Tilbake til nms.no Kinablogg
Meny
Foto: NMS-info Last ned

NMS står sammen med kirken i Kina med støtte til bibel- og presteskoler, og med å bedre tilgangen på kristen litteratur. I tillegg kommer ledertrening og fokus på organisasjonsbygging. Med NMS sin sterke diakonale tradisjon er vi også godt rustet for å bistå kirken i Kina med å utvikle diakoni - Guds kjærlighet i ord og handling. På denne bloggen kan du lese mer om hva som skjer gjennom NMS-arbeidet i Kina!

Kwai Shing skole og kirke 50 år

Søndag 6. november hadde barneskolen og menigheten i Kwai Shing gått sammen og laget en flott jubileumsfest for å markere at det i 2022 var 50 år siden denne skolen og menigheten ble startet.

På begynnelsen av 70-tallet ble NMS av utdanningsdepartementet i Hongkong spurt om å starte en barneskole i den nye drabantbyen Kwai Shing som var under oppføring på vestsiden av fastlandsbyen Kowloon. De styrende i kolonien hadde lagt merke til hvor godt NMS drev en barneskole for underpriviligerte i Tai Hang Tung-området og også flere daghjem på andre steder i kolonien. NMS fikk vite at regjeringen ville ta nesten alle kostnader ved å bygge og drive skolen.

NMS sa ja til forespørselen og fikk støtte til inventaret av Strømmestiftelsen.  Chieng Hean som var rektor på Takskolen i Tai Hang Tung, ble ansatt som ny rektor. Han gikk fra å lede åtte klasser på to dagsskift på taket, til å lede 38 klasser og 1500 elever i den nye skolen. Og det gjorde han med glans. Nevnes må også pastor Victor Tsu som laget pensum i kristendom, program for andakter og gikk på hjemmebesøk i de nye hjemmene i blokkene i rundt skolen.

De nåværende NMS- medarbeiderne; Emil og Sigrid Buxrud, Charis Lee og jeg, Marit Rundberg, ble møtt med gaver og blomster da vi ankom skolen denne søndagsmorgenen. Først var det gudstjeneste i kirkerommet som nå ligger i den påbygde fløyen fra slutten av 90-tallet. Taler var pastor Chu Bing Keung. Han snakket om viktigheten av å evangelisere og være en diakonal kraft i et område som Kwai Shing. Selv om situasjonen i Hong Kong har forandret seg mye på 50 år, er oppgaven som Gud hadde gitt oss, alltid like aktuell. At skole og menighet står sammen, er en styrke for folket i området.

Les innlegget →

Holde fast på sin visjon i en verden i konstant forandringen av Dr. Wang Wenjun, Winston

Winston tok sin Dr. grad på Det Lutherske Seminaret i Hong Kong [LTS] med stipend fra NMS og er nå Viserektor på Hunan Bibel Instiutt i Changsha Hunan.)

Siden jeg ble uteksaminert fra LTS i 2015 med en Doktor grad i teologi, har min tjeneste og liv vært i konstant endring. Den første er endringene i kirkens situasjon, inkludert den dype innvirkningen som politikk, samfunn, informasjons-teknologi osv. har på kirker og skoler.

Utbruddet av koronaepidemi i 2020 førte til at fysiske samlinger ble suspendert og en fremvekst av nettsamlinger, som permanent endret kirkelivet. Modellen til selve Hunan-kirken er også i stadig endring. Strukturen og tjenesten har endret seg overalt, fra topp til bunn – i Hunan Kristne Råd og Hunan Tre Selv rådet (De To Råd) og ned til grasrota (menighetsnivå) .

For det andre har Hunan Bible Institutt (HBI) også gjennomgått store endringer. Fysisk har den flyttet fra Mawangdui til Xingsha, et sted fullt av poesi og spiritualitet. Våre nye lokaler har blitt mye bedre og campus er bedre tilrettelagt for skoledrift noe som igjen gir oss bedre muligheter for å forbedre den teologisk utdannelsen vi gir. Skolen har også skiftet ledere, noe som igjen betyr forandringer.

For det tredje har fokus for min tjeneste forandret seg. Jeg har ikke lenger ansvaret for HBIs daglige adminstrasjon. Jeg har kun ansvar for ledelsesarbeidet knyttet til undervisningen. Jeg takker Gud fordi jeg som Israels patriarker fikk oppleve at Guds nådige hånd fortsetter å veilede meg til tross for skiftende omstendigheter.

Gjennom årene har jeg lært å holde fast på min visjon midt i konstant forvandling og forandring – den er å være en trofast tjener for Guds Ord. Dette er også hva jeg læret fra visjonserklæringen til LTS i Hong Kong.

I møte med verden og kirken i endring, er kjerneoppdraget til HBI hvoran vi kan gi god teologisk utdanning og trene trofaste tjenere for Guds ord. Det er en stor utfordring.

Som viserektor er mitt hovedansvar å lede fakultet for å fremme og fornye undervisning, introdusere læreplanerfaring fra utenlandske seminarer, utvikle studieprogram med HBIs egen karakteristikk, og innovere utdannings metoder. Vårt mål er at HBIs elever er trent, har åndelig modenhet, er sannferdig, og har en god karakter og pastoral praksis. Vår nåværende læreplan gir et grunnleggende teologisk rammeverk med spesiell vekt på spiritualitet, kristendomsopplæring, Sjelesorg for smågruppe, disippeltrening og bibelutleggende forkynnelse.

Hovedfokuset i min tjeneste er undervisning. Kursene jeg fortiden underviser i inkluderer «Introduksjon til et teologisk liv – Hvordan studere teologi», «Åndelig dannelse og personlig vekst», «Systematisk teologi», «kristen etikk», «bibelutleggende forkynnelse» osv. Samtidig underviser jeg også opplæringskursene arrangert av de To Råd: inkludert » Om å være en kristne familie i det 21 Århundre», » Teologiske refleksjoner om kirken i post-epidemi tiden», «Pastoral omsorg i post-epidemiens tid», «Systematiske teologi», osv.

Den største gleden i min tjeneste er å oppleve å bli formet av Herrens ord sammen med mine studenter i undervisningen, og å oppleve vekst i hard arbeid.

Herren veileder ikke bare min tjeneste, men bevarer også livet mitt i en forvandlet situasjon. Jeg har en lykkelig familie. Familien er min havn som gir meg kraft til å tjene. Min kone har også gjennomgått mange forandringer i løpet av årene. Hun jobber ikke lenger i en kristne organisasjon, men som sosialarbeider i en eldreomsorgs-institusjon drevet av en franskmann i Changsha, og hun er rekreasjonsavdelingens leder . Vår sønn har blitt universitets student og studere mekanisk produksjon og automasjon. Hans mål er å bli ingeniør. Min familier har forandret, men Gud binder oss ​​sammen i sin kjærlighet.

Som historien har vist, er endringer i verden og situasjon uunngåelige. Så for meg er det å omfavne Guds nåde i konstant forvandling, å følge Kristi ledelse, og være en trofast tjener for Guds ord en teologs konstante misjon.

Les innlegget →

En misjonærbauta takker av

I en alder av 70 år har Ole Jacob Grønvold nylig tatt fatt på en ny tilværelse som pensjonist.

Den mangeårige misjonæren i Hongkong og Kina har jobbet 41 og et halvt år i NMS og besitter mye kunnskap som han gladelig deler.

– Jeg føler en stor takknemlighet til NMS som har latt meg leve ut mitt kall fra Gud – forkynne evangeliet for kinesere samt arbeide mange år i krets og region arbeidet i Norge. NMS har vært en veldig god arbeidsgiver. Mange givere har båret min familie og meg igjennom mange år, sier Grønvold.

Selv om 70-åringen kan se tilbake på en lang og innholdsrik yrkeskarriere, er han ikke helt ferdig med NMS. Framover skal han nemlig fortsette å bidra for NMS i en mindre stilling som frivillig i seksjon Asia.

Her skal han, blant annet, jobbe med et prosjekt sammen med NMS’ tidligere partnerkirke i Taiwan, Taiwan Lutheran Church (TLC). Den lutherske kirken i Taiwan, som i dag er økonomisk uavhengig fra NMS, ser nemlig til Norge og NMS når de i disse dager undersøker mulighetene for å utvikle en sterkere misjonsorganisasjon innen TLC.

– Nå er det på tide at vi yter tilbake i takknemlighet for alt vi har fått fra misjonærer fra Europa og USA. Målet er utvikle en sterkere misjonsorganisasjon innen TLC – og vi har allerede 12 internasjonale misjonærer i flere land, sier biskop Samuel Chang Fu-Min i TLC.

Vi ønsker Ole Jacob alt godt som pensjonist og gleder oss over å fortsatt ha en kunnskapsrik og dyktig person med på laget – nå som frivillig.

Les innlegget →

Et intervju med Marit Rundberg, frivillig misjonær til Hong Kong

"Hvis du skal gjøre det, må du gjøre det nå."

Opprinnelig skrevet på engelsk av Charis Lee; Norsk redigert av Marit Rundberg

Mange mennesker forlater Hong Kong for godt, men Marit Rundberg bestemte seg for å reise tilbake til byen som hun forlot i 1989, for over tretti år siden. Hun tilbød NMS å arbeide som frivillig rådgiver i en overgangsfase mellom misjonærer som dro herfra og nye som skulle komme ut. Ikke noe lett oppgave å ta fatt på midt i verdens strengeste COVID-19-restriksjoner, flyforbud og uforutsigbare politiske og sosiale situasjoner. Man vil spørre: «Hvorfor? Hva førte henne tilbake på dette tidspunktet?»

Les innlegget →
Flere blogginnlegg

Følg
bloggen

Få varsel om nye blogginnlegg på e-post.


Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp