Tilbake til nms.no Brasilblogg
Meny
Foto: Anette Thingbø Last ned

IECLB feirer 200 år med luthersk tilstedeværelse i Brasil

Den evangelisk-lutherske kirken i Brasil (IECLB) går alltid inn i et nytt år med et årstema som skal lede arbeidet i menighetene det gjeldende året.

«IECLB. Jesu Kristi kirke», er årets tema for IECLB for årene 2023-2024.

I forbindelse med at kirken nå markerer 200 år med luthersk tilstedeværelse i Brasil (1824-2024), går årstemaet over to år. Sammen med bibeltekstene «Dere er jordens salt!» og «Dere er verdens lys!» (Matt.5,13-14) setter det retning for arbeidet i menighetene i denne perioden.

Her er hva presidentskapet i IECLB, ved kirkepresident Pa. Sílvia Beatrice Genz, sier om årstemaet og feiringen:

IECLB er Jesu Kristi kirke. Det er nedfelt i første artikkel i vårt grunnlagsdokument. Slik følger vi det Paulus skrev i 1. Kor 3,11: «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som alt er lagt, Jesus Kristus.»

I 2024 skal vi feire 200 års luthersk tilstedeværelse i Brasil. Til å lede denne feiringen har vi valgt årstemaet: «IECLB. Jesu Kristi kirke.»

Helt siden de første menighetene ble grunnlagt, har Jesus Kristus vært fundamentet og Herren i kirken vår. Jesus Kristus er grunnvollen i IECLB.

Årstemaet hevder vår identitet og hjelper oss til å reflektere over vår historie og bekrefter vår forpliktelse med Guds misjon i vårt land.

Bibelversene som følger årstemaet: «Dere er jordens salt!» og «Dere er verdens lys!», er ord fra Jesus som viser kirkens oppgave: være lys og være salt! Vi vet at salt i maten og lys i huset utgjør den store forskjellen. Jesu Kristi kirke utgjør en forskjell i verden fordi den følger Herrens vilje, den eneste Herre, som døde for oss på korset!

Jesus Kristi kirke utgjør en forskjell fordi den fremmer fred, rettferdighet og kjærlighet.

Jeg ønsker at årstemaet og bibelversene motiverer til refleksjon og fører til handlinger og vitnesbyrd om evangeliet om Jesus Kristus.

Les innlegget →

Det begynner med ditt liv

Movimento Encontrão (ME) er navnet på samarbeidspartneren vår i Brasil. Dette er en fornyelsesbevegelse i den evangelisk-lutherske kirken (IECLB). På mange måter kan vi si at ME sin rolle i IECLB minner om hva NMS ønsker å være i Den norske kirke. En bevegelse som setter misjon på dagsorden og som utfordrer til å dele evangeliet og lære av hverandre i et verdensvidt fellesskap.

Movimento Encontrão (ME) sier om seg selv at de er en bevegelse av disipler som gjør disipler, slik Jesus gjorde. Dette har de gjort siden starten på 60-tallet og det er essensen av hva ME er.

En bevegelse av kvinner og menn opplevde kallet fra Gud som en personlig relasjon med Jesus og en forpliktelse om å være disipler som gjør disipler. De første prestene og lederne forstod at de måtte vokse sammen. De studerte ordet, delte liv og ba. De gikk sammen, dedikerte tid, styrket hverandre og vokste i troen. Slik sprang det ut av menighetene til inspirasjon, evangelisering, ledertrening og oppfølging. Smågrupper spredte seg i mange menigheter.

I dag er det store oppdraget fortsatt det samme. Smågrupper hjelper oss å leve ut kallet i våre menigheter.

Sammen med din lokale menighet, Kristus og hverandre ønsker vi å fortsette dette arbeidet. Innbydelsen er gitt.

I kjærlighet, med rett fokus og vilje til å betale prisen. Det begynner med mitt og ditt liv.

Vi ønsker å høre Guds stemme. La oss gå sammen! Og la oss beveges av han som beveger oss.

NMS støtter prosjekter i Movimento Encontrão med å utruste unge studenter og ledere for fremtidig tjeneste i kirken. Målet er å nå nye mennesker med evangeliet.

I videoen under kan du bli bedre kjent med Movimento Encontrão:

Les innlegget →

Hvorfor misjon i Europa?

Mariana Erhardt er misjonær i Frankrike sammen med sin mann, Mateus. Ekteparet kommer fra Brasil og er utsendt av NMS sin samarbeidspartner i Brasil.

Arbeidet de har vært en del av er et godt eksempel på misjon i dag, hvor impulser går på kryss og tvers. Men hvorfor evangelisere i Europa? Det er faktisk et av de spørsmålene Mariana har fått oftest. Under kan du lese hennes refleksjoner.

Jeg tror spørsmålet kan være relevant, men jeg vil gjerne formulere det annerledes. Spørsmålet kan få oss til å tro at kirken eller Guds rike bare er noe lokalt, regionalt, noe for vår kultur eller nasjon. I tillegg kan spørsmålet ubevisst få oss til å vurdere relevansen av misjonsarbeid i henhold til de sosiale og økonomiske forholdene til menneskene som vil «dra nytte» av arbeidet (jo mer sosialt trengende, jo mer må de evangeliseres). Men er dette kriteriet i Guds visjon for verdens evangelisering? Jesus var veldig tydelig da han talte til disiplene i Matteus 28,19: «Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler”. En befaling som ikke begrenses til menneskers geografiske plassering eller deres sosiale klasse. Du kan tenke at alt dette er en klisjé, noe du har hørt mange ganger før. Men likevel, jeg kan bekrefte at vi har vanskeligheter med å forstå omfanget av befalingen.

De første kristne

Kirken vi leser om i Apostlenes gjerninger forstod ikke og måtte lide forfølgelse før de forlot «redet» og utvidet sitt evangeliseringsområde (Apostlenes gjerninger 8.1). Ser vi nærmere på Jesu befaling, vil vi se at «hvorfor evangelisere» aldri skulle vært et spørsmål for Jesu disipler, men heller «hvordan evangelisere». Europa var ansvarlig for evangeliseringen av de amerikanske landene. Det var i Europa kristendommen utviklet seg i de første århundrene etter Jesus og gjennom koloniseringen ble vi også evangelisert. Men siden begynnelsen av det 20. århundre har Europa blitt stadig mer avkristnet, og derfor må det i dag evangeliseres igjen. Mange tror at denne situasjonen skyldes sekularisme, men jeg er uenig i det. De mange århundrene da kirken og staten gikk hånd i hånd førte til stor skade i noen sammenhenger og i Frankrike skapte det store avstander mellom “vanlige” mennesker og «religion». At folk ikke orker religion generelt betyr ikke at mennesker er lukket for åndelighet eller for Gud. Det er i alle fall det vi har erfart disse årene.

Kirken er global

I Europa i dag finner vi en sammenheng som ligner på den første kirken det skrives om i Apostlenes gjerninger: Mennesker som lever i en religiøs virkelighet og trenger å få et sant møte med den oppstandne Jesus, andre som aldri har hørt om Jesus og som tror at Bibelen forteller en fiktiv historie og andre som allerede har møtt Kristus og trenger å bli disippelgjort og sendt. Gud ser sin kirke lokalt, regionalt, nasjonalt, men han går lenger: Kristi kirke er global, til og med universell. Når vi snakker om evangelisering, misjon og Guds rike, må vi se forbi det vi ser lokalt. Vi er kalt og sendt til kirken i verden. Apostelen Paulus hjelper oss til å forstå dette i sitt brev til kirken i Korint, der han sier at vi er ett legeme i Kristus, og når et lem lider, lider alle (1. Kor. 12). Så, hvis kirken i Europa eller i vårt nabolag lider, er hele kroppen, hele Guds kirke i verden kalt og sendt for å ta vare på dette lemmet. Derfor stiller jeg spørsmålet igjen: Hvorfor ikke evangelisere Europa?

Mariana og Mateus sin tilstedeværelse i Lyon i Frankrike har satt spor og august 2023 starter de opp nytt arbeid i Nice.

Mariana Erhardt og Mateus Fonesca Pereira i Nice.

Les innlegget →

Gjenopptar relasjonen etter fem år uten kontakt

I 1975 startet NMS samarbeid med den Evangeliske Kirken av Luthersk Bekjennelse (forkortet til IECLB). Gjennom årenes løp sendte NMS mange misjonærer og støttet arbeid i IECLB.

Etter hvert inngikk NMS også samarbeid med den mer selvstendige fornyelsesbevegelsen Movimento Encontrão, som også er en del av kirken. I 2015 valgte IECLB av ulike grunner å bryte partner-relasjonen med NMS. På dette tidspunktet var alt NMS-arbeidet allerede samlet inn under Movimento Encontrão, og NMS fortsatte arbeidet i Brasil gjennom dette samarbeidet. Det har ikke vært noe kontakt mellom NMS og kirkeledelsen i IECLB etter bruddet i 2015, og heller ikke NMS har tatt initiativ til fornyet kontakt før nå.

I 2022 tok derfor NMS initiativ og henvendte oss til kirkeledelsen i IECLB i håp om forsoning i relasjonen. Etter en del mail-utveksling ble vi enige om å møtes i forbindelse med et planlagt NMS-besøk til Movimento Encontrão i det sørlige Brasil. Og i desember 2022 ble seksjonsleder Sandra Bischler og rådgiver Evy Nyvoll tatt varmt imot av IECLBs 2. visepresident Rev. Mauro B. Souza på IECLBs hovedkontor i Porto Alegre.

Som et resultat av disse samtalene fikk NMS en forespørsel fra IECLB om at Kirkepresidenten Rev. Silvia B. Genz, i forbindelse med hennes planlagte besøk til Den norske kirke i Oslo ønsket å møte med NMS. NMS fikk da gleden av å inviterte Rev. Silvia til å komme på besøk til våre lokaler i Lilleborg kirke tirsdag 2.mai. Møtet ble satt opp med god hjelp og assistanse fra Mellomkirkelig Råd.

Kirkepresident Rev. Silvia B. Genz

Kirkepresident Rev. Silvia B. Genz fikk glassengel i gave av NMS

Og det ble en veldig fin ettermiddag i Lilleborg kirke. Besøket startet med at generalsekretær i NMS, Helge Gaard, sammen med stab i Lilleborg kirke viste Rev. Silvia rundt i NMS-lokalene i Oslo. Hun fikk se både kirkerommet, gjenbruksbutikken og kontorlokalene, og hun fikk god informasjon om hvordan NMS bruker sine lokaler i Oslo også som et møtested for de som bor i bydelen.

Deretter hadde vi en lengre samtale hvor vi både utvekslet informasjon og delte tanker om hvordan vi sammen kunne stake ut en felles vei fremover. For NMS betyr det mye å gjenoppta kontakten og relasjonen med IECLB. Dette er en kirke NMS har utvekslet mye erfaringer med gjennom mange år, og som vi vet det vil være en berikelse å på nytt kunne utveksle erfaringer med. Akkurat i hvilken form relasjonen skal tas videre er noe vi i fellesskap må konkretisere etter hvert. Men vi var alle enige om at vi ønsket at kontakten og relasjonen skulle gjenopptas som et vitnesbyrd på den enheten vi har i troen på vår Herre.

Som Seksjonsleder for Europa og Brasil er jeg både rørt og stolt av at kirkepresidenten Rev. Silvia tok seg tid til å besøke oss i Lilleborg, og at vi nå sammen har tatt det første steget til å gjenoppta denne relasjonen. Samarbeidet med Movimento Encontrão forblir uendret og fortsetter som før. Og vi er også veldig stolte og takknemlige for det samarbeidet vi har med Movimento Encontrão i Brasil.

Seksjonsleder Sandra Bischler, Kirkepresident Silvia Genz, Generalsekretær Helge Gaard og Rådgiver Evy Nyvoll

Seksjonsleder Sandra Bischler, Kirkepresident Silvia Genz, Generalsekretær Helge Gaard og Rådgiver Evy Nyvoll

Les innlegget →
Flere blogginnlegg

Følg
bloggen

Få varsel om nye blogginnlegg på e-post.


Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp