Vi er i gang!

Den 11. april ble en historisk dag i Saku: Vi satte igang med graving på kirketomta i Saku! Nå blir det byggearbeid så lenge vi har penger, og i alle fall til 1. desember! På et møte i forrige uke ble det endelig bestemt, at vi vil anlegge «soltak» på den sørvendte siden av kirketaket.

Det var menighetens gode gamle «sjefsforbeder» og «klippe» Mihkel  Reinup (84) som fikk æren av å ta det første spadetaket. I Estland er det riktignok nedleggelse av hjørnesteinen på nye bygg som er «det store» ved nybygg. Det er knapt nok tradisjon for å ta det første spadetaket her. Vi skal markere hjørnesteinsnedleggelsen med erkebiskop, ordfører osv. tirsdag den 18. juni klokka 15. Men alle som møtte fram i anledning første spadetak, syntes at dette var flott å være med på – og verdt en markering. Varaordføreren kom også. Vi hadde en kort liturgi, to salmer, og bønn om velsignelse av arbeidet og arbeiderne. Vi ba også om å bli spart for arbeidsulykker og ondskap i forbindelse med kirkebyggingen. Vi var fornøyd med 30 oppmøtte, spesielt sett på bakgrunn av at tidspunktet var på dagtid og ble offentliggjort like før.

Inkludert de 300 000 euroene vi fikk før jul fra statens kompensasjonsfond for konfiskert eiendom, via EELK Konsistorium (kirkeledelsen), har vi samlet inn ca. 530 000 euro. Det er omtrent halvparten av de vi trenger for å få kirka ferdig (unntatt annekset, som ikke er prioritert). Vi har nok penger til å få tak og vegger på plass. Deretter er alt i Guds hender. Men vi skal gjøre vårt beste her for å tale kirkebyggets sak, så vi skal få varme i nybygget før vinteren. Den tiden som står framfor oss er mulighetenes tid. Vi tror det er lettere å utfordre potensielle givere lokalt og i utlandet nå som vi har begynt på arbeidet. Da ser de at de ikke kaster pengene i et «sort hull».

Sist uke møttes vi i kirkebyggstiftelsen med erkebiskop Urmas Viilma på kirkeledelsens kontor. Det viktigste som skjedde der, var etter min mening at vi gikk for en solenergiløsning på den sørvendte siden av kirketaket. Det blir etter det jeg erfarer den første kirka i Estland med solenergi!

 

Les innlegget →

Fem nye år i Estland

NMS fortsetter arbeidet med planting og utvikling av misjonale menigheter og satsing på nye generasjoner kristne i Estland.

I januar signerte NMS ny partneravtale med Den evangelisk-lutherske kirke i Estland (EELK). Samarbeidet startet i 2003 da NMS sendte de første misjonærene til Estland. Den nye avtalen gjelder for en femårs-periode, fram til 2023.

Den nye avtalen har økt fokus på gjensidig samarbeid og erfaringsutveksling og mindre fokus på penger og prosjektstøtte. Samarbeidet mellom NMS og EELK skal ha et spesielt fokus på barn og unge og på å plante og utvikle misjonale menigheter.

Gjennom avtalen forplikter begge parter seg også til å utfordre og oppmuntre hverandre til økt misjonsengasjement både nasjonalt og internasjonalt.

Generalsekretær i NMS, Jeffrey Huseby og leder for NMS Global, Lise Tørnby, fikk med seg flere ting på besøket til Estland. De fikk blant annet se hvor langt man har kommet i byggingen av den nye kirken i Mustamäe, se tomten til det framtidige kirkebygget i Saku og ikke minst ha mange spennende samtaler med medlemmer og ansatte i EELK. Det ble også tid til et besøk på den norske ambassade i Estland og samtale med ambassadør Cecilie Willoch.

Les innlegget →

Husgruppe for ungdom

Etter rolegare tider i ungdomsarbeidet prøver ungdomsteamet i Saku noko nytt- husgruppe for ungdom. Korleis er det å få tilbakehaldne og ordknappe estiske ungdommar til å bli med på dette?

Ungdomsarbeidet i Saku har lenge bestått av ungdomskveldar ein laurdag i månaden, og ungdomsgudstenester på søndagar med same hyppigheit. Dette har vi som eittåringar vore med på å gjennomføre. Vi har vore med i teamet som planlegger ungdomsgudstenestene, og har fått ein del ansvar med å utforme programmet for ungdomskveldane. Diverre har vi ikkje hatt det beste oppmøtet i det siste, og i haust kom vi til eit punkt der ungdomsteamet hadde ein slags kollektiv lengt etter noko meir. På ungdomsleiarseminar som vert arrangert to gonger i året her i Estland, fekk vi i oppgåve å setje oss ned å snakke om korleis arbeidet vårt gjekk, samtidig som vi skulle leggje fram nye draumar, visjonar og praktiske idear for korleis det kan sjå ut i framtida.

Det eine førte til det andre, og i løpet av dei neste månadane samla vi oss til møte for å leggje meir konkrete planar for ungdomsarbeidet i næraste framtid. Sjølv om vi hadde mange idear, var det også nokre hindringar som gjorde det vanskeleg å sjå for seg korleis vi kunne styrke opplegget vårt. Til dømes har vi innsett at det gamle bedehuset vi held til i, diverre ikkje er så innbydande for lokal ungdom og vi gler oss til nye fasilitetar med eige kyrkjebygg. Vi har gjort nokre tiltak for å gjere rommet litt meir ope og koseleg, men kjenner oss framleis litt avgrensa. Det er rett og slett for mykje som vil ha ungdommane si merksemd i dagens samfunn. Vi har funne ut at det viktigaste vi kan gjere, er å byggje eit fellesskap der ungdommane opplever at det er godt å vere, ein stad der dei veit at dei har vener som ventar på dei. Og korleis gjer vi det? Vårt første tiltak har vore å setje saman ei husgruppe for ungdom.

Då vi kom tilbake etter juleferie var planane klare, men vi var spente på om det var nokon av ungdommane som hadde lyst å vere med. Akkurat som i Noreg, er det mange av ungdommane som er veldig aktive, og det kan nokre gonger vere vanskeleg å finne ein dag som passar for ei heil gruppe. Vi vart difor positivt overraska då det viste seg at vi hadde rundt fem ungdommar som både var interesserte i å vere med og som var ledige på same dag som oss leiarane. No kunne vi endeleg starte opp.

I Estland er det ein tendens til at dersom det vert arrangert bibelgruppe eller liknande, forventar folk at ein leiar, til dømes presten, skal ha undervisning for resten av gruppa. Dei er gjerne ikkje så komfortable med gruppediskusjonar og liknande, men likar best å sitje å høyre på. Vi veit likevel at menneske har behov for å bli høyrt, og at det er viktig å få dele det ein har på hjarta. Difor prøver vi å skape ein atmosfære der det skal vere lav terskel for å dele og for å tørre å stille spørsmål.

Vi har planar om å møtast to gonger i månaden, og har allereie rukke og samlast eit par gonger. Då har vi delt eit godt måltid, prata om laust og fast og lest i bibelen saman. Innimellom kjem vi også til å gjere nokre ekstra kjekke ting saman, så neste gong tar vi turen til «City Jungle Golf» i Tallinn. Vi gler oss til fortsetjinga!

Les innlegget →

Skidag, bursdagsfest og ungdomsfestival

Saku menighet hadde gleden av å feire sin seks år bursdag den 2. februar 2019

Saku menighet hadde gleden av å feire sin seks år bursdag den 2. februar 2019. I den anledning arrangerte menigheten for andre gang Saku Skidag! Årets arrangement var meget vellykket, da det var ca 60 deltakere pluss familiemedlemmer og medhjelpere. Tilsammen var det innom over 100 mennesker på skidagen. Menighetens jenteklubb stilte opp med suppe og saft til deltakerne. Skidag er noe vi arrangerer både fordi ingen andre gjør det i år heller, skidag er gøy, og fordi det er en fin arena for nye mennesker å bli kjent med menigheten.

På søndag ble bursdagen feiret i kirka med familiegudstjeneste og fullt hus. Magne hadde DUPLO-preken med tema «Jesus stiller stormen». Heldigvis var det plass for alle 12 disipler på Duplo-båten! Barna fulgte med 🙂 Bursdagskaker ble det også.

I bursdagshelgen var det en stor kristen ungdomsfestival i Põltsamaa – et sted i sør Estland med ca 130 deltakere. Fem ungdom som tidligere har gått på søndagsskole i Saku var også med. Og fem ungdommer fra Mustamäe menighet!

Mye å glede seg over og være takknemlig for! Takk for alle som er med!

 

Les innlegget →

Følg
bloggen

Få varsel om nye blogginnlegg på e-post.


Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp