Tilbake til nms.no Brasilblogg
Meny

Hva gjør vi i Brasil?

Last ned
Her kan du lese mer om arbeidet vårt i Brasil.
Brasil er rikt på naturressurser og er en av de største økonomien i verden. Tross sosial utjevning på 2000-tallet er det fortsatt et av landene i verden med størst forskjell mellom fattig og rik. Befolkningen på rundt 200 millioner er veldig sammensatt og mange kulturer er representert.

Hva gjør NMS her?

NMS har siden 1975 vært engasjert i arbeidet til den lutherske kirken i Brasil. Denne kirken er størst i Sør-Brasil hvor det bor mange etterkommere etter tyske innvandrere, men det er i dag også menigheter spredt over hele landet. Men som i Norge opplever også kirken i Brasil at stadig flere ikke kjenner til den kristne tro eller beveger seg inn i nyere åndelige trosretninger.  Vårt hovedfokus i dag er derfor å bidra til arbeidet med å fornye kirken og plante nye menigheter. Dette gjør vi hovedsakelig ved å støtte teologisk utdanning og ledertrening ved det teologiske faktultetet (FATEV) i Curitiba sør i Brasil. FATEV er et lærested der teori og praksis går hånd i hånd. God undervisning krever gode lærere, NMS bidrar i dag med økonomisk støtte til en undervisningsstilling ved FATEV. Noen studenter får også muligheten til videreutdanning hvor de tar del i plantingen og etableringen av en ny menighet, for i neste omgang selv kunne bli i stand til å lede en nyplanting. Kurset gjelder mennesker som allerede har gått på bibelskole og fått praktisk og livsnær opplæring i å gi evangeliet videre. Denne videreutdanningen er viktig for å utruste dem til å lede kristne felleskap av mennesker som nylig har kommet til tro på Jesus. I tillegg samarbeider NMS med Misão Zero i byen Pestano med å legge til rette for gode arenaer mellom lokalbefolkning og menighet. Eksempler er fotballskole og andre sportsaktiviteter, ulike kurs og deling av matoppskrifter, musikkproduksjon fra resirkulerte gjenstander, fugleobservasjon og praktisk håndverk.

Lenker

 

Nyheter fra Brasil

Frå Brasil til Giske

Dei er ivrige etter å gjera seg kjende med Giske og folket på øyane her, dei to brasilianarane Luis Bach (24) og Jessica Staehler (26).
Les mer

Missão Zero i Brasil

NMS ble invitert til Petrolina i nord-øst Brasil, til en av menighetene Missão Zero har plantet, for å se hvordan de jobber og høre om deres gleder og sorger i dette misjonsprosjektet. Presten Samuel og kona, Karla Coswig har begge gått på Hald internasjonale senter.
Les mer
Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp