Gi en gave
Meny

Asia

Last ned
NMS startet arbeid i Asia allerede i 1902 i Kina. I dag støtter NMS prosjekter i både Kina, Japan, Thailand og Laos.

Snarveier

Congregational Development Network East Asia

 • Budsjett i 2022: 68 000 kroner
 • Land: Kina

Hovedmålet for prosjektet er å hjelpe menigheter i Øst-Asia til å utforske mer effektive metoder for menighetsplanting og menighetsutvikling. Prosjektet startet i Hongkong og utvidet til Fastlands-Kina, Taiwan og Japan, og har i de siste årene fokusert mer og mer på Thailand. Det er det eneste prosjektet som jobber generelt med menighetsutvikling mellom partnerkirker til NMS i Øst-Asia.

 

Use Your Talents, Practical Diakonia

 • Budsjett i 2022: 334 620 kroner
 • Land: Kina

Gjennom dette prosjektet, lærer vi opp lokale kirker i hvordan de kan hjelpe de fattige i sitt nærmiljø. Kursene inneholder praktisk opplæring i hvordan man kan gjøre pengeinnsamling, lage prosjektplaner, budsjetter og så videre. I tillegg gir kursene også et bibelsk grunnlag for diakoni. Deltakerne lærer hvordan de kan kartlegge ressurser og talenter i kirken og lokalsamfunnet, slik at disse kan benyttes. Hvert år arrangerer prosjektet en konkurranse der kirkene presenterer en søknad om et lite prosjekt som de vil starte. Tre til seks menigheter «vinner» cirka 30 000 kroner som brukes til å starte et lite prosjekt. Men prosjektene fortsetter i mange år, uten noen videre ekstern støtte, fordi de er bærekraftige. Gjennom dette prosjektet kan lokale kirker bruke sin egen fantasi og Guds ledelse til å se hvordan de på kreative måter kan møte desperate behov i sine lokalsamfunn.

 

QiYin Deaf Center for Children in Changsha Hunan

 • Budsjett i 2022: 134 453 kroner
 • Land: Kina

Qiyin-senteret for døve barn hjelper årlig over 100 barn. Skolen er en av de høyest rangerte i landet og aksepterer barn med funksjonshemming som andre skoler nekter å ta imot. Selv om det er en økende bevissthet og omsorg for funksjonshemmede mennesker i Kina, er det fortsatt stor mangel på slike skoler. Qiyin-senteret for døve barn sliter med å få nok midler til å dekke den daglige driften av skolen. Dette prosjektet har som mål å øke administrativ kapasitet og innsamlingskapasitet slik at de kan bli bærekraftige.

 

Happy Kitchen and Love Library in Hunan

 • Budsjett i 2022: 371 800 kroner
 • Land: Kina

Dette prosjektet, som er drevet av kirken, har opprettet en kantine for eldre som barna har reist fra for å jobbe i byer langt borte, eller for eldre som ikke har noen som kan passe på dem. Kantinen serverer varm og næringsrik mat én gang om dagen. I tillegg til å være et sted å få fysisk næring, gir det rom for ensomme eldre til å møtes og samhandle. Prosjektet har også bygd opp et bibliotek for barna i området, hvor de kan lese og få leksehjelp. De holder også mange kurs om oppdragelse for foreldre og andre aktuelle tema. Siden prosjektet ble startet, har helsen til mange av de eldre blitt bedre på grunn av bedre ernæring og mulighet til sosialt fellesskap.

 

Green life in Hunan Church Community

 • Budsjett i 2022: 402 283 kroner
 • Land: Kina

Resirkulering er ikke vanlig i Kina, men gjennom dette prosjektet har en kirke i byen Changsha startet et resirkuleringssenter på kirkens eiendom. Gjennom prosjektet utføres miljøvernopplæring, og de samler inn mat fra butikkene som snart går ut på dato og gjenbruksklær som distribueres til de fattige i nabolaget. I oppstarten, slet prosjektet med å få med folk i nabolaget på grunn av koronabegrensningene, men nå er prosjektet i full sving. Søppel er en stor utfordring i Kina. Bare urbant husholdsavfall er ifølge offisiell statistikk på nesten 250 millioner tonn og har økt med cirka 100 tonn de siste 15 årene. Vakre naturreservater og elver er også fulle av søppel mange steder. Det finnes resirkuleringssystemer, men de brukes i liten grad, da resirkulering ikke er vanlig. Gjennom dette prosjektet kan du være med å beskytte skaperverk og samtidig gi fattige i byen Changsha et bedre liv ved at de får mat og klær etter behov fra kirken, som samles inn fra butikker og hjem.

 

Sons & Daugthers HK from prostitution to freedom

 • Budsjett i 2022: 100 000 kroner
 • Land: Kina

Sons and Daughters (Sønner og døtre) er en kristen, frivillig organisasjon i Hongkong for kvinner som ønsker å forlate prostitusjonslivet. De tilbyr rådgiving, yrkesopplæring og arbeid. Til tross for at Hongkong er et knutepunkt for sexhandel, er det veldig få frivillige organisasjoner eller offentlige etater som vil hjelpe denne sårbare gruppen. Det er et tabubelagt emne. For de fleste kvinner er ikke prostitusjon et frivillig valg. Mange av kvinnene ble lurt eller tvunget inn i prostitusjon. Sons and Daughters tilbyr et unikt program som gjør det mulig for kvinnene å flykte fra sexindustrien, lære nye ferdigheter og leges både fysisk, psykisk og åndelig. Slik kan de starte et nytt liv, fri fra sexindustriens bånd.

 

Scholarship for Poor Students and Upgrading the Library (Hunan Bible Institute)

 • Budsjett i 2022: 302 519 kroner
 • Land: Kina

Hunan Bible Institute er det eneste teologiske instituttet i Hunan-provinsen og er avgjørende for å skaffe nye kirkearbeidere. Dette prosjektet handler om å gi stipend til ti fattige, men gode, studenter og øke volumet av bøker på biblioteket. Hunan-provinsen, som teller 67 millioner innbyggere, er én av de fattigste provinsene i Kina.

 

Half-scholarship for Poor Students (Guangxi Bible School)

 • Budsjett i 2022: 274 284 kroner
 • Land: Kina

Guangxi Bibelskole er det eneste teologiske instituttet i Guangxi-provinsen, som har 43 millioner innbyggere og er en av de fattigste provinsene i Kina. Prosjektet går ut på å gi halvt stipend til 34 fattige studenter som studerer ved Guangxi bibelskole. Provinsen har 12 minoriteter. Mange av dem har ikke egne pastorer og noen har ikke engang hørt om evangeliet. Bibelskolen er avgjørende for nye arbeidere for Guds rike.

 

Harmonious Families

 • Budsjett i 2022: 1 599 900 kroner (totalt i perioden 2017-2022)
 • Land: Kina

Gjennom dette prosjektet lærer kirkene hvordan de kan arrangere kurs for ektepar og foreldre med bibelsk fundament i sine menigheter. Dette møter et behov også for de utenfor kirken. Prosjektet omfatter kurs, opplæring, leirer, ekteskapsrådgivning og sjelesorg. I et samfunn hvor de dominerende idealene om ekteskap og familie har forandret seg fra viktorianske til moderne europeiske ideer i løpet av noen tiår, er det ikke så rart at mang unge familier er forvirret om sine roller i ekteskap og som foreldre. Med dramatisk økende antall skilsmisser og nasjonale spørreundersøkelser som viser at mange unge mennesker ikke føler seg elsket av sine foreldre, er det lett å se at mange ser på familieundervisning som et akutt behov.

 

 

Jeg vil gi en gave til dette arbeidet i Kina

Jeg ønsker å gi et:
Engangsbeløp
Månedlig beløp
til Kina

Training of Church workers

 • Budsjett i 2022: 78 830 kroner
 • Land: Japan

Prosjektet tar sikte på å utstyre kirkearbeidere med den rette forståelsen av luthersk teologien, slik at de kan dele det riktige kristne evangeliet. Målgruppen er kun kirkearbeidere. Prosjektet har vanligvis flere seminarer i året. Prosjektet støtter også deler av studieutgiften til person(er) som studerer teologi. NMS sin partnerkirke, Kinki evangelisk-lutherske kirke (KELC) , er en liten kirke, men deres lutherske identitet er viktig for dem. Prosjektet styrker deres lutherske identitet og deres forståelse av luthersk teologi.

 

Theological education KELC

 • Budsjett i 2022: 118 245 kroner
 • Land: Japan

Prosjektet har som mål å styrke kirkearbeideres og medlemmers kristne tro og bibelforståelse av liv, død, oppstandelse og evig liv, slik at de og deres familiemedlemmer ikke skal betrakte aldring som noe tragisk, men som en kilde til glede. Aldrende kirkemedlemmer vil finne hjelp til å møte problemer som helse, pensjonering og fremtidig omsorg med håp og støtte. Prosjektet tilbyr flere seminarer i året. Japan har den høyeste andelen eldre borgere i verden. 29,1% av befolkningen er over 65 år. Prosjektet hjelper mennesker til å møte spørsmål om liv og død og aldring med kristent håp og positiv holdning.

 

Clinical pastoral education

 • Budsjett i 2022: 78 830 kroner
 • Land: Japan

Dette prosjektet hjelper menighetene i Kinki evangelisk-lutherske kirke (KELC) til å være salt og lys i sine lokalsamfunn. gjennom å ta for seg menneskelig relasjon fra et pastoralt og diakonalt perspektiv. Prosjektet tilbyr flere seminarer i året og bekrefter den bibelske forståelsen av tilgivelse og forsoning i menneskelige relasjoner, samt trener kirkearbeidere til å håndtere spørsmål om seksuell trakassering og makttrakassering.

Jeg vil gi en gave

Jeg ønsker å gi et:
Engangsbeløp
Månedlig beløp
til NMS sitt arbeid i Japan

Transferring property to the Foundation-Thailand

 • Budsjett i 2022: 345 978 kroner
 • Land: Thailand

En del av eiendommene til kirken i Thailand, som NMS og andre partnere har støttet, er kjøpt i privatpersoners navn i stedet for gjennom en stiftelse. Dette gir problemer ved lederskifter, og når disse personene går av med pensjon. NMS støtter nå kirken med å få overført disse eiendommene til stiftelser, og gir råd om hvordan stiftelsene må drives ifølge myndighetenes lover og retningslinjer.

Jeg vil gi en gave

Jeg ønsker å gi et:
Engangsbeløp
Månedlig beløp
til NMS sitt arbeid for trygge og sterke familier i Thailand
Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp