Tilbake til nms.no Kamerunblogg
Meny
Foto: Harald Solås Last ned

I over 90 år har NMS jobbet i Kamerun. Nå jobber vi gjennom den evangelisk lutherske kirken i landet EELC med blant annet evangelisering, miljø, helse og utdanning. Her kan du lese mer om hvem vi er og alt arbeidet vi støtter i Kamerun.

Åshild er ny studiekoordinator i Kamerun

I dag reiser Åshild Jensen til Ngaoundéré i Kamerun hvor hun skal jobbe som studiekoordinator for NMS.

Åshild Jensen er NMS’ nye studiekoordinator for NMS Exchange i Kamerun. I dag, fredag, setter hun seg på flyet i retning Ngaoundéré, hvor hun skal jobbe med utveksling av studenter som skal ha praksis ved sykehus og skoler i byen.

Åshild Jensen er NMS’ nye studiekoordinator i Kamerun, og skal jobbe i Ngaoundéré. Foto: Maria Indrøy Risanger

Søndag var det utsendelsesgudstjeneste i Vågsbygd kirke. NMS var representert med Espen Topland (rådgiver migrasjon) og Siri Nyen (avtroppende studiekoordinator). Men hvem er NMS’ nye studiekoordinator for NMS Exchange?

– Jeg kommer opprinnelig fra Arendal, men er oppvokst på Klepp i Rogaland, og har bodd mange år i Alta. I tillegg har jeg bodd to år i Paris, seks år i Mali, og de siste 11 i Kristiansand. Opprinnelig er jeg barnehagelærer, og har i tillegg utdanning innen religion, språk og interkulturelt arbeid. Jeg har alltid arbeidet innen det interkulturelle feltet, og har jobberfaring fra Hald internasjonale skole (ved NMS-linjen Connect), misjonsarbeid i Paris og Mali, og migrasjonsarbeid i Norge (barnehage og frivillighet).

– Hvilke forventninger har du til tiden som ligger foran deg?

– Jeg gleder meg til å bli kjent med nye kollegaer i Kamerun og Norge, få nye venner, bli med i kirken, samarbeide med institusjoner i Kamerun og Norge, og være tett på norske studenter. Det er spennende å lære nye ting, og jeg går nå inn i en periode der jeg vil lære mye nytt. Nå er jeg selvsagt litt spent, men det er en god og boblende spenning.

Jobben som studiekoordinator for NMS Exchange innebærer at Åshild skal tilrettelegge for praksis for studenter i forskjellige profesjoner fra ulike universiteter og høgskoler i Norge.

– Dette innebærer blant annet at jeg skal samarbeide med utdanningsstedene i Norge og praksisstedene i Ngaoundéré, og følge opp studentene gjennom veiledning, sier hun.

UTSENDELSESGUDSTJENESTE: Søndag var det utsendelsesgudstjeneste for Åshild Jensen i Vågsbygd kirke. Foto: Privat

– Hva er ditt forhold til Kamerun fra tidligere?

– Jeg har selv ikke vært i Kamerun tidligere. Men da jeg fram til 2012 jobbet i Mali, hadde jeg flere kollegaer fra Kamerun, sier Jensen.

Les innlegget →

Miljøprosjektet i Kamerun gjør viktige framskritt

Klimaendringene skaper store utfordringer i lokalsamfunn i Kamerun.

Sammen med NMS startet Den evangelisk-lutherske kirke i Kamerun et miljøprosjekt i 2015. Målet er å bevisstgjære folk, slik at de kan ta seg av klima- og miljøutfordringene i sine nærområder.

Under kan du se en flott video hvor prosjektleder Therese Nocke forteller om prosjektet.

 

Les innlegget →

Fra bortkommen til utsendt

– Norske misjonærer kom til mitt folk med evangeliet. Skulle ikke jeg da dele det videre? sier Thomas fra Kamerun som nå er misjonær i Mali.

Det er rikelig med både varme­grader og Sahara-støv i arbeids­hverdagen til Magadji Thomas fra Kamerun. Han har byttet ut det varme og tørre klimaet i Nord-Kamerun med et enda varmere og tørrere klima i Mali. Men dette er ikke første gang Gud leder ham til et nytt land.

– Jeg var en «bortkommen sønn». Faren min er prest, men i ungdomstida kom jeg helt bort fra Gud. Så ble jeg sendt til Madagaskar som trykkerilærling, og der møtte jeg Gud igjen, forteller Thomas.

– Jeg opplevde at Kristus grep tak i meg. Etter tre måneder overga jeg meg til ham. Det ble starten på en dyp og rik relasjon med Herren som har fortsatt å vokse helt til i dag.

Mislikte fulanifolket

Thomas’ omvendelse i 1990 ble også starten på et arbeidsliv med mange ulike lederoppgaver i kirke og misjon. Da Thomas kom tilbake til Kamerun ble han ungdomsleder i kirka, samtidig som han var ansatt og etter hvert direktør for kirkas trykkeri. I 2002 ble han direktør for kirkas radiostudio, og slik ble han engasjert i evangeliseringsarbeid blant fulaniene.

– Å gå inn i den stillingen var ikke lett for meg, innrømmer Thomas.

– For når sant skal sies, så var jeg ikke glad i fulaniene. Jeg hadde noen fulani-venner som jeg spilte fotball med, men jeg tenkte generelt at fulanier var hovmodige og at det var deres skyld at Nord-Kamerun hadde blitt påtvunget islam. Som Jona hadde jeg lyst til å rømme fra kallet. «Hvorfor sender du meg til et folk jeg ikke liker», ba jeg. Jesus svarte: «På samme måte som jeg tok på meg menneskets skikkelse for å bringe frelsen til jorden, skal du ta på deg en fulanis skikkelse for å bringe evangeliet til dem.» Da ba jeg om å få Guds kjærlighet til dette folket.

I 2009 ble kallet både utvidet og bekreftet ved at han ble valgt til generalsekretær i MICCAO, en paraplyorganisasjon som samler alle kirkene og organisasjonene som jobber blant fulanifolket i Vest-Afrika.

Misjonær i Mali

Høsten 2020 ble Thomas direktør for misjonen NMS samarbeider med i Mali. Der er det flere familier fra Kamerun i misjonærtjeneste.

– Det er en nåde at jeg kan få videreføre arbeidet som ble startet her i 1986, og som flere generasjoner med modige norske og afrikanske misjonærer har stått i før meg, sier Thomas.

Det er særlig tre ting han kjenner seg kalt til.

– Å fortsette å vanne det som ble påbegynt av pionermisjonærene for 30 år siden. Å gi nødvendig oppfølging til de som nå vokser opp som andregenerasjons kristne blant fulaniene, og å vise de forskjellige kirkene i Mali at de kristne fulaniene har en ekte tro og at de kan dele evangeliet videre til nye fulanier.

– Hva er en misjonær?

– En misjonær har forstått hvor mye Kristus elsker oss og ønsker å besvare denne kjærligheten med handling, svarer Thomas.

– I rollene jeg har hatt som generalsekretær og nå direktør, er det fort gjort å tenke på det kun som en administrativ rolle og glemme kallet. Men det er et misjonsoppdrag vi skal fullføre.

Les innlegget →

Årsrapport for Kamerun

Vår partnerkirke EELC er preget av stor optimisme etter valget for ett år siden.

I Kamerun forholder vi oss til EELC der målet fortsatt er selvstendiggjøring og øve opp god forvaltning av ressursene som finnes i kirken. Kirken er i vekst med over 400 000 medlemmer, og driver godt arbeid på lokalt plan med tilstedeværelse i hele landet med hovedsete og -tyngde i nord og områdene rundt Ngaoundere. NMS har snart i 100 årene vært med å bygge vår visjon om en levende kirke i Kamerun. Selv om målet må sies å være nådd opplever vi at det er områder vi fortsatt kan gå sammen med kirken. I dag har vi ingen utsendinger, men kun nasjonale ansatte gjennom vår feltkoordinator Enok. I tillegg har vi i september 2021 vært så heldig å få med Amos Ounsoubo på laget fulltid som prosjektkoordinator for Use Your Talents. Han vil også ha bosted i Ngaoundere i Kamerun.

Kirken har imidlertid i flere år vært preget av dårlig forvaltning i sentral administrasjonen, noe som har ført til betydelig gjeld og mistillit både innad i kirken og utad mot internasjonale partnere som NMS, ELCA (Den evangeliske-lutherske kirken i Amerika) og LWF (lutherske verdensforbundet). I juli 2021 gjennomførte kirken valg av ny ledelse, noe som har ført til stor optimisme om at en endring er mulig. For første gang er det valgt en kvinnelig leder av kirkestyret, madame Rose. Ny nasjonal biskop ble Jean Baiguele som har lang erfaring innen flere av kirkens institusjoner og jobbet senest som biskop i sør, der han gjorde en god jobb med å gjøre bispedømmet økonomisk bærekraftig. Håpet er at disse erfaringene kan overføres til hele kirken. Biskopen har startet et arbeid med å forsone og forene kirken ved å gjenoppbygge tilliten og forvalte gjelden som kirken har opparbeidet seg gjennom manglende innbetalinger av skatter og sosiale forsikringsordninger til nasjonale myndigheter.

Satsningsområder i EELC:

• Teologisk utdannelse gjennom det teologiske seminaret i Meiganga, samt støtte av bibelskoler.
• Sensitivt misjonsarbeid blant muslimer og urbefolkning sør i Kamerun gjennom SRIC (service de relation islamo-chretienne) som er en del av misjons og evangeliseringsdepartementet i kirken. I tillegg er målet å få driften i evangeliseringsradioen Radio Sawtu Linjila bærekraftig i 2022.
• Leave no one behind: Støtte til de marginaliserte som ingen andre ser eller gir muligheter gjennom blant annet støtte til foreldreløse barn, sykehusfond for fattige familier og døveskolen.
• CIAEI (Senteret på misjonsstasjonen i Kamerun) har som mål å skape et kirkelig kraftsentrum i Ngaoundèrè der hvor mennesker fra Kamerun og verden utenfor kan møtes for å utveksle ideer og erfaringer i en ramme som gir inspirasjon og energi til å utvikle nye samarbeid på tvers av landegrenser, profesjoner og kulturer. Målet for 2022 er å gå i balanse uten prosjektstøtte fra eierne. CIAEI vil i løpet av 2022 bli en selvstendig NGO i Kamerun som får en ny direktør som vil drive arbeidet videre fra 2023 med et formelt styre bestående av eierne NMS, ELCA og EELC.
• NMS vil utvikle studentutvekslingen i første omgang med norske studenter på praksis i Kamerun. Allerede mai 2022 vil den første gruppen studenter ankomme Ngaoundere. I 2022 vil det rekrutteres en studentkoordinator som vil arbeide i Kamerun for å utvikle arbeidet og legge til rette for gode praksisforhold. Målet er at denne personen/familien skal være på plass i januar 2023.

Døveskolen i Ngaoundèrè

Gjennom Digni/Norad har vi vært med på:
• Et miljøprosjekt som jobber med treplanting, mer effektive ovner, kompetanseheving og lobbyvirksomhet innen miljøområdet.
• Gjennom Tamar prosjektet jobber vi med å forebygge kjønnsbasert vold i Kamerun spesielt og Afrika generelt i nettverk med brødre og søstre i Etiopia og Madagaskar.
• Gjennom CAP – Conflict Awareness prosjektet gir vi kirken redskaper og verktøy for hvordan håndtere konflikter i kirken og regionalt, samt setter de i et nettverk med lignende arbeid i Etiopia og Madagaskar.
• Siden 2012 har NMS vært involvert i et lederutviklingsprosjekt (Reinforcement) i kirken i Kamerun, som ble avsluttet i 2021 med svært gode resultater. Styrer og råd fra menighet til distrikt og bispedømme har fått opplæring i hvordan de kan lede arbeidet lokalt. De har også fått opplæring i budsjettarbeid, økonomistyring og å skrive referater fra møter. Spesielt viktig har opplæringen av prestestudenter vært. En ser at de nyutdannede prestene, som har vært gjennom opplæringen, leder menigheten på en bedre måte. Finansieringen av det lokale arbeidet har også blitt bedre. Mange mener at oppgjøret som ble tatt på kirkens generalsynode i juli i fjor, i stor grad var et resultat av dette prosjektet.

Les innlegget →
Flere blogginnlegg

Følg
bloggen

Få varsel om nye blogginnlegg på e-post.


Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp