Tilbake til nms.no Etiopiablogg
Meny
Foto: Ole Henrik Kalviknes Last ned

Field Coordinator for Ethiopia, Norwegian Mission Society (NMS)

NMS presents a local recruitment opportunity for a Field Coordinator in Ethiopia.

About NMS 
The Norwegian Mission Society (NMS) is a Christian organisation based in Norway with the vision of fostering “a living church across the earth.” In collaboration with organizations, churches, and individuals globally, NMS is committed to equipping all to share the faith in Jesus, combat injustice, and eradicate poverty. Additionally, we prioritize the development of responsible leadership within our organisation and among our partner churches and organizations.

NMS has a rich history in Ethiopia, where we’ve been active for over 50 years, primarily in the western regions.

For more information about NMS, visit our website at www.nms.no/english

Placement in the Organisation:
– Department: East Africa
– Line Manager: Regional Director for NMS East Africa
– Workstation: Based in Addis Ababa with routine travel to project sites in Western Ethiopia. Occasional international travel may also be necessary.

Main Responsibilities

1. Oversee the day-to-day operations and management of the office.
2. Manage local staff (HR), including holding regular staff meetings and coordinating team meetings for all employees and volunteers working for NMS in Ethiopia.
3. Act as the NMS representative in Ethiopia, in close coordination with the Regional Director for NMS East Africa.
4. Welcome and assist visitors and NMS personnel traveling within Ethiopia.
5. Actively engage in the development of new and ongoing projects.
6. Provide clear recommendations concerning the implementation and outcomes of projects.
7. Maintain robust communication between NMS and project teams through proper reporting, visits, and the like.
8. Streamline the reporting routines for Team Ethiopia, incorporating both local and international advisors through regular annual cycle meetings.
9. Stay updated on project progress and offer suggestions for project applications.
10. Inform NMS supporters in Norway about our partnerships and activities in Ethiopia.
11. Facilitate training and professional development for local staff in consultation with the Regional Director.
12. Conduct training on cultural sensitivity, intercultural communication, and conflict management specific to the Ethiopian context.
13. Maintain regular communication with the Regional Director and inform about critical issues.

Desired Qualifications

1. Master’s degree in a relevant field such as management, organisational leadership, development studies, or social sciences.
2. A minimum of five years of professional leadership experience.
3. Prior experience in project management.
4. Exceptional teamwork and interpersonal skills.
5. Ability to foster a knowledge-sharing and learning culture within the office.
6. Proficient in written and verbal communication in English. Fluency in Amharic is mandatory. Knowledge of another Ethiopian language is a plus.
7. Strong computer skills, including proficiency in word processing and Excel.
8. Ability to work harmoniously in a multicultural setting, showing gender-sensitive and non-discriminatory behaviour.
9. Valid driver’s license.

Personal suitability and alignment with NMS values will be strongly emphasized.

Young leaders are encouraged to apply.

We offer:
1. Professional growth within an international organisation.
2. A dynamic international working environment.
3. Modern offices located in Mekanissa.
4. Permanent employment following a one-year trial period.

How to Apply:
To apply, send your application, CV with references, and scanned supporting documents as a single PDF file to e-mail: stilling@nms.no.

Original documents will be required if you are invited for an interview.

Application Deadline: September 22, 2023

Les innlegget →

Bibelhistorier på Hozo nå på telefon

«Vi kom fra ingensteds, nå er vi kommet et sted. Vi startet fra null, nå har vi kommet langt. Vi var ingen, nå er vi noen»

Med disse sterke ordene beskriver Olana Lencha, koordinator for Mao-prosjektet stemningen etter noen travle dager ved studioet til SIL i Addis Abeba. Mao-prosjektet jobber med språkutvikling, utdanning og evangelisering for noen av de mest sårbare folkegruppene i Vest-Etiopia.

Unge mao på vei fra Asosa til Addis Abeba for innspillinger av tekster og sanger på SIL studio.

Fra 4. til 11. august var 12 unge mao, fire jenter og åtte gutter, samlet ved SIL i Addis Abeba for innspilling av tekster og sanger. Dette er fortsettelsen av mao-prosjektets arbeidet med muntlig bibelfortelling, kristen sangskriving på grunnlag av tradisjonell musikk (etnomusikk) og ikke minst innsamling og nedskriving av tradisjonelle fortellinger og gjenfortelling av bibelhistorier. Blant mye annet ble Herrens bønn, Matteus 26, 36-46 og Lukas 18, 1-8 og en tradisjonell mao-velsignelse innspillet på Hozo-språket, sammen med flere tradisjonelle sanger og fortellinger på ulike mao-språk. .

For noen av de unge mao-ene var dette første gangen de var på et profesjonelt lydstudio, og å se at deres språk og musikk var «verdig» til å bli spilt inn med moderne teknisk utstyr gjorde et sterkt inntrykk på dem. Mariyam Yohannis, ansvarlig for muntlig bibelfortelling, bibelbruk og etnomusikk på SIL forteller at denne opplevelsen forandret livene deres. De ville helst ikke stoppe og var så begeistret at de betalte for ekstra innspillinger av egen lomme. Mariyam fortsetter:

– Alle var veldig takknemlige til NMS, SIL og de som støtter dette prosjektet. Jeg er beæret og velsignet at jeg får lov til å jobbe med disse menneskene. Det er et godt vitnesbyrd for oss å se dem komme så langt. Ære være Gud. Jeg håper å se mange følge i deres fotspor med Guds nåde.

Olane Lencha, mao prosjektkoordinator, viser til «Hozo» på «språktreet» på møterommet til SIL i Addis Abeba

Opptakene ble så kopiert til SD-kort, duplisert og distribuert til menneskene i landsbyene med brukere av mao-språkene. Nå kan de høre de bibelske historiene, bønnene og sangene på telefonene sine så ofte de måtte ønske det.

Olana, som var med i gruppen som hadde reist til Addis, forteller at han fikk mer enn hundre telefonoppringninger med takknemlige og begeistrete mennesker i landsbyene som takket ham for alt vi har gjort for dem. Olana konstaterer at vårt arbeid har stor betydning for dette sårbare lille samfunnet, og tilbakemeldingene gir motivasjon til å fortsette med på språk- og utdanningsarbeidet, og for bygging av en positiv kristen mao-identitet. Takket være dette trofaste og tålmodige arbeidet, finnes det nå en gruppe nøkkelpersoner med gode kunnskaper og stor interesse som vil bære arbeidet videre i fremtiden.

 

Les innlegget →

Morsmål! Til tross for regn.

Selv om regntiden har startet og de fleste barna egentlig skal hjelpe til på gården hjemme, registrerer læreren Jamal ganske godt oppmøte på skolen. Dette er fordi elever og foreldre ser nytten av opplæring på morsmålet og forstår at barna lærer noe viktig for fremtiden. Plantesesong og skole - i år er begge to en prioritet.

Læreren Jamal på vei inn til første time

Omtrent to timer utenfor regionhovedstaden i Benishangul Gumuz regionen, Asosa, ligger landsbyen Mus’a Shewera. Skolen i Mus’a Shewera har blitt valgt ut til å bli en modellskole der en ny læreplan på morsmålet prøves ut. Språket heter Mao-Bambasi og er ett av de minste Mao-språkene. Det snakkes bare av ca. 3000 mennesker i Bambasi området. Skolen får god oppfølging av prosjektet som samarbeider tett med det statlige utdanningskontoret, og lærerne er motiverte.

Regntiden i Asosa starter i mai, og det betyr at jordbrukssesongen nå er i full sving. Mange Mao barn må hjelpe foreldrene sine hjemme på gården. Likevel ønsker foreldrene at barna skal fortsette på skolen og oppmøtet er ikke så lavt som fryktet. Siden alle klassene på skolen undervises på sitt eget språk, går barna gjerne på skolen og de trives bedre enn om undervisningen hadde vært på et annet språk.

Bambasi Mao er et Omotisk språk med ca. 3000 brukere

Jamal er morsmålslæreren for Mao-Bambasi-språket. Han gikk på lærerskolen i Gigel Beles, nordøst for Asosa. Prosjektet har gitt ham opplæring i å lese og skrive på Mao-Bambasi språket og hvordan han kan bruke det nyutviklede morsmålsmateriellet. Jamal underviser nå første klasse på skolen i Mus’a Shewera.

Det kommer til å regne i dag også, men elevene kommer på skolen likevel

Jamal merker at regntiden har begynt på manglende oppmøte. I dag begynte det å regne allerede om morgenen, så de fleste barna kom ikke. Men utover dagen kommer antallet opp i 14 elever. Jamal lærer dem å lese og skrive, regne og andre viktige ferdigheter. Barna er veldig ivrige og liker Jamal fordi han ofte smiler, oppmuntrer dem og anerkjenner innsatsen deres.

Barna sier at de er veldig takknemlige for å kunne gå på skolen og for å ha en lærer som er entusiastisk. Det er spesielt flott at de får lære på sitt eget språk. Og det er litt greit å slippe unna planting innimellom også.

Tekst og bilder: Mparany Rakotondrainy, redigering: Sophie Küspert-Rakotondrainy

Les innlegget →

Gumuz-kvinner venter på nytt alfabetiseringskurs

Kvinnene venter desperat på at skolen skal begynne igjen. Alfabetiseringskurs for kvinner har betydd mye for hele gumuz-fellesskapet, og nå håper de på at leseferdighetsprogrammet kan fortsette.

I lang tid har det vært  vanskelig å reise til eller i Kamashi-sonen både for folk som bor der og for prosjektmedarbeidere utenfra på grunn av mye uro og vold. I år er situasjonen mye bedre og folk ferdes igjen på veiene. Det er stor mangel på offentlig transport, men en prosjekt- eller organisasjonsbil kan igjen reise trygt.

I løpet av februar måned var prosjektteamet til morsmåls-prosjektet i Benishangul-Gumuz fra SIL i Kamashi-sonen for å se om det er mulig å gjenoppta et alfabetiseringskurs for kvinner (Gumuz Functional Women Literacy) som stoppet opp på grunn av sikkerhetsproblemer. I løpet av de siste årene var medlemmene av komitéen for kvinners leseferdighet både på kommune- og landsbynivå blitt sensibilisert om viktigheten av leseferdighet. I tillegg fikk komiteens medlemmer ansvar for tilrettelegging av alfabetiseringskurs for kvinner på sine respektive områder.

Argane Anbebe underviser i alfabetisering for gumuz kvinner. Hun er en myndig dame og har klare meninger om hvorfor kvinnene bør lære å lese og skrive – på morsmål

Under teamets opphold i Kamashi, hadde de et godt samarbeid spesielt med medlemmene til komitéen i Gilgila . Gilgila ligger 19 km fra Kamashi på vei til Agalo. Da de kom, var det  mange mennesker som var samlet, og som i lang tid hadde ventet på at skolen og undervisningen skulle komme i gang igjen.

SIL teamet spurte læreren Argane Abebe om hvordan de siste årene hadde vært, og hvordan urolighetene påvirket undervisningen hennes og generelt arbeidet for kvinners leseferdighet. Hun uttrykte sine bekymringer på vegne av gumuz kvinnene og sa:

«Da alfabetiseringskurset stoppet opp, var det et tap for hele samfunnet vårt, spesielt for kvinnene. Det ville vært så flott om kursene kunne starte på nytt og våre kvinner kunne gjenoppta lesetreningstimene. Dette hjelper dem å repetere og å huske hva de har lært, og programmet oppmuntrer dem også til å forbedre jordbruket, spare penger, og selvsagt motiverer dem til å lese og skrive på morsmålet, gumuz.»

Hun snakker også om hvem som er best skikket til å undervise kvinnene i å lese og skrive:

«Etter min mening er kvinnelige lærere mest egnet for å undervise kvinner. Dette er fordi vi kvinner har våre egne hemmeligheter som kun skal deles med andre kvinner i stedet for f.eks. mannlige lærere. Dessuten har vi gode kvinnelige lærere som er flytende i gumuz, som er morsmålet deres, og det er enkelt for andre kvinner å kommunisere med dem.

I tillegg mener hun at den gumuz-språklige befolkningen også på andre steder ville ha like stor nytte av slike alfabetiseringskurs og ber om at programmet utvides.

Les innlegget →
Flere blogginnlegg

Følg
bloggen

Få varsel om nye blogginnlegg på e-post.


Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp