Gi en gave
Meny
Foto: Marit Mjølsneset. Mitiku ble fengslet fordi han fortalte om Jesus på morsmålet sitt. Last ned
Gi en gave

Morsmålet hans er kriminelt

Mitiku ble fengslet fordi han fortalte om Jesus på morsmålet sitt.
Tilbake

VEST-ETIOPIA: Første gang Mitiku (22) selv fikk høre noen fortelle fra Bibelen på morsmålet hozo, var i 2018. – Det forandret meg, sier han. Det føltes som om jeg ble født på ny.

Slavefolk

Når man vet litt om bakteppet, blir det enklere å forstå hvor viktig en slik opplevelse kan være. Hozo-folket har nemlig gjennom århundrer vært utsatt for slavehandel, de har blitt fordrevet og diskriminert, og har fremdeles lav status i samfunnet. Men Mitiku vet at alle er like i Guds øyne. Det ble enda tydeligere etter bibelfortellingskurset han gikk på i 2018. På kurset leser de først fra Bibelen på majoritetsspråket oromo, før de sammen oversetter fortellingen til sitt morsmål hozo.

Finnes Gud på hozo?

Det er nemlig ingen bibeloversettelse på hozo-språket, heller ikke et alfabet. Av og til er det vanskelig å finne de rette ordene, siden ingen er vant med å bruke hozo når de snakker om Gud! Språket blir først og fremst brukt i hjemmene, og er ikke akseptert på skolen eller i kirken.

Fengslet

Delstatsregjeringen forbyr arbeid med lokale språk, men tillater at bibelfortellinger gjenfortelles med egne ord. Likevel fikk Mitiku en skremmende opplevelse etter kurset. – Jeg ble banket opp av det lokale politiet og satt i fengsel i en uke. De anklaget meg for å ha deltatt i opplæring som hadde som mål å ødelegge regjeringen. Senere slapp jeg ut fordi de ikke kunne finne bevis mot meg.

Venner tok i mot Jesus

Men selv fysisk vold og fengsel var ikke nok til å holde Mitiku borte. Etter hendelsen har han deltatt på to nye 14-dagers kurs.

– To av vennene mine tok imot Jesus, etter at jeg fortalte dem en bibelhistorie på hozo. Det er som om budskapet lettere når inn til hjertet når det fortelles på morsmålet, sier Mitiku ivrig. – Jeg vil fortsette å fortelle om Jesus på hjertespråket.

 

 

Hvert menneske

Johannes skriver: Det sanne lys, som lyser for HVERT MENNESKE kom nå til verden.

Jul handler om at HVERT MENNESKE skal bli sett og møtt.

Sammen kan vi la flere mennesker få høre julens budskap på sitt hjertespråk!

Jeg vil gi en gave til arbeidet i Etiopia

Jeg ønsker å gi et:
Engangsbeløp
Månedlig beløp
til NMS sitt arbeid i Etiopia
Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp