Gi en gave
Meny
Last ned

Asia

NMS startet arbeid i Asia allerede i 1902 i Kina. I dag støtter NMS prosjekter i både Kina, Japan, Thailand og Laos.

Snarveier

Congregational Development Network East Asia

 • Budsjett i 2022: 68 000 kroner
 • Land: Kina

Hovedmålet for prosjektet er å hjelpe menigheter i Øst-Asia til å utforske mer effektive metoder for menighetsplanting og menighetsutvikling. Prosjektet startet i Hongkong og utvidet til Fastlands-Kina, Taiwan og Japan, og har i de siste årene fokusert mer og mer på Thailand. Det er det eneste prosjektet som jobber generelt med menighetsutvikling mellom partnerkirker til NMS i Øst-Asia.

 

Use Your Talents, Practical Diakonia

 • Budsjett i 2022: 334 620 kroner
 • Land: Kina

Gjennom dette prosjektet, lærer vi opp lokale kirker i hvordan de kan hjelpe de fattige i sitt nærmiljø. Kursene inneholder praktisk opplæring i hvordan man kan gjøre pengeinnsamling, lage prosjektplaner, budsjetter og så videre. I tillegg gir kursene også et bibelsk grunnlag for diakoni. Deltakerne lærer hvordan de kan kartlegge ressurser og talenter i kirken og lokalsamfunnet, slik at disse kan benyttes. Hvert år arrangerer prosjektet en konkurranse der kirkene presenterer en søknad om et lite prosjekt som de vil starte. Tre til seks menigheter «vinner» cirka 30 000 kroner som brukes til å starte et lite prosjekt. Men prosjektene fortsetter i mange år, uten noen videre ekstern støtte, fordi de er bærekraftige. Gjennom dette prosjektet kan lokale kirker bruke sin egen fantasi og Guds ledelse til å se hvordan de på kreative måter kan møte desperate behov i sine lokalsamfunn.

 

QiYin Deaf Center for Children in Changsha Hunan

 • Budsjett i 2022: 134 453 kroner
 • Land: Kina

Qiyin-senteret for døve barn hjelper årlig over 100 barn. Skolen er en av de høyest rangerte i landet og aksepterer barn med funksjonshemming som andre skoler nekter å ta imot. Selv om det er en økende bevissthet og omsorg for funksjonshemmede mennesker i Kina, er det fortsatt stor mangel på slike skoler. Qiyin-senteret for døve barn sliter med å få nok midler til å dekke den daglige driften av skolen. Dette prosjektet har som mål å øke administrativ kapasitet og innsamlingskapasitet slik at de kan bli bærekraftige.

 

Happy Kitchen and Love Library in Hunan

 • Budsjett i 2022: 371 800 kroner
 • Land: Kina

Dette prosjektet, som er drevet av kirken, har opprettet en kantine for eldre som barna har reist fra for å jobbe i byer langt borte, eller for eldre som ikke har noen som kan passe på dem. Kantinen serverer varm og næringsrik mat én gang om dagen. I tillegg til å være et sted å få fysisk næring, gir det rom for ensomme eldre til å møtes og samhandle. Prosjektet har også bygd opp et bibliotek for barna i området, hvor de kan lese og få leksehjelp. De holder også mange kurs om oppdragelse for foreldre og andre aktuelle tema. Siden prosjektet ble startet, har helsen til mange av de eldre blitt bedre på grunn av bedre ernæring og mulighet til sosialt fellesskap.

 

Green life in Hunan Church Community

 • Budsjett i 2022: 402 283 kroner
 • Land: Kina

Resirkulering er ikke vanlig i Kina, men gjennom dette prosjektet har en kirke i byen Changsha startet et resirkuleringssenter på kirkens eiendom. Gjennom prosjektet utføres miljøvernopplæring, og de samler inn mat fra butikkene som snart går ut på dato og gjenbruksklær som distribueres til de fattige i nabolaget. I oppstarten, slet prosjektet med å få med folk i nabolaget på grunn av koronabegrensningene, men nå er prosjektet i full sving. Søppel er en stor utfordring i Kina. Bare urbant husholdsavfall er ifølge offisiell statistikk på nesten 250 millioner tonn og har økt med cirka 100 tonn de siste 15 årene. Vakre naturreservater og elver er også fulle av søppel mange steder. Det finnes resirkuleringssystemer, men de brukes i liten grad, da resirkulering ikke er vanlig. Gjennom dette prosjektet kan du være med å beskytte skaperverk og samtidig gi fattige i byen Changsha et bedre liv ved at de får mat og klær etter behov fra kirken, som samles inn fra butikker og hjem.

 

Sons & Daugthers HK from prostitution to freedom

 • Budsjett i 2022: 100 000 kroner
 • Land: Kina

Sons and Daughters (Sønner og døtre) er en kristen, frivillig organisasjon i Hongkong for kvinner som ønsker å forlate prostitusjonslivet. De tilbyr rådgiving, yrkesopplæring og arbeid. Til tross for at Hongkong er et knutepunkt for sexhandel, er det veldig få frivillige organisasjoner eller offentlige etater som vil hjelpe denne sårbare gruppen. Det er et tabubelagt emne. For de fleste kvinner er ikke prostitusjon et frivillig valg. Mange av kvinnene ble lurt eller tvunget inn i prostitusjon. Sons and Daughters tilbyr et unikt program som gjør det mulig for kvinnene å flykte fra sexindustrien, lære nye ferdigheter og leges både fysisk, psykisk og åndelig. Slik kan de starte et nytt liv, fri fra sexindustriens bånd.

 

Scholarship for Poor Students and Upgrading the Library (Hunan Bible Institute)

 • Budsjett i 2022: 302 519 kroner
 • Land: Kina

Hunan Bible Institute er det eneste teologiske instituttet i Hunan-provinsen og er avgjørende for å skaffe nye kirkearbeidere. Dette prosjektet handler om å gi stipend til ti fattige, men gode, studenter og øke volumet av bøker på biblioteket. Hunan-provinsen, som teller 67 millioner innbyggere, er én av de fattigste provinsene i Kina.

 

Half-scholarship for Poor Students (Guangxi Bible School)

 • Budsjett i 2022: 274 284 kroner
 • Land: Kina

Guangxi Bibelskole er det eneste teologiske instituttet i Guangxi-provinsen, som har 43 millioner innbyggere og er en av de fattigste provinsene i Kina. Prosjektet går ut på å gi halvt stipend til 34 fattige studenter som studerer ved Guangxi bibelskole. Provinsen har 12 minoriteter. Mange av dem har ikke egne pastorer og noen har ikke engang hørt om evangeliet. Bibelskolen er avgjørende for nye arbeidere for Guds rike.

 

Harmonious Families

 • Budsjett i 2022: 1 599 900 kroner (totalt i perioden 2017-2022)
 • Land: Kina

Gjennom dette prosjektet lærer kirkene hvordan de kan arrangere kurs for ektepar og foreldre med bibelsk fundament i sine menigheter. Dette møter et behov også for de utenfor kirken. Prosjektet omfatter kurs, opplæring, leirer, ekteskapsrådgivning og sjelesorg. I et samfunn hvor de dominerende idealene om ekteskap og familie har forandret seg fra viktorianske til moderne europeiske ideer i løpet av noen tiår, er det ikke så rart at mang unge familier er forvirret om sine roller i ekteskap og som foreldre. Med dramatisk økende antall skilsmisser og nasjonale spørreundersøkelser som viser at mange unge mennesker ikke føler seg elsket av sine foreldre, er det lett å se at mange ser på familieundervisning som et akutt behov.

 

 

Jeg vil gi en gave til dette arbeidet i Kina

Jeg ønsker å gi et:
Engangsbeløp
Månedlig beløp
til Kina

Training of Church workers

 • Budsjett i 2022: 78 830 kroner
 • Land: Japan

Prosjektet tar sikte på å utstyre kirkearbeidere med den rette forståelsen av luthersk teologien, slik at de kan dele det riktige kristne evangeliet. Målgruppen er kun kirkearbeidere. Prosjektet har vanligvis flere seminarer i året. Prosjektet støtter også deler av studieutgiften til person(er) som studerer teologi. NMS sin partnerkirke, Kinki evangelisk-lutherske kirke (KELC) , er en liten kirke, men deres lutherske identitet er viktig for dem. Prosjektet styrker deres lutherske identitet og deres forståelse av luthersk teologi.

 

Theological education KELC

 • Budsjett i 2022: 118 245 kroner
 • Land: Japan

Prosjektet har som mål å styrke kirkearbeideres og medlemmers kristne tro og bibelforståelse av liv, død, oppstandelse og evig liv, slik at de og deres familiemedlemmer ikke skal betrakte aldring som noe tragisk, men som en kilde til glede. Aldrende kirkemedlemmer vil finne hjelp til å møte problemer som helse, pensjonering og fremtidig omsorg med håp og støtte. Prosjektet tilbyr flere seminarer i året. Japan har den høyeste andelen eldre borgere i verden. 29,1% av befolkningen er over 65 år. Prosjektet hjelper mennesker til å møte spørsmål om liv og død og aldring med kristent håp og positiv holdning.

 

Clinical pastoral education

 • Budsjett i 2022: 78 830 kroner
 • Land: Japan

Dette prosjektet hjelper menighetene i Kinki evangelisk-lutherske kirke (KELC) til å være salt og lys i sine lokalsamfunn. gjennom å ta for seg menneskelig relasjon fra et pastoralt og diakonalt perspektiv. Prosjektet tilbyr flere seminarer i året og bekrefter den bibelske forståelsen av tilgivelse og forsoning i menneskelige relasjoner, samt trener kirkearbeidere til å håndtere spørsmål om seksuell trakassering og makttrakassering.

Jeg vil gi en gave

Jeg ønsker å gi et:
Engangsbeløp
Månedlig beløp
til NMS sitt arbeid i Japan

Opplæring lekfolk, Laos

 • Budsjett i 2022: 346 636 kroner
 • Land: Laos

Lao Evangelical Church samler cirka 40 lekledere fra 20 menigheter rundt i landet og arrangerer opplæring i hovedstaden. I tillegg organiserer Den evangeliske kirken i Laos (LEC) lekmannsopplæring i fire andre provinser for å trene flere lokale lekledere. I hovedstaden holdes trening som 13-dagers økter (fem økter per år + 3 times oppfriskningskurs). Grunnleggende kristne temaer, så vel som kirkeledelse, blir undervist av nasjonale trenere. Helt siden LEC inngikk partnerskap med NMS har kirken vokst mye. De siste ni årene har det vært en enorm vekst med cirka 100 kirker etablert årlig. I 2021 ble over 100 nye kirker etablert og 180 nye disippelgrupper åpnet over hele landet. Antall nye troende fortsetter å vokse daglig. Derfor er det et sterkt behov for nye lekledere i hele landet for å ta vare på nye etablerte kirker.

LEC-NMS, partnership in Rural dev

 • Budsjett i 2022: 1 175 807 kroner
 • Land: Laos

I samarbeid med Laos Evangelical Church (LEC) og laotiske myndigheter bidrar NMS til bærekraftig utvikling i Laos. Dette prosjektet støtter bygging av nye skolebygg og bygging og installasjon av vannpumper i landsbyer uten innlagt vann. Enkle skolebygg, bygget i samarbeid med folk i landsbyen, gir barna en mulighet til å gå på skolen nærmere hjemmet. Arbeidet gjøres i samarbeid med laotiske myndigheter. Når skolebygget står ferdig, sørger myndighetene for rekruttering av lærere. Når en landsby får vann, trenger ikke kvinnene å gå langt for å hente vann. Dette gjør hverdagen deres enklere; helsen deres blir bedre, de kan dyrke grønnsaker og har tid til å veve og lage håndverk. Levestandarden øker.

 

Andel av LVFs Mekongprogram

 • Budsjett i 2022: 86 659 kroner
 • Land: Laos

Mekong Mission Forum (MFF) er et forum under Det lutherske verdensforbund -LWF , som årlig samler ledere fra de lutherske kirkene i de fem Mekong-landene: Thailand, Laos, Myanmar, Kambodsja og Vietnam. I tillegg inviteres de viktigste partnerne til disse kirkene, det vil si partnerkirker, misjonsorganisasjoner, diakonale organisasjoner, utdanningsinstitusjoner og lignende. NMS er sammen med FELM (Tilsvarende NMS i Finland) en av de viktigste partnerne til den Lutherske kirken i Thailand (ELCT). I tillegg har MMF åpnet for Laos Evangelical Church (LEC), som omtaler NMS som sin viktigste partner, selv om denne strengt tatt ikke er luthersk men mer økumenisk. Målet med forumet kan sammenfattes som å styrke kirkenes helhetlige misjon (holistic mission) og kontekstualiseringen av den kristne tro i Mekong-regionen. MFF-nettverket er strategisk viktig i Mekong-regionen og knytter NMS’ to partnerkirker i Laos og Thailand inn i et større luthersk og økumenisk nettverk for kompetansebygging og koordinering. Det er også en strategisk arena for NMS til både selv å lære nytt og til å bidra med vår kompetanse, for eksempel Use Your Talents.

Jeg vil gi en gave

Jeg ønsker å gi et:
Engangsbeløp
Månedlig beløp
til NMS sitt arbeid i Laos

Transferring property to the Foundation-Thailand

 • Budsjett i 2022: 345 978 kroner
 • Land: Thailand

En del av eiendommene til kirken i Thailand, som NMS og andre partnere har støttet, er kjøpt i privatpersoners navn i stedet for gjennom en stiftelse. Dette gir problemer ved lederskifter, og når disse personene går av med pensjon. NMS støtter nå kirken med å få overført disse eiendommene til stiftelser, og gir råd om hvordan stiftelsene må drives ifølge myndighetenes lover og retningslinjer.

 

Nådehjemmet

 • Budsjett i 2022: 89 279 kroner
 • Land: Thailand

Nådehjemmet er et trygt hjem for gravide og nybakte mødre, i tillegg til andre kvinner som er i en vanskelig situasjon og som trenger en plass å være. Kvinner som kommer til Nådehjemmet er i vanskelig situasjon. På Nådehjemmet møter de omsorgsfulle mennesker som gir de kjærlighet og veiledning og som hjelper de med å finne en best mulig løsning for fremtiden for dem selv og babyen. I tillegg til dette styrker Nådehjemmet kvinner ved å lære dem nye ferdigheter.

 

Sustainable farming in Nan-Province

 • Budsjett i 2022: 26 414 kroner
 • Land: Thailand

Dette er et landbruksprosjekt i Nord-Thailand som fokuserer på bærekraftig landbruk. Kirken eier et landområde hvor de dyrker økologiske grønnsaker og oppdretter forskjellige dyr. Prosjektet har som mål å være et læringssted for medlemmer som ønsker å studere økologisk landbruk/bærekraftig landbruk. Da en kirke i Nord-Thailand bad NMS om hjelp, etter to år uten avlinger på et jordstykke de hadde fått i gave, startet en norsk misjonær å søke etter metoder som kunne forbedre den harde og næringsfattige jorda. Allerede etter første sesong ga de nye metodene, som kalles regenerativt jordbruk, resultater. I dag har kirken inntekter gjennom å selge økologiske grønnsaker til ulike bedrifter, og folk i bygdene som ønsker å drive økologisk landbruk på egen jord kan komme og lære av prosjektet. I tillegg til å bidra til et bedre klima, fører denne metoden til økte avlinger og bedre motstand mot flom og tørke.

 

Sterke og trygge familier

 • Budsjett i 2022: 66 035 kroner
 • Land: Thailand

Gjennom opplæring og seminarer har dette prosjektet som mål å styrke familier og øke fysisk og psykisk trygghet i familier som tilhører Den evangelisk-lutherske kirke i Thailand (ELCT) sine menigheter, for familier som bor i områder der ELCT jobber, og for familier som får støtte gjennom kirkens diakoniprosjekter. Barn i områder hvor ELCT har menigheter lever i lokalsamfunn hvor det er risiko for overgrep, vold og menneskehandel. Kirkens ansatte og frivillige mangler kunnskap og verktøy for å hjelpe de. Fra 2019 har Diakoniavdeling (LDD) I ELCT hatt et spesielt fokus på barns rettigheter, forebygging av menneskehandel og hvordan man få en sterk og trygg familie. Gjennom opplæring og seminarer har prosjektet som mål å styrke familier, og øke fysisk og psykisk trygghet hos familier i målgruppene.

 

Lørdagsklubb

 • Budsjett i 2022: 101 641 kroner
 • Land: Thailand

Lørdagsklubbene holder åpent hver lørdag, i fem lokale menigheter i Den evangelisk-lutherske kirke i Thailand (ELCT) i Nan og Chiang Rai (Nord-Thailand). Barna i landsbyene kan komme til kirken hver lørdag og delta på ulike aktiviteter der, blant annet kan de lære om hvordan man tar vare på miljøet, hvordan man dyrker urter/grønnsaker, sitt lokale språk, barns rettigheter, engelsk og om kristen tro. I tillegg til dette får de et sunt måltid hver gang. Oppdatering august: På grunn av Covid-situasjonen gikk menighetene i Nan og Chiang Rai ut av prosjektet. I 2021 brukte vi ubrukte midler til Covid-relaterte prosjekter. I år planlegger en å starte opp lørdagsklubber i Nordøst-Thailand og Bangkok.

 

Agricultural Project in Udorn

 • Budsjett i 2022: 225 000 kroner
 • Land: Thailand

I nordøst-Thailand ønsker menigheten på det lille stedet Nonghan å bli en «modellkirke» for en bærekraftig og selvfinansiert kirke. Da kan flere dyrke økologisk mat som de kan selge, og på den måten være i stand til å forsørge seg selv. Behovet for å reise til en storby eller til utlandet for å finne arbeid blir mindre. Målet er også at salg av produkter som grønnsaker, sopp, fisk, og etter hvert trevarer, skal kunne skaffe nok inntekter til at kirken kan betale sin egen prest og ikke være avhengig av økonomisk støtte fra andre. Gjennom dette prosjektet kan kirken bli et læringssenter for medlemmer og andre i lokalsamfunnet, slik den ønsker.

 

Det lutherske seminar i Thailand (LST)

 • Budsjett i 2022: 184 896 kroner
 • Land: Thailand

LST ønsker å utvikle teologi, selvfinansiering og diakonale programmer som svarer på behovene til lokale menigheter. LST har 13 elever i 2022, men målet i 2025 er å ha 80 elever. LST ønsker å styrke menighetene i deres misjonale identitet gjennom en dypere forståelse av teologi, og ved å gi kristne mulighet til å vitne ved ord og gjerninger og dermed transformere lokalsamfunn og samfunnet.

 

Administrativ støtte til Den evangelisk-lutherske kirke i Thailand (ELCT)

 • Budsjett i 2022: 290 554 kroner
 • Land: Thailand

Dette prosjektet støtter kirkens administrasjonen og gir støtte til utgifter som kirkestyret og finans avdelingen har, til kontormateriell, bruk og vedlikehold av bygninger. Denne støtten er svært viktig for administrasjonen, fordi kirkestyret ikke har noen innsamling til dette formålet.

 

Developing leaders and creating cell groups

 • Budsjett i 2022: 106 448 kroner
 • Land: Thailand

Lekmansopplæring i Ubon tilbyr opplæring til medlemmer av Den evangelisk-lutherske kirke i Thailand (ELCT) i kirkedistrikt 2 (Ubon), for å ruste dem til å bli ledere i sine menigheter. Gjennom dette prosjektet vil kirken vokse, og medlemmene får mer kunnskap.

 

Evangelizing of The Evangelical Lutheran Church in Thailand (ELCT)

 • Budsjett i 2022: 501 866 kroner
 • Land: Thailand

Gir støtte til lønn til pastorer og evangelister som jobber i Den evangelisk-lutherske kirke i Thailand (ELCT), i menigheter som ikke er selvfinansierte. Kirkene i ELCT er svake. De er ikke selvfinansierte, så denne finansieringen er svært viktig og essensiell for kirken.

 

Lekmannsopplæring distrikt 4 (tidligere 5)

 • Budsjett i 2022: 92 449 kroner
 • Land: Thailand

Lekmansopplæring i Chiang Rai tilbyr opplæring til Den evangelisk-lutherske kirke i Thailand (ELCT)-medlemmer i kirkedistrikt 4 (Chiang Rai), for å ruste dem til å bli ledere i sine menigheter. Gjennom dette prosjektet vil kirken vokse, og medlemmene får mer kunnskap.

 

Childrens and youths Church

 • Budsjett i 2022: 19 811 kroner
 • Land: Thailand

Barnas kirke er åpen hver lørdag. Barn i landsbyen der kirken ligger kommer på gudstjenesten og for å delta i ulike aktiviteter som kunst, sport og så videre. Det er svært viktig for kirkens fremtid å lære barn om Gud og hans kjærlighet til alle mennesker. Barnas kirke gir barn mulighet til å bruke fritiden sin på en god måte. De får god livskvalitet og hjelp til å holde seg unna rusmidler.

 

Immanuel barnehage og lovsangshjemmet

 • Budsjett i 2022: 475 452 kroner
 • Land: Thailand

Immanuel barnehage ligger ligger under en motorvei i Klong Toey, som er et av de fattigste områdene i Bangkok. Barnehagen er åpen for barn i alderen 6 måneder – 4 år. Barna som går i barnehagen kommer fra fattige familier som har mange sosiale utfordringer. På Lovsangshjemmet får barna omsorg og kjærlighet, mulighet til å leke i et læringsvennlig miljø, sunn mat og tid til hvile.

 

Organisational development ELCT

 • Budsjett i 2022: 52 828 kroner
 • Land: Thailand

Mye har endret seg både i kirken i Thailand og i samfunnet for øvrig de senere år. Fra å være en kirke med mange misjonærer i alt fra lederstillinger, prestestillinger, undervisningsstillinger med mer, og med finansiell støtte til arbeidet, til i større og større grad å måtte klare seg selv. Og fra å være kirke i et samfunn som i stor grad bestod av lokale bønder til nå å befinne seg i en virkelighet hvor flere og flere i samfunnet tilhører middelklassen. Dette gjør at måten kirken er organisert på ikke lenger er hensiktsmessig, og det er behov for endringer. Vi støtter kirken med lokal konsulenthjelp til å justere og implementere nye systemer for økonomistyring og med workshops for kirkens ledelse hvor temaer som organisasjonsstruktur, personalledelse, mangfoldsledelse og økonomistyring diskuteres.

Mye bra arbeid gjøres i kirken, mennesker kommer til tro og mange får hjelp til et bedre liv. Samtidig har kirken problemer med å holde på gode medarbeidere, blant annet grunnet utfordrende arbeidsvilkår. Det har også vært flere tilfeller av underslag, grunnet utilstrekkelig økonomistyring. En bedring på dette området vil tjene kirken på alle nivåer, slik at mer tid og krefter kan gå til kirkens fokusområder.

Jeg vil gi en gave

Jeg ønsker å gi et:
Engangsbeløp
Månedlig beløp
til NMS sitt arbeid for trygge og sterke familier i Thailand
Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp