Gi en gave
Meny
Last ned
Gi en gave

Fotball for Jesus

Hvorfor kommer det ikke gutter og menn? Skal vi slå oss til tåls med at det stort sett er kvinner i menigheten vår? Bør vi gjøre noe for å få en forandring? Slik spurte menigheten i Saku i Estland seg selv. Da var det at Ranno Seppel, en fotballglad mann i begynnelsen av 30-årene, begynte å tenke høyt om et eget mannsarbeid i menigheten.
Tilbake

Fotballmisjon

Nå har Ranno ledet fotballsamlinger i tettstedet Kurtna i Saku kommune i to-tre år. Dette er en del av det misjonspregede arbeidet til den nystiftede Saku St. Thomas menighet, som støttes av NMS. Og det er ikke bare fotballspill de 10-20 guttene og unge mennene som samles hver fjortende dag er med på. Det er andre samlinger også, og de er forbeholdt guttene og mennene. Disse samlingene blir brukt til å undervise om Jesus og om det å være mann.

– Vi prøver å finne en sunn balanse mellom utadrettet virksomhet og arbeid for og blant dem som alt er døpte og konfirmerte medlemmer, forteller Magne Mølster. Han er NMS-misjonær i Estland, og prest i Saku. Saku er en forstad til Tallinn, Estlands hovedstad. Og Mølster fortsetter:

Utadrettet arbeid

– Fotballarbeidet Ranno driver er definitivt noe av det mest utadrettede arbeidet vi har. Det er få av «gutta» som er døpt, og da de begynte i fotballgruppa hadde de stort sett ingen kunnskap om kristen tro, sier Magne. Og håpet for menigheten er at disse gutta etter hvert både skal få større kunnskap om hva kristendom er, og at de skal ha lyst til å finne mer ut om Jesus. Ja, at de til slutt får et ønske om både å bli døpt og konfirmert.

Mangel på mannlige forbilder

Ranno Seppel jobber til daglig i en fotballskole, menighetsarbeidet driver han på si.

– Det er stor mangel på gode, mannlige forbilder blant unge gutter i Estland, forteller han.

– Veldig mange vokser opp uten en far de har noe forhold til. Det er dessverre flere fedre som stikker av uten å ta ansvar for barna sine. Slik vokser guttene opp uten gode, mannlige forbilder. Og det er ikke bra.

– I tillegg til å forkynne evangeliet om en god Far som tar imot oss som vi er, legger vi vekt på å skape et trygt miljø, der vi kan diskutere og sette på dagsorden hva det vil si å være mann i dagens samfunn, forteller Ranno.

– Det er stor mangel på gode, mannlige forbilder blant unge gutter i Estland.

Du kan bli med

I Estland stod den evangelisk-lutherske kirken (EELK) svekket tilbake ved Sovjetunionens fall rundt 1990. Nå arbeider en med å gjøre Jesus kjent for en generasjon som er ukjent med kristentroen.

Arbeidet konsentreres rundt å bygge opp to nye menigheter i EELK, en i Saku og en i Mustamäe i Tallinn.

Et særlig mål for menighetene er å nå ungdommen med evangeliet. Sammen kan vi få det til å skje. Vi kan bekjempe urettferdigheten i at folk faktisk ikke har fått bli kjent med Jesus under Sovjet-tiden. Heldigvis er det slik at det nytter å gjøre noe med det!

Hva gjør NMS her?

Det blir videre drevet et spennende kristent mediearbeid av og for ungdom der en når mange gjennom magasin og sosiale medier og rekrutterer talenter innen media til å bruke sine evner i kristen sammenheng. Det er store behov for å bygge opp igjen levende kirker der folk faktisk bor, og derfor er NMS også involvert i menighetsplanting og kirkebygging. NMS har både misjonærer og ettåringer i Estland.
Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp