Volontør

Er du klar for å gjøre en jobb for oss som volontør?

Konseptet er at du selv dekker reise og opphold, men vi sørger for at du blir tatt godt imot og tatt vare på, får meningsfulle oppgaver og masse erfaring. I tillegg hjelper vi deg med å finne en plass å bo.

NMS trenger spesielt volontører til Madagaskar, Thailand og Kamerun, men det er mulig å søke seg til alle land NMS har misjonærer i. Som volontør velger du lengde på oppholdet selv. Noen blir en måned mens andre velger å bli et helt år.

 

Du gir og får

Du får mulighet til å bidra i diakonalt arbeid, undervisning eller andre ting alt etter hvem du er, hvilken utdanning, interesse du har og hvilke behov som til enhver tid er gjeldende.

De fleste kan noe som kan være et gode for noen andre.

Samtidig som du bidrar, får du også verdifull innsyn i en annen kultur og du får mulighet til å få nyansert synet på verden ved å bli kjent med mennesker som er i en annen livssituasjon enn deg selv.

 

Mulige arbeidsoppgaver

  • Vedlikeholdsarbeid eller driftsoppgaver på stasjonen/senteret
  • Diakonalt arbeid knyttet opp mot sykehuset og/eller prosjekter innen bl.a. HIV/AIDS
  • Undervisningsoppgaver på College nivå eller på et utdanningssenter for unge kvinner
  • Kirkelig ungdomsarbeid knyttet opp mot alpha-kurs, kor/musikk eller idrett
  • Menighetsarbeid og evangelisering

Noe for deg?

Dersom du er interessert i noe av dette, kan du enten komme innom NMS hovedkontor i Stavanger eller du kan sende en e-post til frivillighetskoordinator Ruth Marie Salte Keyes ruhs@nms.no.
Da det meste av våre volontøroppgaver gjør at man kommer i kontakt med barn og unge, krever vi politiattest.

Send inn din søknad her:

Vil du bli volontør?

Expand Lukk Søk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp