Gi en gave
Meny
Foto: Mjølsneset Last ned

Estland

Her kan du lese om arbeidet vårt i Estland.

Hva gjør NMS her?

Fram til 1940 ble den lutherske kirken regnet som den tradisjonelle folkekirken i Estland, hvor fire av fem var medlemmer. Etter 50 år med kommunisme, regnes landet nå som et av de minst religiøse i Europa. Vi samarbeider med Den estiske evangelisk-lutherske kirke (EELK) om å plante levedyktige menigheter og skape nye møteplasser. I tillegg støtter vi barne- og ungdomsarbeidet i kirken.

MENIGHETSPLANTING OG MENIGHETSBYGGENDE ARBEID

Etter 2. verdenskrig har det dukket opp mange nye befolkningssentra, hvor det ikke er etablert menighet eller bygget kirke.

Saku er et tettsted utenfor Tallinn. I kommunen bor det ca. 12 000 mennesker. I 2011 startet EELK og NMS et menighetsplanteprosjekt her. Resultatet ble Saku St. Thomas menighet som i 2023 hadde ca. 240 medlemmer. Parallelt med menighetsbyggingen har et nytt, moderne kirkebygg blitt reist. I de flotte lokalene er det gudstjenester, konserter og aktiviteter for ulike aldersgrupper. Menigheten er aktiv og engasjert og jobber misjonalt.

Mustamäe er en relativt fattig bydel i Tallinn. Her ble det etablert en menighet i 2010. Også her har menighetsbyggingen gått hånd i hånd med kirkebygging. Deler av bygget er nå ferdig, og det er planlagt vigsling av kirkerommet i 2024. Menigheten teller nå over 140 medlemmer og er bredt engasjert med barne- og ungdomsarbeid, mannsgruppe, bibelgrupper og avisgruppe. De har også diakonalt arbeid med flere lavterskeltilbud – blant annet suppekjøkken.

LEDERUTVIKLING OG LEKMANNSOPPLÆRING

Det arrangeres kurs og samlinger av ulik varighet for ungdom og for ansatte og frivillige i kirken. Målet er å utruste og disippelgjøre mennesker og å utvikle en kultur i menighetene der frivillige spiller en stadig større rolle.

KRISTENT MEDIEARBEID – AV OG FOR UNGDOM

Trosopplæring og alt arbeid for barn og unge under 18 år var forbudt i sovjettida. EELK ønsket derfor i sin tid hjelp fra NMS for å få i gang barne- og ungdomsarbeid igjen. NMS støtter fortsatt Plussmeedia som er et kristent arbeid av og for ungdom. Ungdommene kommer både fra lutherske og andre menigheter. De unge produserer blant annet radioprogram, et TV-show og innhold til sosiale medier. Målet er å engasjere unge mennesker i mediearbeid, gi dem ansvar og utruste dem til å informere om og diskutere temaer av betydning for deres kristne tro.

GLOBAL UNGDOMSUTVEKSLING MELLOM KIRKER

Prosjektet spiller en stor og inspirerende rolle for flere NMS-partnere innenfor ungdomsarbeid. De tar imot NMSU sine Uteam-turer og samarbeider med NMS Ucrew om utveksling av unge voksne.

 

Fakta om Estland

Selv om det har vært  stor økonomisk vekst i landet de siste 20 årene, lever fortsatt mange i fattigdom. Estland er et av verdens minst religiøse land, der tre av fire ikke regner seg som religiøse.

  • Innbyggertall: 1,32 mill.
  • Religion: 9,9 % protestanter, 16,2 % ortodokse, 70,8 % ingen eller uspesifisert.
  • Næringsveier: Servicesektoren står for 2/3 av BNP, industrien for 1/3. Jordbruk har blitt mindre viktig. Estland er blant de mest avanserte i Europa innen IT.
  • Levekår: Rikest av de baltiske statene, men merkbar arbeidsledighet og mange innbyggere som fortsatt er fattige.
  • Styresett: Republikk
    Kilde: www.fn.no

Mer informasjon


Historier fra Estland

Bli en fredsskaper

Krig og konflikt har kun én god løsning: FRED. I ni land over hele verden kan DU bli med på å skape stabilitet, forebygge konflikt og bringe fred.

Vil ha flere med seg

– Det er kjedelig å være med mamma og pappa på voksen gudstjeneste, men det er kjempekult å gå i «Barnekirka»! 

Fotball for Jesus

Hvorfor kommer det ikke gutter og menn? Skal vi slå oss til tåls med at det stort sett er kvinner i menigheten vår? Bør vi gjøre noe for å få en forandring? Slik spurte menigheten i Saku i Estland seg selv. Da var det at Ranno Seppel, en fotballglad mann i begynnelsen av 30-årene, begynte å tenke høyt om et eget mannsarbeid i menigheten.

Nyheter fra Estland

Presten som nektet å bøye seg for Russland

Da den russiske etterretningstjenesten oppsøkte Pavel Zajakin ble han stilt overfor et umulig valg. Den endelige beslutningen har ført til velsignelse i Estland.
Les mer

Bli med på NMS-tur til Tallinn

Bli med NMS til Estlands hovedstad Tallinn 4.-9. september 2024. Havnebyen som er en av Nord-Europas best bevarte middelalderbyer og hvor hele gamlebyen er på UNESCOs liste over verneverdige steder.
Les mer

Blogginnlegg fra Estland

Landene vi jobber i

Klikk på landene på kartet eller velg fra listen for å få mer informasjon om landene vi jobber i.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp