dele erfaringer, både gode og dårlige, kan man hjelpe hverandre til å forbedre arbeidet.

I løpet av 2022-2024 ønsker en også å invitere NMS sine europeiske partnere til erfaringsutveksling der Asia og Europa kan lære av hverandre.
(441101)

 

Trygg tro i alderdommen (KELC)

 • Budsjett i 2023: 111 000 kroner
 • Land: Japan

Japan er det land i verden med høyest andel eldre borgere, 29 prosent er 65 år eller eldre. I Kinki evangelisk-lutherske kirke (KELC) får både kirkearbeidere og medlemmer gjennom dette prosjektet undervisning i å kunne møte spørsmål om liv og død og aldring med kristent håp og positiv holdning.

Dette prosjektet støtter en teologisk utdanning innen dette feltet, med flere seminarer gjennom året. De har som mål å styrke den kristne tro og bibelforståelse av liv, død, oppstandelse og evig liv, slik at aldring også skal kunne betraktes som en kilde til glede. Aldrende kirkemedlemmer får hjelp, håp og støtte i møte med frykt og usikkerhet rundt fremtidig helse, pensjonering og omsorgsbehov.

I buddhismen, Japans tradisjonelle religion, er forståelse av liv og død er i stor grad basert på doktriner om reinkarnasjon og karma. Derfor bringer aldring mye frykt og usikkerhet for hva neste liv vil være. På denne bakgrunn er seminarene KELK tilbyr en viktig støtte og hjelp til kirkemedlemmer i denne livsfasen.
(442301)

 

Landsbyutvikling i Laos

I samarbeid med Den evangeliske kirken i Laos (LEC) og laotiske myndigheter bidrar NMS til bærekraftig utvikling. Dette prosjektet støtter bygging av nye skolebygg og bygging og installasjon av vannpumper i landsbyer uten innlagt vann.

Enkle skolebygg, bygget i samarbeid med folk i landsbyen, gir barna en mulighet til å gå på skolen nærmere hjemmet. Når skolebygget står ferdig, sørger myndighetene for rekruttering av lærere. Når en landsby får vann, trenger ikke kvinnene å gå langt for å hente vann. Dette gjør hverdagen deres enklere; helsen deres blir bedre, de kan dyrke grønnsaker og har tid til å veve og lage håndverk – og levestandarden øker.
(443103)

Lekmannsopplæring i Laos

 • Budsjett i 2023: 430 000 kroner
 • Land: Laos

Prosjektet støtter opplæring lekledere i Den evangeliske kirken i Laos (LEC). I hovedstaden Vientiane får cirka 40 lekledere fra 20 menigheter rundt i landet opplæring. I tillegg organiserer LEC lekmannsopplæring i fire andre provinser. I Vientiane holdes undervisningen som 13-dagers økter med fem økter per år i tillegg til oppfriskningskurs). Nasjonale veiledere underviser i både grunnleggende kristne temaer og kirkeledelse.

Siden LEC inngikk partnerskap med NMS har kirken vokst mye, de siste ni årene har det blitt etablert cirka 100 nye kirker årlig. I tillegg kommer enda flere disippelgrupper over hele lander og antall nye troende fortsetter å vokse. Dette betyr også et stort behov for utdanning og istandsetting av ledere som kan føre kirken og de kristne videre på en god måte.
(443102)

 

Deltakelse i Mekong Mission Forum

 • Budsjett i 2023: 100 000 kroner
 • Land: Laos

Dette prosjektet støtter arbeidet til Mekong Mission Forum (MMF), som er et forum under Det lutherske verdensforbund (LWF). Målet med forumet er å styrke kirkenes holistiske misjonsforståelse, der forkynnelse av evangeliet og diakoni går hånd i hånd, i tillegg til å styrke kontekstualisering av den kristne tro i Mekong regionen.

Hvert år samles ledere fra de lutherske kirkene i de fem Mekong-landene: Thailand, Laos, Myanmar, Kambodsja og Vietnam. I tillegg inviteres de viktigste partnerne til disse kirkene dvs. partnerkirker, misjonsorganisasjoner, diakonale organisasjoner, utdanningsinstitusjoner o.l.

NMS med i forumet som en av de viktige partnerne til Den evangelisk-lutherske kirke i Thailand (ELCT) og Den evangeliske kirken i Laos (LEC). LEC er invitert med i forumet, selv om kirken er mer økumenisk enn luthersk.

Dette er et strategisk nettverk i Mekong regionen som knytter NMS sine to partnerkirker i Laos og Thailand inn i et større luthersk og økumenisk nettverk for kompetansebygging og koordinering. Det er også en strategisk arena for NMS til både selv å lære nytt og til å bidra med vår kompetanse innen blant annet Use Your Talents.
(443101)

 

‘GOD FORVALTNING’ ved Det Lutherske Seminaret i Thailand

Det lutherske seminaret i Thailand (LST) har to program for lekmannsopplæring; Frivillighet og Kirkeledelse. En viktig del av undervisningen har fokus på å ta vare på skaperverket og har betegnelsen God forvaltning.

Use your talents (UYT) blir i tillegg undervist på ulike workshops for kirkens prester og ledere for at de videre skal gi opplæring i sine lokale sammenhenger.

Lekmannsopplæringen omfatter undervisning i det bibelsk grunnlaget for forvaltning. I tillegg undervises det i Use your talents-metodikken med fokus på å bruke ressurser en allerede har til beste for mennesker og samfunnet. Den evangelisk-lutherske kirken i Thailand (ELCT) har som mål å gi 300 personer trening i UYT i løpet av 3 år.

I tillegg kommer ferdighetstrening med praktisk kompetanse innen landbruk og næringsliv for å kunne øke inntekter både for seg selv og lokalmenigheten.

I undervisningen settes også thai-kulturen tilstrekkelighetsøkonomi inn i et bibelsk perspektiv, dvs. se på hvordan denne kulturen med fokus på balanse i livet kan hjelpe oss til å leve et mer bærekraftig liv til det beste for hele skaperverket.
(444301)

 

Sunne ledere – sunn kirke

 • Budsjett i 2023: 280 000 kroner
 • Land: Thailand

Prosjektet har som mål å styrke thailandske pastorer og teologistudenters mentale og åndelige helse. Dette er viktig for å styrke ledernes integritet og selvbevissthet, slik blir de satt i stand til å trene sine egne menighetsmedlemmer på samme måte. Sunne ledere er avgjørende for en sunn og voksende kirke.

Mentalt og åndelig sunne ledere med integritet er også viktige i disippeltreningen (trosopplæringen) i de lokale menighetene. Dette arbeidet vil styrke og utdype den kristne tro i ledernes personlige liv, og gjøre troen mer robust og ekte.

Lederen for dette prosjektet, Dr. Wandee, har 20 års erfaring som pastor og sjelesørger og har en doktorgrad i Councelling.
(444305)

 

Bærekraftig kirkevekst

 • Budsjett i 2023: 620 000 kroner
 • Land: Thailand

Støtte gjennom dette prosjektet har frem til nå gått til å lønne evangelister og prester i Den evangelisk-lutherske kirke i Thailand (ELCT). NMS vil fra 2023 dreie støtten i retning av at kirken blir mer selvfinansiert. Målet med dette nye grepet er å motvirke avhengighet og å skape bærekraftig vekst med lokalt eierskap.

Kun åtte av 29 menigheter er per 2022 selvfinansierte. Kirken har derfor valgt ut tre pilotmenigheter som aktivt vil gå inn i en prosess for å øke andelen egenfinansiering. De tre menighetene vil bli fulgt opp bl. a. ved hjelp av UYT (Use Your Talents)-tankegangen av prosjektkoordinatoren i ELCT og en NMS misjonær. Deretter er planen at stadig flere menigheter skal følge etter.

Dette er en viktig overgangsperioden å støtte kirken i. Hvis denne prosessen fungerer vil NMS-støtte kunne flyttes til å utvide arbeidet i stedet for å gå til drift.
(444102)

 

Det lutherske seminaret i Thailand

 • Budsjett i 2023: 220 000 kroner
 • Land: Thailand

Det lutherske seminar i Thailand (LST) ønsker å utvikle teologi, selvfinansiering og diakonale programmer som svarer på behovene til lokale menigheter.

Fra mai 2023 starter LST to nye program:

Grunnleggende teologisk opplæring hvor ingen forkunnskaper kreves, ikke engang skolegang.
Grunnleggende teologisk opplæring der deltakerne må kunne lese og skrive.
Opplæring er helt grunnleggende for enhver kirke med tanke på vekst både i dybden og bredden. Opplæring, særlig av ledere, er dessuten et av de områdene hvor NMS som en kompetansebærende og utviklende organisasjon kan gi merverdi inn i den lokale kirken.

Visjonen til LST er: Styrke menighetene i deres misjonale identitet gjennom en dypere forståelse av teologi, og ved å myndiggjøre kristne til å vitne gjennom ord og gjerninger og dermed transformere lokalsamfunn og samfunnet generelt i Thailand.
(444301)

 

Nådehjemmet i Bangkok

 • Budsjett i 2023: 95 000 kroner
 • Land: Thailand

Nådehjemmet (Home og Grace) er et trygt sted å være i en periode for gravide i en vanskelig livssituasjon. På Nådehjemmet møter de omsorgsfulle mennesker som gir dem kjærlighet og veiledning og som hjelper dem med å finne en best mulig løsning for fremtiden for dem selv og babyen.

Kvinnene får også arbeidstrening og oppmuntring og hjelp til å gjenopprette kontakt med familie og nettverk. Hit kommer også andre kvinner som er i en vanskelig situasjon og trenger et sted å være i en krevende periode av livet.

Noen av de unge gravide kvinnene har blitt kastet ut hjemmefra på grunn av måten de ble gravide på, mens mange er utsatt for prostitusjon og vet ikke hvem faren til babyen er.

Senteret drives i samarbeid med Den evangelisk-lutherske kirke i Thailand (ELCT).
(444106)

 

Lovsangshjemmet i Bangkok

 • Budsjett i 2023: 500 000 kroner
 • Land: Thailand

Lovsangshjemmet (Home of Praise) barnehage ligger ligger under en motorvei i Klong Toey, som er et av de fattigste områdene i Bangkok. Barnehagen er åpen for barn i alderen seks måneder til fire år.

Barna som går i barnehagen kommer fra fattige familier som har mange sosiale utfordringer. På Lovsangshjemmet får barna omsorg og kjærlighet, mulighet til å leke i et læringsvennlig miljø, sunn mat og tid til hvile.
(444105)

 

Sterke og trygge familier

 • Budsjett i 2023: 280 000 kroner
 • Land: Thailand

Gjennom opplæring og seminarer har dette prosjektet som mål å styrke familier og øke fysisk og psykisk trygghet i familier som tilhører Den evangelisk-lutherske kirke i Thailand (ELCT) sine menigheter, for familier som bor i områder der ELCT jobber, og for familier som får støtte gjennom kirkens diakoniprosjekter.

Barn i områder hvor ELCT har menigheter lever i lokalsamfunn hvor det er risiko for overgrep, vold og menneskehandel. Kirkens ansatte og frivillige mangler kunnskap og verktøy for å hjelpe dem.

Fra 2019 har Diakoniavdeling (LDD) I ELCT hatt et spesielt fokus på barns rettigheter, forebygging av menneskehandel og hvordan man få en sterk og trygg familie. Gjennom opplæring og seminarer har prosjektet som mål å styrke familier, og øke fysisk og psykisk trygghet hos familier i målgruppene.
(444108)

 

Lørdagsklubb

 • Budsjett i 2023: 130 000 kroner
 • Land: Thailand

Lørdagsklubbene holder åpent hver lørdag i sju lokale menigheter i Den evangelisk-lutherske kirke i Thailand (ELCT) i Nan og Chiang Rai i Nord-Thailand. Barna i landsbyene kan komme til kirken hver lørdag og delta på ulike aktiviteter, blant annet kan de lære om hvordan man tar vare på miljøet, hvordan man dyrker urter/grønnsaker, sitt lokale språk, barns rettigheter, engelsk og om kristen tro. I tillegg til dette får de et sunt måltid hver gang.
(444109)

 

Lekmannsopplæring i Ubon

 • Budsjett i 2023: 113 000 kroner
 • Land: Thailand

Denne lekmansopplæringen i Nord-Thailand i tilbyr opplæring i teologi og ledelse til medlemmene i Den evangelisk-lutherske kirke i Thailand (ELCT) sitt kirkedistrikt 2, som er provinsen Ubon. Målet er å utruste dem som lekfolk til å være ledere i sine menigheter. Dette gir viktig grunnlag for kirkevekst og levende menigheter.
(444103)

 

Lekmannsopplæring i Chiang Rai

 • Budsjett i 2023: 100 000 kroner
 • Land: Thailand

Denne lekmansopplæringen i Nord-Thailand i tilbyr opplæring i teologi og ledelse til medlemmene i Den evangelisk-lutherske kirke i Thailand (ELCT) sitt kirkedistrikt 4, som er provinsen Chiang Rai. Målet er å utruste dem som lekfolk til å være ledere i sine menigheter. Dette gir viktig grunnlag for kirkevekst og levende menigheter.
(444103)

 

Barnas kirke

 • Budsjett i 2023: 20 000 kroner
 • Land: Thailand

Barnas kirke er en kirke spesielt for barn og unge. Den er åpen hver lørdag. Barn i landsbyen der kirken ligger kommer på gudstjenesten og for å delta i ulike aktiviteter som kunst, sport og så videre.

Det er svært viktig for kirkens fremtid å lære barn om Gud og hans kjærlighet til alle mennesker. Barnas kirke gir barn mulighet til å bruke fritiden sin på en god måte. De får god livskvalitet og hjelp til å holde seg unna rusmidler.
(444104)

 

Grønt jordbruk i Udon

 • Budsjett i 2023: 50 000 kroner
 • Land: Thailand

I Nordøst-Thailand ønsker menigheten på det lille stedet Nonghan å bli en modellkirke for en bærekraftig og selvfinansiert lokal kirke. Målet er at salg av produkter som grønnsaker, sopp, fisk, og etter hvert trevarer, skal kunne skaffe nok inntekter til at kirken kan betale sin egen prest og ikke være avhengig av økonomisk støtte fra andre.

Gjennom prosjektet lærer kirkemedlemmene å dyrke økologisk mat som de kan selge, og på den måten være i stand til å forsørge seg selv. Behovet for å reise til en storby eller til utlandet for å finne arbeid blir mindre.

Gjennom dette prosjektet kan kirken bli et læringssenter for medlemmer og andre i lokalsamfunnet, slik den ønsker.
(444110)

 

Organisasjonsutvikling i kirken (ELCT)

 • Budsjett i 2023: 280 000 kroner
 • Land: Thailand

Mye har endret seg både i Den evangelisk-lutherske kirke i Thailand (ELCT) og i samfunnet for øvrig de senere år. Fra å være en kirke med mange misjonærer i alt fra lederstillinger, prestestillinger, undervisningsstillinger med mer, og med finansiell støtte til arbeidet, – til i større og større grad å måtte klare seg selv. Og fra å være kirke i et samfunn som i stor grad bestod av lokale bønder til nå å befinne seg i en virkelighet hvor flere og flere i samfunnet tilhører middelklassen.

Dette gjør at måten kirken er organisert på ikke lenger er hensiktsmessig, og det er behov for endringer. Vi støtter kirken med lokal konsulenthjelp til å justere og implementere nye systemer for økonomistyring og med workshops for kirkens ledelse hvor temaer som organisasjonsstruktur, personalledelse, mangfoldsledelse og økonomistyring diskuteres.

Mye bra arbeid gjøres i kirken, mennesker kommer til tro og mange får hjelp til et bedre liv. Samtidig har kirken problemer med å holde på gode medarbeidere, blant annet grunnet utfordrende arbeidsvilkår. Det har også vært flere tilfeller av underslag, grunnet utilstrekkelig økonomistyring. En bedring på dette området vil tjene kirken på alle nivåer, slik at mer tid og krefter kan gå til kirkens fokusområder.
(444304)

 

Administrativ støtte til kirken (ELCT)

 • Budsjett i 2023: 420 000 kroner
 • Land: Thailand

Dette prosjektet støtter Den evangelisk-lutherske kirke i Thailand (ELCT) sin administrasjonen og gir støtte til utgifter som kirkestyret og finansavdelingen har, til kontormateriell, bruk og vedlikehold av bygninger. Denne støtten er svært viktig for administrasjonen, fordi kirkestyret ikke har noen innsamling til dette formålet.
(444302)

 

Overføring av eiendom til ELCT’s stiftelser

 • Budsjett i 2023: 40 000 kroner
 • Land: Thailand

En del av eiendommene til Den evangelisk-lutherske kirke i Thailand (ELCT) er kjøpt i privatpersoners navn i stedet for gjennom en stiftelse. Dette gir problemer ved lederskifter, og når disse personene går av med pensjon. NMS støtter nå kirken med å få overført disse eiendommene til stiftelser, og gir råd om hvordan stiftelsene må drives ifølge myndighetenes lover og retningslinjer.

Dette arbeidet er viktig da disse eiendommene utgjør viktige ressurser for kirken. Både i forhold til arbeidet som drives i menigheter og institusjoner, men også som potensielle inntektskilder slik at kirken i større grad kan bli selvfinansiert og ha mulighet til å utvide sitt arbeid.
(444303)

Ønsker du å støtte arbeidet i ett av landene du nettopp har lest om? Finn ditt land i ett av skjemaene under. Tusen takk for din gave!

Vil du lese om flere prosjekter?

Jeg vil gi en gave til arbeidet i Kina

Jeg ønsker å gi et:
Engangsbeløp
Månedlig beløp
til NMS sitt arbeid i Kina

Jeg vil gi en gave til arbeidet i Japan

Jeg ønsker å gi et:
Engangsbeløp
Månedlig beløp
til NMS sitt arbeid i Japan

Jeg vil gi en gave til arbeidet i Laos

Jeg ønsker å gi et:
Engangsbeløp
Månedlig beløp
til NMS sitt arbeid i Laos

Jeg vil gi en gave til arbeidet i Thailand

Jeg ønsker å gi et:
Engangsbeløp
Månedlig beløp
til NMS sitt arbeid i Thailand
Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp