Tilbake til nms.no Etiopiablogg
Meny

Hva gjør vi i Etiopia?

Foto: Ole Henrik Kalviknes Last ned
Her kan du lese litt om det NMS jobber med i Etiopia.

Hva gjør NMS her?

Vi  har siden starten i 1970  samarbeidet med den lutherske Mekane Yesus kirken. Hovedfokus er rettet mot kvinner, ungdom og minoritetsgrupper. Det er store forskjeller i Etiopia - mellom fattig og rik, menn og kvinner, ung og gammel, og ikke minst mellom de forskjellige folkegruppene. Vold mot kvinner er langt på vei akseptert i samfunnet, mange etniske grupper har ikke fått del i den økonomiske utviklingen, og unge mennesker har dårlige fremtidsutsikter. Vi jobber for å bedre kvinners stilling i kirke og samfunn ved å gi øremerkede stipend. Vi bekjemper vold mot kvinner, inkl. skadelige og tradisjonelle praksiser. Spare- og lånegrupper bygger selvtillit og viser lokalsamfunnet at kvinner kan forvalte penger på egen hånd. Vi jobber også for å forebygge fødselsrelaterte skader. Gjennom språk- og musikkarbeid bidrar vi til at urfolksgruppene mao, komo, gumuz og andre blir stolte av eget språk og egen kultur. Bibeloversettelse til morsmålet gjør sitt til at evangeliet blir kjent. Ungdomsarbeidet bidrar til bygging av et demokratisk samfunn med like rettigheter for alle. Rikdommen er ulikt fordelt i landet. Det er stor fattigdom og enormt press på miljøet. NMS støtter arbeid for større matvaresikkerhet gjennom moderne og miljøvennlige dyrkingsmetoder.

Om Etiopia

Etiopia er et fjelland ved Afrikas Horn. Landet er tre ganger større enn Norge, har nesten 100 millioner innbyggere, over 80 forskjellige språk og folkegrupper – og et kulturelt mangfold som få andre land kan vise til. Etiopia har aldri vært kolonisert og har en meget rik og unik historie. De fleste etiopiere er kristne og tilhører den ortodokse kirke. Landet har en sterkt voksende økonomi, men også store sosiale problem og politiske spenninger. Befolkning: ca. 100 mill. Hovedstad: Addis Abeba Levealder: Gj.snitt 56 år Etnisitet: 90 etniske grupper. Den største er oromere på 35 prosent. Religion: 62 % kristne, 34 prosent muslimer og ca. 2,6 prosent tilhører andre religioner. Annet: Spedbarnsdødeligheten er sju prosent. 39 % av befolkningen lever i ekstrem fattigdom. tørkekatastrofer og krig har gjort at store deler lever på eksistensminimum. Kilde: Wikipedia

Lenker


Historier fra Etiopia

Går på skolen, men skjønner ingenting

– Jeg skulle ønske alle fagene kunne være på mao bambasi, sier Sadik (10) fra Bambasi i Vest-Etiopia.

Morsmålet hans er kriminelt

Mitiku ble fengslet fordi han fortalte om Jesus på morsmålet sitt.

Ikke verdt å høre på kvinner

Før syntes mannen til etiopiske Zerithun Nagasa ikke at det var verdt å høre på hennes meninger. Når han ser hva hun får til i dag, spør han henne til råds om økonomi.

Nyheter fra Etiopia

Blir sett på som gjenstandar, ikkje menneske

Minoritetsgrupper i Etiopia ber på ein mørk arv. "Framleis ein lang veg å gå".
Les mer

Sammen drar vi lasset

Koronapandemien truer alle land og kjenner ingen grenser. Derfor er det viktig med samarbeid om forebygging av sykdommen. Vi er moralsk forpliktet til å støtte land og folk som trenger vår hjelp.
Les mer
Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp