Gi en gave
Meny

Personvernerklæring for søkere

Personvernerklæring for søkere til stillinger i Det Norske Misjonsselskap (NMS) og Det Norske Misjonsselskaps barne- og ungdomsorganisasjon (NMSU) 

NMS og NMSU er opptatt av ditt personvern og behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende personvernlovgiving, herunder EUs personvernforordning.

Denne personvernerklæringen gir deg informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har.

Generalsekretæren i NMS er behandlingsansvarlig for personopplysninger vi har registrert og behandler i forbindelse med rekrutteringsprosesser i NMS.

Daglig leder i NMSU er behandlingsansvarlig for personopplysninger vi har registrert og behandler i forbindelse med rekrutteringsprosesser i NMSU.

 

Hvilke personopplysninger har NMS/NMSU om deg 

Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Når du sender oss søknad, CV og eventuelle vitnemål og attester oppgir du blant annet navn, adresse, telefonnummer, epost, fødselsnummer, og opplysninger om utdanning og tidligere arbeidserfaring og arbeidsgivere.

Vi vil også registrere eventuelle notater og vurderinger som gjøres under intervjuet, og notater fra referansesjekk dersom du lar oss kontakte dine referanser.

 

Hva bruker NMS/NMSU personopplysningene til

Formålet med å innhente personopplysninger om deg er å kunne vurdere din søknad i rekrutteringsprosesser ved ledige stillinger i organisasjonen. Ved referanseinnhenting vil vi vurdere informasjonen du selv har oppgitt opp mot informasjon fra tidligere arbeidsgivere.

Vi vil bruke dine opplysninger til å svare på søknaden din og oppdatere deg underveis i rekrutteringsprosessen, eventuelt invitere deg til intervju dersom du passer til den utlyste stillingen, eller gi deg avslag.

Det er frivillig å oppgi opplysninger. Ettersom behandling av dine personopplysninger er en nødvendig del av vår rekrutteringsprosess, kan vi imidlertid ikke fortsette rekrutteringsprosessen med deg dersom du ikke oppgir opplysninger som er viktige for vår vurdering av deg som kandidat til stillingen.

Personopplysningene blir ikke brukt i andre sammenhenger eller utlevert til andre.

 

Hvem har tilgang til dine opplysninger

Dine personopplysninger vil være tilgjengelig for personalkonsulenter involvert i rekrutteringsprosessen, rekrutterende ledere, tillitsvalgt og eventuelt øvrige som skal delta i vurderingen av kandidatene.

 

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene om deg

Vi lagrer dine personopplysninger så kort som mulig og kun så lenge det er nødvendig.

Dersom du tilbys stillingen og takker ja, vil dine personopplysninger lagres i henhold til vårt reglement for oppbevaring av personopplysninger for ansatte. Du vil da få tilsendt en egen personvernerklæring for ansatte med detaljer om dette.

Dersom du takker nei, eller får avslag på søknaden vil vi slette dine opplysninger når stillingen er besatt, så fremt du ikke gir samtykke til at vi skal beholde din søknad for fremtidige ledige stillinger i organisasjonen. Personopplysningene vil da bli lagret i ett år før de slettes.

 

Geografisk lagring av personopplysningene

Personopplysningene dine lagres i Websak (digitalt arkiv) med skjerming på en server i Norge.

 

Dine rettigheter

Personvernregelverket gir deg en rekke rettigheter knyttet til dine personopplysninger, se under.

Selv om denne personvernerklæringen gir mye informasjon, kan du be om mer inngående informasjon om hvordan vi behandler opplysninger om deg og du har rett til innsyn i dine personopplysninger. Dersom dine personopplysninger er feil, har du rett til å få dem rettet. Personopplysninger vi eventuelt ikke har grunnlag for å behandle, skal slettes og du kan kreve dette gjort om vi ikke har sørget for det på eget initiativ. Du kan be om at vi begrenser bruken av dine opplysninger. Du kan motsette deg vår bruk av dine opplysninger, og kan når som helst be oss om å slette dine opplysninger. Hvis du mener at vi behandler dine personopplysninger uten rettslig grunnlag, kan du også klage til Datatilsynet, men vi anmoder deg om å kontakte oss slik at vi dels kan ta stilling til dine innvendinger og dels kan oppklare eventuelle misforståelser.

Personvernregelverket har omfattende bestemmelser om ovennevnte og det kan gjelde unntak fra enkelte rettigheter. Dersom du ønsker å gjøre bruk av rettighetene, henvender du deg til oss, se kontaktdata nederst, og vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig, og normalt innen 30 dager.

 

Kontaktinformasjon

Vi er tilgjengelig for eventuelle spørsmål du måtte ha – bruk gjerne nedenstående kontaktinformasjon.

Personvernombud: Åshild Ims Moberg

Telefonnummer: 913 08 943

Epostadresse: personvernombud@nms.no

Adresse: Åshild Ims Moberg, NMS, Postboks 226 Sentrum, 4001 Stavanger

 

 

 

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp