Ny direktør ved Fatev

Renato Raasch er innsatt som ny direktør ved det teologiske fakultetet Fatev i Curitiba.

Innsettelsesgudstjenesten ble ledet av kirkepresidenten i Den evangelisk lutherske kirken i Brasil (IECLB), Silvia Beatrice Genz. Til stede var også kirkens visepresident, styreleder ved Fatev, leder i Missão Zero, andre representanter, studenter og familie.

I sin preken sa Renato blant annet følgende:

«Vi er alle pilegrimer. Vi er i konstant bevegelse, vi går fra ett sted til et annet, utvider vårt handlingsrom og utfordrer vår komfortsone. Men vi har ikke makt til å stoppe jorden. Uansett hva vi gjør, fortsetter den å snurre, forvandle oss og bli forvandlet. Vi kan ikke stoppe denne konstante transformasjonen, men vi kan påvirke den ved Jesu Kristi evangelium. For mens vi går etterlater vi våre spor i landskapet. Kirken er også i konstant forvandling fordi den er en levende organisme. Det er opp til oss å bruke tiden vi har fått og å følge Guds stemme på denne vandringen.»

Renato Raasch er utdannet prest ved EST (Escola Superior de Teologia) i São Leopoldo, Brasil og har doktorgrad i Det Nye Testamente fra Universitetet i Göttingen, Tyskland. Han er gift med Ligia som har vært Ucrew for NMS i England. De siste årene har Renato arbeidet som prest i menigheten Nova Esperança i Curitiba. Renato overtar ledelsen ved FATEV for en fire års periode.

Les innlegget →

Kulturforskjeller i eget land

Det teologiske fakultet i Curitiba, FATEV, vektlegger både teori og praksis i utdanningen av sine studenter. Misjonspraksis til menigheter i Nordøst-Brasil gir både personlig og faglig utbytte for studentene og en realitetsorientering i forhold til fremtidig tjeneste i kirken.

Les hva noen av studentene forteller etter en ti dagers praksisperiode:

– Å få være en del av det lille menighetsfellesskapet i Ouricuri har vært et større privilegium enn jeg klarer å beskrive. Jeg fikk se en enkel, men ekte kirke. Noen ganger klarte jeg ikke å skjule overraskelsen min og indignasjonen overfor den økonomiske situasjonen i kirken og utfordringene den står overfor. Selv om menigheten formelt sett ikke har sin egen prest, fortsetter de å samles. Gudstjenestene blir ledet av en matematikklærer. Hun gir av sin tid til kirken, samtidig som hun kjemper for sin egen jobb og tar seg av sin syke bestemor. Jeg fikk se et eksempel på en kvinne som ikke er avhengig av en høyskoleutdanning for å tjene Gud.

Ana Slonzcewski

 

– Jeg har fått et nytt og utvidet syn på det å tjene i kirken. Det var meningsfylt for meg å få forkynne, besøke kirkens medlemmer og delta i smågrupper. Å tjenestegjør i kirken handler om så mye mer enn å lede kirkelige aktiviteter. Det handler om å involvere seg i menneskers liv og gå sammen med dem en er satt til å tjene. Denne erfaringen vil jeg huske for resten av livet! For meg var de kulturelle og sosiale forskjellene mellom nordøst og sør i Brasil så store at jeg merket noen av dem den første dagen vi besøkte kirken i Juazeiro do Norte.

 

 Débora Sasse

– Min første tanke da jeg kom inn i en av kirkene, var at jeg ikke var forberedt til å jobbe her i det hele tatt. Jeg fikk erfare at det vi er blitt fortalt om denne regionen ikke alltid er hele sannheten. For eksempel er det jeg så i byen José de Freitas bare en liten del av hele regionen. Vi kan generaliserer når det gjelder kulturen i nordøst, slik vi også gjør i alle andre regioner, men det er forskjeller fra sted til sted. Alle har sine særegenheter. Endelig har jeg forstått viktigheten av kulturforståelse.

Ramon Silva

 

 

Les innlegget →

Vida Plena - å elske verden slik Jesus gjorde

Vida Plena er et samarbeid med NMS, misjonsorganisasjonen Missão Zero og Martin Luther-fellesskapet i Brasil. Hovedformålet til Vida Plena er å skape et godt forhold mellom kirken og innbyggerne i Pestano-området i Pelotas, en by i den sørlige delen av Brasil.

Dagliglivet i Pestano bærer preg av fattigdom, kriminalitet, urettferdighet og narkotikamisbruk. Siden 2014 har de frivillige i Vida Plena vist nestekjærlighet i praksis gjennom kunst, musikk, matlaging og undervisning i miljøvern.

Vida Plena har også fått med seg lokale ledere som har organisert frivillige ativiteter for innbyggere i de fattige bydelene Pestano og Getulio Vargas. Akkurat nå pågår disse aktivitetene: matlagingsverksted, litteraturklubb for barn, fotballskole og taekwondoklasser.

Du kan lese mer her: Levende misjonal kirke i Pestano, Brasil

 

Les innlegget →

Ledertrening i menighetene i Nordøst-Brasil

De siste 20 årene er det plantet mange nye menigheter i Sertão-regionen i Nordøst-Brasil. De økonomiske rammene og modellen for tjeneste i kirkene i dette området er ikke som i en «tradisjonell» luthersk menighet.

Det er blitt arbeidet langsiktig med kurs og opplæring for å gjøre menighetene bærekraftige. Opp igjennom årene har mange lokale ledere, både kvinner og menn og de fleste unge, deltatt i ledertreningen.

To av studentene på CMM (tverrkirkelig bibelkurs) forteller:

Luis Ricardo Silva

– For meg ble bibelkurset starten på en dypere forståelse av evangeliet. Undervisningen har betydd mye for mitt personlige liv. Det viktigste jeg har lært handler om misjon. Det er blitt mye viktigere for meg å bringe evangeliet videre til andre mennesker og det er enklere enn jeg trodde det var. Før var jeg ikke så komfortabel med å utrykke meg selv, men nå er det mye lettere for meg å snakke om Jesus. Jeg begynte på kurset for å få mer teologisk kunnskap. Før jeg nå er ferdig kjenner jeg at det er meningen jeg skal være et vitne om Kristus ved å forkynne evangeliet.»

Luis Ricardo Silva

 

 

Antonia Euflávia Layalla Sousa

– Bibelkurset har gitt meg teologisk kunnskap og forberedt meg til tjeneste. Gjennom de ulike undervisningstema har jeg opplevd at Gud har ledet meg mer og mer etter hans vilje. Han har styrket meg og forvandlet livet mitt gjennom veiledning og samtaler. Jeg har lært mye og fått anledning til å evaluere både livet mitt og tjenesten min. Fellesskapet med brødre og søstre som har delt av sine erfaringer, sitt liv og sin tjeneste har vært til oppbyggelse og velsignelse. Det har motivert meg.»

Antonia Euflávia Layalla Sousa

Les innlegget →

Følg
bloggen

Få varsel om nye blogginnlegg på e-post.


Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp