Tilbake til nms.no Midtøstenblogg
Meny
Foto: Åslaug Ihle Thingnæs Last ned

Hva gjør vi i Midtøsten?

Her kan du lese litt om det NMS jobber med i Midtøsten

Hva gjør NMS her?

Sammen med flere partnere ønsker vi å bidra til å gjøre Guds kjærlighet synlig i muslimske samfunn, der kristne er en minoritet.

KRISTENT MEDIEARBEID OG TILGANG TIL BIBLER

I Midtøsten og Nord-Afrika har over 90 % av befolkningen tilgang til satellitt-TV. Den kristne arabiske TV-kanalen Sat-7 sender hele døgnet på flere kanaler. Programtilbudet er variert med filmer, dokumentarer, gudstjenester, talk-show, spesialprogram for kvinner, egne program for ungdom, egen stasjon for barn, skolefaglig undervisning for flyktningbarn m.m. Over 23 millioner seere følger sendingene regelmessig. NMS bidrar også til drift av to bokhandler i Kairo. Bibelselskapet i Egypt samarbeider med lokale menigheter i hele Egypt for å selge bibler og bibeldeler til sterkt reduserte priser til fattige familier.

NETTBASERT TEOLOGISK UTDANNING

NMS støtter Evangelical Theological Seminary in Cairo (ETSC) sitt digitale teologiske utdanningsprogram. Programmet gjør det mulig å tilby teologisk utdanning til mange flere pastorer enn tidligere, både i og utenfor Egypt.

BEKJEMPE KJØNNSBASERT VOLD OG TVANGSEKTESKAP

På Anastasia undervisningssenter i Egypt får unge kvinner som er utsatt for vold og seksuelle overgrep delta i traumehelbredende workshops. De får vite at de er verdifulle og viktige og at de selv kan bestemme over egen kropp og eget liv. Hvert år får også 30 prester opplæring i å skape holdningsendrende atferd i lokale menigheter. Gjennom Sat-7 og andre media søker vi å endre holdninger og atferd, særlig hos unge mennesker, når det gjelder tema som rasisme, konflikthåndtering og likeverd.

JURIDISK BISTAND OG BESKYTTELSE TIL TROSMINORITETER

I Pakistan støtter vi Center for Legal Aid Assitance and Settlement (CLAAS). Det er en trosbasert organisasjon som arbeider for rettighetene til ulike minoriteter. De gir juridisk bistand til dem som urettmessig blir beskyldt for blasfemi, besøker dem som sitter i fengsel, driver krisesenter for kvinner og barn og underviser fattige i hvilke rettigheter de har. Gjennom Middle East Concern (MEC) bidrar vi til å forsvare menneskerettene til folk i Midtøsten og Nord-Afrika som blir diskriminert eller forfulgt for sin kristne tro.

FAKTA OM MIDTØSTEN

I vår sammenheng inkluderer vi muslimske land fra Marokko i vest til Pakistan i øst. Her bor mer enn 900 millioner mennesker, hvorav nesten 500 millioner arabisktalende. Regionen er gjennomgående muslimsk. Mange kristne blir forfulgt, og en god del reiser derfor fra området. Krig og politisk uro preger flere av landene.

Mer informasjon 


Historier fra Midtøsten

Bli en fredsskaper

Krig og konflikt har kun én god løsning: FRED. I ni land over hele verden kan DU bli med på å skape stabilitet, forebygge konflikt og bringe fred.

Vil du gi håp og trøst til krigsbarn i Midtøsten?

Akkurat nå sliter mange barn med grusomme krigsminner. Har de en fremtid?

Jeg foretrekker å levere bibler!

Home delivery - eller hjemmelevering - er vanlig i Kairo, ikke bare for pizza. Også Bibelen kan bestilles og få levert hjem. En av de som jobber for det egyptiske bibelselskapet er Bishoy. På egen sykkel og med en beskjeden godtgjørelse tråkker han rundt i storbyen.

Nyheter fra Midtøsten

Sammen som kirke og ny avtale i Ålesund!

Flott gudstjeneste i Ålesund kirke i går 26. mai med fokus på MISJON og Midtøsten!
Les mer

Høg stemning på ein strålande dag!

Søndag 7.april toga barn med misjonsflagg inn i Ulstein Kyrkje. Den årlege misjonsfamiliegudstenesta gjekk av stabelen med mykje glede og song.
Les mer
Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp