Gi en gave
Meny
Foto: Marit Mjølsneset. Last ned
Gi en gave

Går på skolen, men skjønner ingenting

– Jeg skulle ønske alle fagene kunne være på mao bambasi, sier Sadik (10) fra Bambasi i Vest-Etiopia.
Tilbake

Tusenvis av barn begynner på skolen uten å skjønne et eneste ord av det som blir sagt i timene. Svært mange av dem slutter igjen uten å ha lært det de skal.

Hvert menneske er unedelig mye verdt. La alle få høre dette budskapet på et språk de forstår!

– Jeg blir så glad når jeg hører en lærer som snakker på mitt språk. Det sier ti år gamle Sadik Shanko. Han går i andre klasse på Mutsa Dabus barneskole i Vest-Etiopia. Sadik bor sammen med foreldrene og storesøsteren sin. Hun går i femte klasse. Hjemme snakker de språket mao bambasi. Dette er det eneste språket Sadik kan. Men det er ikke akseptert å bruke det andre steder enn i hjemmet. Sadik trodde det var sånn det måtte være.

Umulig å lære

Da han endelig skulle begynne på skolen snakket lærerne på det offisielle språket amharisk, noe som gjorde det nesten umulig å lære noe. Heldigvis ble Sadiks skole en del av et NMS-prosjekt samme år som han begynte i første klasse. Prosjektet går ut på å ha en time om dagen med undervisning i mao bambasi, som er morsmålet til mange av barna på skolen. Mao bambasi er Sadiks yndlingsfag.– Jeg prøver å lære meg amharisk, men det er veldig vanskelig. Jeg skulle ønske alle fagene kunne være på mao bambasi, sier han.

Skolene stengte

I 2020 har skolene vært stengt i hele syv måneder på grunn av koronapandemien. Sadik har hentet vann, sanket ved og passet dyra i stedet for å være på skolen. – Jeg savnet skolen, spesielt å leke med vennene mine og å lære å lese med klassekameratene mine, sier Sadik. På landsbygda, uten telefon og internett, hadde verken lærere eller elever mulighet til å holde kontakt med hverandre.Nå er heldigvis undervisningen igang igjen og Sadik er endelig tilbake på skolebenken.

Vil du at Sadik og mange andre barn skal få muligheten til å snakke, lære og be på hjertespråket sitt?

Jeg vil gi en gave til arbeidet i Etiopia

Jeg ønsker å gi et:
Engangsbeløp
Månedlig beløp
til NMS sitt arbeid i Etiopia

Blir sett ned på

I Etiopia er det nesten 100 forskjellige språk. De to største er amharisk og oromo, og det er stort sett disse det blir undervist i på skolene. Men ca. 50 millioner etiopiere har ikke disse språkene som sitt morsmål. Mange barn forstår ikke hva læreren sier når de begynner på skolen. Dessuten er mange mindre folkegrupper sett ned på av majoritetsbefolkningen, og det er mer fattigdom, lavere utdanningsnivå og en følelse av å ikke passe inn, eller være verdt like mye. Manglende tilgang til utdanning for minoriteter er en viktig grunn til at ulikheten mellom folkegruppene består.

Håper på flere skoler

2018 og 2019 ble det startet morsmålsundervisning for 1. klassinger ved fjorten skoler i Vest-Etiopia. Neste år håper vi å starte med morsmålsundervisning på flere skoler og på to nye språk! Dette er steg én i et pilotprosjekt, der man underviser i å lese og skrive på morsmålet, i en skoletime om dagen. Undervisningen varer foreløpig ut fjerde klasse, og erfaringene man får vil bli brukt videre, der målet er å kunne bruke morsmålet som undervisningsspråk på hele grunnskolen. For å få til dette er NMS med på å lage skolebøker og kurse lærere i morsmålsundervisning. Men det er fortsatt en lang vei å gå, og ved å gi en gave er du med på å gjøre det mulig at flere barn kan få begynne på skolen og forstå det læreren sier!

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp