Tilbake til nms.no Estlandblogg
Meny

Hva er misjon?

Misjon den energien og kraften som helt siden Jesu tid har drevet kirken frem i verden. Misjon er en del av enhver kristens DNA og en kirke som ikke er opptatt av misjon, eller verden utenfor kirkens fire vegger, blir ikke en levende og dynamisk kirke. Misjon tar troen fra ord til handling.

I praksis betyr dette at enkeltpersoner og grupper( som NMS) tar Jesus på ordet når han sier at vi skal «følge ham», at vi skal «gå ut i hele verden» og at vi skal vise nestekjærlighet mot alle.

Jesus er modellen: Han viser oss at kristen forkynnelse alltid må ledsages av omsorg for hele mennesket. Derfor består misjonsarbeidet av både kristen forkynnelse, undervisning og praktisk omsorg for enkeltmennesker, grupper og skaperverket. (Også omtalt som: menighetsbyggende arbeid, diakoni og bistand).

Misjon kan være å sende personell fra Norge til et annet land og/eller samarbeidskirke, men det kan også være å støtte lokalt personell økonomisk og delta indirekte. Misjon i vår tid er i mindre grad enn før opptatt av å bygge store institusjoner (skoler/sykehus) og har mer fokus på å bidra til holdningsendringer og gi rom for «de lokale talentene». At folk blir myndiggjort til selv å gripe fatt i sin egen utvikling og fremtid. Misjon er noe alle kristne kirker er involvert i derfor samarbeider vi tett med lokale kirker i de fleste land der vi har arbeid.

Misjon er å gi folk del i budskapet om nåden og frelsen i Jesus Kristus. Å forkynne et budskap om håp og evig liv. Dernest er vi, som Jesus, opptatte av menneskers liv her og nå og jobber for å forbedre menneskers livsvilkår ved å utrydde fattigdom og bekjempe urettferdighet.

Misjon forandrer enkeltmenneskers liv og omskaper lokalsamfunn.  Misjon fører mennesker til kristen tro inn i kirens fellesskap, men misjon løfter også mennesker ut av fattigdom og undertrykkelse og skaper bedre og tryggere lokalsamfunn for alle.Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp