Tilbake til nms.no Midtøstenblogg
Meny
Foto: Åslaug Ihle Thingnæs Last ned

Hva gjør vi i Midtøsten?

Her kan du lese litt om det NMS jobber med i Midtøsten

Hva gjør NMS her?

Sammen med flere partnere jobber vi inn mot minoriteter, kvinner, barn og unge.

MEDIA

Mediearbeid står sentralt for NMS i Midtøsten. På fire TV-kanaler sender SAT-7 holdningsskapende og verdibaserte program for alle aldre på arabisk, tyrkisk og farsi. Evangeliet blir forkynt og forklart via drama, musikk, samtaler, gudstjenester med mer. Undersøkelser viser til 25-30 millioner seere. Stadig kommer tilbakemeldinger i form av takk, spørsmål og kommentarer.

KVINNERS RETTIGHETER

I kulturer der mange kvinner blir undertrykte og sett på som annenrangs borgere, jobber NMS' partnere målrettet for å forbedre deres situasjon. Dette skjer blant annet via interaktive nettsider og gjennom gruppesamtaler. Der tar de opp konkrete saker og utfordringer, deler erfaringer og støtter hverandre. På retreatsenteret Anafora får traumatiserte unge kvinner undervisning og veiledning. De blir fortalt at de er verdifulle og viktige, og at de selv kan bestemme over egen kropp og eget liv.

BIBEL OG TEOLOGI

Bibelselskapet i Egypt har 17 butikker spredd rundt i de største byene. Via butikkene kommer de i kontakt med mange mennesker. I tillegg til salg, er butikkene en viktig arena for å formidle Bibelens budskap. Det teologiske seminaret i Kairo var tidlig ute med digital undervisning. Mange er takknemlige for muligheten til å studere på denne måten. Studentene er ikke bare i Egypt, men også i mange andre arabisktalende land.

STØTTE TIL FORFULGTE

Gjennom partnere i Midtøsten og Pakistan er NMS med på å støtte forfulgte kristne, både praktisk og økonomisk. Det kan være juridisk bistand ved arrestasjon/fengsling/rettssak, mat og hus i akutte situasjoner eller hjelp og kontaktnett hvis man må etablere seg et nytt sted.

MIGRASJON

I Spania har egyptiske misjonærer ansvar for to sosialsentre og en arabisktalende menighet rettet mot arbeidsinnvandrere fra Nord-Afrika. I tillegg til økonomisk støtte, sender NMS unge voksne til ettårig tjeneste (Ucrew) her

OM MIDTØSTEN

Denne regionen strekker seg fra Marokko til Afghanistan, og fra Tyrkia til Sør-Sudan. Her er 500 millioner innbyggere, to tredjedeler er arabisktalende. Regionen er gjennomgående muslimsk. Mange kristne blir forfulgt, og en god del reiser derfor fra området. Krig og politisk uro preger flere av landene.

Lenker


Historier fra Midtøsten

Bli en fredsskaper

Krig og konflikt har kun én god løsning: FRED. I ni land over hele verden kan DU bli med på å skape stabilitet, forebygge konflikt og bringe fred.

Vil du gi håp og trøst til krigsbarn i Midtøsten?

Akkurat nå sliter mange barn med grusomme krigsminner. Har de en fremtid?

Jeg foretrekker å levere bibler!

Home delivery - eller hjemmelevering - er vanlig i Kairo, ikke bare for pizza. Også Bibelen kan bestilles og få levert hjem. En av de som jobber for det egyptiske bibelselskapet er Bishoy. På egen sykkel og med en beskjeden godtgjørelse tråkker han rundt i storbyen.

Nyheter fra Midtøsten

God gammaldags misjonsbasar på Vatne

Laurdag 27. januar var ein stor dag for misjonsforeninga vår, «Spiren». Vi har medlemmer frå Vatne, Tennfjord, Grytastranda og Brattvåg med Astrid Ulvestad Øygard som leiar.
Les mer
Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp