Studentarbeidet i Lyon bærer frukt

NMS støtter flere misjonærer du kanskje ikke har hørt om. Mariana og Mateus er to av dem.

De bor i Lyon i Frankrike og leder et studentarbeid i byen. Strategisk har de tatt i bruk et kulturhus som ligger nær studentboligene. Slik kan de lettere komme i kontakt med studentene. De siste månedene har vært intense, men vissheten om at evangeliet når ut, har gitt dem fornyet styrke.

Alpha kurs – A Plus-gruppe

Nylig har Mariana og Mateus fullført Alpha-kurset med A Plus-gruppen som består av universitetsstudenter og unge fagfolk. Fremdriften de har hatt siden kursstart er imponerende. Det er ganske vanlig å ha mange besøkende på Alfamøtene. Nå har de klart å få de fleste av disse som kommer for første gang til å fortsette. Misjonærene har lyktes med å skape en så innbydende atmosfære at de unge selv inviterer med sine venner. Til og med ikke-kristne kommer ofte.

Croissant- og kaffegudstjeneste

Mariana og Mateus har brukt mye tid på å involvere seg i ulike menigheter for å knytte forbindelser mellom studentarbeidet og lokalmenighetene. De har startet opp med en såkalt croissant- og kaffegudstjeneste i nabolaget i øst Lyon hvor de bor. Selv om det ikke er en offisiell gudstjeneste, er misjonærene der for å dele sine vitnesbyrd og hjelpe kirken til å være kirke!

Det er så mye mer som kan og må gjøres. Ikke desto mindre høster Mariana og Mateus allerede fruktene av sitt arbeid og opplever at evangeliet når nye mennesker. Et eksempel av stor betydning er feiringen av dåpen til en person som deltar i ungdomsgruppen. Han kommer fra en muslimsk bakgrunn, men bestemte seg for å bli kristen. All ære til Gud for det!

Les innlegget →

Ny direktør ved Fatev

Renato Raasch er innsatt som ny direktør ved det teologiske fakultetet Fatev i Curitiba.

Innsettelsesgudstjenesten ble ledet av kirkepresidenten i Den evangelisk lutherske kirken i Brasil (IECLB), Silvia Beatrice Genz. Til stede var også kirkens visepresident, styreleder ved Fatev, leder i Missão Zero, andre representanter, studenter og familie.

I sin preken sa Renato blant annet følgende:

«Vi er alle pilegrimer. Vi er i konstant bevegelse, vi går fra ett sted til et annet, utvider vårt handlingsrom og utfordrer vår komfortsone. Men vi har ikke makt til å stoppe jorden. Uansett hva vi gjør, fortsetter den å snurre, forvandle oss og bli forvandlet. Vi kan ikke stoppe denne konstante transformasjonen, men vi kan påvirke den ved Jesu Kristi evangelium. For mens vi går etterlater vi våre spor i landskapet. Kirken er også i konstant forvandling fordi den er en levende organisme. Det er opp til oss å bruke tiden vi har fått og å følge Guds stemme på denne vandringen.»

Renato Raasch er utdannet prest ved EST (Escola Superior de Teologia) i São Leopoldo, Brasil og har doktorgrad i Det Nye Testamente fra Universitetet i Göttingen, Tyskland. Han er gift med Ligia som har vært Ucrew for NMS i England. De siste årene har Renato arbeidet som prest i menigheten Nova Esperança i Curitiba. Renato overtar ledelsen ved FATEV for en fire års periode.

Les innlegget →

Kulturforskjeller i eget land

Det teologiske fakultet i Curitiba, FATEV, vektlegger både teori og praksis i utdanningen av sine studenter. Misjonspraksis til menigheter i Nordøst-Brasil gir både personlig og faglig utbytte for studentene og en realitetsorientering i forhold til fremtidig tjeneste i kirken.

Les hva noen av studentene forteller etter en ti dagers praksisperiode:

– Å få være en del av det lille menighetsfellesskapet i Ouricuri har vært et større privilegium enn jeg klarer å beskrive. Jeg fikk se en enkel, men ekte kirke. Noen ganger klarte jeg ikke å skjule overraskelsen min og indignasjonen overfor den økonomiske situasjonen i kirken og utfordringene den står overfor. Selv om menigheten formelt sett ikke har sin egen prest, fortsetter de å samles. Gudstjenestene blir ledet av en matematikklærer. Hun gir av sin tid til kirken, samtidig som hun kjemper for sin egen jobb og tar seg av sin syke bestemor. Jeg fikk se et eksempel på en kvinne som ikke er avhengig av en høyskoleutdanning for å tjene Gud.

Ana Slonzcewski

 

– Jeg har fått et nytt og utvidet syn på det å tjene i kirken. Det var meningsfylt for meg å få forkynne, besøke kirkens medlemmer og delta i smågrupper. Å tjenestegjør i kirken handler om så mye mer enn å lede kirkelige aktiviteter. Det handler om å involvere seg i menneskers liv og gå sammen med dem en er satt til å tjene. Denne erfaringen vil jeg huske for resten av livet! For meg var de kulturelle og sosiale forskjellene mellom nordøst og sør i Brasil så store at jeg merket noen av dem den første dagen vi besøkte kirken i Juazeiro do Norte.

 

 Débora Sasse

– Min første tanke da jeg kom inn i en av kirkene, var at jeg ikke var forberedt til å jobbe her i det hele tatt. Jeg fikk erfare at det vi er blitt fortalt om denne regionen ikke alltid er hele sannheten. For eksempel er det jeg så i byen José de Freitas bare en liten del av hele regionen. Vi kan generaliserer når det gjelder kulturen i nordøst, slik vi også gjør i alle andre regioner, men det er forskjeller fra sted til sted. Alle har sine særegenheter. Endelig har jeg forstått viktigheten av kulturforståelse.

Ramon Silva

 

 

Les innlegget →

Vida Plena - å elske verden slik Jesus gjorde

Vida Plena er et samarbeid med NMS, misjonsorganisasjonen Missão Zero og Martin Luther-fellesskapet i Brasil. Hovedformålet til Vida Plena er å skape et godt forhold mellom kirken og innbyggerne i Pestano-området i Pelotas, en by i den sørlige delen av Brasil.

Dagliglivet i Pestano bærer preg av fattigdom, kriminalitet, urettferdighet og narkotikamisbruk. Siden 2014 har de frivillige i Vida Plena vist nestekjærlighet i praksis gjennom kunst, musikk, matlaging og undervisning i miljøvern.

Vida Plena har også fått med seg lokale ledere som har organisert frivillige ativiteter for innbyggere i de fattige bydelene Pestano og Getulio Vargas. Akkurat nå pågår disse aktivitetene: matlagingsverksted, litteraturklubb for barn, fotballskole og taekwondoklasser.

Du kan lese mer her: Levende misjonal kirke i Pestano, Brasil

 

Les innlegget →

Følg
bloggen

Få varsel om nye blogginnlegg på e-post.


Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp