Foto: Harald Solås Last ned

I over 90 år har NMS jobbet i Kamerun. Nå jobber vi gjennom den evangelisk lutherske kirken i landet EELC med blant annet evangelisering, miljø, helse og utdanning. Her kan du lese mer om hvem vi er og alt arbeidet vi støtter i Kamerun.

Stas med vaselin i Foubarka

På grunn av urolighetene i Kamerun har det vært vanskelig å få sendt støtte fra Norge, men nå har de fleste prosjektene fått støtten sin og dermed kan beboerene i Foubarka få nye forsyninger.

Utdeling av mat

Det er sjefen på helsesenteret i Mbe som kjøper inn og fordeler. Denne gangen hadde hun også kjøp inn en boks vaselin til hver. Da ble de jubel. I tillegg fikk beboeren mais, ris, olje, løk, buljong mm. I tillegg ble det diskutert hva man kan gjøre for at man på Foubarka kan ble mer selvforsynt.

Aldri så galt at det ikke er godt for noe

På grunn av strengere statlig kontroll av pengeoverføringer fra utlandet har prosjektene NMS støtter i Kamerun ikke fått penger på over et halvt år. Dette har gitt en smakebit på hvordan det blir hvis man en dag ikke lenger får støtte utenfra. Man må tenke nytt: Hva har vi her og nå, og hvordan kan vi forvalte det på best mulig måte til hjelp for alle. Beboerene i Foubarka hadde foretningsideen å kjøpe peanøtter nå når det er billig og så selge igjen i mars-april når prisen gjerne har doblet seg. For pengene de tjener på dette vil de kjøpe inn de de trenger for å plante mais og deretter kjøpe seg en mølle.

Les innlegget →

Planleggingsdag for kirkens skoler

Denne uken hadde kirkens skoler i Ngaoundere felles planleggingsdag. Lærerene på de ulike skolene var samlet til idemyldring og erfaringsutveksling. Temaene var blant andre nasjonalkultur, personlig utvikling og inkludering av barn med spesielle behov.

Morsmål

I Kamerun er det 200-300 ulike språk, men undervisningen på skolene er på fransk. Barn som begynner på skolen kan gjerne flere ulike språk; det som mor snakker, det far snakker, det de snakker med vennene sine og gjerne fransk også. Dessverre er det flere som er flaue for å snakke morsmålet sitt for de er redde for å bli mobbet. Hvordan kan skolen formidle at alle språk er bra slik at ingen skal skjemmes over sin bakgrunn?

Personlig utvikling

Et obligatorisk fag i Kamerun er «Personlig utvikling». Det innebærer kunst og håndtverk, heimkunnskap, husdyrhold, jordbruk og andre inntektsbringene aktiviteter. Som det ble understreket på seminaret så kommer ikke alle elevene til å ende opp på et kontor, og ikke alle kommer til å fullføre videregående. Da er det viktig at de har fått lært seg noe praktisk slik at de kan få seg en jobb eller rettere sagt lage seg en jobb. En av lærerene fortalte at hun nettopp hadde truffet en tidligere elev som hun på skolen hadde lært å lage smultboller. Nå hadde hun sin egen smultbollebod og tjente til livets opphold på den måten. De var inspirerende.

Barn med spesielle behov

I Ngaoundere og andre store byer i Kamerun finnes det en døveskole, men for de som bor på landsbygda er ikke dette alltid et alternativ. Hvis man blir plassert som lærer på en liten skole langt fra byen må man derfor være forberedt på å ta i mot elever man ikke nødvendigvis vet hvordan man skal undervise. Rektor på døveskolen, Eliane holdt et foredrag om tegnspråk og hvordan man kan møte og kommunisere med barn som ikke hører. Hun fortalte også at på døveskolen er det ikke bare elever som ikke hører. De tar også i mot autister og barn som er fysisk eller psykisk utviklingshemmet. De fleste har aldri gått på skole og for mange er sosialiseringen de får på skolen vel så viktig som blir undervist.

En av de andre lærerene lurte på om det gikk an å synge når man var døv? Eliane forteller at hun har sett elevene på skolen synge og lovprise Gud så tårene hennes trillet. På det punktet er ikke hørsel eller ikke noe hinder.

Les innlegget →

Generalforsamling og ny generalsekretær i EELC

8.-12. mai var kirken samlet til generalforsamling i Touboro på grensen til Tchad og Den Sentralafrikanske republikk. 521 delegater fra hele landet stemte frem Oumarou Batoure Raphael som ny generalsekretær, men også andre viktige diskusjonen er bestemmelser ble tatt.

Planene om å bygge en større kirke i tide til arrangementet strandet og det store møteteltet som var bestilt kom ikke. Men arrangørene brukte sine talenter og ved hjelp av det lille kapellet og et litt mindre møtetelt utenfor sørget de for at alle fikk med seg det som skjedde.

Oumarou Batoure Raphael ble valgt til ny generalsekretær i EELC. Foto: Issa Iya

Valg av generalsekretær

Nåværende generalsekretær Hamidou Djoulde har hatt posten i 8 år og kunne derfor ikke gjenvelges. Av de fire kandidatene som stilte var det Oumarou Batoure Raphael som ble valgt. Men valget var så jevnt at det måtte to valgrunder til for at vinneren kunne tilfredstille kravet om mer enn halvparten av stemmene. Oumarou har frem til nå jobbet på videregående skole i Bertoua. De andre kandidatene var pensjonert prefet Halpha Emmanuel, regnskapsfører på sykehuset i Ngaoundere Noho Sei Allah og lærer på ColPro Mobeang.

Flere kvinnelige delegater

Selv om ingen kvinner stilte som kandidat til posten som generalsekretær så var leder kapasitetsbyggingsprosjektet i kirken, Jean Christophe Bassané, glad for å se at flere menigheter enn før hadde send kvinner som delegater.

Selvstendighetskomite

Bassané har fått i oppdrag å lede en utviklingskomite som skal planlegge og komme med forslag til hvordan kirken og institusjonene skal klare seg selv økonomisk fremover. Gruppen fikk presentert litt av arbeidet de har gjort så langt og fikk gode tilbakemeldinger.
NMS og den amerikanske misjonen ELCA har tradisjonelt vært kirkens største partnere og støttespillere. Nå har begge organisasjonene bare 2-3 misjonærer hver igjen i Kamerun og det snakkes det om med bekymring.

Enok Hoyuamne, feltkoordinator for NMS i Kamerun. Foto: Mireille Yinfene

NMS representert

NMS var representert ved feltkoordinator Enok Hoyuamne og HR-ansvarlig Mireille Yinfene. Førstnevnte holdt en liten hilsen på vegne av NMS som partner og støttespiller.

En dag for skaperverket

Professor fra UPAC-universitetet i Yaounde dr. Marcel Ngirinshuti var også invitert til å holde et innlegg. Han presenterte for forsamlingen hvor viktig det er at kirken engasjerer seg i miljøspørsmålet og kjemper mot klimaendringene. Dette inspirerte deltakerne og det ble bestemt at kirken skal dedikere en gudstjeneste i året som miljø-søndag. Ellers har kirka også en søndag for kvinner og ungdom. Dette er noe prosjektleder i miljøprosjektet Therese Nocke har kjempet for lenge så hun var meget fornøyd med arrangementet.

Les mer om arbeidet med å utvikle kirken i Kamerun
Les mer om arbeidet NMS støtter innen miljø i Kamerun

Les innlegget →

Bibelskolen på Meng - Egil Reindal forteller

Tidligere misjonær og nå volontør for NMS, Egil Reindal har de siste årene hatt flere turer til bibelskolen på Meng for å hjelpe til med undervisning der. Her forteller han om sine erfaringer de siste årene.

Siden 2007 har jeg regelmessig oppholdt med på Meng. De første årene underviste evangelistklassen på bibelskolen der en uke hver måned. Samtidig var jeg med på studentarbeidet på Universitetet på Dang utenfor Ngaoundéré. Fra 2011 og til nå har jeg vært i Kamerun 1-2 ganger i året for å undervise i noen uker hver gang.

Skole- og studentlagsarbeid

Jeg var ute som misjonær på 80- og tidlig 90-tall, tilsammen 7 år. Det var skole- og studentlagsarbeid som var mitt område. Det betød en del reising. Meng besøkte jeg regelmessig fordi vi hadde skolelag i Tibati, og jeg besøkte også skolelaget i Yoko. Det betød som regel at jeg måtte skifte til Landrover på Meng. Stasjonen var på den tiden en pulserende stasjon med mange aktiviteter. Centre Agricole de Meng hadde både skole og stort jordbruksarbeid. Det var alltid en god opplevelse å komme innom senteret og være vitne til alle aktivitetene som utspant seg. Det vibrerte litt på Meng på den tiden.

Tilbake i 2007

Overgangen var derfor stor da jeg kom tilbake i 2007. Det var svært lite aktivitet, lite intakt utstyr, det virket som lederen administrerte et konkursbo. Det har ikke skjedd veldig mye de siste 10 årene, men der er noe mer aktivitet for tiden. Dewa Etienne, som leder Centre Agricole nå, forsøker med små midler å få liv i noe av redskapene som ennå er igjen. Han har tilgang til en gammel indisk traktor som stadig går i stå og gjør arbeidet uforutsigbart. Han har fått i gang en slåmaskin, og holder på å restaurere en gammel Serigstad 115 fôrhøster. Det er kanskje ikke så lenge før den er i sving. Da vil han lettere kunne høste Brakaria fôret som det fremdeles er ca 70 mål av på stasjonen, samt holde stasjonen nyklipt, noe som er viktig med tanke på tørketidsbrannene. Fôret er salgsvare. Det kan gi inntekter til senteret og stasjonen.

Palmeprosjektet

En annen investering som nå begynner å gi avkastning er plamelunden som ble plantet for vel 15 år siden. Noen av palmene er gått tapt, men mange har klart seg. Om man får en oljepresse, vil en gjennom det prosjektet kunne tilføre Bibelskolen kjærkomne midler. Så vidt jeg vet var dette et prosjekt i regi av Bibelskolen på Meng, men de trenger nok hjelp fra Centre Agricole for å kunne ta vare på ressursene de nå kan høste.

Bibelskolen

Bibelskolen fungerer. Den har hatt sine elevkull hele tiden jeg har vært der, både i katekistklassen og i evangelistklassen. Arbeidet fortsetter i store trekk som før. Svakheten ved utdanningen er at den er teoretisk og lite praktisk rettet. Det burde vært mye mer av opplæring innen evangelisering og utadrettet virksomhet på begge nivåene. Om det jeg gjør der nede faller bort, vil det ikke lenger være noe utadrettet opplæring ved skolen, ingen opplæring i evangelisering. Og siden denne siden mangler også på presteskolen i Meiganga, må en stille spørsmål med kirkens evangeliserende potensiale. Evangelistene klager over at prestene i liten grad har syn for, og ser som viktig, et utadrettet evangeliserende arbeide. Det hemmer evangelistene når de så er tilbake i menighetsarbeidet etter skoleåret. Det siste nye er at det blir utskiftinger i lærerstaben på Meng. Wadjiri Daniel ble for noen år siden sendt til Bibelskolen i Garoua Boulai og Garga Zizi overtok som rektor. Nå er Zizi valgt til Biskop i region Est, Garoua Boulai området, og må erstattes. Yadji Doko som har vært en trofast arbeider på Meng, er også på valg til biskop og må erstattes om han blir valgt. Paul Tchell ble flyttet til Tcholliré for et år siden, så det har vært store utskiftinger over kort tid.

Fremtidsplaner

Min personlige målsetting i forhold til Meng er å prøve å undervise en gang i året framover, ikke to ganger som tidligere. Reisen er krevende. Jeg gikk på en smell i januar 2019 da jeg var i Afrika, og pådro meg dobbeltsidig lungebetennelse, noe som førte til at en betydelig del av programmet mitt på Meng gikk i vasken. Jeg tenker å prøve på nytt til høsten om Gud gir helse og krefter.

Les mer om evangelisering i Kamerun

Les innlegget →

Følg
bloggen

Få varsel om nye blogginnlegg på e-post.


Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp