Foto: Åslaug Ihle Thingnæs Last ned

På denne bloggen vil du finna glimt og notisar frå NMS-tilsette som er knytta til arbeidet i Midtausten og Nord-Afrika. I tillegg vil det også bli formidla direkte frå våre partnarar om arbeidet NMS er med på i den regionen, og dette vil vera på norsk og engelsk.

Møter mellom mennesker

Julie O. Egeland har vært Ucrew i Barcelona skoleåret 2018/2019. NMS støtter nemlig et spennende integreringsarbeid blant nordafrikanske innvandrere i hjertet av Barcelona.

Jeg sitter i en marokkansk stue i Barcelona. På veggene henger bilder med arabisk kalligrafi. Putene i sofaen er store og lilla med blomstermønster, og det står et stativ med en Koran ved siden av sofaen. Bordet er dekket med plastduk. Jasmin har nok stått på kjøkkenet i et par timer, for det lukter godt, og hun forteller at hun har laget couscous. En typisk marokkansk rett, med grønnsaker, kjøtt, rosiner, løk og litt saus.

Hver mandag er det engelskundervisning på Glories-senteret. Jasmin følger sønnen sin dit hver uke, og venter tålmodig mens han lærer. En dag tok jeg meg tid til å sitte ned og prate med henne over en kopp te, og plutselig hadde jeg blitt invitert på besøk og vi utvekslet kontaktinformasjon. Da de gikk, snudde hun seg og sa smilende “Hvilken som helst dag! Send meg en melding”.

Og nå sitter jeg her, rundt bordet, sammen med familien på fire. Jasmin kommer inn med et stort marokkansk fat fullt av mat. “Vil du har en tallerken?” spør mannen hennes meg. “Nei takk”, sier jeg og smiler, “jeg kan spise sånn som dere!” Vi ler sammen, og jeg ser på dem at de syns det er stas at jeg vil gjøre som dem. Så spiser vi fra samme fat – og jeg tenker på hvor heldig jeg er som får komme på besøk, og dele tid og måltidsfellesskap.

Etterpå tar Jasmin fram et album. Vi setter oss i sofaen, og hun viser, peker og forteller. Det er bilder fra bryllupet hennes, og hun forteller om dagen hun fikk være prinsesse for en dag. Ansiktet er hardt, men pent, sminket, og hun hadde på seg fem forskjellige kjoler i løpet av feiringa. Overdådige kjoler i sterke farger. Og hun smiler bredt. Jeg ser likheten mellom den unge jenta jeg ser på bildene og tobarnsmoren som nå sitter foran meg, men hun ser naturlig nok mer sliten ut. Hun poengterer selv at hun har slutta å sminke seg på den måten, og at hun har gått opp i vekt. Og selv om det kan se ut som en negativ forandring, merker jeg at kvinnen som sitter foran meg nå vet mer om livet. Jenta på bildet kan virke naiv, men hun som sitter foran meg slår meg som ei tøff dame som tar utfordringene som kommer hennes vei – og mestrer dem.

I år har jeg vært ettåring i Barcelona og jobbet i Puente, som betyr bro. Puente driver brobyggingsarbeid mellom arabisktalende immigranter og det spanske samfunnet, blant annet ved å tilby spanskundervisning. Jasmin lærte seg spansk på senteret for 8 år siden, og nå tar hun sønnen sin dit slik at han kan lære engelsk. Gjennom arbeidet på sentrene får vi være med å vise nestekjærlighet og investere i relasjoner, for det er gjennom relasjonene at arbeidet vokser fram. Det viktigste er ikke undervisningen som tilbys, men møtene mellom mennesker.

Her kan du lese mer om Ucrew-praktikantordningen i NMS?

 

Les innlegget →

Nyhetsbrev mars 2019

Anafora
Årets første besøk til Egypt ble i februar dette året. Oppdraget denne gang var en intern-evaluering av et av prosjektene NMS har på Anafora; traumebehandling av kvinner. Jeg har aldri vært i tvil om nytten og viktigheten av prosjektet, og det ble til fulle tydelig ved denne gjennomgangen. Sammen med kollega Marit Breen og en representant for en annen egyptisk partner som jobber med kvinners rettigheter, møtte jeg både kursdeltakere, gruppeledere, kursansvarlig og en underviser. Siden biskop Thomas var den som satte i gang disse kursene i 2006 – da underviste han selv – fikk vi også en samtale med han, både om resultater og planer for neste fase.

Trakassering og vold er en del av hverdagen for svært mange kvinner i Egypt, og derfor har biskop Thomas sett det som en viktig oppgave å gjøre kvinner bevisst sin verdi og sine rettigheter. Kursdeltakerne vi møtte var takknemlige og stolte over kirken sin og den innsatsen som gjøres der for rettferdighet og likestilling. I 2018 var det over 100 kvinner mellom 17 og 30 år som deltok på et eller flere av kursene. Behovet er stort, så en håper å kunne utvide tilbudet og kanskje også arrangere tilsvarende for unge menn. Da vil vi virkelig se bærekraftig utvikling.

Middel East Media
I Middle East Media startet NMS opp et nytt prosjekt med NORAD-støtte på slutten av fjoråret; «Living for a better story» (Med håp om en bedre livshistorie). Det var ekstra oppmuntrende både for MEM og NMS at et større forlag i Egypt nylig publiserte en artikkelsamling fra de interaktive nettsidene for kvinner, forgjengeren til dagens prosjekt.. Boka selges i vanlige bokhandler og fokuserer særlig på viktigheten av å dele liv og erfaring. Mange kvinner skriver om hvordan det har gitt dem styrke og mot til å være aktive samfunnsaktører. «Living for a better story» lærer opp 20 kvinner og menn til å lede månedlige samtalegrupper i fem byer om verdier og holdninger, og der emosjonell intelligens er et sentralt tema. Så satser en på å utvide til flere byer og flere ledere på sikt.

Bibelselskapet
NMS har i mange år støttet driften av Bibelselskapet i Egypt sin bokhandel i gamle Kairo. Det fortsetter vi med, men i år har vi også gitt litt ekstra i forbindelse med at de renoverer «Bibelverdenen»; et opplevelsessenter som tar for seg hvordan Bibelen er blitt til. 60 000, de fleste barn, har vært innom «Bibelverden» i de ti årene senteret har eksistert. Resultatet er ny kunnskap, men også glede og stolthet over både Bibelen og troen. På bildet sitter generalsekretær Ramez Atallah til høyre og ser på en av de mange presentasjonene underveis i utstillingen.

Les innlegget →

Fortsetter kampen mot blasfemianklager

Med støtte fra NMS i Norge jobber den pakistanske menneskerettighetsorganisasjonen CLAAS for å beskytte minoriteter mot misbruk av landets blasfemilov.

Asia Bibis frikjennelse for blasfemianklagen, som førte til hennes ni år i fengsel og dødsdom i Pakistan, ble opprettholdt da retten avviste anken i januar. Men menneskerettighetsorganisasjonen CLAAS, som har støttet og fulgt Bibi siden familiens første henvendelse i 2009, kjemper fortsatt hardt mot misbruk av landets strenge blasfemilov.

Centre for Legal Aid, Assistance and Settlement (CLAAS) driver et omfattende arbeid for å støtte folk som utsettes for falske anklager om blasfemi i Pakistan. De tilbyr blant annet juridisk hjelp, krisesentre, rehabilitering og trygge «safe houses» for anklagede personer og deres familier. Jenter, kvinner og minoriteter er særlig utsatt for å bli anklaget for blasfemi.
– Asia Bibi er ikke den eneste som har vært utsatt for misbruk av blasfemiparagrafen. Det finnes flere tilsvarende saker der den brukes til å ramme folk i personlige hevnaksjoner. Folk blir lynsjet og brent på brutalt vis, forteller Åslaug Ihle Thingnæs som er rådgiver for NMS sitt arbeid i Pakistan og Midtøsten.

Norsk støtte
Det norske misjonsselskap (NMS) er en av svært få partnere CLAAS har utenfor Pakistan.
– Vi har lenge gitt støtte til Nasir Saeed som jobber for CLAAS UK i London, og nå utvider vi samarbeidet til også å omfatte moderorganisasjonen i Pakistan med sine rundt 25 ansatte, sier Thingnæs.

Hun forteller at CLAAS i utgangspunktet er en kristen organisasjon, men at de også hjelper andre minoriteter som opplever forfølgelse.
– De fleste er kristne, men de støtter også muslimer, sikher og hinduer.

Ifølge NMS har CLAAS i løpet av de siste 20 årene bidratt til 122 frifinnelser i falske blasfemisaker.
– De er spesielt flinke på å raskt få tak i all tilgjengelig informasjon i sakene og snakke med mulige øyenvitner. Av og til kan dette arbeidet i seg selv gi en konklusjon om at anklagen ikke er det den utgir seg for, forteller Thingnæs.

Avgjørende for Asia Bibis sak
Kort tid etter at Asia Bibi ble arrestert, ble CLAAS kontaktet av hennes ektemann, Ashiq Masih med en forespørsel om CLAAS kunne følge opp saken. Ifølge NMS har de første rapportene fra kunnskapsinnhentingen CLAAS gjennomførte vært avgjørende i saken.

Joseph Francis, direktør og grunnlegger av CLAAS, forteller at han personlig var tilstede under all møtene de hadde med det lokale politiet. Han var også den eneste som fikk besøke Bibi i fengsel sammen med provinsguvernør Salman Tasser, som senere ble drept av sin egen livvakt for å ha støttet frifinnelsen av Asia Bibi. NMS har ingen utsendinger i Pakistan men støtter prosjekter i kirken Church of Pakistan i tillegg til CLAAS.

Strategisk mot misbruk
Nå har NMS fått godkjent Norad-støtte til et nytt prosjekt med CLAAS som starter opp i år. Prosjektet går i hovedsak ut på å gi økt støtte til det arbeidet CLAAS allerede driver slik at de kan utvide og hjelpe flere.

NMS-rådgiver Dag Rune Sameien forteller at CLAAS i tillegg til juridisk, økonomisk og praktisk støtte til ofrene også driver med undervisning, holdningsskapende arbeid og mye lobbyvirksomhet.
– Tidligere var det uttalt at målet var å avskaffe blasfemiparagrafen, men de siste årene har man funnet det mer strategisk å jobbe mot misbruk av loven. Dette handler både om egen sikkerhet og mulighet for konstruktiv dialog, sier han.

Sameien forteller at denne tilnærmingsmåten også gir gjenklang hos mange muslimer i Pakistan.
– Det er mange muslimer som også opplever å bli anklaget og mister jobb og familie, men som likevel mener at det bør være ulovlig å for eksempel fornærme Muhammed, sier han.

CLAAS har for tiden seks profilerte blasfemianklagesaker gående der fire er kristne og to er muslimer.
– Nasir Saeed går så langt at han sier han aldri har sett blasfemiparagrafen brukt på riktig måte, sier Thingnæs.

Livsfarlig jobb
I april kommer representanter for CLAAS i Pakistan for første gang til Norge for å ha samtaler med NMS.
– Det legges opp til møter både i Stavanger og Oslo, der de også får møte Digni som har ansvar for NORAD-prosjektene våre, sier Thingnæs.

Å kjempe offentlig for kristne i Pakistan kan være livsfarlig.
– De jobber med livet som innsats. Alle kristne i Pakistan lever med trusselen over seg og får ikke lov å gå utover egne rekker eller drive med evangelisering. Jeg er imponert over hvor mye de likevel står på, avslutter Thingnæs. KPK

FAKTABOKS:
Blasfemiparagrafen i Pakistan
• Opprettet rundt 1860 for å verne muslimer som bodde blant hinduer
• Pakistan tok med seg loven da de skilte seg fra kolonien India i 1947
• Nedsettende ord om muslimer kan gi fengsel på inntil 3 år
• Vanære av koranen kan gi fengsel på livstid
• Blasfemi mot profeten Muhammed gir fengsel på livstid eller dødsstraff
• En beskylding er nok til å fengsles uten kausjon og har også ført til lynsjing og drap utenfor rettssystemet.

Les innlegget →

Rapportlesing er oppbyggeleg

Januar er tid for å rapportera frå året som har gått. Men for meg handlar det i denne omgang meir om å lesa desse rapportane frå "min del" av NMS-verda, Midtausten og Pakistan. Eg kan lova at det er både inspirerande og utfordrande lesnad!

Ikkje minst det faktum at NMS slit med å få budsjettet i balanse samstundes som eg ser kor mykje som blir utretta for den støtta som faktisk er sendt ut; det smertar. Kvar gong eg møter partnar i Egypt, så takkar dei: Takk for at de står saman med oss og bidrar til at me kan gi folk tru både på Jesus og på seg sjølve. Det betyr uendeleg mykje.

Eg kjenner meg privilegert som får motta denne takken på vegne av alle som er med og gir og ber. Her er nokre spreidde glimt:

Utstillingsvindaugo i Bibelselskapet sine butikkar fortel tydeleg kva varer som finst innanfor. Ofte ligg ein stor open bibel utstilt. Ein mann passerte der Bibelen var slått opp på Saligprisingane i Bergpreika. Kappa og skjegget avslørte ein religiøs fundamentalist. Tre gonger stoppa han, las litt og gjekk vidare, for så å snu og koma tilbake, tydeleg overraska og forvirra. Siste gongen kom han inn i butikken og ville veta kvar i Bibelen dette avsnittet stod. Han enda opp med å kjøpa eit nytestamente. Tre månader seinare kom han att og kjøpte ein Bibel.
Eitt år seinare dukka han opp att på butikken, men då kjende ikkje seljaren han att. Han var totalt forandra både på innsida og utsida!

Staben på senteret for arabiske innvandrarar i Spania fekk verkeleg bevis for at arbeidet lukkast då dei i november vart oppsøkt av ei ung marokkansk kvinne med hijab. Ho hadde to små barn med seg og introduserte seg med å fortelja at ho og broren gjekk i barneklubb på senteret for 14 år sidan. No hadde ho nettopp flytta tilbake til nabolaget og hadde blitt så glad då ho såg at senteret framleis eksisterte. «Eg vil at ungane mine skal gå her og læra dei verdiar og holdningar som me lærte. Eg kjem aldri til å gløyma det eg fekk med meg herfrå!»

«Første gongen me fann kanalen dykkar (SAT-7 KIDS), mannen min og eg, vart me heilt betatt. Og no ser me kor viktige programma er for ungane våre. Me ber om at stemmen dykkar vil nå alle barn i verda. Gud velsigne dykk, og eg elskar dykk».

Anafora er det kvart år nye kvinner som gjennom undervisning og samtalar vågar å sjå framtida i møte med forventing. Ei av dei som var med på ei vekes kurs i fjor var så inspirert at ho sette i gang med leseopplæringsgruppe for kvinner i landsbyen sin straks ho kom heim att. Ho vil gjera ein forskjell i lokalmiljøet sitt og deler med seg av det ho lærte på Anafora. Der fekk ho både verktøya og sjølvtilliten ho treng for å hjelpa sine medsøstre.

Det diakonale senteret i Kairo har tatt imot sine to første bebuarar til eldreheimen dei held på å etablera. I jula var barna frå søndagsskulen på visitt og song julesongar for dei.

 

Les innlegget →

Følg
bloggen

Få varsel om nye blogginnlegg på e-post.


Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp