Gi en gave
Meny
Foto: Ole Henrik Kalviknes Last ned

Kamerun

Her kan du lese om arbeidet til NMS i Kamerun.

Hva gjør NMS her?

På 1920-tallet kom de første amerikanske og norske misjonærene til Nord-Kamerun. I dag er Den evangelisk-lutherske kirken i Kamerun (EELC) en livskraftig og nasjonal kirke med nær en halv million medlemmer.

EELC ønsker å bidra til positiv samfunnsutvikling og driver en rekke skoler, sykehus og helseinstitusjoner, bibel- og presteskoler, og språkarbeid.

EVANGELISERING OG TEOLOGISK UTDANNING

Ved siden av å forkynne evangeliet gjennom menighetene, ønsker kirken å ta vare på skaperverket og bidra til fredelig sameksistens mellom ulike folkegrupper, både muslimer og kristne.

NMS bidrar med støtte til utdanning av prester og kirkelige ledere. For NMS er dette en viktig satsning, for å få gode og kompetente menighetsledere framover.

NMS støtter også radioen Sawtu Linjiila, som er et samarbeid mellom protestantiske kirker i Nord-Kamerun og nabolandene. Radioen er svært populær blant fulani-nomadene, og sender programmer med råd om dyrehold, helse- og hygiene, utdanning og med bibelundervisning.

INKLUDERENDE UTDANNING

Hørselshemmede barn har inntil nylig ikke hatt et egne skoler i Adamaouaprovinsen. Døveskolen i Ngaoundere, har siden den ble etablert for noen få år siden, blitt et svært populært tilbud til barn som tidligere var gjemt bort. Elever med ulik religiøs bakgrunn går på skolen.

KONFLIKTFOREBYGGING GJENNOM DIALOG

Ledere av kristne og muslimske samfunn får opplæring i sammenheng med fredelig samliv, religionsfrihet, valg av ektefelle. I tillegg er EELC-medarbeidere er opplært i formidling av et kristent vitnesbyrd i en kontekst av islam.

BÆREKRAFTIG MILJØARBEID

For kirken er det viktig å ta vare på skaperverket. Derfor mobiliserer de medlemmene til å arbeide mot avskoging og forurensning. Det å begrense bruk av sprøytemidler i landsbruket er prioritert. For at folk skal kunne ta vare på skogen, trenger de gode alternativer. Ved-besparende ovner gir bedre utnyttelse av energien og mindre røykskader under matlaging.

 

Fakta om Kamerun

Kamerun ligger i hjertet av Afrika. Et mangfold av språk, kultur og religion samt enorme naturressurser preger landet, som på tross av ressursene, også preges av mye fattigdom.

  • Innbyggertall: 27,2 mill. 24 større språk, fransk, engelsk
  • Religion: Katolikker 38.3%, protestanter 25,5%, andre kristne 6,9%, muslimer 24,4%, animister 2,2%, andre/ingen 2,7%.
  • Levekår: Økonomisk framgang fra 1990-tallet, oljeressurser og gode forutsetninger for jordbruk. Rikdom er skjevt fordelt. Utfordringer mht. helsetjenester, rent vann, infrastruktur, avskoging og korrupsjon.
  • Styresett: Republikk. En del interne konflikter mellom fransktalende og engelsktalende områder.

Kilde: www.fn.no

Mer informasjon


Historier fra Kamerun

Har du tenkt på at kjærlighet kan være et talent?

Benedicte Venance fra Ngaoundéré i Kamerun bruker livet sitt til å hjelpe barn med funksjonshemninger til et verdig liv.

Bli en fredsskaper

Krig og konflikt har kun én god løsning: FRED. I ni land over hele verden kan DU bli med på å skape stabilitet, forebygge konflikt og bringe fred.

Klare seg selv

Habiba er 15 år og storesøster til fire søsken i Ngaoundéré, Kamerun. Faren er nettopp død av aids, og moren er hiv-positiv. Storfamilien på farens side har nettopp jaget dem ut av det lille huset de har bodd i.

Nyheter fra Kamerun

Det knuste kallet

Misjonær Olav Nicolaisen trodde han «svikta kallet» da familien i all hast måtte forlate Kamerun i 1960. 50 år senere forteller datteren Åse noe som endrer alt.
Les mer

Blogginnlegg fra Kamerun

Landene vi jobber i

Klikk på landene på kartet eller velg fra listen for å få mer informasjon om landene vi jobber i.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp