Gi en gave
Meny
Foto: Kristian Mjølsneset Last ned

Europa og Brasil

NMS driver misjonsarbeid i flere europeiske land, samt i Brasil. Dette arbeidet er samlet under seksjon Europa og Brasil.

Snarveier

Superv. practical training in church planting

 • Budsjett i 2022: 129 122 kroner
 • Land: Brasil

Opplæring i å starte nye kirker/menigheter er viktig. Dette prosjektet støtter at to kandidater årlig gis muligheten til en ti måneders praksisperiode i en nyetableringsfase for en ny kirke/menighet, hvor de hjelper til i arbeidet. Etablerte kirker kan også benytte seg av dette prosjektet om de ønsker å gå i gang med en «nyplanting» i sin by. Målet er seks nye prosjekter innen første kvartal av 2025 og at to av disse igjen har begynt å ta imot praksisstudenter. Generelt er det ikke noe som er så effektivt for kirkevekst som å plante nye fellesskap.

 

Lærere på FATEV

 • Budsjett i 2022: 227 913 kroner
 • Land: Brasil

NMS bidrar med lønnsmidler til lærere på fakultetet FATEV i Curitiba. Dette gjør at det er nok faste engasjerte, kvalifiserte lærere som har fokus både på studentenes faglige og personlige utvikling. I tillegg er er mange prester og andre frivillige som også underviser på fakultet, i kortere og lengre engasjement. Dette er mulig fordi studentene jobber på dagtid, for å finansiere studiene, og studerer kveldstid. Mange av studentene er nye i storbyen Curitiba. At fakultetet har gode lærere som ser dem og følger dem opp både faglig og personlig har vist seg å være svært viktig. Målet er at flest mulig skal ende opp med en eller annen tjeneste i kirke og misjon.

 

Multiply

 • Budsjett i 2022: 131 271 kroner
 • Land: Brasil

Det teologiske fakultetet FATEV og misjonsorganisasjonen Missão Zero har sammen sett på hva de kan gjøre for å sikre at flest mulig, både unge studenter og andre finner sin «rette» plass i kirken. Prosjektet «Multiply» retter seg mot studenter ved FATEV i den ene gruppen og misjonærer/menighetsansatte/frivillige i den andre gruppen. Denne inndelingen er av praktisk art, da studentene er tilgjengelige i helgene og den andre gruppen er mest tilgjengelige i ukene. Målet er å gi den enkelte de verktøyene som trengs for å oppdage sin plass i kirken og hvilken type tjeneste som passer best. Dette gjøres ved å tilby personlighetstester, samtaler med psykolog, samt samtaler i gruppen rundt verktøy/modeller for kirkeplanting og god oppfølging.  Dette gjør de fordi de har et ønske om å hele tiden nå nye mennesker med Guds kjærlighet og har satt seg et mål om 50 nye kirker/fellesskap innen år 2030.

 

Misjonærer til Frankrike

 • Budsjett i 2022: 218 231 kroner
 • Land: Brasil/Frankrike

Dette prosjektet handler om å sende det Brasilianske ekteparet Mateus og Mariana som misjonærer til Frankrike. De er i Lyon ut 2022, og vil deretter flyttes til et nytt prosjekt i 2023. I Lyon har de bygget opp en student- og unge voksne-menighet. Lokalt kalles det «Mission JEEPP». De har lavterskeltilbud, gudstjenestetiltak og grupper der de går dypere inn i trosspørsmål. Mateus og Mariana har på kun fire år bygget opp et godt arbeid i byen, og har blitt svært ettertraktede hos vår franske samarbeidskirke Den forente protestantiske kirke i Frankrike (EPUdF). Fra neste år, vil dette prosjektet flyttes fra vår portefølje i Brasil til Frankrike, og samtidig vil Mateus og Mariana flytte til en annen by i Frankrike for å bygge opp en ny «Mission JEEPP». Da vil kirken i Lyon selv ta over ansvaret for det Mateus og Mariana, og de har nå ansatt den som skal ta over prosjektet. Siste halvår av 2022 har de sammen med den nye presten, Dina.

Jeg vil gi en gave

Jeg ønsker å gi et:
Engangsbeløp
Månedlig beløp
til NMS sitt arbeid i Brasil

Network Youth Church

 • Budsjett i 2022: 199 249 kroner
 • Land: England

Network Youth Church er et prosjekt hvor NMS samarbeider med Carlisle bispedømme nord-vest i England. Det er et ungdomsarbeid som er delt ut over forskjellige prosti i bispedømmet, og hver Network Youth Church har sin egen leder og sine egne måter å arbeide på. Det handler om å treffe ungdommer i forskjellige kontekster. Network Youth Church-lederne organiserer blant annet leir og skolelag. Men kanskje viktigst er arbeidet med å treffe ungdommer i deres hverdager. Siden 2010 har antallet ungdommer som har blitt truffet av Network Youth Church økt fra 235 til 1957 i 2018. Tallene sank under pandemien, men er nå på vei opp igjen. For mange er kontakten med Network Youth Church den eneste kontakten de har med kirken eller kristendom. De lokale menighetene har lite ressurser for å møte disse ungdommene. NMS bidrar med én og en halv misjonærstilling og støtter lønn til én av de lokale ledere.

 

IX12/UCREW England

 • Budsjett i 2022: 143 819 kroner
 • Land: England

Unge frivillige får reise ti måneder på utveksling til et annet land gjennom utvekslingsprogrammet Northern Young Leaders Project (NYLP), som før 2022 het IX12. NMS sitt eget utvekslingsprogram, Ucrew, er med og supplerer dette programmet. Det er ønskelig å sende enda flere engelske unge på utveksling, men Brexit har vanskeliggjort dette.  I 2021, begynte IX12 å vurdere om de skal bli med på et større anglikanske utvekslingsprogram i England som heter Ministry Experience Scheme (MES), som de ble med på i 2022. Dette skal hjelpe på rekrutteringen til NYLP.

Jeg vil gi en gave

Jeg ønsker å gi et:
Engangsbeløp
Månedlig beløp
til NMS sitt arbeid i England

Church planting in Mustamäe

 • Budsjett i 2022: 276 294 kroner
 • Land: Estland

Mustamäe er en bydel i utkanten av Tallinn. Området er preget av mange blokkleiligheter som er mer tilgjengelig for de med lav inntekt enn andre steder i byen. Det er den minste bydelen i areal, men har nest flest innbyggere – 66 300 per 2014. Menigheten ble startet omtrent i 2010 etter initiativ fra blant andre prosten. De første årene var det en liten gruppe som møttes i kjelleren på bydelshuset. Denne gruppen vokste stadig, og i dag er det over 100 medlemmer. Menigheten startet for noen år siden byggingen av ny kirke, og denne er delvis i bruk allerede. Menigheten er bredt engasjert med barne- og ungdomsarbeid, diakonalt arbeid, mannsgruppe, bibelgrupper, avisgrupper og så videre. I Estland dekker mange av menighetene så store områder at det er svært nødvendig å plante nye menigheter. Det har Mustamäe, med over 66 000 mennesker og ingen luthersk kirke, vært et godt eksempel på.

 

Church planting in Saku

 • Budsjett i 2022: 273 224 kroner
 • Land: Estland

Menighetsplantingsprosjekt i Saku kommune, en kommune cirka 20 minutters kjøring fra Tallinn sentrum. NMS har to misjonærer tilknyttet prosjektet, Ave og Magne Mølster. NMS har vært engasjert i denne menigheten siden starten i 2011. Menigheten er aktiv og engasjert. De jobber misjonalt og har vokst til mer enn 120 medlemmer. Gjennomsnittsalderen er ganske lav, og vi får inntrykk av en ung og vital menighet når vi er på besøk. Nylig ble kirkebygget innviet og tatt i bruk. Menigheten har selv stått ansvarlige for å bygge, men NMS er blant bidragsyterne til dette. I 2022 går støtten til lydanlegg og gulvrensemaskin, i 2023 til møbler til barne- og undgomsrom og kaffehjørne, i tillegg til misjonærenes innsats. Mye handler fortsatt om å få nybygget i stand og innredet til bruk. I Saku kommune var det ikke en eneste Luthersk kirke. Det var gjort noen forsøk på å starte menighet tidligere, men uten å lykkes. I dag finnes denne menigheten og er en vital og synlig del av kommunen.

 

Training and vision day EELK

 • Budsjett i 2022: 51 360 kroner
 • Land: Estland

Dette prosjektet støtter en inspirasjonssamling over to dager hvor alle lønnede medarbeidere i kirken møtes. Her får man åndelig og faglig påfyll, og her møter man kolleger. Den andre dagen er for alle frivillige medarbeidere, med mye av det samme innholdet og målsetningene. Det er godt og viktig å se det litt større fellesskapet fra tid til annen. Det å møte sine kolleger, eller frivillige fra andre menigheter gir inspirasjon og er fellesskapsbyggende. Det kan gi nye ideer og det kan gi trøst for at man ikke er alene. Visjonsdagen for de ansatte startet etter at NMS hadde sin nettverkssamling i Estland, der man møtte menigheter fra Frankrike, Estland, England og Norge. Dette større fellesskapet var givende og godt for de estiske prestene, og de ville gjerne gjenta det nasjonalt.

 

UCREW Estonia

 • Budsjett i 2022: 61 399 kroner
 • Land: Estland

Unge frivillige reiser ut i 10 måneder for å støtte det lokal kristentjeneste i Estland gjennom utvekslingsprogrammet Ucrew. Ved utveksling mellom Norge og andre land, bidrar vi til idé- og erfaringsutveksling mellom Norge og andre land. Samtidig er det disippelgjørende og lærerikt for de unge voksne som får reise ut. Etter endt utvekslingsperiode trekker mange fram de ti månedene som en livsforandrende opplevelse.

 

LNÜ – Theological and Biblical knowledge

 • Budsjett i 2022: 40 000 kroner
 • Land: Estland

Dette prosjektet er et lekmannsopplæringsprosjekt som ungdomsavdelingen i kirken er ansvarlige for. Det er et grundig bibelsk fundert kurs, og man jobber nå med mulighet for at det også skal gi studiepoeng for de som tar kurset. Kurset går over et år og man møtes flere helger for å følge kurset. Den andre delen av prosjektet er en ungdomsfestival. Her er målgruppen noe yngre enn de på kurset. Det er også et aktivt lederteam, og mange er engasjert som ledere. Vi tror på lederutvikling og lekmannsopplæring som viktige redskaper for å utruste og disippelgjøre mennesker. Kurset har også vist seg å ha en rekrutterende funksjon inn i kirkelige stillinger eller til utdanning. Ungdomsfestivalen er viktig, for ungdom trenger å møte andre ungdommer. Der får de se at de er flere kristne, og de kan bli styrket i troen. I tillegg er dette en viktig lederutfordring for eldre ungdom. Slik ledererfaring er ofte viktig for å forbli engasjert i kristent arbeid.

Jeg vil gi en gave

Jeg ønsker å gi et:
Engangsbeløp
Månedlig beløp
til NMS sitt arbeid i Estland

Project missionaire Pertuis

 • Budsjett i 2022: 306 993 kroner
 • Land: Frankrike

Dette er et replantingsprosjekt i Pertuis og Lourmarin. På norsk kan vi kalle prosjektet «ny giv i Pertuis». Her var det en menighet som var i ferd med å dø ut, og modermenigheten i Aix-en-Provence ønsket å satse på nytt. Presten Stephen hadde vært prest i Lyon og sett og opplevd NMS sitt arbeid med studentmenigheten der. Det inspirerte ham til misjonal menighetstenkning, og han søkte derfor på denne stillingen. Lourmarin og Pertuis er små pittoreske landsbyer i Syd-Frankrike. I NMS tenker vi at det kristne livet næres og styrkes gjennom menigheten. Vi tror også at en livskraftig menighet i Lourmarin/Pertuis vil være viktig for at mennesker i dette området skal bli kjent med Jesus og komme til tro på ham.

 

Mission Project in Champigny

 • NMS bidrag: 2 misjonærer
 • Land: Frankrike

Champigny er en kommune like utenfor Paris. En ny metrostasjon bygges i Champigny, og for å bygge den måtte de rive den gamle kirken. Menigheten i Champigny har derfor fått en erstatningskirke for den tiden det vil ta å bygge en ny kirke. Den nye kirken vil ha sin inngang rett utenfor den nye metrostasjonen og skal stå ferdig i mai 2023. Metrostasjonen skal stå ferdig i 2025.

Det er ikke så mange mennesker tilknyttet denne menigheten, og man har ønsket å bygge en livskraftig menighet. Våre misjonærer, Mary og Rafi, har akkurat avsluttet et vellykket arbeid med å plante menighet i en av nabokommunene, Créteil. Nå fra 2022 tar de fatt på oppgaven med å bygge en livskraftig menighet i Champigny, sammen med menighetens medlemmer.

Jeg vil gi en gave

Jeg ønsker å gi et:
Engangsbeløp
Månedlig beløp
til NMS sitt arbeid i Frankrike

Church planting network

 • Budsjett i 2022: 60 000 kroner
 • Land: Generelt

Årlig samles misjonærer og andre ledere fra samarbeidsmenigheter i Estland, England og Frankrike, sammen med prester og ledere fra menigheter i Norge som er med i NMS’ menighetsnettverk. Flertallet av de norske menighetene som er med har NMS vært med å plante. Samlingene tar utgangspunkt i arbeid med gudstjenester, smågrupper og å være misjonerende lokalt og globalt. Samlingene er inspirerende og oppbyggende for deltagerne. Støtten til prosjektet går først og fremst til å subsidier til misjonærer og ledere fra de europeiske menighetene. Det er viktig å hente inspirasjon og lærdom fra disse menighetene til norsk kontekst.

Jeg vil gi en gave

Jeg ønsker å gi et:
Engangsbeløp
Månedlig beløp
til
Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp