Etiopia

Foto: Ole Henrik Kalviknes
Her kan du lese mer om arbeidet til NMS i Etiopia

Hva gjør NMS her?

Vi  har siden starten i 1970  samarbeidet med den lutherske Mekane Yesus kirken. Hovedfokus er rettet mot kvinner, ungdom og minoritetsgrupper. Det er store forskjeller i Etiopia – mellom fattig og rik, menn og kvinner, ung og gammel, og ikke minst mellom de forskjellige folkegruppene. Vold mot kvinner er langt på vei akseptert i samfunnet, mange etniske grupper har ikke fått del i den økonomiske utviklingen, og unge mennesker har dårlige fremtidsutsikter.

Vi jobber for å bedre kvinners stilling i kirke og samfunn ved å gi øremerkede stipend. Vi bekjemper vold mot kvinner, inkl. skadelige og tradisjonelle praksiser. Spare- og lånegrupper bygger selvtillit og viser lokalsamfunnet at kvinner kan forvalte penger på egen hånd. Vi jobber også for å forebygge fødselsrelaterte skader. Gjennom språk- og musikkarbeid bidrar vi til at urfolksgruppene mao, komo, gumuz og andre blir stolte av eget språk og egen kultur. Bibeloversettelse til morsmålet gjør sitt til at evangeliet blir kjent. Ungdomsarbeidet bidrar til bygging av et demokratisk samfunn med like rettigheter for alle. Rikdommen er ulikt fordelt i landet. Det er stor fattigdom og enormt press på miljøet. NMS støtter arbeid for større matvaresikkerhet gjennom moderne og miljøvennlige dyrkingsmetoder.

Om Etiopia

Etiopia er et fjelland ved Afrikas Horn. Landet er tre ganger større enn Norge, har nesten 100 millioner innbyggere, over 80 forskjellige språk og folkegrupper – og et kulturelt mangfold som få andre land kan vise til. Etiopia har aldri vært kolonisert og har en meget rik og unik historie. De fleste etiopiere er kristne og tilhører den ortodokse kirke. Landet har en sterkt voksende økonomi, men også store sosiale problem og politiske spenninger.

Lenker

Les om Etiopia i fullskjermsvisning


Historier fra Etiopia

Bortført og livredd

Barite er 15 år og livredd. Hun har nettopp opplevd at en mann kidnappet henne da hun var på vei til markedet, og hun vet hva som kommer. Han vil at hun skal bli konen hans.

Bekjemper barneekteskap

Bewa er 14 år og synes det er fantastisk å gå på skole. Men etter tradisjonen gifter familien henne bort til første og beste frier. Sånn er det for Bewa. Nå skal det skje.

Kristen eller gumuz?

– Vi fikk høre at Gud ikke hører bønner som blir bedt på gumuz, og at vi måtte velge mellom å være kristne eller å være gumuz.

Nyheter fra Etiopia

Samarbeidsavtale med den Anglikanske kirke i Etiopia

NMS og Den anglikanske kirke i Etiopia (ACE) har mange felles mål og interesser, bl.a. arbeidet blant marginaliserte og diskriminerte folkegrupper. Nå har vi skrevet under på en samarbeidsavtale som muliggjør felles prosjekter og utveksling av erfaringer.
Les mer

Mekane Yesus kirken oppfordrer til fred og forsoning

Året 2016 har vært preget av vold og uro i Etiopia. Ved generalforsamlingen til Den etiopisk-evangeliske kirken Mekane Yesus (EECMY) var det kristne fredsbudskapet et sentralt tema.
Les mer

Blogginnlegg fra Etiopia

Landene vi jobber i

Klikk på landene på kartet eller velg fra listen for å få mer informasjon om landene vi jobber i.

Expand Lukk Søk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp