Og julefreden senket seg?

Etter et par hektiske måneder med mye farting rundt forbi i Cumbria, et par besøk fra Norge, noen ungdomsklubb- samlinger som ikke gikk etter planen, ungdommer som ikke er fornøyde, ungdomsledere som plutselig må flytte, regn, julegaver som ikke er kjøpt inn, pepperkaker som ble brent i ovnen, og engelske julegudstjenester uten «Deilig er jorden», er julestemningen ikke kommet på plass i England. Virkeligheten stemmer sjelden med den illusjonen vi ser for oss.

Når jeg har sett for meg England og menneskene som bor her, har jeg alltid tenkt at briter er like oss nordmenn og at de lever likt som oss nordmenn. Etter å ha flyttet til England har jeg gang på gang måttet se at den antakelsen ikke stemmer med hva som er realiteten. Hva som har forundret meg mest er den sosiale nøden jeg har sett i England; antallet Food Banks som finnes hvor de som rett og slett ikke har råd til mat kan komme og få hermetikk og annet som er donert av, for det meste, privatpersoner. Antallet mennesker som er såkalte rough sleepers; de har ikke noe sted å bo, herbergene har venteliste, og da er eneste løsning å sove på gata. Tilbudet om MakeLunch som mange kirker setter opp i skoleferiene, hvor de barna som får sponset mat på skolen på denne måten også får mat når skolen har ferie. Ungdommene som spør oss om hvorfor vi har kommet hit av alle steder; her er det jo ikke noe, her er det ingen fremtid.

Av alle «målene» som nms har satt seg;

Bekjempe urettferdighet

Dele troen på Jesus

Utrydde fattigdom

hadde jeg ikke sett for meg at det å utrydde fattigdom ville være en problemstilling i England. I 2017.

 

Den 12. desember, på veg ut i parken hvor vi «henger» på tirsdagskveldene med ungdommene som er der, fortalte en av guttene vi ser regelmessig at den dagen hadde han hatt 12 biter av adventskalenderen som dessert.

«Hadde du spart dem opp?», spurte jeg.

«Nei», svarte gutten. «Vi har ikke så god råd for tiden, så jeg har ikke fått kalenderen før nå.»

 

Selv om fattigdom naturlig nok ser forskjellig ut i for eksempel Afrika og Asia enn den gjør her i Europa, er den like fullt en realitet for denne gutten og familien hans som ikke kunne ta seg råd til en slik «luksusvare» som det en adventskalender er. Kalendere som selges for så lite som £1 (ca. kr 10).

Hverdagen stemmer virkelig ikke med min illusjon.  Bildet viser torget i Carlisle med juletre og pariserhjul, side ved side

 

Desember og advent har blitt til en tid hvor det meste pyntes på, styles, preppes og fikses, slik at det «perfekte» kan vises fram. Slik at julestemningen kan komme.

For meg, denne julen, med gutten i tankene, vil jeg heller be denne Fransiskanske velsignelsen:

 

Må Gud velsigne deg med sinne… mot urettferdighet, undertrykkelse og utnyttelse av mennesker.

Må Gud velsigne deg så du kan arbeide for rettferdighet, frihet og fred.

Må Gud velsigne deg med tårer… til å gråte for de som opplever lidelse, avvisning, sult og krig.

Må Gud velsigne deg så du kan rekke ut en hånd til trøst, og til å vende andres smerte om til glede.

Og må Gud velsigne deg med nok dårskap

Til å tro at du kan utgjøre en forskjell

I denne verden, i ditt nabolag

Slik at du modig vil forsøke å gjøre det du ikke tror du kan, men

I Jesus Kristus finner den nødvendige styrken til å kunne gjøre.

 

(utdrag av en Fransiskansk julevelsignelse, oversatt fra engelsk av meg.)

 

 

 

Tekst: Solgunn P. Smith

Les innlegget →

«Tror du på himmelen?»

«Og tror du det bare er fest i himmelen?» Sarah og jeg så på hverandre, og svarte fløsete «Ja. Fest!» Denne 15- årige jenta fortsatte å fortelle oss sin teori om hva som skjer med oss etter at vi dør; at vi blir reinkarnert som nyfødte babyer, og at grunnen til at babyer gråter når de blir født er fordi de akkurat har dødd. «Den var ny», sa vi. «Det var en teori vi ikke hadde hørt før.»

Vi har med å gjøre med ungdommer som ikke bare mangler kunnskaper om den kristne troen, men som også mangler forståelsen av og innsikten i hvordan Jesus og troen i det hele tatt er relevant for dem og deres liv. Det er ikke det at de ikke bryr seg eller ikke er vennlig innstilt mot oss; de bare ser ikke at det å ha Jesus i livet sitt er noe poeng eller noe de personlig trenger å ta stilling til. De er hva vi kaller 4 eller til og med 5- generasjons kirkefremmede; de har sannsynligvis ingen i sin nærmeste familie som er kristne. De har ingen som ber for dem personlig med navn, og for dem er Jesus ikke annet enn et banneord.

Allikevel kommer de tilbake, igjen og igjen, for å være med oss, for å fortelle om livene sine til oss, og for å bli sett av oss. Og vi velger å tro at det ikke bare er på grunn av våre lyttende ører eller den varmende kakaoen i vinterkvelden i parken som gjør at vi ser dem igjen uke etter uke.Bildet viser skiltet "Heysham park" over Heysham parken i solnedgang

Richard Passmore, som er ansvarlig for Fresh Expressions (som ungdomsarbeidet vårt tilhører) i Carlisle bispedømme, har vært med og skrevet en bok hvor han beskriver situasjonen i England slik at i motsetning til når Jesus fortalte lignelsen må vi nå forlate den ene for å lete etter de 99. Vi møter ikke lenger flertallet av befolkningen i våre kirker, klubber og tilstelninger; nå må vi gå ut på «gater og streder» for å finne dem. Hvor de er.

Som salmisten skriver i salme 51:15, i The Message oversettelsen;

 

Give me a job teaching rebels your ways so the lost can find their way home.

 

Vi er her for de 99, for at de skal få finne veien hjem. Til han som er Immanuel; Gud med oss.

Til han som steller til en fest i Himmelen, for oss.

 

Tekst: Solgunn P. Smith

Les innlegget →

Fresh Expressions

Fresh Expressions, Missional Communities, Network Youth Church, Cells… Dette er konsepter og ord som brukes mye i England og Cumbria hvor vi i nms er med og arbeider. Hva handler det om alt, egentlig?

Fresh Expressions har sitt utspring i Church of England sin rapport fra 2004 om en misjonalt utformet kirke. Bakgrunnen var at antallet nytenkende- og annerledes- utseende kirkefellesskap stadig vokste, hvorav disse hovedsakelig jobbet inn mot kirkefremmede i et skiftende kulturlandskap, som dermed førte til at det i rapporten ble foreslått å anerkjenne disse fellesskapene som likestilt med de mer tradisjonelle kirkefellesskapene. I dag er Fresh Expressions en økumenisk bevegelse i England, som også har spredt seg til andre land, deriblant Norge.

 

Det som definerer Fresh Expressions- fellesskapene er at de er

 

Misjonale; i det at de tjener dem utenfor kirken

Kontekstuelle; i det at de lytter til og trer inn i «de utenfor» sin kultur

Dannende; i det at disippelgjøring er en prioritering

Menighet; i det at de er og utgjør nye former for kirkelige fellesskap

 

Bildet viser ungdomsleder Sarah i sin Network Youth Church- teamgenser.Et Fresh Expression, som er og som bygger kirke med kirkefremmed ungdom, er Network Youth Church. I Cumbria fylke finnes det pr nå 9 slike Network Youth Churches (NYC), som er involvert i alt fra skolelag, ungdomseventer og relasjonsbygging i parker, til mer tradisjonelle ungdomsklubber. Carlisle NYC blir ledet av misjonær Kristian Tjemsland, hvor Solgunn og ettåring Anna også er involvert, og flere av ettåringene våre er involvert i to av de andre NYCene i Cumbria. F.eks var Ablaze en ungdomsevent arrangert av to av NYCene lenger sør i fylket, og du kan lese to av ettåringene våre sine beskrivelser av det her.

(Du kan også følge arbeidet som gjøres i de ulike NYCene her.)

 

I går var vi samlet til en Fresh Expressions dag i Kendal her i Cumbria, hvor vi fikk høre mer om hva Fresh Expressions er, og fikk være med på seminarer holdt av folk som leder ulike typer av Fresh Expressions- fellesskap. Bildet viser misjonær Solgunn sammen med de frivillige ungdomslederne Esther og Sarah på en sti mens de er med på et utendørs Fresh Expressions- seminar.Blant annet var to av våre frivillige NYC- ledere; Esther og Sarah, sammen med ettåring Anna og jeg med på et seminar basert på hvordan et Fresh Expression- fellesskap gjør kirke ved å være ute i naturen sammen og samtidig snakke om tro, Gud og hans skaperverk.

 

Fresh Expressions er som noen sa;

«Det er som om vi skriver en historie sammen, og hver uke er en ny setning.»

 

Tekst: Solgunn P. Smith

Les innlegget →

Når én rundkjøring ikke er nok..

I krysset ved St James kirke her i Carlisle er det ikke bare én, men to rundkjøringer. At behovet i enden av disse gatene skulle være så stort at det behøves to rundkjøringer, overrasker meg litt, og om noen i det hele tatt kjører gjennom dem som to fullverdige rundkjøringer tviler jeg også på. Det virker som de fleste heller bare kjører på og håper på det beste!

I våre kristne sammenhenger; i Norge så vel som i England og andre land, kan vi noen ganger gjøre litt som med disse rundkjøringene. Bare kjøre på og håpe på det beste. Noen ganger har vi kanskje ikke alle de frivillige vi kunne trenge, men vi kjører likevel på og håper på det beste. Andre ganger har vi kanskje ikke alle midlene vi kunne trenge, men igjen kjører vi på og håper på det beste. Eller kanskje vi til og med mangler motivasjonen, mangler overbevisningen, mangler visjonen eller mangler oversikten!

Det verste er når vi ikke tar med Gud på laget, og ikke bare kjører vi på og håper på det beste, men også kjører vi på i vår egen styrke, etter vårt eget forgodtbefinnende.

Her i Carlisle er vi i en prosess i ungdomsarbeidet nå hvor vi prøver å finne utav rundkjøringene våre. Noe av hva vi har gjort før fungerer ikke lenger optimalt, i alle fall ikke for alle ungdommene. Noe av det nye vi har lyst å starte opp med trenger vi mer frivillige, mer ressurser, mer oversikt og mer dagslys for å få til. Og noe trenger vi rett og slett flere ungdommer til; vi trenger å vite mer om ungdommene vi ønsker å nå, og vi trenger å vite hvor de er å finne.

Mest av alt trenger vi mer av Jesus, og en forståelse av hvor Han er på ferde slik at vi kan være med på det Han gjør, gjennom rundkjøringene. Heldigvis har vi med en Gud å gjøre

som virker i oss med sin kraft

og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår

 

(Ef 3:20)

 

Tekst: Solgunn P. Smith

Les innlegget →

Følg
bloggen

Få varsel om nye blogginnlegg på e-post.


Expand Lukk Søk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp