Tilbake til nms.no Maliblogg
Meny
Foto: Sigurd Egeland Last ned

Hva gjør vi i Mali?

Her kan du lese om arbeidet til NMS i Mali.

HVA GJØR NMS HER?

NMS er partner i Den evangelisk-lutherske misjon i Mali (MELM) sammen med kirker i Nigeria og Kamerun, og Den Evangelisk Lutherske Frikirke. NMS bidrar blant annet med misjonærer inn i dette arbeidet.

MENIGHETSBYGGING BLANT FULANIER

Vi ønsker å bygge kristne fellesskap blant fulanitalende, gi trosopplæring til nye kristne, og bidra til å mobilisere for at folk kan bruke talentene sine til beste for lokalsamfunn og menighet. For tiden jobbes det inn mot fulanitalende både i Mali og Guinea. MELM driver også en radio der det sendes både evangeliserende og sosiale programmer.

BIBELOVERSETTELSE TIL FULANI

Det arbeides med å oversette Bibelen til fulani. Hele Det nye testamentet og noen av bøkene i Det gamle testamentet (GT), er ferdige og tatt i bruk. Maliske medarbeidere jobber nå med å fullføre GT.

BEKJEMPE KJØNNSLEMLESTELSE OG BARNEEKTESKAP

Omskjæring (kjønnslemlestelse) og fødselsskader skaper store problemer for jenter og kvinner i Mali. I samarbeid med lokale helsearbeidere har et NMS- og Norad-støttet utviklingsprosjekt oppnådd svært gode resultater. Mange landsbyer har sluttet helt med kvinnelig omskjæring, og innsatsen fortsetter i stadig nye landsbyer. Det er et mål å stoppe barneekteskap og kjønnslemlestelse av jenter i Mopti-regionen.

ALTERNATIV INNTEKT I KONFLIKTOMRÅDER

Tradisjonelt er jordbruk- og husdyrhold viktige inntektskilder, men sikkerhetssituasjonen i Mali nå gjør dette vanskelig. Det arbeides med å sikre kvinners og barns rettigheter, og bedre levekårene. Spare- og lånegrupper er sentrale i dette arbeidet, både som arena for det holdningsskapende arbeidet og for kurs i inntektsbringende arbeid for kvinner og unge voksne. Vi tror dette arbeidet er med på å skape håp og å motvirke radikalisering i en krevende situasjon i landet. Use Your Talents-metodikken brukes aktivt i et eget prosjekt for å forbedre levekårene til fattige mennesker ved å fokusere på bruk av lokale midler og ressurser.

FAKTA OM MALI

  • Innbyggertall: 23,2 millioner inkludert cirka 3 millioner fulanier.
  • Religion: 93,9 % muslimer, 2,8 % kristne.
  • Levekår: 2/3 av befolkningen regnes som fattige.
  • Næringsveier: Jordbruk sysselsetter cirka 70 % av befolkningen.
  • Styresett: Republikk. Landet er preget av konflikter, uro og voldelige hendelser. Kilde: www.fn.no

Mer informasjon

 

Historier fra Mali

Bli en fredsskaper

Krig og konflikt har kun én god løsning: FRED. I ni land over hele verden kan DU bli med på å skape stabilitet, forebygge konflikt og bringe fred.

Til et unådd folk

Av en million fulanier i Mali, er det bare noen få hundre som kjenner Jesus. Det kan din gave gjøre noe med.

Ble veiviser for sitt folk

Misjonærbarna i Mali viste ham veien til Jesus. Nå er gjetergutten blitt bibeloversetter.

Nyheter fra Mali

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp