Tilbake til nms.no Maliblogg
Meny

Hva gjør vi i Mali?

Foto: Sigurd Egeland Last ned
Her kan du lese om arbeidet til NMS i Mali.

HVA ER VI MED PÅ I MALI?

I Mali retter arbeidet seg i hovedsak mot fulaniene, et nomadefolk med en sterk og stolt tradisjon. Vi har fokus på å dele troen på Jesus i ord og handling på en forståelig måte som ligger tradisjonen nær. Det brukes tid på å bygge relasjoner til enkeltpersoner for å skape tillit og respekt.

MENIGHETSBYGGING

Tre menigheter møtes regelmessig til gudstjeneste med søndagsskole, på fulani. Menighetene har også aktive kvinnegrupper og ungdomsgrupper, ulike diakonale tiltak og utadrettet evangelisering.

LANDSBYUTVIKLINGSPROSJEKT

Omskjæring (kjønnslemlestelse) og fødselsskader skaper store problemer for jenter og kvinner i Mali. I samarbeid med lokale helsearbeidere har et NMS- og Norad-støttet utviklingsprosjekt oppnådd svært gode resultater. Mange landsbyer har sluttet helt med kvinnelig omskjæring, og innsatsen fortsetter i stadig nye landsbyer.

FLYKTNINGER

På grunn av uroligheter i Mali de siste årene er det mange internflyktninger i landet. Diakoniarbeidet gir hjelp og støtte til flyktningene blant annet ved å bygge vaskestasjoner i flyktningeleirene.

USE YOUR TALENTS-METODEN

Metoden er tatt i bruk i Mali, og medarbeiderne som jobber i utviklingsprosjektet er begeistret over resultatene. Metoden går ut på å identifisere og bruke tilgjengelige ressurser til beste for lokalsamfunnet. Ungdomsgrupper har for eksempel plantet trær og startet hønseoppdrett.

RADIO

Det produseres radioprogrammer på fulani som sendes over radiostasjoner over hele Mali. De inneholder både formidling av kristen tro og undervisning om relevante tema innen helse for både mennesker og dyr.

BIBELOVERSETTELSE

Det arbeides med å oversette Bibelen til fulani. Det nye testamentet ble ferdig i 2005, mens det jobbes med å oversette Det gamle testamentet. Noen enkeltbøker fra GT er ferdige og tatt i bruk.

MISJONÆRER

Arbeidsfellesskapet i Mali består av misjonærer fra Norge og flere afrikanske land, samt nasjonale medarbeidere.

FAKTA OM MALI

  • Innbyggertall: 20,2 millioner inkludert cirka 3 millioner fulanier.
  • Religion: 94,5% muslimer, 2,4% kristne.
  • Levekår: 2/3 av befolkningen regnes som fattige.
  • Næringsveier: Jordbruk sysselsetter cirka 80%.
  • Styresett: Republikk. Etter 2012 har landet vært preget av konflikter, uro og voldelige hendelser. Kilde: www.fn.no

Lenker

 

Historier fra Mali

Ble veiviser for sitt folk

Misjonærbarna i Mali viste ham veien til Jesus. Nå er gjetergutten blitt bibeloversetter.

Ønsket å lede kameraten tilbake til islam - kom selv til tro

FRELST: – Da jeg tok imot Jesus ble livet mitt forandret og frykten for å gå fortapt forsvant, sier Bureima.

Slutt å gå i kirken, eller bli kastet ut hjemmefra

På slutten av 1990-tallet, han husker ikke helt nøyaktig, hørte Idrissa Djallo på den kristne lokalradioen at det neste dag skulle komme noen folk på besøk fra dem som lagde fulanisendingene.

Nyheter fra Mali

Vi kommer til å vinne denne kampen

Til tross for store sikkerhetsutfordringer i hverdagen er Gabdo Cissé full av håp når det gjelder kampen mot kjønnslemlestelse i Mali.
Les mer

Tabu å synge

Dama Daniel elsket musikk og var veldig musikalsk, men det likte ikke familien. Sang var nemlig tabu i stammen han kom fra.
Les mer
Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp