Tilbake til nms.no Brasilblogg
Meny
Last ned

Videre med det viktigste

NMS har opp gjennom årene hatt mange slagord. Videre med det viktigste er ett av dem, og det passer godt for å beskrive samarbeidspartneren vår i Brasil.
Del Facebook Twitter E-post

Movimento Encontrão (ME) er en fornyelsesbevegelse i den evangelisk lutherske kirken i Brasil (IECLB). For noen år siden ble de enige om en visjon 5030, et mål om 50 nye kirker/fellesskap innen år 2030. Generelt er det ikke noe som er mer effektivt for kirkevekst enn å plante nye fellesskap. Det langsiktige målet er å hele tiden nå nye mennesker med Guds kjærlighet.

Å FINNE SIN RETTE PLASS

ME har både et teologisk fakultet (FATEV) i Curitiba og en misjonsorganisasjon (Missão Zero). NMS har støttet lærere ved fakultetet i en årrekke og også bidratt til at studenter har fått misjonspraksis i nordøst-Brasil. De siste årene har vi også støttet et prosjekt der FATEV og Missão Zero sammen tilbyr et kurs for både unge studenter og andre. I 2023 hadde kurset 15 deltakere. Målet er å gi den enkelte de verktøyene som trengs for å oppdage sin plass i kirken og hvilken type tjeneste som kan passe best. Hvert år velges det ut to kandidater fra kurset som gis mulighet til en ti-måneders praksisperiode i en nyetableringsfase for en menighet. Her får de lære og bidra i arbeidet. Etterpå skal de selv i gang med en «nyplanting» i sin by, og på sikt skal de igjen ta imot praksisstudenter. De to som hadde praksis i 2023 er nå i gang i hvert sitt nye prosjekt.

KREVENDE TIDER

10 studenter fullførte studiene sine ved FATEV i 2023, 7 av disse fra tidligere år med gjenstående fag. De siste årene har FATEV slitt med rekrutteringen og ingen nye studenter ble tatt opp i 2023, men FATEV hadde 32 deltakere på et fire-måneders teologikurs arrangert sammen med en kirke. Denne kirken er nå i forhandlinger med ME om å videreføre undervisningen ved FATEV etter at ME i år har besluttet å avvikle oppmøteundervisningen. Økonomi og mangel på studenter gjør at det ikke lenger er grunnlag for en modell som har fungert godt i mange år. FATEV har også de siste årene startet arbeidet med å bygge opp et digitalt tilbud for teologisk utdanning. NMS støtter dette arbeidet. Det vil gi muligheter til langt flere studenter i alle aldre å studere teologi fordi en ikke behøver å bosette seg i Curitiba. Det er imponerende å se hvordan ME i krevende tider har tillit til at Gud vil lede inn i noe nytt, hvor målet fortsatt er videre med det viktigste.

NÅR KRISEN RAMMER

Siden begynnelsen av mai har Brasil vært preget av oversvømmelser sør i Brasil. Uvirkelige bilder fra storbyen Porto Alegre og mange andre mindre byer har rullet over tv-skjermene. Byene er ikke til å kjenne igjen. Gater og bydeler ligger under vann, veinett og strømnett er ødelagt. Hundretusener er blitt husløse. Over 150 har mistet livet. I hele landet er det blitt mobilisert for å hjelpe. ME rapporterer også om mange menigheter som er hardt rammet, og om misjonærer og arbeidere som opplever utfordrende dager. Kirker organiserer matutdeling til mennesker som sulter og bidrar med materiell hjelp. Midt i det vanskelige og håpløse finnes det vitnesbyrd om at en som kirke også har noe mer å tilby. ME har laget små videoer med oppmuntrende budskap som deles på sosiale medier. Takk til alle som ber for og støtter arbeidet NMS får være med på i Brasil. Vi oppfordrer til å fortsette å be for menigheter, arbeidere og enkeltmennesker.

 

Foto:

Elizete Jacobsen Siemiatkouski (administrasjonsansvarlig ME), Edson Munch Jr (prosjektleder for nettbasert teologisk utdanning FATEV) og Evy Torunn Nyvoll (kontaktperson NMS Brasil)

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp