Tilbake til nms.no Brasilblogg
Meny
Foto: Anette Thingbø Last ned

Videre med det viktigste

NMS har opp gjennom årene hatt mange slagord. Videre med det viktigste er ett av dem, og det passer godt for å beskrive samarbeidspartneren vår i Brasil.

Movimento Encontrão (ME) er en fornyelsesbevegelse i den evangelisk lutherske kirken i Brasil (IECLB). For noen år siden ble de enige om en visjon 5030, et mål om 50 nye kirker/fellesskap innen år 2030. Generelt er det ikke noe som er mer effektivt for kirkevekst enn å plante nye fellesskap. Det langsiktige målet er å hele tiden nå nye mennesker med Guds kjærlighet.

Å FINNE SIN RETTE PLASS

ME har både et teologisk fakultet (FATEV) i Curitiba og en misjonsorganisasjon (Missão Zero). NMS har støttet lærere ved fakultetet i en årrekke og også bidratt til at studenter har fått misjonspraksis i nordøst-Brasil. De siste årene har vi også støttet et prosjekt der FATEV og Missão Zero sammen tilbyr et kurs for både unge studenter og andre. I 2023 hadde kurset 15 deltakere. Målet er å gi den enkelte de verktøyene som trengs for å oppdage sin plass i kirken og hvilken type tjeneste som kan passe best. Hvert år velges det ut to kandidater fra kurset som gis mulighet til en ti-måneders praksisperiode i en nyetableringsfase for en menighet. Her får de lære og bidra i arbeidet. Etterpå skal de selv i gang med en «nyplanting» i sin by, og på sikt skal de igjen ta imot praksisstudenter. De to som hadde praksis i 2023 er nå i gang i hvert sitt nye prosjekt.

KREVENDE TIDER

10 studenter fullførte studiene sine ved FATEV i 2023, 7 av disse fra tidligere år med gjenstående fag. De siste årene har FATEV slitt med rekrutteringen og ingen nye studenter ble tatt opp i 2023, men FATEV hadde 32 deltakere på et fire-måneders teologikurs arrangert sammen med en kirke. Denne kirken er nå i forhandlinger med ME om å videreføre undervisningen ved FATEV etter at ME i år har besluttet å avvikle oppmøteundervisningen. Økonomi og mangel på studenter gjør at det ikke lenger er grunnlag for en modell som har fungert godt i mange år. FATEV har også de siste årene startet arbeidet med å bygge opp et digitalt tilbud for teologisk utdanning. NMS støtter dette arbeidet. Det vil gi muligheter til langt flere studenter i alle aldre å studere teologi fordi en ikke behøver å bosette seg i Curitiba. Det er imponerende å se hvordan ME i krevende tider har tillit til at Gud vil lede inn i noe nytt, hvor målet fortsatt er videre med det viktigste.

NÅR KRISEN RAMMER

Siden begynnelsen av mai har Brasil vært preget av oversvømmelser sør i Brasil. Uvirkelige bilder fra storbyen Porto Alegre og mange andre mindre byer har rullet over tv-skjermene. Byene er ikke til å kjenne igjen. Gater og bydeler ligger under vann, veinett og strømnett er ødelagt. Hundretusener er blitt husløse. Over 150 har mistet livet. I hele landet er det blitt mobilisert for å hjelpe. ME rapporterer også om mange menigheter som er hardt rammet, og om misjonærer og arbeidere som opplever utfordrende dager. Kirker organiserer matutdeling til mennesker som sulter og bidrar med materiell hjelp. Midt i det vanskelige og håpløse finnes det vitnesbyrd om at en som kirke også har noe mer å tilby. ME har laget små videoer med oppmuntrende budskap som deles på sosiale medier. Takk til alle som ber for og støtter arbeidet NMS får være med på i Brasil. Vi oppfordrer til å fortsette å be for menigheter, arbeidere og enkeltmennesker.

 

Foto:

Elizete Jacobsen Siemiatkouski (administrasjonsansvarlig ME), Edson Munch Jr (prosjektleder for nettbasert teologisk utdanning FATEV) og Evy Torunn Nyvoll (kontaktperson NMS Brasil)

Les innlegget →

Stor oversvømmelse i sør-Brasil

En tragedie utspiller seg helt sør i Brasil i delstaten Rio Grande do Sul og inn i andre delstater. Kraftig regn og flom har ført til den største oversvømmelsen i historien. Per 6. mai er 83 mennesker døde og 111 savnet. Totalt 873 000 innbyggere er berørt. 150 000 er husløse.

Bilde: Kirken i Montenegro, Rio Grande do Sul, de ansatte måtte evakuere bygningene (fra IECLB sin nettside).

Over 300 kommuner er berørt og svært mange er uten vann og strøm. Familier sørger over tap av eiendeler og menneskeliv. Mange mennesker er isolert, uten kommunikasjon og i frykt på grunn av blokkerte veier og ødelagte broer.

Lidelse, sorg, frykt, usikkerhet, isolasjon, desillusjon, er en del av livene til tusenvis av mennesker.

Vår samarbeidskirke Den evangeliske kirken av luthersk konfesjon i Brasil (IECLB), som vår samarbeidspartner Movimento Encontrão er en del av, har sitt hovedkontor i delstatshovedstaden Porto Alegre. Store deler av byen står under vann og flyplassen er stengt ut mai.

Kirken har satt i gang en bønne- og solidaritetskampanje og kirkepresident Sílvia Genz oppfordrer til bønn.

 

Salme 46,2:

«Gud er vår tilflukt og vår styrke, en hjelp i nød og alltid nær.»

 

La oss be:

Gud,

nok en gang kommer vi til deg

med vår frykt og redsel i møte med lidelsene etter oversvømmelsene.

Vi har mistet mye, Herre!

Det er flom mange steder. Mange mennesker har mistet sine hjem og sine eiendeler.

Familier sørger over sine kjæres død. Mennesker er i fare og i sorg.

Midt i alt dette, kommer vi til deg i bønn.

I ydmykhet ber vi deg: Ha barmhjertighet med ditt folk og hør vårt rop!

Utrust oss til å gi konkret hjelp.

Styrk alle som er trøtte og slitne.

Trøst de etterlatte.

Gi styrke og mot!

Ved din elskede Sønn Jesus Kristus, vår Frelser, ber vi.

Amen.

 

I videoen under kan du se et innslag fra BBC om flommen sør i Brasil:

Les innlegget →

Nye tider

NMS kan se tilbake på et langt og godt samarbeid med det teologiske fakultetet FATEV i Curitiba. Flere norske misjonærer har arbeidet ved fakultetet og NMS har bidratt med økonomisk støtte i en årrekke.

MISJONÆRER

Unge mennesker har fått teologisk utdannelse med vekt på personlig oppfølging og praksis. Ønsket har vært og er fortsatt at flest mulig av studentene kommer ut i jobb i kirken og er med på å gjøre en forskjell. Det kan vi med sikkerhet si at de har gjort og fortsatt gjør. I Norge har mange enkeltmennesker og noen menigheter fulgt arbeidet ved FATEV med spesiell interesse.

UTFORDRENDE

De siste årene har det vært stadig færre elever på fakultet og økonomien har vært vanskelig å få i balanse, selv med god støtte fra NMS. Det har også blitt jobbet fram tilbud om ulike kurs i videreutdanning for å øke antall studenter og dermed også inntektene. I 2021 startet et arbeid med å utarbeide et digitalt tilbud for teologiutdanning.

TEOLOGI SOM NETTSTUDIUM

NMS har fra 2023 støttet FATEV i arbeidet med å utvikle teologi som nettstudium. Dette som et supplement til den ordinære undervisning. Nettundervisning vil gjøre teologistudiet tilgjengelig for enda flere, en behøver for eksempel ikke flytte til byen Curitiba for å studere. Selv om tanken var å fortsette ordinær undervisning har det spesielt etter pandemien vært utfordrende å få nok studenter til at det er forsvarlig å fortsette med denne form for undervisning.

AVVIKLING AV FATEV

Styret i Movimento Encontrão, NMS sin samarbeidspartner i Brasil som eier FATEV, har derfor i et ekstraordinært årsmøte besluttet å ikke starte opp med nye studenter i 2024 og samtidig arbeide for å avvikle FATEV (se egen kunngjøring nedenfor). En beslutning de uttrykker er veldig tung, men som det er enighet om. Det er viktig å understreke at FATEV skal sikre at alle studenter som nå studerer ved fakultet vil få fullføre sin utdannelse. Undervisningen fortsetter som før i samme lokaler, enn så lenge. Det er tidligere vedtatt at bygget undervisningen foregår i skal selges, men det salget er ennå ikke realisert. Området bygget ligger i er regulert til boligformål og i sin tid ble det gitt en dispensasjon for å bygge med formålet teologisk undervisning. Nå arbeides det med å finne en kjøper som kan oppfylle det formålet.

NYE VEIER

NMS fortsetter samarbeidet med FATEV for å sikre at alle studenten får fullføre sine studier og vi fortsetter støtten for å få på plass teologi som nettstudium. Når FATEV, som er godkjent av utdanningsdepartement, avvikles, må en søke samarbeid med et annet fakultet eller organisasjon for å få nettstudiet godkjent av utdanningsdepartementet. Dette jobbes det med i dialog med IECLB (den evangelisk lutherske kirken, som Movimento Encontrão er en del av). Movimento Encontrão fortsetter også mye av arbeidet (som er blitt gjort på FATEV) gjennom sin egen misjonsorganisasjon, Missão Zero og NMS bidrar med midler. Det handler om oppfølging av studenter og ledere for å sikre at de kommer ut i en jobb de passer til og praksis i kirkeplanting. Vi står sammen med Movimento Encontrão i nye tider og er sikre på at de fortsatt vil finne veier for å fremme evangeliet i ord og handling.

Utdrag fra Kunngjøring fra Movimento Encontrão angående FATEV:

Curitiba, 1 februar 2024,

«og dine ører skal høre dette ordet bak deg: «Dette er veien, gå på den!» når du vil til høyre eller til venstre.»  (Jesaja 30,21)

I over 30 år har fakultetet for evangelisk teologi i Curitiba (FATEV) hatt tilbud om teologisk utdanning. Det har vært viktig å tilby pastoral oppfølging av studentene, ledertrening, kallsundervisning og sammenholde teori og praksis.

Et tilbakeblikk på fakultetets historie gjør at en fylles med takknemlighet for de mange menneskers engasjement, vitnesbyrd, tjeneste og lydighet til kallet fra høstens Herre, som har samarbeidet slik at FATEV har fått oppfylt sitt formål.

I et ekstraordinært årsmøte 18. januar 2024, besluttet Movimento Encontrão å ikke åpne en ny klasse med oppmøteundervisning i bachelorgraden i teologi studieåret 2024 og samtidig arbeide for å avvikle FATEV.

Det er i løpet av de siste årene blitt gjort flere anstrengelser for å finne alternativer for å kunne fortsette aktiviteten på FATEV og beslutningen som ble tatt var smertefull. FATEV er en institusjon akkreditert av utdanningsdepartementet, og er forpliktet til å følge alle juridiske prosedyrer for avslutning av et studietilbud. Det er opprettet en arbeidsgruppe som skal sikre alle trinnene i prosessen med å avvikle FATEV og etablere en handlingsplan for å sikre at nåværende studenter får fullført sine kurs.

En bevegelse er kalt til å gå og fornye og vi vil fortsette i lydighet for å fremme evangeliet, istandsette og bygge kirke. Vår oppfatning er at vi i likhet med profeten Jesaja i verset ovenfor, må fortsette å søke den røsten som bringer fred og veiledning under alle omstendigheter.

Broderlig, i Kristus Jesus

Cleyton Davi Hort                                                      Christian Maciel De Britto

Styreleder Movimento Encontrão                          Rektor FATEV

 

Les innlegget →

IECLB feirer 200 år med luthersk tilstedeværelse i Brasil

Den evangelisk-lutherske kirken i Brasil (IECLB) går alltid inn i et nytt år med et årstema som skal lede arbeidet i menighetene det gjeldende året.

«IECLB. Jesu Kristi kirke», er årets tema for IECLB for årene 2023-2024.

I forbindelse med at kirken nå markerer 200 år med luthersk tilstedeværelse i Brasil (1824-2024), går årstemaet over to år. Sammen med bibeltekstene «Dere er jordens salt!» og «Dere er verdens lys!» (Matt.5,13-14) setter det retning for arbeidet i menighetene i denne perioden.

Her er hva presidentskapet i IECLB, ved kirkepresident Pa. Sílvia Beatrice Genz, sier om årstemaet og feiringen:

IECLB er Jesu Kristi kirke. Det er nedfelt i første artikkel i vårt grunnlagsdokument. Slik følger vi det Paulus skrev i 1. Kor 3,11: «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som alt er lagt, Jesus Kristus.»

I 2024 skal vi feire 200 års luthersk tilstedeværelse i Brasil. Til å lede denne feiringen har vi valgt årstemaet: «IECLB. Jesu Kristi kirke.»

Helt siden de første menighetene ble grunnlagt, har Jesus Kristus vært fundamentet og Herren i kirken vår. Jesus Kristus er grunnvollen i IECLB.

Årstemaet hevder vår identitet og hjelper oss til å reflektere over vår historie og bekrefter vår forpliktelse med Guds misjon i vårt land.

Bibelversene som følger årstemaet: «Dere er jordens salt!» og «Dere er verdens lys!», er ord fra Jesus som viser kirkens oppgave: være lys og være salt! Vi vet at salt i maten og lys i huset utgjør den store forskjellen. Jesu Kristi kirke utgjør en forskjell i verden fordi den følger Herrens vilje, den eneste Herre, som døde for oss på korset!

Jesus Kristi kirke utgjør en forskjell fordi den fremmer fred, rettferdighet og kjærlighet.

Jeg ønsker at årstemaet og bibelversene motiverer til refleksjon og fører til handlinger og vitnesbyrd om evangeliet om Jesus Kristus.

Les innlegget →
Flere blogginnlegg

Følg
bloggen

Få varsel om nye blogginnlegg på e-post.


Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp