Hva gjør vi i Etiopia?

Foto: Ole Henrik Kalviknes Last ned
Her kan du lese litt om det NMS jobber med i Etiopia.

Hva gjør NMS her?

Vi  har siden starten i 1970  samarbeidet med den lutherske Mekane Yesus kirken. Hovedfokus er rettet mot kvinner, ungdom og minoritetsgrupper. Det er store forskjeller i Etiopia - mellom fattig og rik, menn og kvinner, ung og gammel, og ikke minst mellom de forskjellige folkegruppene. Vold mot kvinner er langt på vei akseptert i samfunnet, mange etniske grupper har ikke fått del i den økonomiske utviklingen, og unge mennesker har dårlige fremtidsutsikter. Vi jobber for å bedre kvinners stilling i kirke og samfunn ved å gi øremerkede stipend. Vi bekjemper vold mot kvinner, inkl. skadelige og tradisjonelle praksiser. Spare- og lånegrupper bygger selvtillit og viser lokalsamfunnet at kvinner kan forvalte penger på egen hånd. Vi jobber også for å forebygge fødselsrelaterte skader. Gjennom språk- og musikkarbeid bidrar vi til at urfolksgruppene mao, komo, gumuz og andre blir stolte av eget språk og egen kultur. Bibeloversettelse til morsmålet gjør sitt til at evangeliet blir kjent. Ungdomsarbeidet bidrar til bygging av et demokratisk samfunn med like rettigheter for alle. Rikdommen er ulikt fordelt i landet. Det er stor fattigdom og enormt press på miljøet. NMS støtter arbeid for større matvaresikkerhet gjennom moderne og miljøvennlige dyrkingsmetoder.

Om Etiopia

Etiopia er et fjelland ved Afrikas Horn. Landet er tre ganger større enn Norge, har nesten 100 millioner innbyggere, over 80 forskjellige språk og folkegrupper – og et kulturelt mangfold som få andre land kan vise til. Etiopia har aldri vært kolonisert og har en meget rik og unik historie. De fleste etiopiere er kristne og tilhører den ortodokse kirke. Landet har en sterkt voksende økonomi, men også store sosiale problem og politiske spenninger.

Lenker

Les om Etiopia i fullskjermsvisning

Historier fra Etiopia

Flyktning - med en drøm!

Da Simon Entar måtte flykte fra krigen i Sudan, visste han ikke at han ville ende opp som student ved St. Frumentius Teological College i Gambela – og sannsynlegvis bli første prest fra jumjum folket!

Bortført og livredd

Barite er 15 år og livredd. Hun har nettopp opplevd at en mann kidnappet henne da hun var på vei til markedet, og hun vet hva som kommer. Han vil at hun skal bli konen hans.

Bekjemper barneekteskap

Bewa er 14 år og synes det er fantastisk å gå på skole. Men etter tradisjonen gifter familien henne bort til første og beste frier. Sånn er det for Bewa. Nå skal det skje.

Nyheter fra Etiopia

Konflikthåndtering kan læres!

Denne uken holdes det kurs i konflikthåndtering for 26 ledere i Den etiopiske evangeliske kirke Mekane Yesus. At kirken ber NMS om å hjelpe dem med å håndtere interne konflikter, tar vi som et stort tillitsbevis til NMS og våre medarbeidere!
Les mer

Partnermøte i en dramatisk tid

Mekane Yesus-kirken i Etiopia arrangerte i sist uke sitt årlige partnermøte. Politiske forhold i landet påvirket samtalen på partnermøtet, men størst fokus fikk temaet "Eldreomsorg". Kirkepresident Yonas Yigezu snakket i sin åpningstale om hvordan den store Mekane Yesus-kirken har et enormt og hittil lite brukt potensial som internasjonal aktør spesielt innen misjon og nettverksbygging mellom kirkene og misjonsorganisasjonene.
Les mer
Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp