Tilbake til nms.no Etiopiablogg
Meny
Foto: Ole Henrik Kalviknes Last ned

En ny start i livet

Migrasjonsprosjektet SIM, «Safe From Irregular Migration», går i 2024 inn i sitt siste år som NMS/Digni prosjekt. Håpet er at DASSC (Mekane Yesus kirkens diakonale organisasjon) kan fortsette med dette arbeidet videre også etter at NMS trekker seg ut.

Som rådgiver Migrasjon, er det jeg som følger opp SIM i samarbeid med prosjektstaben, og jeg besøker prosjektet et par ganger i året. Sist nå i oktober-23.

Hver gang jeg er på besøk, treffer jeg på nye kvinner som har fått mulighet til å få en restart på livet etter at de kom tilbake til Addis Abeba. Dette er kvinner som har migrert irregulært til et annet land, hvor de har vært utsatt for menneskehandel, overgrep og moderne slaveri, ofte som hushjelp i et av Gulflandene. Reisen til disse landene er også svært risikofull, både fordi de ofte reiser gjennom krigsområder, men også fordi de er utsatt for kidnapping, seksuelle overgrep og andre farer.

I samarbeid med lokale myndigheter i Addis Abeba, får kvinnene et 3 måneders kurs i et yrkesfag på en stor yrkesskole i Addis Abeba. De kan f.eks. velge mellom frisør, skredder og matlaging. Etter å ha gjennomført kurset, blir de feiret med en flott seremoni der alle får utdelt diplom som bevis på gjennomført kurs.

Bilder viser fire menn

Prestene og imamen hilser på seremonien.

Jeg var så heldig å få være med på en slik seremoni nå i oktober, og det var flott å se hvordan disse kvinnene ble sett og anerkjent. Det var hilsener og gratulasjoner fra representanter fra lokale myndigheter, rektor på yrkesskolen, prosjektansatte i SIM, ledelsen i DASSC, prester fra Mekane Yesus kirken, fra den ortodokse kirken, og fra en muslimsk leder.

Flere av kvinnene var muslimer, og det var fint å se at prosjektet inkluderer uansett tro og bakgrunn, selv om det er en kristen organisasjon som driver prosjektet. Det er tydelig at dette prosjektet har høy anerkjennelse både blant kristne og muslimske ledere, og lokale myndigheter.

Etter kurset hjelper myndighetene med å finne passende lokaler, der kvinnene kan starte sine egne små bedrifter. De fleste kvinnene gjør dette sammen i grupper, mens noen få starter for seg selv.

Bildet viser to kvinner og en mann

Kuleni til venstre er prosjektleder, støttet av medarbeiderne Aiynaddis og Nebiyu

Håpet er at disse bedriftene etter hvert skal gå med overskudd, slik at det kan bli et levebrød for dem, og at de ikke trenger å reise til andre land for å finne arbeid. Og det ser ut til at flere klarer seg bra.

Da jeg besøkte prosjektet i mars-23, møtte jeg en gruppe på 5 kvinner som hadde startet en liten kafe, der de solgte tradisjonell etiopisk mat som injera. Nå, i oktober, hadde de utvidet, flyttet til et større lokale, og ansatt flere kvinner. De hadde fremdeles en liten kafe, men hovedaktiviteten er produksjon av injera, og de hadde fått til avtaler med større restauranter om å levere. Flere tusen injera blir produsert hvert døgn.

Derfor er SIM prosjektet et viktig og bærekraftig prosjekt, der kvinner får hjelp til selvhjelp.

Les innlegget →

«Summer Together» er tilbake igjen.

Endelig etter tre år kunne det populære ungdomsleiren «Summer Together» gjennomføres igjen, dog kun med ungdommer fra Kamashi.

«Summer Together» er en årlig samling for ungdommer ved ungdomssenteret i Kamashi. Da kan de komme sammen og dele ideer og erfaringer, leke og lære, og få venner både i og utenfor Kamashi. Ved tidligere leirer deltok ungdommer fra Kamashi, Tongo, Gambela, og gjester fra Norge. Så måtte programmet i 2020 utsettes på grunn av koronapandemien og alvorlige sikkerhetsproblemer i området, som gjorde det umulig for ungdommer å samles.

I slutten av august 2023 kunne «Summer Together» organiseres på nytt ved Kamashi ungdomssenter, men på grunn av sikkerhets- og transportproblemer var det kun ungdommer fra selve Kamashi som kunne delta i arrangementet. 83 deltakere (29 kvinner og 54 menn) var samlet, inkludert ungdomslederne fra staten.

Her forteller noen deltakere om sine erfaringer:

Bildet viser en ung jente

Makiya er svært takknemlig for at hun kunne delta på leiren.

– Mitt navn er Makiya Abdissa, og jeg går fortsatt på skolen. Det var  fantastisk for meg til å kunne delta i «Summer Together». Jeg har lært mange ting under denne samlingen, blant annet hvordan jeg presenterer meg selv for andre mennesker og hvordan jeg best snakker med dem. Ungdomslederne lærte oss mange ting, blant annet ferdigheter som vi vil dele med de som ikke deltok i år, og vi vil oppfordre dem om å delta neste gang. Jeg vil gjerne si til andre unge mennesker: La oss jobbe sammen og være eksempler for hele samfunnet og landet vårt.

– Personlig er jeg utrolig glad for å være her. Selv om jeg er muslimsk, kom jeg hit for å delta i programmet. Etter min forståelse er dette arrangementet ikke bare for unge mennesker og kristne; det er for alle mennesker og religioner. Jeg oppfordrer også voksne til å delta på denne typen leir i fremtiden fordi programmet er veldig gøy. La derfor alle kristne, muslimer, ortodokse og andre religioner møtes for å dele sine erfaringer med hverandre og lære av hverandre. Det er glede og kjærlighet på «Summer Together», fred og enhet, og det er ingen forskjell etter kjønn, religion eller utdanning. Jeg er oppriktig glad for denne muligheten. Tusen takk!

Bilder viser en ung mann

Begder var gruppeleder under «Summer Together».

– Mitt navn er Begder Wakoya. Jeg er lærer på en barneskole og var gruppeleder under «Summer Together». Det gjorde meg glad å se at mange ungdommer samles og jobbe sammen. Jeg har lært mye av ungdomslederne fra regjeringen som ga opplæring under programmet. Jeg har sett de forskjellige kulturene til ungdommer med ulik religiøs bakgrunn, og deres ferdigheter. Det hjelper oss å lære av hverandre. Ungdom spiller en avgjørende rolle i alle aspekter av samfunnet, og det er noe jeg vil videreformidle til dem. I denne alderen kan de forsvare samfunnet, forandre noe, ødelegge eller bygge opp det de har arvet. Det er derfor viktig for ungdom å samles for å samarbeide i stedet for å kaste bort tid og bare henge rundt. Denne typen samling er ideell for unge mennesker, og jeg oppfordrer alle til å delta. La de som ikke kunne delta i årets program delta i neste års program slik at de kan lære og vokse.

Bilder viser en ung jente.

Mulunesh ser de store mulighetene som kommer fra «Summer Together».

– Mitt navn er Mulunesh Zewude. Jeg er leder  for kvinne-, ungdoms- og barnesaker i Kamashi kommune. Å få delta i sommerprogrammer og møte alle disse ungdommene er rene velsignelsen fra Herren. Denne samlingen var en fryd å være med på fordi unge mennesker ble effektivt motivert og oppmuntret. Ungdom kan ha en betydelige  innflytelse. Alle familier til disse ungdommene bør gi ungdommen en arena til å utfolde seg, for hvis vi ikke behandler dem ordentlig og ikke gir dem nok plass, kan de komme opp i en rekke problematiske situasjoner. Vi bør stå ved dem uavhengig av omstendighetene.

– Det ville være flott å bringe disse ungdommene til andre byer slik at de kan dele sin kunnskap og ekspertise. Det er en mulighet for noen av dem å jobbe med jordbruk, plante frøplanter og bringe utvikling til området. Jeg vil takke Kamashi ungdomssenter igjen for å ha arrangert en så god samling for unge mennesker. Det var fantastisk moro for oss alle!

Les innlegget →

Ti nye kvinneambassadører

Safe Motherhood prosjektet er i sitt tredje og siste år. I oktober møtte jeg den nye prosjektlederen Diribe Tesfa i Asosa.

Det er ikke lett å gjennomføre de planlagte aktivitetene i urolige og usikre tider og det krever energi og planlegging for å få til det som er mulig. Dette gjelder også helseprosjektet «Safe Motherhood» i Begi Gidami-synoden. Et normalt, fredelig liv har ikke vært mulig i dette området på mange år.

Ny prosjektleder

bildet viser tre kvinner

Møtet ved NMS kontoret i Addis Abeba i februar 2023. Fra venstre: undertegnete, NMS feltkoordinator Worknesh Genno og den nye prosjektlederen Diribe Tesfa.

Fra og med i år har prosjektet fått enda en ny leder, Diribe Tesfa. Noen kjenner Diribe sikkert fra tiden da hun ledet «Fistula prosjektet» og deretter jobbet for «Women Empowerment» i Begi. Diribe tok over prosjektledelsen etter Alamitu.
På grunn av de politiske problemene kan ikke prosjektet gjennomføre alle aktivitetene som er listet i prosjektdokumentet, men gjør sitt beste for i det minste å gjennomføre det som er mulig uten fare for liv og helse. Diribe klarte for eksempel å samle åtte av de ti ambassadørkvinnene som fikk utdanning  i 2021.

bildet viser 8 kvinner

Disse åtte kvinneambassadørene fra 2021 fikk et oppfriskningskurs i september i år.

Disse kvinnene fikk fire ukers opplæring i prosjektets første år, hvor de lærte om farene ved svangerskap og fødsel og at helst alle kvinner skulle føde ved en helsestasjon. Nå fortalte de  om arbeidet sitt, og om utfordringer og suksesser de opplevde. Bortsett fra én kvinne som er litt eldre, er alle fortsatt svært aktive, de besøker de gravide i området hvor de bor og oppfordrer dem til å føde på helsestasjonene.

Opplæring av ti nye kvinneambassadører

I september i år ble 10 nye kvinner opplært til å bli Safe Motherhood ambassadører – bildet øverst viser dem på siste dagen av opplæringen da de fikk nye klær. Ni av dem er muslimer og bare én kvinne er kristen. Prosjektområdet er stort og flertallet av innbyggerne er muslimer, spesielt ute på landet. Tradisjonen med å «gifte bort» jenter i svært ung alder fører til høyere risiko for skader ved vanskelige fødsler fordi kroppen ikke er ferdig utviklet. Den yngste av de ti kvinnene er bare 14 år gammel. Hun ble gift bort i en alder av 3 og allerede svært ung ble hun gravid, men mistet barnet sitt ved fødselen. Gjennomsnittlig ekteskapsalder for disse ti kvinnene er 15,9 år, sju av dem var under 19 år da de giftet seg.

Transport av kvinner til Fistula sykehuset

Så langt er fem kvinner med fistelskade blitt transportert til «Fistulahospitalet», spesialsykehuset i Addis Abeba, og det er planlagt at ytterligere tre kvinner skal få mulighet til å opereres før utgangen av året. Da blir de aller fleste friske igjen med full kontroll over avføringen, og får de et nytt og verdig liv.

Prosjektet faser ut på slutten av dette året, etter tre år. For at aktivitetene skal kunne fortsette etterpå og ambassadørkvinnene kan henvende seg til noen og får hjelp, dannes det komiteer av frivillige medlemmer i de to tettstedene Tongo og Kondala.

Gode ​​nyheter

Før Safe Motherhood startet i Begi Gidami synoden, ble helseprosjektet gjennomført i Kamashi i Blånildalen i to perioder av til sammen 6 år. Da jeg nylig møtte Hambisa Ayana, lederen for ungdomssenteret i Kamashi, kunne han fortelle at venterommene på helsesenteret i Kamashi fortsatt fungerer bra og blir benyttet av høygravide kvinner som venter på fødselen. Safe Motherhood kvinneambassadørene kommer fremdeles innom ungdomssenteret og holder kontakten. Prosjektet i Kamashi, som hadde fire gode og fredelige år, viser seg å være bærekraftig!

Les innlegget →

Nyheter fra Green Livelihood Program (Green LiP)

Som ny prosjektrådgiver for det store utviklingsprogrammet Green LiP fikk jeg muligheten til å møte noen av prosjektstaben i Asosa.

I Vest-Etiopia har det i det siste vært konflikter og opptøyer mellom ulike etniske grupperinger. Det har gjort at det er utrygt å ferdes på veiene og Norske myndigheter anbefaler ikke å dra til Vest-Etiopia. Derfor var det ikke anbefalt å kjøre vestover, men med fly fra Addis Abeba til region-senteret Asosa, var det trygt. Etter ca en times flytur landet vi i Asosa.

Dagen etter fikk jeg endelig møte folk fra staben i Green Livelihood Program (Green LiP) i Asosa. De kunne fortelle om store utfordringer for arbeidet sitt, knyttet til sikkerhetssituasjonen. Offisielt operer de med en prisstigning på rundt 20% i Etiopia nå, mens i Vest rapporteres det om rundt 50% siste året! Det gjør blant annet at bensin og diesel er mye dyrere enn før, og de får ikke gjort så mye besøk i landsbyer som de ønsker. Urolighetene gjør også at mange klinikker har måttet stenge, med den konsekvens at sykdommer som malaria og meslinger brer om seg.

Les innlegget →
Flere blogginnlegg

Følg
bloggen

Få varsel om nye blogginnlegg på e-post.


Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp