Gi en gave
Meny
Foto: Stina Neergård Last ned

England

Her kan du lese mer om arbeidet vårt i England.

Hva gjør NMS her?

I Carlisle bispedømme i Cumbria er mange barn og unge helt uten tilknytning til kirke eller kristen tro. De unge kan ikke sies å være i utkanten av det kristne landskapet, – de står faktisk helt på utsiden. Å nå denne generasjonen med budskapet om Jesus er et nybrottsarbeid som trenger nye fremgangsmåter og nye måter å være kirke på, slik at de unge kan oppleve kirken og budskapet som relevant.

SKAPE MØTESTEDER FOR KIRKEFREMMED UNGDOM

«Network Youth Church» er navnet på ungdomsgrupper (NYC-grupper) som nå er etablert i ni av ti prostier i Carlisle bispedømme. Hver gruppe har sin egen måte å arbeide på. Ukentlige treffpunkt er der ungdommene befinner seg i hverdagen; en park, et ungdomslokale, en etter-skoletid-klubb o.l. I tillegg arrangeres leirer/arrangement som er felles for flere NYC-grupper. Målet er å skape relasjoner og et trygt rom for ungdom, der tro og spørsmål om tro kan vokse naturlig fram.

GLOBAL UNGDOMSUTVEKSLING MELLOM KIRKER

NMS-satsingen Ucrew er et utvekslingsprogram hvor unge frivillige (ettåringer) reiser til et annet land i ti måneder for å delta i lokalt kristent arbeid. NMS har samarbeidet med Carlisle bispedømme om dette i mange år. Ungdom fra Brasil, Taiwan, Estland, Frankrike og Norge har deltatt. «Northern Young Leaders Prosjekt» er navnet på bispedømmets eget «frivillig-tjenesteår-program» der unge voksne fra inn- og utland utfordres til å ta ansvar og ledelse, og inspireres og oppmuntres til tro og tjeneste. Menighetene som tar imot ungdommene, har også stor glede av denne utvekslingen.

LEDERTRENING, UNGDOMSMENIGHETER OG ANDRE NYE MENIGHETER

Gjennom programmene Network Youth Church og Northern Young Leaders Prosjekt er vi med på ledertrening og bygging av ungdomsmenigheter/-grupper.

NMS bidrar også i et menighetsplanteprosjekt i Keswick i Carlisle bispedømme, et landsbyprosjekt som bispedømmet ikke har gjort før, i moderne tid. Vanligvis satser en i byer. NMS lønner en ungdomsarbeider i prosjektet. Vi er også med på et lokalt menighetsplanteprosjekt i Carlisle by fra august 2024.

 

fakta om england

  • Innbyggertall: 66,5mill.
  • Religion: 59,5 % kristne, 4,4 % muslimer, 1,3 % hinduer, 34,9 % andre/uspesifisert/ingen
  • Næringsveier: Tradisjonelt: Industri. De siste tiårene: Finans, forsikring, investering og turisme. I tillegg: Omfattende oljeindustri.
  • Levekår: Landet har en av verdens høyeste levestandarder, men det er økende forskjeller.
  • Styresett: Konstitusjonelt monarki
    Kilder: www.fn.no, Globalis, wikipedia og SNL

Mer informasjon


Historier fra England

Føler seg ikke lenger alene

Rebecca (16) gruer seg så hun kjenner det i magen. Hun har akkurat flyttet, og hun kjenner ikke folk på det nye stedet. Hvordan skal hun klare den nye hverdagen?

Venner, fotball og Jesus

Disse to smilende kameratene, Adam og Luke, går på Youth Club i nærheten av Penrith i Nord-England. Ungdomsklubben er startet for å la flere unge i England bli kjent med kristen tro og Jesus.

Aldri hørt om Jesus

Er du blant dem som tror at de fleste kjenner til kristendommen her i Europa? Da skal du få møte engelske Jordan. Han hadde aldri tidligere hørt om Jesus.

Nyheter fra England

Blogginnlegg fra England

Landene vi jobber i

Klikk på landene på kartet eller velg fra listen for å få mer informasjon om landene vi jobber i.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp