Gi en gave
Meny
Foto: Endre Hilleren Last ned

Madagaskar

Her kan du lese mer om arbeidet til NMS på Madagaskar.

Hva gjør NMS her?

NMS samarbeider med Den gassisk-lutherske kirke (FLM) om å dele troen på Jesus, utrydde fattigdom og bekjempe urettferdighet. FLM er en av de raskest voksende kirkene i verden.

UTDANNING

Vi støtter teologisk utdanning og bibelskoler, noe som er viktig i en kirke i sterk vekst. Opplæring og kompetanseheving innen ledelse, økonomi og antikorrupsjonsarbeid har også stor betydning. Det gis stipend til underpriviligerte og fattige barn og unge på flere nivå. Utdanning er nøkkelen til å mestre eget liv, og å kunne bidra i fellesskapet.

BIBELOVERSETTELSE TIL TEGNSPRÅK OG MINORITETSSPRÅK

For underpriviligerte folkegrupper utenfor høylandsplatået er avstanden til det offisielle gassiske språket stor, både språklig og kulturelt. Vi bidrar til oversettelse av Bibelen til fem minoritetsspråk på Vest-Madagaskar. Det gir en dypere forståelse av Bibelen og kristen tro, og det gir minoritetsspråkene status og verdi.
Det arbeides også med å oversette Bibelen til gassisk tegnspråk. For mange hørselshemmede er det nasjonale tegnspråket førstespråket og hjertespråket.

SYNS- OG HØRSELSHEMMEDE

På Madagaskar får de færreste syns- og hørselshemmede mulighet til å gå på skole. NMS støtter sju «døveskoler» og fem «blindeskoler» som kirken (FLM) driver. Erfaringer fra disse institusjonene deles også med «vanlige» skoler, og det arbeides for større grad av inkludering i skolene. Dette gjøres ved kurs og holdningsskapende arbeid i møte med lærere, foreldre og lokalsamfunn.

MILJØ OG MATSIKKERHET

Madagaskar rammes jevnlig av sykloner og andre naturkatastrofer. Det får katastrofale følger for familier som lever av jordbruk og er fattige i utgangspunktet. Vi bidrar til klimasmart jordbruk på Sør-Madagaskar med fokus på næringsrike vekster, bedre dyrkingsmetoder, økt fôrproduksjon, treplanting, innovasjon, foredling og spare-/ lånegrupper for kvinner.

FLM driver to jordbruksskoler som i flere generasjoner har gitt unge mennesker en praktisk utdanning som gir økt matsikkerhet og utvikling i lokalsamfunn over hele Madagaskar.

FAKTA OM MADAGASKAR

  • Innbyggertall: 30,3 millioner.
  • Religion: 52 % kristne, 41 % tradisjonelle religioner, 7 % muslimer.
  • Styresett: Republikk. Stadig politisk uro.
  • Næringsveier: Cirka 80 % er sysselsatt innen landbruk, skogbruk eller fiskeriindustri. Noe turisme.
  • Levekår: Landet er rikt på naturressurser, men innbyggerne er blant verdens fattigste. En av tre er analfabeter, 65 % av barna går på skole. Halvparten av barn under fem år er underernærte.
    Kilder: www.fn.no med flere.

Mer informasjon


Historier fra Madagaskar

Bli en fredsskaper

Krig og konflikt har kun én god løsning: FRED. I ni land over hele verden kan DU bli med på å skape stabilitet, forebygge konflikt og bringe fred.

Stor nød på Madagaskar

Dramatiske klimaendringer fører til sultkatastrofe på Madagaskar.

Til fots i tre dager for å komme til skolen

Tretten år gamle Sidonie går på FOFAMA skole for døve i Antsirabé på Madagaskar.

Nyheter fra Madagaskar

Mange fordommer og alternative forklaringer

– I de fleste afrikanske samfunn er sammenhengen mellom rus og psykiatri ukjent. Kunnskapen på området er lav og temaet tabubelagt.
Les mer

Mangarano skal gjenreises

En nedstøva leprakoloni skal gjenreises til et psykososialt helsesenter der markens grøde blir en del av terapien.
Les mer

Blogginnlegg fra Madagaskar

Landene vi jobber i

Klikk på landene på kartet eller velg fra listen for å få mer informasjon om landene vi jobber i.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp