Tilbake til nms.no Englandblogg
Meny
Foto: Kristian Mjølsneset Last ned

En flamme for tro og fellesskap i det rurale Cumbria

I det nordlige Lake District, omfavner St. Aidan's-prosjektet en visjon om å spre Guds rike blant mennesker på landsbygda i Cumbria. Inspirert av St. Aidan av Lindisfarne, ønsker denne nye kirken å være en kilde til tro, fellesskap og forandring i regionen. John Freeman, prest og leder av prosjektet, deler deres visjon og håp for fremtiden.

I hjertet av det billedskjønne Cumbria fylket tar St. Aidan’s -prosjektet form som en ny kirkeplanting, drevet av en dypt rotfestet visjon om å gjøre Guds rike levende i lokalsamfunnene. Inspirert av arven til St. Aidan av Lindisfarne, hvis navn bærer betydningen «lille ildfull», ønsker denne kirken å bringe lys og varme inn i de landlige områdene nord i Lake District.

John Freeman, som står i spissen for dette initiativet, deler entusiastisk tankene bak St. Aidan’s visjon.

– Vi ønsker å følge i fotsporene til St. Aidan, som ikke bare forkynte evangeliet, men etablerte levende fellesskap hvor troen kunne blomstre, forklarer Freeman.

– Vår ambisjon er å være en kraft for transformasjon i vår region, og å se mennesker berørt og forvandlet av det gode budskapet om Jesus Kristus.

Prosjektet er opprinnelig initiert av bispedømmet i Carlisle da de så behovet for et kirkelig tiltak langs hovedveien A66. St. Aidan’s-prosjektet er derfor et svar på behovet for å nå ut til de ofte oversette landlige områdene som omgir denne transportkorridoren. Med et spesielt fokus på å engasjere yngre mennesker og familier, søker denne nye menigheten å være både tilgjengelig og relevant i sine tilnærminger.

– Vi har en visjon om å være både en regionalmenighet og en nettverkskirke, forklarer Freeman.

– Vi ønsker å etablere lokale forsamlinger som samles for tilbedelse og gjensidig støtte, og å være til stede i hele regionen vår på en måte som virkelig påvirker lokalsamfunnene våre.

Et sentralt punkt i planene er rekrutteringen av en barne- og familieprest, som vil være dedikert til å utvikle strategier for å engasjere og disippelgjøre unge familier i regionen. Med støtte fra organisasjoner som NMS håper St. Aidan’s-prosjektet ikke bare å vokse som en menighet, men også å være en ressurs for andre kirker som deler deres lidenskap for å nå ut til familier.

– Takk til NMS for deres støtte i å realisere denne viktige satsingen, uttrykker Freeman.

– Vi ser frem til å fortsette å jobbe sammen og lære sammen for å se Guds rike komme i Cumbria, og for å være en levende, flamme av tro og fellesskap i det nordlige Lake District.

– Som St. Aidan av Lindisfarne vandret landskapet med en brennende lidenskap for evangelisering, håper St. Aidan’s Cumbria-prosjekt å spre denne ilden videre, og å være et lys i mørket for landsbyene spredt rundt i Cumbria. Å drive kirkeplanting og kirkerevitalisering i rurale områder krever en helt egen tilnærming, og vi ser fram imot å kunne gå inn i denne innsatsen sammen med NMS, og sammen lære og sammen utgjøre en forskjell for menneskene i området.

Vær med og be for St. Aidan’s Cumbria-prosjektet og John Freeman, som leder denne viktige oppgaven. La oss be om visdom, styrke og Guds veiledning for dem i deres tjeneste. Må våre bønner være som en kilde av styrke og velsignelse for dem og deres arbeid i det nordlige Lake District.

Les innlegget →

Fornying av partneravtalen med Carlisle

Midt i den kalde januarmåneden drar en liten NMS-delegasjon til Carlisle for å fornye partnerskapet og samarbeidet med Carlisle bispedømme.


Bakerste rekke: Sven skjold, Mauro Westpahl, Biskop Rob Saner-Haigh, Samuel Coswig, Mariana Erhardt, Sandra Bischler. Fremste rekke Karla Coswig og Mateus Pereira.

NMS har hatt et rikt samarbeid med bispedømmet Carlisle i Nord-England siden 2010. Men siden samarbeidet har konsentrert seg om misjonærutsendelse, så det ut til at et videre samarbeid skulle bli vanskelig etter Brexit i 2022. Men når en dør lukkes, åpner Gud en ny. I januar underskrev NMS og Carlisle bispedømme en ny partneravtale for de neste fem årene, og NMS har innvilget støtte til flere nye spennende prosjekter som gir ny giv til samarbeidet.

I Carlisle ble NMS-delegasjonen, som bestod av seksjonsleder Sandra Bischler og rådgiver Sven Skjold, tatt godt imot av ledelsen i Carlisle bispedømme. På plass møtte vi også representanter fra vår brasilianske partner Missão Zero. Lederen for Missão Zero, Mauro Westphal hadde med seg ekteparet Samuel og Karla Coswig. Familien Coswig med sine to barn Caleb (10) og Thomas (8) er nemlig misjonærkandidater til Carlisle gjennom et trepartssamarbeid mellom NMS, Missão Zero og bispedømmet i Carlisle. Dette er mulig til tross for Brexit, så lenge misjonærene blir juridisk ansatt lokalt i bispedømmet. Målet er at vi skal ha på plass familien Coswig i Carlisle fra og med høsten 2024. De kommer da til å gå inn i et arbeid med Network Youth Church og bidra til å starte opp et studentarbeid i Carlisle by. Det vil komme et eget blogginnlegg ved et senere tidspunkt hvor vi presenterer familien Coswig skikkelig. Men dette er et arbeid vi ser fram til med stor forventning og glede. Dette er misjon i alle retninger.


Afternoon tea i katedral kafeen

NMS har også innvilget støtte til et nytt kirkeplatingsprosjekt i Keswick. Dette et ruralt kirkeplantingsprosjekt som ledes av en lokal prest, John Freeman. De fleste som driver kirkeplanting i en europeisk kontekst foretrekker å satse i urbane strøk, da det er lettere tilgang på mennesker i byer. Men det er ofte på landsbygda at de tradisjonelle kirkene mister fotfeste først. Det å satse på kirkeplanting i et ruralt område er derfor ganske nytt for oss, og vi ser i spenning mot å høste erfaringer fra denne satsingen. Vi håper også at menigheter i Norge og våre andre europeiske partnere skal få anledning til å lære av erfaringene vi gjør oss i Keswick. Det vil også komme eget blogginnlegg hvor vi presenterer dette prosjektet nærmere.

Så det var stort å få være til stede på fornying av partneravtalen med Carlisle bispedømme. Signeringen av partneravtalen ble behørig feiret med en egen gudstjeneste i Carlisle katedral og hvor biskop Rob inviterte oss oss til tradisjonell English Tea etter gudstjenesten.

Og biskop Rob uttrykte tydelig:

– Vi er henrykte over å kunne forlenge denne partneravtalen med våre norske partnere. Vi er virkelig takknemlige for den betydelige støtten NMS fortsetter å tilby oss, da vi sammen prøver å gjøre disipler over hele Cumbria og styrke våre internasjonale bånd.


Carlisle-katedralen

Les innlegget →

Sniktitt på arbeidsmåten til NMS med partnere

I dette blogginnlegget får dere høre om et prosjekt som enda ikke er godkjent. Vi gjør dette for å gi dere et innblikk i hvordan vi jobber og noe av tankegangen vår når det gjelder å bruke vårt nettverk av gode partnerrelasjoner.

Erfaringer fra Frankrike

Siden 2016 har NMS samarbeidet med Missão Zero* (MZ) fra Brasil i Frankrike. Dette har foregått slik at MZ har sendt sine misjonærer til Frankrike for å jobbe med vår samarbeidspartner EPUdF (Den forente franske protestantiske kirken). De er ansatt gjennom NMS sin organisasjon i Frankrike (Agence NMS France), men vi sørger for en del av den praktiske tilretteleggingen og bidrar faglig. NMS støttet også prosjektet økonomisk fram til 2023. Fra 2023 er det kun den praktiske og faglige støtten som gjenstår.

Til England

Vi har svært gode erfaringer fra Frankrike med denne måten å samarbeide på og vår partner der er veldig fornøyd. Derfor vil vi gjerne også ta denne måten å samarbeide på til England. I noen måneder har vi vært i samtaler digitalt med våre partnere i England og Brasil, sammen med et aktuelt brasiliansk misjonærpar som kan tenke seg å gå inn i misjonstjeneste i England. Dette er enda ikke bestemt fordi det må forberedes og godkjennes i alle tre organisasjoner. I januar møtes alle involverte i Carlisle i England for å fortsette samtalene i samme rom.

Prosjektet

Hvis dette går igjennom skal misjonærene jobbe med ungdomsarbeid, slik våre misjonærer har gjort helt siden NMS startet samarbeidet med Carlisle bispedømme i 2010. Det som blir annerledes blir at de skal være en del av en menighetsplanting i Carlisle by. Misjonærene får hovedansvar for barne- og ungdomsarbeidet i menigheten, og blir en del av menighetsplanteteamet. I tillegg skal en av dem bruke halve tiden sin på arbeid med ungdom i hele bispedømmet.

Misjonærene

Vi vil ikke nevne navn nå, siden prosjektet ikke er godkjent ennå, men vi kan si litt om de aktuelle misjonærene. Det er en familie der begge de voksne har vært på Hald internasjonale skole i Norge for noen år siden. De snakker derfor litt norsk i tillegg til engelsk, som blir arbeidsspråket. NMS hadde kontakt med dette paret allerede i 2015 da de meldte sin interesse for mulig misjonsarbeid i Europa, men nå har de blitt rekruttert gjennom Missão Zero.

Hvorfor?

Vi tror det er gode synergier ved et slikt trepartssamarbeid. Det har vist seg å tilføre mye godt i Frankrike. Den misjonale tankegangen som er vanlig for våre partnere i Brasil, fungerer godt i Europa. Våre partnere i Brasil ønsker å være en misjonærsendende organisasjon, og nyter godt av NMS sin lange erfaring. NMS trekker ut gode erfaringer fra dette prosjektet som kommer til nytte i andre sammenhenger. Vi håper dette blir realisert!

* Missão Zero er Movimento Encontrão sin misjonsorganisasjon. Movimento Encontrão er organisasjonen NMS har samarbeidsavtale med i Brasil.

Les innlegget →

Hva har jazz-musikk med misjon å gjøre?

I Carlisle bispedømme har de vedtatt en misjonsstrategi som de har kalt «Gud for alle». Og for å ta alle sine talenter i bruk, etablerer de såkalte «misjonsfellesskap» hvor de samarbeider med andre kirker og menigheter for å nå lokalsamfunnet med evangeliet. Biskop Rob Saner-Haigh av Penrith sammenligner dette samarbeidet med det å improvisere i jazz. Men hva har jazz-musikk med misjon å gjøre?

«I jazzen er det alltid et sentralt tema som bygges på når hver musiker improviserer. Vevd sammen skaper dette en fantastisk dybde og følelse av lekenhet og kreativitet forankret rundt en original melodi. Og dette er et godt bilde på hvordan vi ser misjonsfellesskapene blomstrer over hele bispedømmet. De arbeider trofast med å tilpasse seg daglige situasjoner, kommunisere åpent, vise dyp omsorg og opptre forsiktig i, med og rundt samfunnene de betjener».

Så, når vi ser på fremtiden med både håp og realisme, hvordan kan vi legge til rette for at misjonsfellesskapene trofast improviserer slik at nye og mange mennesker kan lære om Jesu Kristi? Og hva kan vi gjøre som kristne over hele Cumbria, for å støtte lokale menigheter i dette? Det er her «Gud for alle»-strategien spiller sin rolle.

For å støtte og utruste våre misjonsfellesskap for å se dem blomstre så godt de kan, er det fokus på syv spesifikke områder. Disse er:

  • Tjeneste: hjelpe kirken til å skjelne og frigjøre tjenesten den trenger, både når det gjelder mennesker og gaver.
  • Bygninger: hjelpe misjonsfellesskap med å planlegge fremtiden for vår fysiske tilstedeværelse i lokalsamfunn og tenke gjennom hvordan bygninger kan være bærekraftige tjenere for lokalsamfunnene våre.
  • Ungdommer: hjelpe kirken til å engasjere seg mer effektivt med unge mennesker.
  • Menighetsplanting og pionerarbeid: hjelper til med å utvide vår rekkevidde til de som for øyeblikket ikke engasjerer seg i kirken.
  • Miljø: hjelper oss å nå våre miljømål; kirken av England har for eksempel satt seg som mål å ha netto nullutslipp innen 2030.
  • Skoler: støtte våre lokale kirkeskoler, spesielt (men ikke utelukkende) i tråd med kirkens visjon for utdanning fra 2018 som fremmer Jesu løfte om «livet i all sin fylde».
  • Digitalt: hjelpe kirken til å engasjere seg mer effektivt i det digitale miljøet.

Men dette er ikke en «sjekkliste» over ting som må gjøres forskriftsmessig i alle våre misjonsfellesskap. Snarere må disse punktene forstås en sentralbank for støtte som kan trekkes på for å støtte lokal misjon og tjeneste over hele fylket, da vi ønsker å oppmuntre til den følelsen av ekte improvisasjon.

Rob Saner-Haigh Biskop av Penrith Foto: Johanna Hundvin Almelid

Rob Saner-Haigh Biskop av Penrith Foto: Johanna Hundvin Almelid

Til syvende og sist er vår bønn at misjonsfellesskapene har mot til å vokse og blomstre; at de på lokalt nivå kan omfavne en følelse av blandet økologi i det kristne vitnesbyrdet; at kirker og pionere kan trekke på hverandre for å vokse Guds rike.

Vi ser at dette fungerer sammen omtrent som en hage. En sunn hage trenger ikke være stor for å være et blomstrende sted for vekst, reproduksjon og overflod. Men vi trenger en hage som har både rom for veletablerte, dypt rotfestede planter, og som samtidig gir plass til nye ting som dukker opp; ja, til og med et sted hvor ting får dø eller ligge brakk.

Jeg er spent på hva Gud har planlagt for vårt fantastiske fylke, og i løpet av de kommende månedene og årene ser jeg frem til å høre historier om hvordan folk trofast improviserer for hans ære.»

Les innlegget →
Flere blogginnlegg

Følg
bloggen

Få varsel om nye blogginnlegg på e-post.


Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp