Tilbake til nms.no Brasilblogg
Meny
Foto: Anette Thingbø Last ned

Hvorfor misjon i Europa?

Mariana Erhardt er misjonær i Frankrike sammen med sin mann, Mateus. Ekteparet kommer fra Brasil og er utsendt av NMS sin samarbeidspartner i Brasil.

Arbeidet de har vært en del av er et godt eksempel på misjon i dag, hvor impulser går på kryss og tvers. Men hvorfor evangelisere i Europa? Det er faktisk et av de spørsmålene Mariana har fått oftest. Under kan du lese hennes refleksjoner.

Jeg tror spørsmålet kan være relevant, men jeg vil gjerne formulere det annerledes. Spørsmålet kan få oss til å tro at kirken eller Guds rike bare er noe lokalt, regionalt, noe for vår kultur eller nasjon. I tillegg kan spørsmålet ubevisst få oss til å vurdere relevansen av misjonsarbeid i henhold til de sosiale og økonomiske forholdene til menneskene som vil «dra nytte» av arbeidet (jo mer sosialt trengende, jo mer må de evangeliseres). Men er dette kriteriet i Guds visjon for verdens evangelisering? Jesus var veldig tydelig da han talte til disiplene i Matteus 28,19: «Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler”. En befaling som ikke begrenses til menneskers geografiske plassering eller deres sosiale klasse. Du kan tenke at alt dette er en klisjé, noe du har hørt mange ganger før. Men likevel, jeg kan bekrefte at vi har vanskeligheter med å forstå omfanget av befalingen.

De første kristne

Kirken vi leser om i Apostlenes gjerninger forstod ikke og måtte lide forfølgelse før de forlot «redet» og utvidet sitt evangeliseringsområde (Apostlenes gjerninger 8.1). Ser vi nærmere på Jesu befaling, vil vi se at «hvorfor evangelisere» aldri skulle vært et spørsmål for Jesu disipler, men heller «hvordan evangelisere». Europa var ansvarlig for evangeliseringen av de amerikanske landene. Det var i Europa kristendommen utviklet seg i de første århundrene etter Jesus og gjennom koloniseringen ble vi også evangelisert. Men siden begynnelsen av det 20. århundre har Europa blitt stadig mer avkristnet, og derfor må det i dag evangeliseres igjen. Mange tror at denne situasjonen skyldes sekularisme, men jeg er uenig i det. De mange århundrene da kirken og staten gikk hånd i hånd førte til stor skade i noen sammenhenger og i Frankrike skapte det store avstander mellom “vanlige” mennesker og «religion». At folk ikke orker religion generelt betyr ikke at mennesker er lukket for åndelighet eller for Gud. Det er i alle fall det vi har erfart disse årene.

Kirken er global

I Europa i dag finner vi en sammenheng som ligner på den første kirken det skrives om i Apostlenes gjerninger: Mennesker som lever i en religiøs virkelighet og trenger å få et sant møte med den oppstandne Jesus, andre som aldri har hørt om Jesus og som tror at Bibelen forteller en fiktiv historie og andre som allerede har møtt Kristus og trenger å bli disippelgjort og sendt. Gud ser sin kirke lokalt, regionalt, nasjonalt, men han går lenger: Kristi kirke er global, til og med universell. Når vi snakker om evangelisering, misjon og Guds rike, må vi se forbi det vi ser lokalt. Vi er kalt og sendt til kirken i verden. Apostelen Paulus hjelper oss til å forstå dette i sitt brev til kirken i Korint, der han sier at vi er ett legeme i Kristus, og når et lem lider, lider alle (1. Kor. 12). Så, hvis kirken i Europa eller i vårt nabolag lider, er hele kroppen, hele Guds kirke i verden kalt og sendt for å ta vare på dette lemmet. Derfor stiller jeg spørsmålet igjen: Hvorfor ikke evangelisere Europa?

Mariana og Mateus sin tilstedeværelse i Lyon i Frankrike har satt spor og august 2023 starter de opp nytt arbeid i Nice.

Mariana Erhardt og Mateus Fonesca Pereira i Nice.

Les innlegget →

Gjenopptar relasjonen etter fem år uten kontakt

I 1975 startet NMS samarbeid med den Evangeliske Kirken av Luthersk Bekjennelse (forkortet til IECLB). Gjennom årenes løp sendte NMS mange misjonærer og støttet arbeid i IECLB.

Etter hvert inngikk NMS også samarbeid med den mer selvstendige fornyelsesbevegelsen Movimento Encontrão, som også er en del av kirken. I 2015 valgte IECLB av ulike grunner å bryte partner-relasjonen med NMS. På dette tidspunktet var alt NMS-arbeidet allerede samlet inn under Movimento Encontrão, og NMS fortsatte arbeidet i Brasil gjennom dette samarbeidet. Det har ikke vært noe kontakt mellom NMS og kirkeledelsen i IECLB etter bruddet i 2015, og heller ikke NMS har tatt initiativ til fornyet kontakt før nå.

I 2022 tok derfor NMS initiativ og henvendte oss til kirkeledelsen i IECLB i håp om forsoning i relasjonen. Etter en del mail-utveksling ble vi enige om å møtes i forbindelse med et planlagt NMS-besøk til Movimento Encontrão i det sørlige Brasil. Og i desember 2022 ble seksjonsleder Sandra Bischler og rådgiver Evy Nyvoll tatt varmt imot av IECLBs 2. visepresident Rev. Mauro B. Souza på IECLBs hovedkontor i Porto Alegre.

Som et resultat av disse samtalene fikk NMS en forespørsel fra IECLB om at Kirkepresidenten Rev. Silvia B. Genz, i forbindelse med hennes planlagte besøk til Den norske kirke i Oslo ønsket å møte med NMS. NMS fikk da gleden av å inviterte Rev. Silvia til å komme på besøk til våre lokaler i Lilleborg kirke tirsdag 2.mai. Møtet ble satt opp med god hjelp og assistanse fra Mellomkirkelig Råd.

Kirkepresident Rev. Silvia B. Genz

Kirkepresident Rev. Silvia B. Genz fikk glassengel i gave av NMS

Og det ble en veldig fin ettermiddag i Lilleborg kirke. Besøket startet med at generalsekretær i NMS, Helge Gaard, sammen med stab i Lilleborg kirke viste Rev. Silvia rundt i NMS-lokalene i Oslo. Hun fikk se både kirkerommet, gjenbruksbutikken og kontorlokalene, og hun fikk god informasjon om hvordan NMS bruker sine lokaler i Oslo også som et møtested for de som bor i bydelen.

Deretter hadde vi en lengre samtale hvor vi både utvekslet informasjon og delte tanker om hvordan vi sammen kunne stake ut en felles vei fremover. For NMS betyr det mye å gjenoppta kontakten og relasjonen med IECLB. Dette er en kirke NMS har utvekslet mye erfaringer med gjennom mange år, og som vi vet det vil være en berikelse å på nytt kunne utveksle erfaringer med. Akkurat i hvilken form relasjonen skal tas videre er noe vi i fellesskap må konkretisere etter hvert. Men vi var alle enige om at vi ønsket at kontakten og relasjonen skulle gjenopptas som et vitnesbyrd på den enheten vi har i troen på vår Herre.

Som Seksjonsleder for Europa og Brasil er jeg både rørt og stolt av at kirkepresidenten Rev. Silvia tok seg tid til å besøke oss i Lilleborg, og at vi nå sammen har tatt det første steget til å gjenoppta denne relasjonen. Samarbeidet med Movimento Encontrão forblir uendret og fortsetter som før. Og vi er også veldig stolte og takknemlige for det samarbeidet vi har med Movimento Encontrão i Brasil.

Seksjonsleder Sandra Bischler, Kirkepresident Silvia Genz, Generalsekretær Helge Gaard og Rådgiver Evy Nyvoll

Seksjonsleder Sandra Bischler, Kirkepresident Silvia Genz, Generalsekretær Helge Gaard og Rådgiver Evy Nyvoll

Les innlegget →

Gode resultater i Brasil

Det teologiske fakultetet FATEV i Curitiba og misjonsorganisasjonen Missão Zero har sammen utviklet prosjektet Multiply.

Dette prosjektet retter seg mot to målgrupper:

  1. Studenter ved fakultetet FATEV (det teologisk universitet som NMS støtter i Curitiba, Brasil)
  2. Misjonærer/menighetsansatte/frivillige ledere og andre potensielle ledere.

Målet er å gi den enkelte de verktøyene som trengs for å oppdage sin plass i kirken for å nå nye mennesker med Guds kjærlighet. Håpet er 50 nye fellesskap innen år 2030.

I 2022 hadde Mulitply 21 deltakere og 16 frivillige lærere i tillegg til én lønnet psykolog. Det tilbys personlighetstester, samtaler med psykolog, samtaler i grupper og digital undervisning om verktøy og modeller for kirkeplanting.

Resultatet så langt: mange vil gå inn i tjeneste som misjonærer eller prester i etablerte menigheter, noen vil oppmuntre sine menigheter til å gi praktisk og økonomisk støtte til oppstart av nye fellesskap og andre går inn i nystartede prosjekter.

Her kommer noen vitnesbyrd fra deltakerne selv:

Adriano Cunha:

Adriano Cunha

– Multiply var veldig viktig i min utdanning. Forelesningene ga et verdifullt tillegg til teoretisk og praktisk kunnskap, både følelsesmessig og åndelig. Psykologisk støtte er grunnleggende for modning og selvinnsikt. Mulitiply har hjulpet meg til å se menighetsplanting med et nytt blikk. Jeg har fått en bedre forståelse av egne styrker og begrensninger, noe som er viktig i fremtidig tjeneste.

Valdete e Joel de Souza:

Joel og Valdete de Souza

– For oss var det å delta en ny erfaring, full av læring. Det hele var veldig fruktbart. Digital undervisning gjorde at vi kunne studere samtidig som vi var i jobb blant folket ved elvebredden i delstaten Amazonas. Hver forelesning hadde gode tema. Lærerne hadde praktisk kunnskap om emnet, ikke bare teoretisk. Vi hadde også et kurs som hjalp oss å oppdage og utvikle våre talenter. Den psykologiske oppfølgingen var svært betydningsfull og nødvendig. I løpet av samlingene ble vi godt kjent med hverandre, våre personligheter og vi fikk god hjelp til veivalg i eget arbeid.

Arthur e Jadla Sena:

– Som misjonærer har Multilply vært en stor gave fra Gud i våre liv. Det er et veldig komplett program. Vi har satt pris på alt fra forelesningene til den psykologiske støtten. Kurset har vært avgjørende for får tjeneste. Vi takker Gud for denne muligheten og privilegiet det har vært å delta.

Arthur og Jadla Sena

Les innlegget →

Gjenspeile troen gjennom handlinger

I Brasil er ikke tro en like stor privatsak som i Norge. Folk viser åpenlyst og med stolthet hva de tror på, og det er religiøse spor i hele byen.

Jeg bodde i Juazeiro do Norte i nordøst Brasil, hvor majoriteten av befolkningen er katolske. Siden det er færre som er luthersk kristne blir det et mindre fellesskap. Men det jeg har opplevd er at dette skaper bedre relasjoner mellom de kristne som finnes her.

I området vi hjalp til i er det tre kirker som samarbeider. I den kirken jeg hjalp mest til i er det rundt 20 faste medlemmer. Jeg så hvor mye de brydde seg om hverandre. Selv med store aldersforskjeller i kirken merket jeg de relasjonene som har blitt bygget på tross av alder. De ønsker å være en del av hverandres liv, og hjelpe til med det de kan.

Når jeg kom inn i kirken ble jeg møtt av folk med åpne armer. De ønsket meg velkommen og strålte av kjærlighet. Selv med store kommunikasjonsproblemer fikk de meg til å føle meg velkommen og som en del av dem. På denne måten merket jeg Jesus kjærlighet som strømmer gjennom dem.

Jeg merket at de brydde seg om troen sin. Når de snakket om tro med hverandre så jeg den iveren de har, og hvor mye de bryr seg. De tar seg alltid tid til å be for ting som skjer i livene til folk i kirken. For å hjelpe dem gjennom vanskelige ting som skjer, og for å takke for det de har. Men de bryr seg også om menneskene som bor rundt dem. De bruker tid med dem og ønsker å bli bedre kjent med dem. Det er måten de ønsker nye velkommen, at de bryr seg om hverandre, og mest av alt gjennom kjærligheten de utstråler til andre mennesker rundt dem at jeg merket hvordan troen deres gjenspeilte gjennom handlingene deres.

Noe jeg syns vi som kristne burde være mer oppmerksom på er hva handlingene våre ubevisst sier til andre. Hvis vi er mer bevisst på å gjenspeile handlingene våre ut i fra hva vi tror på kan det gjøre oss til bedre mennesker. Og det kan være med på å styrke troen vår.

 

Les innlegget →
Flere blogginnlegg

Følg
bloggen

Få varsel om nye blogginnlegg på e-post.


Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp