Tilbake til nms.no Englandblogg
Meny
Foto: Kristian Mjølsneset Last ned

Ungdomsutvekslingen med Carlisle er tilbake på sporet!

Der er ingen tvil om at Brexit skapte utfordringer for Ucrew-programmets utveksling med Carlisle, men nå er samarbeidet heldigvis i full gang igjen takket være en ny visumløsning

Time4God

Time4God

Takket være et samarbeid med organisasjonen Time4God, som lot oss benytte deres visumsrettigheter, er Ucrew-utvekslingen med Carlisle nå tilbake på sporet.

For det kommende skoleåret 2024/25 har Ucrew-programmet tre ungdommer som er klare til å dra til Carlisle i august. Her får de unge muligheten til å vokse både i tro og ferdigheter. Gjennom å bidra i menighetsarbeidet, opplever de personlig og åndelig vekst, og får samtidig verdifulle erfaringer som unge ledere og aktive deltakere i menighetslivet i England. Slike utvekslinger styrker deres selvstendighet, øker deres kulturelle forståelse og bygger internasjonale vennskap.

I skoleåret 2023/24 har Ucrew-programmet fire ungdommer i Carlisle. Disse ucrew’erne fikk også muligheten til å møte ungdom fra andre utvekslingsprogrammer, noe som utvidet deres horisonter ytterligere. Klikk på lenken under for å se en reportasje fra Carlisle om ungdomsutvekslingsprogrammene.

 

Les innlegget →

Inspirasjon og Samhold: Nettverkssamlingen i Tallinn forener NMS partnere i Europa

I april deltok representanter fra Carlisle bispedømme på en nettverkssamling arrangert av Det Norske Misjonsselskap (NMS) i Tallinn, Estland. Et av målene med NMS sitt Europaarbeidet er å fremme læring og inspirasjon gjennom erfaringsutveksling, og bidra til gjensidig inspirasjon i misjonsarbeidet både i partnerkirkene og i norske menigheter. Les om hvordan Kerry Roughton, leder for programledelse og strategisk støtte ved Carlisle bispedømme, opplevde nettverkssamlingen.

Kerry Roughton, Leder for Programledelse og Strategisk Støtte ved Carlisle bispedømme

Kerry Roughton, Leder for Programledelse og Strategisk Støtte ved Carlisle bispedømme

Nettverkssamlingen samlet ulike partnere, misjonsorganisasjoner og givere til NMS, med hovedfokus på å styrke relasjonene, lære sammen og tjene hverandre. Over 100 representanter fra menigheter i Norge og fra samarbeidspartnere i England, Estland og Frankrike deltok, og blant deltakerne var det også personer med bakgrunn fra blant annet Kamerun, USA, Brasil, Finland og Tyskland.

Temaet for samlingen var «Kunsten å Leve Sammen», hvor vi utforsket hvordan vi kan leve sammen i sameksistens med ulike trosretninger, kulturer og forståelser, både i samfunnet og i kirken. Vi hørte presentasjoner om menighetsplanting i Europas kulturhovedsteder, økumenikk i Estland, og «Use Your Talents», en ressursbasert utviklingstilnærming for kirkesamfunn. Vi besøkte også NMS-støttede menighetsplantinger i Tallinn.

Et av høydepunktene var besøket til det Ukrainske Kulturhuset, som støtter mange av landets ukrainske flyktninger. Estland, med en befolkning på 1,3 millioner, har tatt imot over 50 000 ukrainske flyktninger siden krigen med Russland begynte. Kulturhuset tilbys blant annet kunstterapi, som hjelper barn å uttrykke seg og minnes kjære som har gått bort eller fortsatt er i Ukraina, gjennom maling og kalligrafi.

Foto: Kerry Roughton. Nettverkssamling i Mustamae menighet, Tallinn

Foto: Kerry Roughton. Nettverkssamling i Mustamae menighet, Tallinn

Vi ble også vartet opp av erkebiskop Urmas Viilma, erkebiskopen i Den estiske evangelisk-lutherske kirke, under en middag på konsistoriet i Tallinn. Det var fantastisk å få innsikt i kirkens historie i Tallinn og høre om erkebiskop Urmas sitt arbeid med å gi kirken en stemme i Estlands politiske og kulturelle sfærer.

«Kunsten å Leve Sammen» minner oss, i en tid preget av splittelse og polarisering, om gleden ved å ta vare på hverandre. Nettverkssamlingen ga oss en unik arena for refleksjon og fellesskap mens vi utforsket hva sameksistens betyr for dagens kirke. Vi ser frem til å fortsette denne utforskningen sammen med våre venner fra hele Europa i fremtiden.

Skrevet av Kerry Roughton – Leder for Programledelse og Strategisk Støtte ved Carlisle bispedømme*

Les innlegget →

En flamme for tro og fellesskap i det rurale Cumbria

I det nordlige Lake District, omfavner St. Aidan's-prosjektet en visjon om å spre Guds rike blant mennesker på landsbygda i Cumbria. Inspirert av St. Aidan av Lindisfarne, ønsker denne nye kirken å være en kilde til tro, fellesskap og forandring i regionen. John Freeman, prest og leder av prosjektet, deler deres visjon og håp for fremtiden.

I hjertet av det billedskjønne Cumbria fylket tar St. Aidan’s -prosjektet form som en ny kirkeplanting, drevet av en dypt rotfestet visjon om å gjøre Guds rike levende i lokalsamfunnene. Inspirert av arven til St. Aidan av Lindisfarne, hvis navn bærer betydningen «lille ildfull», ønsker denne kirken å bringe lys og varme inn i de landlige områdene nord i Lake District.

John Freeman, som står i spissen for dette initiativet, deler entusiastisk tankene bak St. Aidan’s visjon.

– Vi ønsker å følge i fotsporene til St. Aidan, som ikke bare forkynte evangeliet, men etablerte levende fellesskap hvor troen kunne blomstre, forklarer Freeman.

– Vår ambisjon er å være en kraft for transformasjon i vår region, og å se mennesker berørt og forvandlet av det gode budskapet om Jesus Kristus.

Prosjektet er opprinnelig initiert av bispedømmet i Carlisle da de så behovet for et kirkelig tiltak langs hovedveien A66. St. Aidan’s-prosjektet er derfor et svar på behovet for å nå ut til de ofte oversette landlige områdene som omgir denne transportkorridoren. Med et spesielt fokus på å engasjere yngre mennesker og familier, søker denne nye menigheten å være både tilgjengelig og relevant i sine tilnærminger.

– Vi har en visjon om å være både en regionalmenighet og en nettverkskirke, forklarer Freeman.

– Vi ønsker å etablere lokale forsamlinger som samles for tilbedelse og gjensidig støtte, og å være til stede i hele regionen vår på en måte som virkelig påvirker lokalsamfunnene våre.

Et sentralt punkt i planene er rekrutteringen av en barne- og familieprest, som vil være dedikert til å utvikle strategier for å engasjere og disippelgjøre unge familier i regionen. Med støtte fra organisasjoner som NMS håper St. Aidan’s-prosjektet ikke bare å vokse som en menighet, men også å være en ressurs for andre kirker som deler deres lidenskap for å nå ut til familier.

– Takk til NMS for deres støtte i å realisere denne viktige satsingen, uttrykker Freeman.

– Vi ser frem til å fortsette å jobbe sammen og lære sammen for å se Guds rike komme i Cumbria, og for å være en levende, flamme av tro og fellesskap i det nordlige Lake District.

– Som St. Aidan av Lindisfarne vandret landskapet med en brennende lidenskap for evangelisering, håper St. Aidan’s Cumbria-prosjekt å spre denne ilden videre, og å være et lys i mørket for landsbyene spredt rundt i Cumbria. Å drive kirkeplanting og kirkerevitalisering i rurale områder krever en helt egen tilnærming, og vi ser fram imot å kunne gå inn i denne innsatsen sammen med NMS, og sammen lære og sammen utgjøre en forskjell for menneskene i området.

Vær med og be for St. Aidan’s Cumbria-prosjektet og John Freeman, som leder denne viktige oppgaven. La oss be om visdom, styrke og Guds veiledning for dem i deres tjeneste. Må våre bønner være som en kilde av styrke og velsignelse for dem og deres arbeid i det nordlige Lake District.

Les innlegget →

Fornying av partneravtalen med Carlisle

Midt i den kalde januarmåneden drar en liten NMS-delegasjon til Carlisle for å fornye partnerskapet og samarbeidet med Carlisle bispedømme.


Bakerste rekke: Sven skjold, Mauro Westpahl, Biskop Rob Saner-Haigh, Samuel Coswig, Mariana Erhardt, Sandra Bischler. Fremste rekke Karla Coswig og Mateus Pereira.

NMS har hatt et rikt samarbeid med bispedømmet Carlisle i Nord-England siden 2010. Men siden samarbeidet har konsentrert seg om misjonærutsendelse, så det ut til at et videre samarbeid skulle bli vanskelig etter Brexit i 2022. Men når en dør lukkes, åpner Gud en ny. I januar underskrev NMS og Carlisle bispedømme en ny partneravtale for de neste fem årene, og NMS har innvilget støtte til flere nye spennende prosjekter som gir ny giv til samarbeidet.

I Carlisle ble NMS-delegasjonen, som bestod av seksjonsleder Sandra Bischler og rådgiver Sven Skjold, tatt godt imot av ledelsen i Carlisle bispedømme. På plass møtte vi også representanter fra vår brasilianske partner Missão Zero. Lederen for Missão Zero, Mauro Westphal hadde med seg ekteparet Samuel og Karla Coswig. Familien Coswig med sine to barn Caleb (10) og Thomas (8) er nemlig misjonærkandidater til Carlisle gjennom et trepartssamarbeid mellom NMS, Missão Zero og bispedømmet i Carlisle. Dette er mulig til tross for Brexit, så lenge misjonærene blir juridisk ansatt lokalt i bispedømmet. Målet er at vi skal ha på plass familien Coswig i Carlisle fra og med høsten 2024. De kommer da til å gå inn i et arbeid med Network Youth Church og bidra til å starte opp et studentarbeid i Carlisle by. Det vil komme et eget blogginnlegg ved et senere tidspunkt hvor vi presenterer familien Coswig skikkelig. Men dette er et arbeid vi ser fram til med stor forventning og glede. Dette er misjon i alle retninger.


Afternoon tea i katedral kafeen

NMS har også innvilget støtte til et nytt kirkeplatingsprosjekt i Keswick. Dette et ruralt kirkeplantingsprosjekt som ledes av en lokal prest, John Freeman. De fleste som driver kirkeplanting i en europeisk kontekst foretrekker å satse i urbane strøk, da det er lettere tilgang på mennesker i byer. Men det er ofte på landsbygda at de tradisjonelle kirkene mister fotfeste først. Det å satse på kirkeplanting i et ruralt område er derfor ganske nytt for oss, og vi ser i spenning mot å høste erfaringer fra denne satsingen. Vi håper også at menigheter i Norge og våre andre europeiske partnere skal få anledning til å lære av erfaringene vi gjør oss i Keswick. Det vil også komme eget blogginnlegg hvor vi presenterer dette prosjektet nærmere.

Så det var stort å få være til stede på fornying av partneravtalen med Carlisle bispedømme. Signeringen av partneravtalen ble behørig feiret med en egen gudstjeneste i Carlisle katedral og hvor biskop Rob inviterte oss oss til tradisjonell English Tea etter gudstjenesten.

Og biskop Rob uttrykte tydelig:

– Vi er henrykte over å kunne forlenge denne partneravtalen med våre norske partnere. Vi er virkelig takknemlige for den betydelige støtten NMS fortsetter å tilby oss, da vi sammen prøver å gjøre disipler over hele Cumbria og styrke våre internasjonale bånd.


Carlisle-katedralen

Les innlegget →
Flere blogginnlegg

Følg
bloggen

Få varsel om nye blogginnlegg på e-post.


Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp