Gi en gave
Meny
Foto: Kristian Mjølsneset Last ned

Europa og Brasil

NMS driver misjonsarbeid i flere europeiske land, samt i Brasil. Dette arbeidet er samlet under seksjon Europa og Brasil.

Snarveier

Finn din plass i kirken

 • Budsjett i 2023: 100 000 kroner
 • Land: Brasil

Det teologiske fakultetet FATEV og misjonsorganisasjonen Missão Zero i Brasil har sammen sett på hva de kan gjøre for å sikre at flest mulig, både unge studenter og andre, finner sin «rette» plass i kirken.

Målet er å gi den enkelte de verktøyene som trengs for å oppdage sin plass i kirken og hvilken type tjeneste som passer best. Dette gjøres ved å tilby personlighetstester, samtaler med psykolog, samt samtaler i gruppen rundt verktøy/modeller for kirkeplanting og god oppfølging. Det langsiktige målet er å hele tiden nå nye mennesker med Guds kjærlighet og en ønsker å starte 50 nye kirker/fellesskap innen år 2030.

Prosjektet (også omtalt som Multiply) retter seg mot to grupper; studenter ved FATEV i den ene gruppen og misjonærer/menighetsansatte/frivillige i den andre. Denne inndelingen er av praktisk art, da studentene er tilgjengelige i helgene og den andre gruppen er mest tilgjengelige i ukene.
(411103)

 

Trening i kirkeplanting

 • Budsjett i 2023: 115 000 kroner
 • Land: Brasil

Opplæring i å starte nye kirker/menigheter er viktig. Dette prosjektet støtter at to kandidater årlig gis muligheten til en ti måneders praksisperiode i en nyetableringsfase for en ny kirke/menighet, hvor de hjelper til i arbeidet.

Etablerte kirker kan også være en del av dette prosjektet om de ønsker å gå i gang med en «nyplanting» i sin by. Målet er seks nye prosjekter innen første kvartal av 2025 og at to av disse igjen har begynt å ta imot praksisstudenter. Generelt er det ikke noe som er så effektivt for kirkevekst som å plante nye fellesskap.

Det langsiktige målet er å hele tiden nå nye mennesker med Guds kjærlighet og en ønsker å starte 50 nye kirker/fellesskap innen år 2030.
(411101)

 

Lærere på FATEV

 • Budsjett i 2023: 220 000 kroner
 • Land: Brasil

NMS bidrar med lønnsmidler til lærere på det teologiske fakultetet FATEV i Curitiba, i den sørlige delen av Brasil. Dette gjør at man har mange nok faste, engasjerte og kvalifiserte lærere, som har fokus både på studentenes faglige og personlige utvikling. I tillegg er er mange prester og andre frivillige som også underviser på fakultet, i kortere og lengre engasjement.

Studentene jobber på dagtid, for å finansiere studiene, og studerer på kveldstid. Mange av studentene er nye i storbyen Curitiba. At fakultetet har gode lærere som ser dem og følger dem opp både faglig og personlig har vist seg å være svært viktig. Målet er at flest mulig skal ende opp med en eller annen tjeneste i kirke og misjon.
(411102)

 

Teologi som nettstudium

 • Budsjett i 2023: 340 000 kroner
 • Land: Brasil

Det teologiske fakultetet FATEV i Curitiba, i den sørlige delen av Brasil, ønsker å tilby teologisk utdanning over internett. I takt med økende grad av digitale studier ellers i samfunnet vil de tilby teologisk utdanning. Prosjektet handler om å bygge opp studietilbudet i henhold til offentlige krav, med studieplaner og ferdige undervisningsmoduler.

Målet er å nå ut med teologisk utdanning og tilby det i en form som gjør det mulig for flest mulig å ta studiet. Det retter seg mot mennesker fra 18-70 år og kan ha opptil 50 avgangsstudenter per år. Siden de ikke trenger flytte for å ta utdanningen, gjør dette et teologisk studium mulig for enda flere.

På sikt er dette også en mer bærekraftig løsning for fakultetet. Det koster mye å bygge opp et online tilbud med godkjente moduler, men det er en investering som vil lønne seg på sikt og øke tilgjengeligheten.
(411301)

 

Arbeid blant kirkefremmed ungdom i Carlisle

 • Budsjett i 2023: 103 000 kroner
 • Land: England

I Carlisle er mange barn og unge helt uten tilknytning til kirke eller kristen tro. Den unge generasjonen kan ikke sies å være i utkanten av det kristne landskapet, – den står faktisk helt på utsiden. Å nå denne generasjonen med budskapet om Jesus er derfor et nybrottsarbeid som trenger nye fremgangsmåter og nye måter å være kirke på, slik at de unge kan oppleve kirken og dens budskap som relevant.

I prosjektet Network Youth Church (NYC) er har Carlisle bispedømme som mål å ha en ungdomsgruppe (NYC-gruppe) i hvert av de ti prostiene, per nå er det grupper i gang i ni prosti.

Hver NYC har sin egen leder og sine egne måter å arbeide på. Treffpunktene er der ungdommene befinner seg lokalt i sin hverdag, det kan være alt fra en park til et ungdomslokale, etter-skoletids klubb osv. I tillegg til de ukentlige treffene organiserer NYC-lederne leirer og skolelag. Målet er å skape relasjoner og et trygt rom for ungdom hvor også tro og spørsmål om tro naturlig kan få vokse frem. Dette arbeidet er et pionerarbeid i evangelisering – et utrolig arbeid som betyr enormt for disse ungdommene.
(412101)

 

Ungdomsutveksling i Carlisle bispedømme

 • Budsjett i 2023: 73 000 kroner
 • Land: England

NMS-satsingen Ucrew er et utvekslingsprogram hvor unge frivillige (ettåringer) reiser til et annet land i ti måneder for å delta i lokalt kristent arbeid. I mange år har NMS samarbeidet med Carlisle bispedømme om dette, og ungdommer fra Brasil, Taiwan, Estland, Frankrike og Norge har slik fått et annerledes år i England – med spennende utfordringer i ulike kristne sammenhenger.

Det har vært et ønske å få til utveksling også for engelske ungdommer, og fra høsten 2023 skjer dette gjennom Carlisle bispedømme sitt program Northern Young Leaders Project (NYLP). Målet er å få sju ungdommer (ettåringer) til Carlisle; to fra NYLP og fem fra Ucrew.

Utvekslingsåret har effekt langt ut over det ene året, ungdommene vokser og modnes til å ta ansvar og ledelse, de vokser i tro og de får oppleve gleder og utfordringer i misjonsarbeidet. Også de menighetene som tar imot ungdommene har stor glede av programmet, ungdomsarbeid settes i fokus på nye måter. Erfaringen tar ungdommene med seg videre som ledere og initiativtakere i sin lokale sammenheng.
Prosjektet gjør det mulig å koordinere og legge til rette for denne utvekslingen.
(412401)

 

Kirkeplanting i Mustamäe

 • Budsjett i 2023: 240 000 kroner
 • Land: Estland

Mustamäe er en bydel i utkanten av Tallinn. Området er preget av mange blokkleiligheter som er mer tilgjengelig for de med lav inntekt enn andre steder i byen.

Menigheten ble startet i 2011 etter initiativ fra bl. a. den lokale prosten i Den evangelisk-lutherske kirke i Estland (EELK). De første årene møttes en liten gruppe i kjelleren på bydelshuset, i dag er det over 100 medlemmer.

Menigheten startet for noen år siden byggingen av ny kirke, og denne er delvis i bruk allerede. Noen tiltak mangler fortsatt for å kunne søke kommunen om full brukstillatelse.

Menigheten er bredt engasjert med barne- og ungdomsarbeid, diakonalt arbeid, mannsgruppe, bibelgrupper, avisgrupper m.m. I Estland dekker mange av menighetene så store områder at det er svært nødvendig å plante nye menigheter. I Mustämae bydel med over 65 000 innbyggere er det bare et par andre kirkesamfunn som har menigheter – denne nye lutherske menigheten har derfor store oppgaver og utfordringer foran seg med å dele troen på Jesus med enda flere.
(413102)

 

Kirkeplanting i  Saku

 • Budsjett i 2023: 150 000 kroner
 • Land: Estland

Menighetsplantingsprosjekt i Saku kommune, en kommune litt utenfor Tallinn sentrum. NMS har to misjonærer tilknyttet prosjektet, Ave og Magne Mølster. NMS har vært engasjert i denne menigheten siden starten i 2011. Menigheten er aktiv og engasjert. De jobber misjonalt og har vokst til mer enn 120 medlemmer.

Gjennomsnittsalderen er ganske lav, i denne unge og vitale menigheten. Kirkebygget er nytt. Menigheten har selv stått ansvarlige for å bygge, men NMS er blant bidragsyterne.  I 2023 går støtten til møbler til barne- og ungdomsrom og et kaffehjørne, i tillegg til misjonærenes innsats.

I Saku kommune var det ikke en eneste luthersk kirke før denne menigheten ble startet. Det var gjort noen forsøk på å starte menighet tidligere, men uten å lykkes. I dag finnes denne menigheten og er en vital og synlig del av kommunen.
(413103)

 

Plussmedia – av og for ungdom

 • Budsjett 2023: 200 000 kroner
 • Land: Estland

Dette prosjektet består hovedsakelig av et ungdomsmedieprosjekt kalt Pluss
Media, som har sin egen nettside: https://plussmeedia.ee/en/

Målet er å engasjere unge mennesker i mediearbeid, men også å utruste dem til å kommunisere sin tro, og snakke om tro i tillegg til å utvikle og vokse i tro.

Prosjektet drives av ungdom, rettet mot ungdom. De utgir et magasin, produserer radioprogram og lager kortfilmer og videointervjuer, – alt med fokus på å gi unge mennesker en mulighet til å utforske å jobbe med media i en kristen kontekst.

Dette er er viktig prosjekt for å nå den yngre generasjonen i Estland. I dette arbeidet har ungdom rom for å snakke og kommunisere tro gjennom ulike temaer som opptar dem. Utveksling gjennom Ucrew-programmet er også en viktig aktør i dette prosjektet da prosjektet både sender og mottar ungdommer på utveksling.
(413301)

 

Inspirasjonssamling i kirken

 • Budsjett i 2023: 52 000 kroner
 • Land: Estland

Dette prosjektet støtter en inspirasjonssamling over to dager hvor alle lønnede medarbeidere i Den evangelisk-lutherske kirke i Estland (EELK) møtes den første dagen. Her får man åndelig og faglig påfyll, og her møter man kolleger. Den andre dagen er for alle frivillige medarbeidere, med mye av det samme innholdet og målsetningene.

Det er godt og viktig å se det litt større fellesskapet fra tid til annen. Det å møte sine kolleger, eller frivillige fra andre menigheter gir inspirasjon og er fellesskapsbyggende. Det kan gi nye ideer og det kan gi trøst for at man ikke er alene. Visjonsdagen for de ansatte startet etter at NMS hadde sin nettverkssamling i Estland, der man møtte menigheter fra Frankrike, Estland, England og Norge. Dette større fellesskapet var givende og godt for de estiske prestene, og de ville gjerne gjenta det nasjonalt.
(413401)

 

UCREW-koordinator i Estland

 • Budsjett i 2023: 61 000 kroner
 • Land: Estland

NMS-satsingen Ucrew er et utvekslingsprogram hvor unge frivillige (ettåringer) reiser til et annet land i ti måneder for å delta i lokalt kristent arbeid.

Programmet handler om å både sende ungdom fra andre av NMS sine samarbeidspartnere til Estland, og sende estisk ungdom til andre partnerland, inkludert Norge. Under utvekslingen får ungdom erfaring i det å jobbe i misjonalt og diakonalt arbeid i en estisk sammenheng. De er ofte engasjert i barn- og ungdomsarbeid.

Utvekslingsåret har effekt langt ut over det ene året, ungdommene vokser og modnes til å ta ansvar og ledelse, de vokser i tro og de får oppleve gleder og utfordringer i misjonsarbeidet. Også de menighetene som tar imot ungdommene har stor glede av programmet. Erfaringen tar ungdommene med seg videre som ledere og initiativtakere i sin lokale sammenheng.
Prosjektet gjør det mulig å koordinere og legge til rette for denne utvekslingen.
(413402)

 

Lederutvikling og lekmannsopplæring

 • Budsjett i 2023: 63 000 kroner
 • Land: Estland

Dette prosjektet, som ungdomsavdelingen i Den evangelisk-lutherske kirke i Estland (EELK) har ansvar for, er todelt:

Den ene delen er et lekmannsopplæringsprosjekt, et grundig bibelsk fundert kurs, og man jobber nå med mulighet for at det også skal gi studiepoeng for de som tar kurset. Kurset går over et år og man møtes flere helger for å følge kurset.

Den andre delen av prosjektet er en ungdomsfestival. Her er målgruppen noe yngre enn de på kurset. Det er også et aktivt lederteam, og mange er engasjert som ledere.

NMS tror på lederutvikling og lekmannsopplæring som viktige redskaper for å utruste og disippelgjøre mennesker. Kurset har også vist seg å ha en rekrutterende funksjon inn i kirkelige stillinger eller til utdanning. Ungdomsfestivalen er viktig, for ungdom trenger å møte andre ungdommer. Der får de se at de er flere kristne, og de kan bli styrket i troen. I tillegg er dette en viktig lederutfordring for eldre ungdom. Slik ledererfaring er ofte viktig for å forbli engasjert i kristent arbeid.
(413104)

Kristent ungdomsarbeid i Nice

 • Prosjekt i 2023: 10 000 kroner
 • Land: Frankrike

Målet for dette prosjektet, som startet opp i 2023, er å skape en arena for unge mennesker hvor de kan finne tro, vokse i tro og samtale om tro og tvil. For europeisk ungdom har spørsmål om tro og ønsker å finne et trygt sted hvor de kan stille disse spørsmålene og samtale om hva det betyr å tro i vår tid.

Dette arbeidet i Nice er på mange måter en videreføring av prosjektet Mission Jeep i Lyon. I fem år jobbet våre brasilianske misjonærer Mariana Erhardt og Mateus Pereira med å plante et nytt kristens fellesskap i en lutherske kirke i Lyon sentrum. Kirken stod praktisk talt stod tom og man vurderte å selge. Nå, etter fem år med målrettet arbeid mot studenter og unge vokse, fylles denne kirken med unge voksne tre ganger i uka. Her er det Alpha kurs og ulike samlinger hvor unge får stille spørsmål om tro og tvil. Mariana og Mateus har overdratt arbeidet til de lokale menighetene, som har ansatt en egen pastor som skal drive arbeidet videre.

Misjonærene Mateus og Mariana vil videre med evangeliet og starter derfor opp tilsvarende arbeid i byen Nice. Også denne gangen i en luthersk kirke midt i byen. Det er fantastisk å se at misjonærer fra Brasil tør å tenke noe annerledes om misjon enn hva de lokale menighetene er vant til, og derfor er det stor lærdom og inspirasjon i denne utvekslingen. Man kan nå ut med det gode budskapet; også i et sekulært land som Frankrike.

NMS støtter Den forente protestantiske kirke i Frankrike (EPUdF) i dette prosjektet.
( )

 

Ungdomsarbeid i Paris

 • Budsjett 2023: 44 000 kroner
 • Land: Frankrike

Mission Jeunesse (MiJi) er et ungdomsprosjekt i Paris som fokuserer på undervisning og trening av ulike kunstarter innenfor en gudstjenestesammenheng (dans, musikk m.m.). Dette gjøres gjennom arrangementer og leirer for eldre barn, tenåringer og unge voksne.

Dette er et lavterskel ungdomsarbeid som NMS har vært med på å bygge opp helt fra starten. Målet med arbeidet er å gi ungdom opplæring i ulike aktiviteter som kan brukes inn i den lokale menigheten. Mange av leirdeltakerne blir etter leirene delaktige i ledelsen i den lokale menigheten og bidrar aktivt inn i ungdomsarbeidet.
(414101)

 

Misjonærer fra Brasil til Frankrike

 • NMS-bidrag 2023: 2 misjonærer
 • Land: Frankrike (Brasil)

Dette prosjektet handler om å sende det brasilianske ekteparet Mariana Erhardt og Mateus Pereira som misjonærer til Frankrike.

I Lyon har de bygget opp en student- og unge voksne-menighet, lokalt kalles det Mission Jeepp. De har lavterskeltilbud, gudstjenestetiltak og grupper der de går dypere inn i trosspørsmål. Mateus og Mariana har på kun fem år bygget opp et godt arbeid i byen, og har blitt svært ettertraktede hos NMS sin franske samarbeidskirke; Den forente protestantiske kirke i Frankrike (EPUdF).

I 2023 flyttet de videre og starter opp et tilsvarende arbeid  i Nice.

 

Ny giv i Pertuis og Lourmarin

 • Budsjett i 2023: 306 000 kroner
 • Land: Frankrike

Dette er et prosjekt med mål å skape nytt liv i menigheten som hører til i landsbyene Pertuis og Lourmarin i Sør-Frankrike.  Menigheten var i ferd med å  dø ut og modermenigheten i Aix-en-Provence ønsker å satse på nytt.

Presten Stephen Backman var tidligere prest i Lyon og så og opplevde alt det flotte som skjedde gjennom NMS sitt arbeid med studentmenigheten der. Det inspirerte ham til misjonal menighetstenkning, og han søkte seg derfor til denne stillingen.

I NMS tenker vi at det kristne livet næres og styrkes gjennom menigheten. Vi tror også at en livskraftig menighet i Lourmarin/Pertuis vil være viktig for at mennesker i dette området skal bli kjent med Jesus og komme til tro på ham.
(414103)

 

Ny start for kirken i Champigny

 • NMS bidrag 2023: 2 misjonærer
 • Land: Frankrike

Champigny er en kommune like utenfor Paris. En ny metrostasjon bygges i Champigny, og for å bygge den måtte de rive den gamle kirken. Menigheten i Champigny har derfor fått en erstatningskirke for den tiden det vil ta å bygge en ny kirke. Den nye kirken vil ha sin inngang rett utenfor den nye metrostasjonen og skal stå ferdig i mai 2023. Metrostasjonen skal stå ferdig i 2025.

Det er ikke så mange mennesker tilknyttet denne menigheten, og man har ønsket å bygge en livskraftig menighet. NMS-misjonærene Mary og Rafi Rakotovao er begge pastorer og har tidligere avsluttet et vellykket arbeid med å plante menighet i en av nabokommunene, Créteil. I 2022 tok de fatt på oppgaven med å bygge en livskraftig menighet i Champigny, sammen med menighetens medlemmer.

 

Nettverk for kirkeplanting

 • Budsjett i 2023: 60 000 kroner
 • Land: Generelt

Årlig samles misjonærer og andre ledere fra samarbeidsmenigheter i Estland, England og Frankrike, sammen med prester og ledere fra menigheter i Norge som er med i NMS’ menighetsnettverk. Flertallet av de norske menighetene som er med har NMS vært med å plante.

Samlingene tar utgangspunkt i arbeid med gudstjenester, smågrupper og å være misjonerende lokalt og globalt. Samlingene er inspirerende og oppbyggende for deltagerne. Støtten til prosjektet går først og fremst til å subsidier til misjonærer og ledere fra de europeiske menighetene. Det er viktig å hente inspirasjon og lærdom fra disse menighetene til norsk kontekst.

Ønsker du å støtte arbeidet i ett av landene du nettopp har lest om? Finn ditt land i ett av skjemaene under. Tusen takk for din gave!

Vil du lese om flere prosjekter?

Jeg vil gi en gave til arbeidet i Brasil

Jeg ønsker å gi et:
Engangsbeløp
Månedlig beløp
til NMS sitt arbeid i Brasil

Jeg vil gi en gave til arbeidet i England

Jeg ønsker å gi et:
Engangsbeløp
Månedlig beløp
til NMS sitt arbeid i England

Jeg vil gi en gave til arbeidet i Estland

Jeg ønsker å gi et:
Engangsbeløp
Månedlig beløp
til NMS sitt arbeid i Estland

Jeg vil gi en gave til arbeidet i Frankrike

Jeg ønsker å gi et:
Engangsbeløp
Månedlig beløp
til NMS sitt arbeid i Frankrike

Jeg vil gi en gave

Jeg ønsker å gi et:
Engangsbeløp
Månedlig beløp
til
Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp