Tilbake til nms.no Kamerunblogg
Meny
Foto: Harald Solås Last ned

I over 90 år har NMS jobbet i Kamerun. Nå jobber vi gjennom den evangelisk lutherske kirken i landet EELC med blant annet evangelisering, miljø, helse og utdanning. Her kan du lese mer om hvem vi er og alt arbeidet vi støtter i Kamerun.

Kirken når stadig lenger med sin satsing på miljø

Kirken i Kamerun har i flere år jobbet med miljø. Målet er å utruste samfunn for å bedre møte klimaendringene og redusere vår egen innvirkning på miljøet.

Det jobbes med å endre holdninger og praksis på alle nivåer; fra staten til de minste og mest avsidesliggende landsbyene.

Lobbyvirksomhet mot myndighetene

I 2018 var både nasjonal biskop og generalsekretæren i kirken med til hovedstaden for å snakke med representanter i miljø og skogvernministeriene. De var særlig interesserte i arbeidet
kirken har gjort med å lære opp landsbyer til å bruke mer vedbesparende ovner. Ett av målene er å få anerkjent kirken som en aktør innen miljøarbeid, for blant annet å sikre finansiering etter at Norad støtten fases ut. Staten støtter allerede arbeidet med at de bidrar med ekspertise når kirken holder foredrag og kampanjer rundt forbi.

Utrusting av lokalsamfunn

Kirken lærer opp lokalsamfunn i hvordan de kan organisere seg for å kjempe sammen. Hvilke rettigheter har de når det gjelder bevaring av naturressurser, og hvordan kan de utnytte de
ressursene de har på en bedre måte? Sand og tømmer er typiske ressurser som blir utvunnet av kommersielle aktører som bare tar seg til rette. Dette er med på å ødelegge livsgrunnlaget for lokalsamfunnet og uten nettverk, kontakter eller kunnskap, er det ikke lett å protestere. Mange har fått undervisning i hvordan de kan lage ovner som ikke bruker like mye ved som de
tradisjonelle metodene for matlaging. Noen av kursdeltagerne produserer nå ovner selv og videreutvikler det de har lært. Motivasjonen i første omgang er neppe å redde kloden fra
klimaendringer, men det gir faktisk en inntekt som gjør at de kan sende ungene sine på skolen. Det gir håp for at flere skal ta i bruk vedbesparende ovner og at presset på skogen reduseres.

Skaperverketsdag i kirken

For å nå ut til alle menigheter i hele landet og vise at miljø er høyt på dagsorden, er det vedtatt en årlig «miljøsøndag». Skaperverketsdag , som den kalles, skal feires siste søndag i september hvert år og det jobbes nå med å få vedtatt en offisiell liturgi som skal brukes denne dagen. 29. september 2019 var første gang miljø var tema i prekenen på alle
gudstjenestene i de rundt 1500 menighetene i kirken.

Les innlegget →

Reisebrev fra Egil Reindal

I oktober satt jeg meg igjen på flyet til Kamerun for å undervise på Bibelskolen i Meng. Turen var i utgangspunktet ikke planlagt fra min side siden det skulle være et presteskole-kull som jeg allerede har undervist, men i september fikk jeg spørsmål fra lærerrådet på om jeg kunne komme likevel. Det var 8 studenter som ikke hadde fulgt mitt opplegg i evangelisering og lærerrådet ville at disse skulle få del i kurset. Vel fremme i Ngaoundere viste det seg at alle studentene ville følge kurset, så jeg hadde 28 studenter disse to ukene.

Evangelisering i praksis

Selv om mange hadde fulgt mitt opplegg tidligere, virket klassen som helhet takknemlig for ukene. Vi hadde tre ettermiddager ute på evangelisering, snakket med 235 personer. Av disse var 100 muslimer. Av de andre traff vi mange som hadde passivisert sitt kirkeforhold. Noen av de ville gjenoppta det etter samtalen. Noen muslimer var også interessert i å knytte nærmere kontakt og få mer undervisning. Det var mange positive tilbakemeldinger. Studentene vil fortsette med evangelisering en gang i uken fram til jul.
Planen er å komme tilbake i november neste å og fullføre kurset. Hovedfokus da vil være mer rettet mot evangelisering blant muslimer.

Jordbrukssenteret

På jordbrukssenteret er det spennende å følge med. Dewa Etienne, lederen der, hadde greid å få opp å gå den gamle Serigstad fôrhøsteren som lå i en skraphaug for noen år siden. Jeg er storlig imponert. Det slåes gress på stasjonen, men det bør nok slås oftere enn den ene gangen det er bevilget penger til å slå. Dewa selv mente en burde slå tre ganger i løpet av regntiden. Fôrhøsteren vil kunne brukes til å slå i palmelunden, men det vil kreve noe ryddearbeid i forkant. Det vil trygge palmelunden mot tørketidsbrannene.

Sjelesorgopplæring

Neste år vil det også bli oppstart for seminar/skole innenfor sjelesorg/forbønnstjeneste etter den lesten som noen fra Kamerun har fått opplæring i i Øst-Afrika. Det blir et en-ukes kurs, sannsynligvis i hovedstaden Yaounde. Planleggingen er allerede i gang og vi håper også å gjøre bruk av den sjelesorgboka som nå er kommet både på engelsk og fransk. Vi leter for tiden etter midler til å få til et slikt kurs. Sentrale medspillere i dette arbeidet er generalsekretær ved det teologiske universitetet i Yaounde, Frouisou Samuel og kona, Marie-Claire, Mounkine Zacharie, prest i Brødrekirken som jobber med en PHD innen sjelesorg, og Baiguele Jean og kona. Baiguele er nå på presteskolen i Meiganga. Vi håper og ber om at dette arbeidet må bli til velsignelse og vekst i kristenlivet for mange i Kamerun.

Les mer om evangelisering i Kamerun

Les innlegget →

Stas med vaselin i Foubarka

På grunn av urolighetene i Kamerun har det vært vanskelig å få sendt støtte fra Norge, men nå har de fleste prosjektene fått støtten sin og dermed kan beboerene i den tidligere leprakonlonien Foubarka få nye forsyninger.

Utdeling av mat

Det er sjefen på helsesenteret i Mbe som kjøper inn og fordeler. Denne gangen hadde hun også kjøpt inn en boks vaselin til hver. Da ble de jubel. I tillegg fikk beboerene mais, ris, olje, løk, buljong mm. I tillegg ble det diskutert hva man kan gjøre for at man på Foubarka kan ble mer selvforsynt.

Aldri så galt at det ikke er godt for noe

På grunn av strengere statlig kontroll av pengeoverføringer fra utlandet har prosjektene NMS støtter i Kamerun ikke fått penger på over et halvt år. Dette har gitt en smakebit på hvordan det blir hvis man en dag ikke lenger får støtte utenfra. Man må tenke nytt: Hva har vi her og nå, og hvordan kan vi forvalte det på best mulig måte til hjelp for alle. Beboerene i Foubarka hadde forretningsideen å kjøpe peanøtter nå når det er billig og så selge igjen i mars-april når prisen gjerne har doblet seg. For pengene de tjener på dette vil de kjøpe inn de de trenger for å plante mais og deretter kjøpe seg en mølle.

Les innlegget →

Planleggingsdag for kirkens skoler

Denne uken hadde kirkens skoler i Ngaoundere felles planleggingsdag. Lærerene på de ulike skolene var samlet til idemyldring og erfaringsutveksling. Temaene var blant andre nasjonalkultur, personlig utvikling og inkludering av barn med spesielle behov.

Morsmål

I Kamerun er det 200-300 ulike språk, men undervisningen på skolene er på fransk. Barn som begynner på skolen kan gjerne flere ulike språk; det som mor snakker, det far snakker, det de snakker med vennene sine og gjerne fransk også. Dessverre er det flere som er flaue for å snakke morsmålet sitt for de er redde for å bli mobbet. Hvordan kan skolen formidle at alle språk er bra slik at ingen skal skjemmes over sin bakgrunn?

Personlig utvikling

Et obligatorisk fag i Kamerun er «Personlig utvikling». Det innebærer kunst og håndtverk, heimkunnskap, husdyrhold, jordbruk og andre inntektsbringene aktiviteter. Som det ble understreket på seminaret så kommer ikke alle elevene til å ende opp på et kontor, og ikke alle kommer til å fullføre videregående. Da er det viktig at de har fått lært seg noe praktisk slik at de kan få seg en jobb eller rettere sagt lage seg en jobb. En av lærerene fortalte at hun nettopp hadde truffet en tidligere elev som hun på skolen hadde lært å lage smultboller. Nå hadde hun sin egen smultbollebod og tjente til livets opphold på den måten. De var inspirerende.

Barn med spesielle behov

I Ngaoundere og andre store byer i Kamerun finnes det en døveskole, men for de som bor på landsbygda er ikke dette alltid et alternativ. Hvis man blir plassert som lærer på en liten skole langt fra byen må man derfor være forberedt på å ta i mot elever man ikke nødvendigvis vet hvordan man skal undervise. Rektor på døveskolen, Eliane holdt et foredrag om tegnspråk og hvordan man kan møte og kommunisere med barn som ikke hører. Hun fortalte også at på døveskolen er det ikke bare elever som ikke hører. De tar også i mot autister og barn som er fysisk eller psykisk utviklingshemmet. De fleste har aldri gått på skole og for mange er sosialiseringen de får på skolen vel så viktig som blir undervist.

En av de andre lærerene lurte på om det gikk an å synge når man var døv? Eliane forteller at hun har sett elevene på skolen synge og lovprise Gud så tårene hennes trillet. På det punktet er ikke hørsel eller ikke noe hinder.

Les innlegget →
Flere blogginnlegg

Følg
bloggen

Få varsel om nye blogginnlegg på e-post.


Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp