Gi en gave
Meny
Foto: Sigurd Egeland Last ned

Mali

Her kan du lese om arbeidet til NMS i Mali.

HVA GJØR NMS HER?

NMS er partner i Den evangelisk-lutherske misjon i Mali (MELM) sammen med kirker i Nigeria og Kamerun, og Den Evangelisk Lutherske Frikirke. NMS bidrar blant annet med misjonærer inn i dette arbeidet.

MENIGHETSBYGGING BLANT FULANIER

Vi ønsker å bygge kristne fellesskap blant fulanitalende, gi trosopplæring til nye kristne, og bidra til å mobilisere for at folk kan bruke talentene sine til beste for lokalsamfunn og menighet. For tiden jobbes det inn mot fulanitalende både i Mali og Guinea. MELM driver også en radio der det sendes både evangeliserende og sosiale programmer.

BIBELOVERSETTELSE TIL FULANI

Det arbeides med å oversette Bibelen til fulani. Hele Det nye testamentet og noen av bøkene i Det gamle testamentet (GT), er ferdige og tatt i bruk. Maliske medarbeidere jobber nå med å fullføre GT.

BEKJEMPE KJØNNSLEMLESTELSE OG BARNEEKTESKAP

Omskjæring (kjønnslemlestelse) og fødselsskader skaper store problemer for jenter og kvinner i Mali. I samarbeid med lokale helsearbeidere har et NMS- og Norad-støttet utviklingsprosjekt oppnådd svært gode resultater. Mange landsbyer har sluttet helt med kvinnelig omskjæring, og innsatsen fortsetter i stadig nye landsbyer.

Det er et mål å stoppe barneekteskap og kjønnslemlestelse av jenter i Mopti-regionen.

ALTERNATIV INNTEKT I KONFLIKTOMRÅDER

Tradisjonelt er jordbruk- og husdyrhold viktige inntektskilder, men sikkerhetssituasjonen i Mali nå gjør dette vanskelig. Det arbeides med å sikre kvinners og barns rettigheter, og bedre levekårene. Spare- og lånegrupper er sentrale i dette arbeidet, både som arena for det holdningsskapende arbeidet og for kurs i inntektsbringende arbeid for kvinner og unge voksne.

Vi tror dette arbeidet er med på å skape håp og å motvirke radikalisering i en krevende situasjon i landet.

Use Your Talents-metodikken brukes aktivt i et eget prosjekt for å forbedre levekårene til fattige mennesker ved å fokusere på bruk av lokale midler og ressurser.

FAKTA OM MALI

  • Innbyggertall: 23,2 millioner inkludert cirka 3 millioner fulanier.
  • Religion: 93,9 % muslimer, 2,8 % kristne.
  • Levekår: 2/3 av befolkningen regnes som fattige.
  • Næringsveier: Jordbruk sysselsetter cirka 70 % av befolkningen.
  • Styresett: Republikk. Landet er preget av konflikter, uro og voldelige hendelser.
    Kilde: www.fn.no

Mer informasjon

 


Historier fra Mali

Bli en fredsskaper

Krig og konflikt har kun én god løsning: FRED. I ni land over hele verden kan DU bli med på å skape stabilitet, forebygge konflikt og bringe fred.

Til et unådd folk

Av en million fulanier i Mali, er det bare noen få hundre som kjenner Jesus. Det kan din gave gjøre noe med.

Ble veiviser for sitt folk

Misjonærbarna i Mali viste ham veien til Jesus. Nå er gjetergutten blitt bibeloversetter.

Nyheter fra Mali

Mange fordommer og alternative forklaringer

– I de fleste afrikanske samfunn er sammenhengen mellom rus og psykiatri ukjent. Kunnskapen på området er lav og temaet tabubelagt.
Les mer

Blogginnlegg fra Mali

Landene vi jobber i

Klikk på landene på kartet eller velg fra listen for å få mer informasjon om landene vi jobber i.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp