Foto: Harald Solås Last ned

I over 90 år har NMS jobbet i Kamerun. Nå jobber vi gjennom den evangelisk lutherske kirken i landet EELC med blant annet evangelisering, miljø, helse og utdanning. Her kan du lese mer om hvem vi er og alt arbeidet vi støtter i Kamerun.

Generalforsamling og ny generalsekretær i EELC

8.-12. mai var kirken samlet til generalforsamling i Touboro på grensen til Tchad og Den Sentralafrikanske republikk. 521 delegater fra hele landet stemte frem Oumarou Batoure Raphael som ny generalsekretær, men også andre viktige diskusjonen er bestemmelser ble tatt.

Planene om å bygge en større kirke i tide til arrangementet strandet og det store møteteltet som var bestilt kom ikke. Men arrangørene brukte sine talenter og ved hjelp av det lille kapellet og et litt mindre møtetelt utenfor sørget de for at alle fikk med seg det som skjedde.

Oumarou Batoure Raphael ble valgt til ny generalsekretær i EELC. Foto: Issa Iya

Valg av generalsekretær

Nåværende generalsekretær Hamidou Djoulde har hatt posten i 8 år og kunne derfor ikke gjenvelges. Av de fire kandidatene som stilte var det Oumarou Batoure Raphael som ble valgt. Men valget var så jevnt at det måtte to valgrunder til for at vinneren kunne tilfredstille kravet om mer enn halvparten av stemmene. Oumarou har frem til nå jobbet på videregående skole i Bertoua. De andre kandidatene var pensjonert prefet Halpha Emmanuel, regnskapsfører på sykehuset i Ngaoundere Noho Sei Allah og lærer på ColPro Mobeang.

Flere kvinnelige delegater

Selv om ingen kvinner stilte som kandidat til posten som generalsekretær så var leder kapasitetsbyggingsprosjektet i kirken, Jean Christophe Bassané, glad for å se at flere menigheter enn før hadde send kvinner som delegater.

Selvstendighetskomite

Bassané har fått i oppdrag å lede en utviklingskomite som skal planlegge og komme med forslag til hvordan kirken og institusjonene skal klare seg selv økonomisk fremover. Gruppen fikk presentert litt av arbeidet de har gjort så langt og fikk gode tilbakemeldinger.
NMS og den amerikanske misjonen ELCA har tradisjonelt vært kirkens største partnere og støttespillere. Nå har begge organisasjonene bare 2-3 misjonærer hver igjen i Kamerun og det snakkes det om med bekymring.

Enok Hoyuamne, feltkoordinator for NMS i Kamerun. Foto: Mireille Yinfene

NMS representert

NMS var representert ved feltkoordinator Enok Hoyuamne og HR-ansvarlig Mireille Yinfene. Førstnevnte holdt en liten hilsen på vegne av NMS som partner og støttespiller.

En dag for skaperverket

Professor fra UPAC-universitetet i Yaounde dr. Marcel Ngirinshuti var også invitert til å holde et innlegg. Han presenterte for forsamlingen hvor viktig det er at kirken engasjerer seg i miljøspørsmålet og kjemper mot klimaendringene. Dette inspirerte deltakerne og det ble bestemt at kirken skal dedikere en gudstjeneste i året som miljø-søndag. Ellers har kirka også en søndag for kvinner og ungdom. Dette er noe prosjektleder i miljøprosjektet Therese Nocke har kjempet for lenge så hun var meget fornøyd med arrangementet.

Les mer om arbeidet med å utvikle kirken i Kamerun
Les mer om arbeidet NMS støtter innen miljø i Kamerun

Les innlegget →

Bibelskolen på Meng - Egil Reindal forteller

Tidligere misjonær og nå volontør for NMS, Egil Reindal har de siste årene hatt flere turer til bibelskolen på Meng for å hjelpe til med undervisning der. Her forteller han om sine erfaringer de siste årene.

Siden 2007 har jeg regelmessig oppholdt med på Meng. De første årene underviste evangelistklassen på bibelskolen der en uke hver måned. Samtidig var jeg med på studentarbeidet på Universitetet på Dang utenfor Ngaoundéré. Fra 2011 og til nå har jeg vært i Kamerun 1-2 ganger i året for å undervise i noen uker hver gang.

Skole- og studentlagsarbeid

Jeg var ute som misjonær på 80- og tidlig 90-tall, tilsammen 7 år. Det var skole- og studentlagsarbeid som var mitt område. Det betød en del reising. Meng besøkte jeg regelmessig fordi vi hadde skolelag i Tibati, og jeg besøkte også skolelaget i Yoko. Det betød som regel at jeg måtte skifte til Landrover på Meng. Stasjonen var på den tiden en pulserende stasjon med mange aktiviteter. Centre Agricole de Meng hadde både skole og stort jordbruksarbeid. Det var alltid en god opplevelse å komme innom senteret og være vitne til alle aktivitetene som utspant seg. Det vibrerte litt på Meng på den tiden.

Tilbake i 2007

Overgangen var derfor stor da jeg kom tilbake i 2007. Det var svært lite aktivitet, lite intakt utstyr, det virket som lederen administrerte et konkursbo. Det har ikke skjedd veldig mye de siste 10 årene, men der er noe mer aktivitet for tiden. Dewa Etienne, som leder Centre Agricole nå, forsøker med små midler å få liv i noe av redskapene som ennå er igjen. Han har tilgang til en gammel indisk traktor som stadig går i stå og gjør arbeidet uforutsigbart. Han har fått i gang en slåmaskin, og holder på å restaurere en gammel Serigstad 115 fôrhøster. Det er kanskje ikke så lenge før den er i sving. Da vil han lettere kunne høste Brakaria fôret som det fremdeles er ca 70 mål av på stasjonen, samt holde stasjonen nyklipt, noe som er viktig med tanke på tørketidsbrannene. Fôret er salgsvare. Det kan gi inntekter til senteret og stasjonen.

Palmeprosjektet

En annen investering som nå begynner å gi avkastning er plamelunden som ble plantet for vel 15 år siden. Noen av palmene er gått tapt, men mange har klart seg. Om man får en oljepresse, vil en gjennom det prosjektet kunne tilføre Bibelskolen kjærkomne midler. Så vidt jeg vet var dette et prosjekt i regi av Bibelskolen på Meng, men de trenger nok hjelp fra Centre Agricole for å kunne ta vare på ressursene de nå kan høste.

Bibelskolen

Bibelskolen fungerer. Den har hatt sine elevkull hele tiden jeg har vært der, både i katekistklassen og i evangelistklassen. Arbeidet fortsetter i store trekk som før. Svakheten ved utdanningen er at den er teoretisk og lite praktisk rettet. Det burde vært mye mer av opplæring innen evangelisering og utadrettet virksomhet på begge nivåene. Om det jeg gjør der nede faller bort, vil det ikke lenger være noe utadrettet opplæring ved skolen, ingen opplæring i evangelisering. Og siden denne siden mangler også på presteskolen i Meiganga, må en stille spørsmål med kirkens evangeliserende potensiale. Evangelistene klager over at prestene i liten grad har syn for, og ser som viktig, et utadrettet evangeliserende arbeide. Det hemmer evangelistene når de så er tilbake i menighetsarbeidet etter skoleåret. Det siste nye er at det blir utskiftinger i lærerstaben på Meng. Wadjiri Daniel ble for noen år siden sendt til Bibelskolen i Garoua Boulai og Garga Zizi overtok som rektor. Nå er Zizi valgt til Biskop i region Est, Garoua Boulai området, og må erstattes. Yadji Doko som har vært en trofast arbeider på Meng, er også på valg til biskop og må erstattes om han blir valgt. Paul Tchell ble flyttet til Tcholliré for et år siden, så det har vært store utskiftinger over kort tid.

Fremtidsplaner

Min personlige målsetting i forhold til Meng er å prøve å undervise en gang i året framover, ikke to ganger som tidligere. Reisen er krevende. Jeg gikk på en smell i januar 2019 da jeg var i Afrika, og pådro meg dobbeltsidig lungebetennelse, noe som førte til at en betydelig del av programmet mitt på Meng gikk i vasken. Jeg tenker å prøve på nytt til høsten om Gud gir helse og krefter.

Les mer om evangelisering i Kamerun

Les innlegget →

Gjennomgang av året som gikk for miljøprosjektet

Kirken når stadig lengre med sitt budskap om å bevare miljøet og planeten. Her er en liten oppsummering av hva som ble gjort i 2018.

Planteskolen i Sakdje.

Treplanting

I alt ble det plantet ut 1537 trær i ulike menigheter nord i landet. Det er frivillige i kirken som nå har jobben med å vanne og beskytte de unge og håpefulle plantene.

Planteskole

For å forsyne et økende behov for trær ble det opprettet en planteskole. 38 frivillige har plantet, vannet og passet på 10.000 trær. Planen er at disse skal plantes ut i løpet av regntiden i 2019. Sitron, grapefrukt, appelsin, cashew, moringa og akasie er blant tresortene son er valgt ut.

Vedbesparende ovn testes

Vedbesparende ovner

80 deltagere fikk lære hvordan man kan lage vedbesparende ovner. Disse får i oppdrag å også lære opp andre i menighetene og landsbyene de kommer fra. I løpet av kurset ble det bygget ovner til flere av enkene i landsbyen undervisningen var i.

Kampanjer for miljøet

Til tross for dårlige og oversvømte veier og en bil som kollapset midt i ødemarken ble det holdt 4 bevisstgjøringskampanjer. Her deltok medlemmer fra 48 ulike menigheter, imamer, landsbyledere, politikere og representanter fra myndighetene. Her ble klimautfordringene og mulige løsninger presentert og forklart, samt individets og samfunnets ansvar i arbeidet.

I desember dro hele ledelsen i kirka nord til Garoua for å snakke med myndighetene der. Biskopen presenterte kirkens engasjement for miljøet og inviterte myndighetene til videre å støtte kirken sitt arbeid for å bedre situasjonen til befolkningen gjennom bærekraftig utvikling. Divisjonslederen lovet å jobbe side om side med kirken og et landområde på 5 hektar ble satt til disposisjon for kirkens treplantingsprogram.

Undervisning i kirka

Fremtidige prester, evangelister og katekister fikk også grundig innføring i grunner til og løsninger på klimakrisen. Skal budskapet nå virkelig ut til den mest avsidesliggende landsbyen er det disse som må gå med beskjeden.

Miljøprosjektet i Kamerun

 • Kirken i Kamerun, EELC, startet i 2015 et prosjekt for å hindre ørkenspredning i landet og endre holdningene til befolkningen.
 • Målet er å mobilisere lokalbefolkningen til i fellesskap å finne løsninger på de utfordringene klimaendringene gir og ansvarliggjøre myndighetene.
 • Blant aktivitetene er:
  • treplanting og skogbevaring.
  • opplæring i å bygge vedbesparende ovner.
  • undervisning i hva klimaendringene er, konsekvenser og mulige løsninger.

Les mer om arbeidet NMS støtter innen miljø i Kamerun

Les innlegget →

Vil ha miljø inn som pensum

Kirken i Kamerun har siden 2015 hatt et prosjekt gående med å undervise om klimautfordringene i utvalgte landsbyer. Nå vil de ha miljø inn som pensum på alle nivåer i skolesystemet og de håper at det offentlige følger etter.

6. og 7. mars arrangeres derfor en konferanse for å få ideer til hvordan pensum kan se ut på for de ulike aldersgruppene og for å få oppmerksomhet fra andre utenfor kirken.

Temaer

Med på talerlisten er tidligere Kamerunmisjonær og økoteolog Tom Sverre Tomren. Han er for tiden i Kamerun og underviser på kirkens institutt i Meiganga en uke. Tidligere leder av kvinnebevegelsen er også invitert til å snakke om et tidligere treplantingsprosjekt og hvorfor det ikke lyktes. En representant fra et av universitetene i hovedstaden kommer også og vil presentere sin analyse av miljøarbeidet til kirkene sør i landet. I tillegg vil en representant fra energi- og utviklingsdepartementet holde et innlegg. Talerlisten og alle temaene er enda ikke helt komplett så flere vil bidra.

Inviterte

Invitasjoner sendes i disse dager ut til representanter for alle involverte departementer. miljø, utdanning, helse mm. Men konferansen er generelt åpent for interesserte. Prosjektleder Therese har også fått kontakt med den største radio- og tv-stasjonen som vil dekke begivenheten. «Hadde vi hatt mer penger skulle vi leid den største møtesalen i byen og sendt ut invitasjoner i øst og vest, men det får bli neste gang», sier prosjektlederen som håper at så mange som mulig av de inviterte har mulighet til å komme.

Kirkens skoler

Kirken driver i dag flere skoler. Det er barnehage, grunnskole, videregående, bibelskoler og presteskole. Målet er at man skal undervise i miljø- og klimautfordringene på alle disse. Tom Sverre Tomren har allerede hatt noe undervisning på presteskolen og er innstilt på å ta flere turer til Kamerun i årene som kommer.

Følg hva prosjektleder Therese Nocke skriver om arbeidet på facebook (det meste er naturlig nok på fransk).

Miljøprosjektet i Kamerun

 • Kirken i Kamerun, EELC, startet i 2015 et prosjekt for å hindre ørkenspredning i landet og endre holdningene til befolkningen.
 • Målet er å mobilisere lokalbefolkningen til i fellesskap å finne løsninger på de utfordringene klimaendringene gir og ansvarliggjøre myndighetene.
 • Blant aktivitetene er:
  • treplanting og skogbevaring.
  • opplæring i å bygge vedbesparende ovner.
  • undervisning i hva klimaendringene er, konsekvenser og mulige løsninger.

Les mer om arbeidet NMS støtter innen miljø i Kamerun

Les innlegget →

Følg
bloggen

Få varsel om nye blogginnlegg på e-post.


Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp