Tilbake til nms.no Englandblogg
Meny
Foto: Kristian Mjølsneset Last ned

Hva har jazz-musikk med misjon å gjøre?

I Carlisle bispedømme har de vedtatt en misjonsstrategi som de har kalt «Gud for alle». Og for å ta alle sine talenter i bruk, etablerer de såkalte «misjonsfellesskap» hvor de samarbeider med andre kirker og menigheter for å nå lokalsamfunnet med evangeliet. Biskop Rob Saner-Haigh av Penrith sammenligner dette samarbeidet med det å improvisere i jazz. Men hva har jazz-musikk med misjon å gjøre?

«I jazzen er det alltid et sentralt tema som bygges på når hver musiker improviserer. Vevd sammen skaper dette en fantastisk dybde og følelse av lekenhet og kreativitet forankret rundt en original melodi. Og dette er et godt bilde på hvordan vi ser misjonsfellesskapene blomstrer over hele bispedømmet. De arbeider trofast med å tilpasse seg daglige situasjoner, kommunisere åpent, vise dyp omsorg og opptre forsiktig i, med og rundt samfunnene de betjener».

Så, når vi ser på fremtiden med både håp og realisme, hvordan kan vi legge til rette for at misjonsfellesskapene trofast improviserer slik at nye og mange mennesker kan lære om Jesu Kristi? Og hva kan vi gjøre som kristne over hele Cumbria, for å støtte lokale menigheter i dette? Det er her «Gud for alle»-strategien spiller sin rolle.

For å støtte og utruste våre misjonsfellesskap for å se dem blomstre så godt de kan, er det fokus på syv spesifikke områder. Disse er:

  • Tjeneste: hjelpe kirken til å skjelne og frigjøre tjenesten den trenger, både når det gjelder mennesker og gaver.
  • Bygninger: hjelpe misjonsfellesskap med å planlegge fremtiden for vår fysiske tilstedeværelse i lokalsamfunn og tenke gjennom hvordan bygninger kan være bærekraftige tjenere for lokalsamfunnene våre.
  • Ungdommer: hjelpe kirken til å engasjere seg mer effektivt med unge mennesker.
  • Menighetsplanting og pionerarbeid: hjelper til med å utvide vår rekkevidde til de som for øyeblikket ikke engasjerer seg i kirken.
  • Miljø: hjelper oss å nå våre miljømål; kirken av England har for eksempel satt seg som mål å ha netto nullutslipp innen 2030.
  • Skoler: støtte våre lokale kirkeskoler, spesielt (men ikke utelukkende) i tråd med kirkens visjon for utdanning fra 2018 som fremmer Jesu løfte om «livet i all sin fylde».
  • Digitalt: hjelpe kirken til å engasjere seg mer effektivt i det digitale miljøet.

Men dette er ikke en «sjekkliste» over ting som må gjøres forskriftsmessig i alle våre misjonsfellesskap. Snarere må disse punktene forstås en sentralbank for støtte som kan trekkes på for å støtte lokal misjon og tjeneste over hele fylket, da vi ønsker å oppmuntre til den følelsen av ekte improvisasjon.

Rob Saner-Haigh Biskop av Penrith Foto: Johanna Hundvin Almelid

Rob Saner-Haigh Biskop av Penrith Foto: Johanna Hundvin Almelid

Til syvende og sist er vår bønn at misjonsfellesskapene har mot til å vokse og blomstre; at de på lokalt nivå kan omfavne en følelse av blandet økologi i det kristne vitnesbyrdet; at kirker og pionere kan trekke på hverandre for å vokse Guds rike.

Vi ser at dette fungerer sammen omtrent som en hage. En sunn hage trenger ikke være stor for å være et blomstrende sted for vekst, reproduksjon og overflod. Men vi trenger en hage som har både rom for veletablerte, dypt rotfestede planter, og som samtidig gir plass til nye ting som dukker opp; ja, til og med et sted hvor ting får dø eller ligge brakk.

Jeg er spent på hva Gud har planlagt for vårt fantastiske fylke, og i løpet av de kommende månedene og årene ser jeg frem til å høre historier om hvordan folk trofast improviserer for hans ære.»

Les innlegget →

Network Youth Church i Windermere Prosti

Jeg har blitt virkelig velsignet gjennom støtten vi har hatt fått av NMS Ucrew-ungdommer på utveksling gjennom årene, spesielt i Grange Over Sands. Uten deres engasjement og støtte ville vi ha slitt med å ha like stor innvirkning på unge mennesker i området. Nedenfor er en kort beskrivelse av hva Network Youth Church har gjort i Windermere prosti, og jeg håper det kan være til oppmuntring for alle dere som støtter dette arbeidet.

Aktiv team-lek i parken

Aktiv team-lek i en park

Fordi prostiet utgjør et stort geografisk område med små landsbyer spredd rundt så er skoler den enkleste måten å bygge relasjoner med unge mennesker på. Vi er for tiden knyttet til to ungdomsskoler i prostiet. I Cartmel Priory School (CPS) så åpner Network Youth Church et interaktivt bønnerom hvert år. Bønnerommet er åpent over en uke om sommeren, noe som gir unge mennesker anledning til å møte bønn og bygge relasjoner med oss. Vi deltar også regelmessige på elevsamlinger på skolene. Koblinger til grunnskoler er viktige, for her kan vi hvert år holde overgangsøkter for de 6 barneskolene som skal over på ungdomsskolen. Dette hjelper ungdommene som skal flytte til ungdomsskolen med å bygge relasjoner til Network Youth Church før de begynner på den nye skolen.

Selv om skoler er viktige, er vårt mål at kirken skal vokse også utenom skoletiden. Gruppene vi etablerer er sentrert rundt moro, vennskap, mat og Gud. For tiden har vi to disippelgrupper på gang; en i turistbyen Ambleside og en annen i en landsby nær Grange Over Sands. Sistnevnte gruppe består av fem kjernemedlemmer, og vi har nylig begynt å studere profeten Elias sitt liv sammen i gruppa.

Mye av det vi gjør krever teamarbeid, inkludert mennesker og partnerskap med andre kirker. I turistbyen Windermere har jeg de siste 6 månedene utviklet et team av frivillige for å starte en ny gruppe i området. Jeg startet en bønnefrokost for folk som er interessert i oppsøkende ungdomsarbeid, og utfra det har vi bygget opp et team med mennesker som skal bruke to uker i juni på å drive hva vi kaller en «Drop In» for unge mennesker i en av de lokale kirkene. Målet er å finne ut hva ungdommene selv ønsker og deretter starte en vanlig gruppe fra september og utover.

NYC Winderemere besøker fotballstadium

NYC Winderemere besøker fotballstadium

En av våre styrker er relasjoner og å se unge mennesker vokse gjennom relasjoner med Gud og oss. Et eksempel på dette var en ung mann som tilbrakte 7 år sammen med oss etter et møtte i Grange Over Sands en fredag kveld. Livet hans var dysfunksjonelt, foreldrene hans ble skilt og begge hadde psykiske helsebehov. Likevel så fant han kjærlighet, støtte og vennskap i denne gruppen, mens vi gikk sammen for å navigere i tro og liv. Et minne om denne unge mannen som stikker seg ut er da han ble med oss på en tur til Sarajevo i Bosnia. Der fikk vi se ham vokse gjennom å dele Jesu kjærlighet med dem han møtte. Han har nå flyttet Windermere og blitt student ved universitetet. Men i løpet av disse årene er det er sådd et frø av tro i ham som vi håper vil vokse uansett hvor han bor.

Takk for at NMS går sammen med oss i arbeidet om å nå unge mennesker gjennom arbeidet i Network Youth Church i Windermere prosti. Vi vil være takknemlige for dine forbønner for arbeidet.

Takk,

Skrevet av Chris Mason

Les innlegget →

Hva kan vi lære av Network Youth Church?

Misjonstenkningen i Network Youth Church er noe vi alle kan lære av og la oss inspirere av i vårt lokale misjonsarbeid uansett hvor vi befinner oss. Hovedtanken bak dette arbeidet er å være til stede der ungdommene er. Sammen med ungdommene bygger man relasjoner og et kristent fellesskap basert på ungdommenes egne premisser, samtidig som man gir rom for tro og de store spørsmålene i livet. Gjennom tilstedeværelse i parken over en kopp varm sjokolade oppstod mange dype og fine samtaler mellom ungdom og NMS' utsendinger i Carlisle. Hør tidligere NMS-misjonær Kristian Tjemsland fortelle om arbeidet i denne videoen fra 2022.

Fram til 2022 var NMS representert med utsendinger i Carlisle, Nord-Vest i England.

Network Youth Church er en viktig prioritet i ungdomsarbeidet i bispedømme, og NMS fortsetter å støtte dette viktige arbeidet også etter at NMS misjonærene er reist tilbake til Norge. Kristian Tjemsland, som var blant NMS-utsendingene, forteller i denne videoen hvordan NMS jobbet i området gjennom «Network Youth Church».

– Vi jobber hovedsakelig med unådde unge mennesker. Vi jobber med å få kirken til å fokusere på unge som ikke har en tilknytning til dem fra før, sier Tjemsland i videoen.

– Vår viktigste oppgave er å møte barn og unge i parker. Vi har med varm sjokolade og forsøker å komme i kontakt med dem. Ingen skal si det ikke har gått tregt, men vi ser Gud jobber gjennom de små tingene og gjennom samtaler, sier Tjemsland.

Og nettopp gjennom samtaler oppsto mange gode relasjoner mellom barn og ungdom i parkene og NMS-utsendingene.

– En gang spurte vi «hvis du kunne valgt å ha hvem som helst til julemiddag, hvem ville du valgt»? Vi forventet gjerne svar som Justin Bieber eller andre kjendiser – men fikk svar som «min far som er i fengsel», «min døde bestemor» og lignende. Vi kan bruke dette til å snakke om noe dypere. Uken etter kan vi gjerne ta med lys og minnes døde slektninger.

På den måten skapes det rom for de dypere samtalene, som på sikt også leder oss inn til samtaler om tro og tvil.

Les innlegget →

Furness Network Youth Church (NYC)

I England har NMS gjennom mange år hatt den glede å støtte Carlisle bispedømmes arbeidet blant unge gjennom det som kalles Network Youth Church (NYC).

Furness NYC Bible Study

Furness NYC Bible Study

NYC er en del av hva man på norsk kaller «Kirke på nye måter», eller «Fresh Expression» som det kalles på engelsk. «Kirke på nye måter» kan ta mange ulike former, og NYC er en av måtene man kan være kirke på for og med ungdom som ellers ikke har noen tilknytning til kirken. Målsetningen er å nå ungdom som ofte er helt kirkefremmende.

Furness Network Youth Church er et ungdomsarbeid som har som mål å være kirke for ungdom og med ungdom og finner sted for det meste i de landlig område nordvest i England. Vi introduserer unge mennesker for Jesus og ønsker å være kirke på en måte som gir mening for dem i den verden de lever.

Det er et stort utvalg av ting vi gjør for å nå unge mennesker, bygge relasjoner med dem og hjelpe dem å bygge et forhold til Jesus.

I hver av gruppene våre som vi har rundt om i bispedømmet vårt, prøver vi å gjøre det til en særegen kirke ved å ha bønn, en form for tilbedelse, vanligvis en sang, en tale og diskusjon og tid for fellesskap og vennskap. Selv om dette ikke ofte ser ut som det man vanligvis forbinder med en tradisjonell kirke, så har NYC de elementene som danner grunnlaget for å være kirke. Vi har funnet ut at de unge liker å ha et mønster og vite hva som vil skje hver gang de kommer.

Furness NYC i samtale med ungdommene

Furness NYC i samtale med ungdommene

Vi har også funnet ut, uten noen overraskelse, at mat er veldig viktig! På alt vi gjør er det en slags mat eller drikke. Med alt fra varm sjokolade til et fullt måltid, trekker mat folk inn. Vi så Jesus spise sammen med folk hele tiden og syntes det var en god modell!

Vi samarbeider også med et par ungdomsskoler i området, og støtter både elever og ansatte. Et av våre siste prosjekter var å dele ut en pakke med ting til hver student som tok eksamen. Over 350 studenter mottok noen små gaver for å hjelpe med lesing til eksamen sammen med noen råd for hvordan best studere, et bibelsted og en bønn.

Vi har også jobbet med andre grupper i området og invitert dem til Laser Quest og Escape-rom. Dette var et godt utadrettet og oppsøkende arrangement for ungdommene å invitere venner til. På slutten fikk de alle en godtepose med Markusevangeliet sammen med andre ting.

Furness NYC rundt Påske leirbål

Furness NYC rundt påske-leirbål

Alle disse tingene er strålende, men vi legger ofte merke til at Jesus jobber mest når vi ser på de små tingene. Nylig, etter å ha sett en av videoressursene vi produserer, ba en ung person som aldri har vært i kirken før hun begynte å være sammen med oss, om å lese Bibelen med oss der og da. Vi fikk da anledning til å lese en kort tekst, forklare, utforske og stille spørsmål. Før jeg visste ordet av det, hadde oppmerksomheten hennes gått over noe helt annet, men dette var allikevel et stort skritt for henne.

I en av de andre gruppene våre fortalte en ung person at de hadde brukt en app vi hadde foreslått, og han hadde lest Bibelen hver dag i fire uker. Utrolig.

Selv om dette ikke virker som mye, var det stort for disse unge menneskene. Selvfølgelig ønsker vi å se flere og flere unge mennesker komme til kirken vår, men vi ønsker også å se dem gå dypere i troen sin, og det er det vi ser i disse historiene.

Skrevet av Ruth Hutchings, NYC leder i Furness

Les innlegget →
Flere blogginnlegg

Følg
bloggen

Få varsel om nye blogginnlegg på e-post.


Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp