Tilbake til nms.no Kamerunblogg
Meny
Foto: Harald Solås Last ned

I over 90 år har NMS jobbet i Kamerun. Nå jobber vi gjennom den evangelisk lutherske kirken i landet EELC med blant annet evangelisering, miljø, helse og utdanning. Her kan du lese mer om hvem vi er og alt arbeidet vi støtter i Kamerun.

Norske leger for Kamerun

Norske leger har nylig opprettet en støttegruppe for kirkens sykehus i Ngaoundéré, Kamerun. Gynekolog og ultralydapparat er allerede på plass, og venneforeningen har flere spennende planer på gang.

Hôpital Protestant Ngaoundérés venner (HPNV), som er det «offisielle» navnet på støttegruppa, består av en gruppe leger i Norge som ønsker å bistå Den evangelisk-lutherske kirken i Kamerun sitt sykehus i Ngaoundéré. Støttegruppen har en styringsgruppe på fem leger: Hans Petter Torvik, Arne Heggheim, Anne Marie Watsend, Rune Slettbakk og Rolf Bergseth, og en større ressursgruppe består av styringsgruppen og ytterligere seks leger: Frode Øen, Jon Øystein Bergseth, Magnus Bjørkavoll- Bergseth, Trygve Steinnes, Olav Dankel og Aasmund Heggheim.

Tropemedisinkurs

– Vi ønsker å bidra til å styrke drift og kvalitet i arbeidet ved kirkens distriktssykehus i Ngaoundéré gjennom økonomisk og faglig bistand, forteller Rolf Bergseth som er initiativtaker til gruppen. Når Misjonstidende snakker med Bergseth, er han i Kamerun sammen med en gruppe på rundt 30 leger som deltar på et tropemedisinkurs ved sykehuset arrangert av Rogaland legeforening. Den faglige utvekslingen går med andre ord begge veier.


ULTRALYDAPPARAT: Rolf Bergseth (t.v.), gynekolog Christian Nzentem og leder for helse-arbeidet til Den evangelisk-lutherske kirka i Kamerun Olivier Titus Doka (t.h.). Foto: Privat

Gruppen er formelt en støtteforening til NMS. Innsamlede midler går via NMS’ givertjeneste, og forvaltes i samarbeid med sykehuset i Ngaoundéré og støttegruppen.

Livslangt kall

– For meg handler det om et livslangt misjonskall som kommer til uttrykk på forskjellige måter i ulike faser av livet. Nå er jeg nesten blitt pensjonist på heltid, og jeg har tid til å engasjere meg mer i frivillig arbeid. Sykehuset i Ngaoundéré er virkelig noe jeg brenner for, sier Rolf Bergseth, som selv har om lag fire år som misjonslege ved sykehuset fra 1980- og 1990-tallet.

– Dessuten tenker jeg at støttegruppen sitt arbeid passer som hånd i hanske med NMS sine fokusområder; å dele troen på Jesus, bekjempe urettferdighet og utrydde fattigdom. Å bidra til et likeverdig helsetilbud for alle, uavhengig av livssituasjon, svarer egentlig på alle de tre utfordringer, sier Bergseth og kommer med følgende spissformulering:

– Evangelisering uten diakoni, er ikke misjon.

Ultralydapparat

Støttegruppens innsats har allerede bidratt til å finansiere en lenge etterlengtet gynekolog ved sykehuset. I tillegg har gruppen skaffet et ultralydapparat. Begge deler viktige tiltak for å bedre kvinnehelsetilbudet i hele området.

Bergseth understreker at støttegruppen er avhengig av at folk lar seg engasjere. Sammen med NMS har gruppen som mål å samle inn rundt 250 000 kroner i året for å kunne lønne gynekologen. I tillegg kommer andre prosjekter som støttegruppen, NMS og sykehuset skal samarbeide om.

– Jeg tror at vi kan utgjøre en stor forskjell både med kompetanseoverføring, anskaffelse av forbruksmateriell og utstyr, men kanskje mest gjennom faglig støtte og utveksling av helsearbeidere fra Norge som kan bidra med kurs og opplæring, avslutter Bergseth.

Les innlegget →

Sterke inntrykk for leger på kurs i Kamerun

Rogaland legeforening arrangerte nylig et kurs i trope- og infeksjonssykdommer ved Hôpital Protestant Ngaoundéré (HPN).

Kurset er godkjent som kurs i etterutdanning i allmennmedisin, samfunnsmedisin, barnesykdommer og infeksjonssykdommer. 26 leger deltok på kurset og totalt med foredragsholdere og ledsagere var det over 30 personer på besøk i Ngaoundéré i 9 dager. Det var stor stas for HPN å kunne stille sykehuset til disposisjon igjen for det 5. kurset siden 2011. Kurset og kursledere ble møtt første dagene med en høytidelig seremonie med sykehusadministrasjonen.

Du kan lese hele innlegget og se bilder fra kurset på Hôpital Protestant Ngaoundérés venners (HPNV) nettside.

Sykehuset i Ngaoundéré from NMS on Vimeo.

Les innlegget →

Nyhetsbrev fra radio Sawtu Linjila - Evangeliets røst

Radio Sawtu linjila har nyåpnet, og nyhetsbrevet ligger vedlagt.

9. Januar 2023 var radio Sawtu Linjila igjen oppe og gikk etter å ha vært stengt en periode. Etter en krevende periode i 2021 og 2022, var det nødvendig med en omfattende omlegging. Nå er imidlertid radio Sawtu Linjila – Evangeliets røst, gjenåpnet.

Radioen sender på fulani til Kamerun og nabolandene Tchad, Nigeria, og Den sentralafrikanske republikk. Radioen er et samarbeid mellom protestantiske kirker i Kamerun og nabolandene, og den samarbeider også gjennom et nettverk av kristne radioer i helse Sahel-regionen. Driften betales av medlemsavgifter fra eierne, i tillegg til støtte fra partnerne som NMS, Den evangelisk-lutherske kirken i Amerika (ELCA) og Det lutherske verdensforbund. Nåværende direktør, Ngayap Moïse, har tidligere har vært direktør i MELM i Mali, og har mastergrad fra Misjonshøyskolen (nå VID). Han ønsker å drive enda mer innsamlingsarbeid lokalt, og leverer allerede i dag tjenester som radioen tar betalt for. Det er også et ønske å lage flere radiosendinger og video-sendinger. Nå når radioen er oppe og går, er det mange muligheter til det.

Som en del av omstruktureringen har radioens eiere og partnere samarbeidet tett.

Her kan du lese et nytt informasjonsbrev på engelsk.

Vil du få med deg ferske nyheter fra Den evangelisk-lutherske kirke i Kamerun? Da kan du følge Sawtu Linjilas YouTube-kanal.

 

Les innlegget →

Åshild er ny studiekoordinator i Kamerun

I dag reiser Åshild Jensen til Ngaoundéré i Kamerun hvor hun skal jobbe som studiekoordinator for NMS.

Åshild Jensen er NMS’ nye studiekoordinator for NMS Exchange i Kamerun. I dag, fredag, setter hun seg på flyet i retning Ngaoundéré, hvor hun skal jobbe med utveksling av studenter som skal ha praksis ved sykehus og skoler i byen.

Åshild Jensen er NMS’ nye studiekoordinator i Kamerun, og skal jobbe i Ngaoundéré. Foto: Maria Indrøy Risanger

Søndag var det utsendelsesgudstjeneste i Vågsbygd kirke. NMS var representert med Espen Topland (rådgiver migrasjon) og Siri Nyen (avtroppende studiekoordinator). Men hvem er NMS’ nye studiekoordinator for NMS Exchange?

– Jeg kommer opprinnelig fra Arendal, men er oppvokst på Klepp i Rogaland, og har bodd mange år i Alta. I tillegg har jeg bodd to år i Paris, seks år i Mali, og de siste 11 i Kristiansand. Opprinnelig er jeg barnehagelærer, og har i tillegg utdanning innen religion, språk og interkulturelt arbeid. Jeg har alltid arbeidet innen det interkulturelle feltet, og har jobberfaring fra Hald internasjonale skole (ved NMS-linjen Connect), misjonsarbeid i Paris og Mali, og migrasjonsarbeid i Norge (barnehage og frivillighet).

– Hvilke forventninger har du til tiden som ligger foran deg?

– Jeg gleder meg til å bli kjent med nye kollegaer i Kamerun og Norge, få nye venner, bli med i kirken, samarbeide med institusjoner i Kamerun og Norge, og være tett på norske studenter. Det er spennende å lære nye ting, og jeg går nå inn i en periode der jeg vil lære mye nytt. Nå er jeg selvsagt litt spent, men det er en god og boblende spenning.

Jobben som studiekoordinator for NMS Exchange innebærer at Åshild skal tilrettelegge for praksis for studenter i forskjellige profesjoner fra ulike universiteter og høgskoler i Norge.

– Dette innebærer blant annet at jeg skal samarbeide med utdanningsstedene i Norge og praksisstedene i Ngaoundéré, og følge opp studentene gjennom veiledning, sier hun.

UTSENDELSESGUDSTJENESTE: Søndag var det utsendelsesgudstjeneste for Åshild Jensen i Vågsbygd kirke. Foto: Privat

– Hva er ditt forhold til Kamerun fra tidligere?

– Jeg har selv ikke vært i Kamerun tidligere. Men da jeg fram til 2012 jobbet i Mali, hadde jeg flere kollegaer fra Kamerun, sier Jensen.

Les innlegget →
Flere blogginnlegg

Følg
bloggen

Få varsel om nye blogginnlegg på e-post.


Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp