Tilbake til nms.no Estlandblogg
Meny
Foto: Mjølsneset Last ned

Hva gjør vi i Estland?

Her kan du lese om arbeidet vårt i Estland

HVA GJØR NMS I ESTLAND?

Fram til 1940 ble den lutherske kirken regnet som den tradisjonelle folkekirken i Estland. Etter 50 år med kommunisme, regnes landet nå som et av de minst religiøse i Europa. Vi samarbeider med Den estiske evangelisk-lutherske kirke (EELK) om å plante levedyktige menigheter og skape nye møteplasser. I tillegg støtter vi barne- og ungdomsarbeidet i kirken. NMS har både misjonærer og praktikanter i Estland.

MENIGHETS- OG KIRKEBYGGING I SAKU

Saku er et tettsted utenfor Tallinn. I 2011 startet NMS og EELK et menighetsplanteprosjekt her. Resultatet ble Saku St. Thomas menighet, som i 2020 hadde cirka 130 medlemmer. Menigheten driver blant annet søndagsskole, babysang, fotballgruppe, gospelkor, ungdomsarbeid og konfirmant- og bibelgrupper. For lokalmiljøet arrangeres familiedager og ski- og markedsdager. Nå er vi med på å bygge et sakralt og moderne kirkebygg, det første med solcellepanel på taket i denne delen av Europa.

MENIGHETS- OG KIRKEBYGGING I MUSTAMÄE

Bydelen Mustamäe i Tallinn er en relativt fattig bydel. I 2010 ble det etablert en menighet der som holdt til i kjellerlokalene i bydelshuset. Fra august 2019 har menighetens aktiviteter foregått i det som er i ferd med å bli et nytt, flott kirkebygg i bydelen. I tillegg til mange av de samme aktivitetene som i Saku, driver menigheten også gjenbruksbutikk og utgir eget menighetsblad.

PLUSSMEEDIA – ARBEID AV OG FOR UNGDOM

Trosopplæring og alt arbeid blant barn og unge under 18 år var strengt forbudt i sovjettida. EELK ønsket derfor i sin tid hjelp fra NMS for å få i gang barne- og ungdomsarbeid igjen. I tillegg til arbeidet i menighetene støtter vi Plussmeedia. Dette er et kristent arbeid av og for ungdom der de unge selv lager magasin, radio sendinger, film og innhold til sosiale medier.

Om Estland

Republikken Estland er et land i det nordøstlige Europa. Det er det minste og det nordligste landet av de tre republikkene som utgjør Baltikum. Selv om det har vært  stor økonomisk vekst de siste 20 årene, lever fortsatt mange i fattigdom. Estland er et av verdens minst religiøse land der tre av fire ikke regner seg som religiøse. I 1940 ble Estland erobret av, og innlemmet i, Sovjetunionen. Under unionens sammenbrudd i 1991 erklærte Estland sin uavhengighet.
  • Innbyggertall: 1,32 mill.
  • Religion: 9,9 % protestanter, 16,2 % ortodokse, 70,8 % ingen eller uspesifisert.
  • Næringsveier: Servicesektoren står for 2/3 av BNP, industrien for 1/3. Jordbruk har blitt mindre viktig. Estland er blant de mest avanserte i Europa innen IT.
  • Levekår: Rikest av de baltiske statene, men merkbar arbeidsledighet og mange innbyggere som fortsatt er fattige.
  • Styresett: Republikk Kilde: www.fn.no

Lenker


Historier fra Estland

Bli en fredsskaper

Krig og konflikt har kun én god løsning: FRED. I ni land over hele verden kan DU bli med på å skape stabilitet, forebygge konflikt og bringe fred.

Vil ha flere med seg

– Det er kjedelig å være med mamma og pappa på voksen gudstjeneste, men det er kjempekult å gå i «Barnekirka»! 

Fotball for Jesus

Hvorfor kommer det ikke gutter og menn? Skal vi slå oss til tåls med at det stort sett er kvinner i menigheten vår? Bør vi gjøre noe for å få en forandring? Slik spurte menigheten i Saku i Estland seg selv. Da var det at Ranno Seppel, en fotballglad mann i begynnelsen av 30-årene, begynte å tenke høyt om et eget mannsarbeid i menigheten.

Nyheter fra Estland

Bli med på NMS - tur til Tallinn

Bli med NMS til Estlands hovedstad Tallinn 4.-9. september 2024 Havnebyen som er en av Nord-Europas best bevarte middelalderbyer og hvor hele gamlebyen er på UNESCOs liste over verneverdige steder.
Les mer
Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp