Vil ha miljø inn som pensum

Kirken har siden 2015 hatt et prosjekt gående med å undervise om klimautfordringene i utvalgte landsbyer. Nå vil de ha miljø inn som pensum på alle nivåer i skolesystemet og de håper at det offentlige følger etter.

6. og 7. mars arrangeres derfor en konferanse for å få ideer til hvordan pensum kan se ut på for de ulike aldersgruppene og for å få oppmerksomhet fra andre utenfor kirken.

Temaer

Med på talerlisten er tidligere Kamerunmisjonær og økoteolog Tom Sverre Tomren. Han er for tiden i Kamerun og underviser på kirkens institutt i Meiganga en uke. Tidligere leder av kvinnebevegelsen er også invitert til å snakke om et tidligere treplantingsprosjekt og hvorfor det ikke lyktes. En representant fra et av universitetene i hovedstaden kommer også og vil presentere sin analyse av miljøarbeidet til kirkene sør i landet. I tillegg vil en representant fra energi- og utviklingsdepartementet holde et innlegg. Talerlisten og alle temaene er enda ikke helt komplett så flere vil bidra.

Inviterte

Invitasjoner sendes i disse dager ut til representanter for alle involverte departementer. miljø, utdanning, helse mm. Men konferansen er generelt åpent for interesserte. Prosjektleder Therese har også fått kontakt med den største radio- og tv-stasjonen som vil dekke begivenheten. «Hadde vi hatt mer penger skulle vi leid den største møtesalen i byen og sendt ut invitasjoner i øst og vest, men det får bli neste gang», sier prosjektlederen som håper at så mange som mulig av de inviterte har mulighet til å komme.

Kirkens skoler

Kirken driver i dag flere skoler. Det er barnehage, grunnskole, videregående, bibelskoler og presteskole. Målet er at man skal undervise i miljø- og klimautfordringene på alle disse. Tom Sverre Tomren har allerede hatt noe undervisning på presteskolen og er innstilt på å ta flere turer til Kamerun i årene som kommer.

Følg hva prosjektleder Therese Nocke skriver om arbeidet på facebook (det meste er naturlig nok på fransk).

Les innlegget →

Perspektiver på Den evangelisk-lutherske kirken i Kamerun (EELC)

Tidligere misjonærer Ole Eriksen og Kåre Kristensen har tatt initiativ til å samle informasjon om EELC i dag. De ønsker å formidler det som skjer, gode nyheter, utfordringer, og bønne- og takketema. Dette vil de prøve å gjøre 3 – 4 ganger pr. år, men det er selvsagt avhengig av hvor mye informasjon de klarer å få tak i. Her får vi del i noen perspektiver fra 1979 og fram til i dag:

La oss se litt på utviklingen innen EELC når det gjelder menigheter, distrikter og antall prester. Så tar vi noe lignende om sykearbeid og annet i en neste runde. Vi har fått en del tall fra EELC sin info-medarbeider Patrick Serge Ténéku og spinner litt rundt dem.

11 av 215 prester i EELC er kvinner
Anne Karin og Kåre Kristensen kom til Kamerun i januar 1979. På den tiden var det litt over 20 kamerunske prester, i dag er det 215. Fra oppstart og fram til 1990 tallet var EELC i Adamaoua, litt i nord (Gamba, og noen landsbyer i Mbé distrikt, Poli og Tcholliré områdene) og Garoua Boulai området i øst-provinsen. Nå er EELC å finne i nesten alle større byer i Kamerun og antall prester er altså oppe i 215. 11 av disse er kvinner.

Nye distrikt
I sentralregionen var det rundt 1980 åtte distrikt, nå er det 18. De fleste er kommet rundt Ngaoundéré by som har vokst veldig. Nå er det Ng Centre, Ng Nord, Ng Station, Ng Sud, Bethlehem, Vina og vel Sichem. Mens i gamle Mbé er det blitt Mbé, Tagboum, Wack og Sassa Mbersi.

De gamle Sud-Ouest synoden med Tibati som senter er nå delt. Nå er det Sud-Ouest Tibati, Ngaoundal, Ngaubela og Yoko.

Andre delen er Region Ouest med Bankim som bispesete sammen med 11 andre distrikt hvor det i min tid var tre distrikt, Banyo, Magba, Mbeng Mbeng, Ngambé Tikar, Nditam, Somié, Songkolong, Yimbéré, Mayo Darle, Mbam Sud og Gah. For oss som har padla i uthult trestamme eller svømt over Mbam elva på menighetsbesøk, er det smått utrolig å se for seg Mbeng Mbeng som et distrikt, men slik er det.

Mer om Région Ouest seinere.

Eller la oss ta en titt på Nord-Est synoden i Baba Rey-land. Nå med hele åtte distrikt: Tchollire, Toboro, Sorombéo, Rey Bouba, Mbikouni, Mbaimboum, Mandal, Madingring. En fantastisk utvikling fra 1980 med et strengt styre av Baba Rey sine folk som brente kirker og piska kristne i menighetene oppå fjellet fra Sassa Mbersi og til nå med enormt mye større frihet for kirkene og en stor fin kirke rett i utkanten av Rey Bouba.

Les innlegget →

Vi er ikke i Norge, for oss er det annerledes

Forrige uke ble det arrangert genderseminar i kirka. Marit Breen, misjonær i Etiopia, svarte godt blant annet på hvorfor likestilling ikke bare er noe for oss i Norge. Etter tre dager med seminar virket det som at det gikk opp et lys hos flere av deltagerene.

Besøk fra Etiopia

Sammen med Marit kom også Jeritu Berhanu som har jobber i mange år i Mekane Yesus kirka i Etiopia som evangelist og med kvinnearbeid. Sammen delte de erfaringer fra Etiopia om hvordan de har jobbet for at kvinner og menn skal få like muligheter i kirka og i samfunnet. Marit Breen er vår gender-ekspert i NMS og underviste også generelt om hvorfor det er viktig og riktig å inkludere kvinner i styr og stell i kirka og i samfunnet ellers.

Mer om arbeidet deres finnes blant annet på bloggen for Etiopia.

Kvotering

Den evangelisk-lutherske kirken i Kamerun (EELC) har en policy om at kvinner, menn og ungdom skal være representert med minst en tredjedel hver i alle råd, ledergrupper og komiteer og blant delegatene til generalforsamlingene på alle nivåer. Denne policyen fungerer mest som en veiledning, den blir ikke alltid oppfylt og det er ingen sanksjoner hvis den ikke følges. I landsstyret er i dag 4 av 15 medlemmer kvinner noe som nesten er innenfor kravet, så man er et stykke på vei. Ikke alle er like begeistret for kvoteringer, og argumentene som kom opp på seminaret var at kirken kommer til å svekkes hvis vi må velge noen fordi de er kvinner fremfor en mann som er mer kompetent. Det ble også nevnt at dette ikke er Norge, vi kan ikke gjøre som dere, her er det annerledes.

Avklaringer om Norge

Marit fikk forklart at kvotering ikke er en magisk løsning på å likestille menn og kvinner. Det må gå hånd i hånd med opplæring og utrusting, men at det dessverre ofte er nødvendig i en overgangsfase. Hun fortalte også om hvordan veien har vært for kvinner i Norge: At de ikke har fått alt på gullfat siden tidenes morgen, men at de også har måttet kjempe for sine rettigheter og at vi blant annet ved hjelp av kvotering og lovendringer i dag er et mer likestilt samfunn. Ja, at vi til og med har en kvinnelig statsminister som er valgt fordi hun er flink og ikke fordi hun er kvotert inn. Det virket som at denne gjennomgangen fikk det til å gå opp et lys for flere av deltagerene, som takket for innføringen.

Veien videre

Blant de rundt 50 deltagerene var det representanter fra alle regionen i kirka. Det var prester, regionale biskoper, representanter fra kvinnebevegelsen og fra ungdomsarbeidet og det var ledere for prosjekter og institusjoner. Flere hadde mange ideer om hva de skulle gjøre når de reiste tilbake til sin egen kontekst. Forhåpentligvis blir det sådd noen frø slik at arbeidet på nasjonalt plan lettere blir tatt i mot ute i regionene.

Les innlegget →

Ballen begynner å rulle for anti-korrupsjonsarbeidet

I høst startet kirken et arbeid for å bekjempe korrupsjon både i kirka og i samfunnet ellers. Det ikke en enkel oppgave, men ved å samarbeide med blant andre den statlige antikorrupsjonskomiteen (CONAC) håper man på å nå langt med arbeidet.

Partneravtale med staten

Tidligere i oktober var prosjektlederen og den nasjonale biskopen i hovedstaden Yaounde for å treffe lederen for det statlige arbeidet. De var veldig fornøyde med møtet og CONAC var imponerte og glade for at et kirkesamfunn kaster seg så målbevisst inn i kampen. Senere i år, men presidentens velsignelse skal kirken og CONAC signere en partnerskapsavtale for arbeidet. En representant for CONAC skal allerede til helgen bli med på et stort ungdomsarrangement i regi av kirken for å snakke om korrupsjon.

Startfasen

Som et første ledd i arbeidet er det laget et spørreskjema som deles ut i menighetene og på offentlige kontorer. Dette for å kartlegge litt bedre folks oppfattelse av korrupsjon og hvor skoen trykker. Korrupsjon finnes over alt og på alle nivåer i samfunnet, men er det noe som skiller seg ut som et problemområde mange er opptatt av?

Forbud mot spørreskjema

De aller fleste steder er antikorrupsjonsarbeidet og spørreskjemaene tatt godt i mot. Folk er glade for at kirken engasjerer seg i arbeidet. Men i en landsby vest i landet fikk pastoren forbud mot å distribuere skjemaene av sous-prefeten (fylkesordfører/ordfører). Han ville ikke ha noe av at kirken forstyrret freden med slikt arbeid. Han skrev til og med et brev til kirken sentralt der han forbød dette. Heldigvis hadde pastoren allerede fått 100 personer til å fylle ut, så litt data derfra har man fått likevel.

Les innlegget →

Følg
bloggen

Få varsel om nye blogginnlegg på e-post.


Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp