Tilbake til nms.no Kinablogg
Meny
Foto: NMS-info Last ned

NMS står sammen med kirken i Kina med støtte til bibel- og presteskoler, og med å bedre tilgangen på kristen litteratur. I tillegg kommer ledertrening og fokus på organisasjonsbygging. Med NMS sin sterke diakonale tradisjon er vi også godt rustet for å bistå kirken i Kina med å utvikle diakoni - Guds kjærlighet i ord og handling. På denne bloggen kan du lese mer om hva som skjer gjennom NMS-arbeidet i Kina!

Ny partneravtale signert mellom ELCHK og NMS!

Det har gått noen år siden forrige avtale ble signert i 2007, og derfor var det gledelig at generalsekretær Helge Gaard og global leder Haakon Kessel var på besøk i Hongkong og kunne fornye avtalen.


Biskop Jackson Yeung og Helge Gaard

Historien mellom ELCHK (Den evangelisk-lutherske kirken i Hongkong) og NMS strekker seg tilbake til 1948, da misjonærer flyttet til Hongkong fra Fastlands-Kina og fortsatte tjenesten sin her. Siden 1973 da ELCHK og NMS signerte sin første partneravtale har det foregått en gradvis prosess med overføring av både menigheter og leirsteder startet av NMS over til ELCHK.

Ved signeringen av den nye partneravtalen holdt biskop Jackson Yau-chi Yeung fra ELCHK et historisk foredrag om samarbeidet mellom ELCHK og NMS siden oppstarten av ELCHK i 1954.

I dag baserer samarbeidet seg på blant annet utveksling av unge voksne gjennom Connect og Mission24, utsendinger fra NMS i Hongkong og støtte til LTS (Det lutherske-teologiske seminaret i Hongkong) ved at NMS finansierer professorer som underviser på seminaret.


Haakon Kessel (global leder NMS), Biskop Jackson Yeung (ELCHK), Helge Gaard (Generalsekretær NMS) og Jennifer Leung (visebiskop ELCHK)

Signeringen ble gjort ved hovedkontoret til ELCHK i Hongkong, med både biskop og visebiskop i ELCHK. Fra NMS var lokal feltkoordinator til stede, i tillegg til utsendinger fra Norge.

Les innlegget →

NMS på offisielt besøk hos CCC og TSPM

Den 16. januar 2024 ledet Helge Gaard, generalsekretær i Det Norske Misjonsselskap, en gruppe på fire personer til Kinas Kristne Råd (CCC).

Pastor Shan Weixiang, nasjonal nestleder i Tre-selv kirken, tok hjertelig imot og var vertskap for diskusjonen. Nestlederen, Generaldirektøren for den nasjonale Kinesiske YMCA, og sjefredaktøren for «Tianfeng» (en kristen avis) pastor Hao Zhiqiang deltok på mottakelsen.

Pastor Shan Weixiang ønsket gjestene velkommen på vegne av de to rådene: China Christian Counsil (CCC) og Three-Self Patriotic Movement (TSPM).  Rådene utgjør sammen den nasjonale ledelsen for den offisielle protestantiske kristne kirken i Kina. Han takket NMS for støtten til sosialtjeneste-avdelingen i den offisielle kirken gjennom årene. Han uttrykte håp om at denne utvekslingen vil styrke felles forståelse, samt gi et godt inntrykk til de i  NMS sin delegasjon som var i Kina for første gang.

Under møtet introduserte han kort utviklingsstatusen til den kinesiske kirken under den nåværende økonomiske og sosiale utviklingen i Kina, og introduserte i detalj den historiske og kulturelle bakgrunnen for fremveksten av «Tre-Selv»-prinsippet til den kinesiske kirken. Her la han vekt på hensikten og betydningen av den kinesiske kirkens fokus på å gjøre kristendommen mer kinesisk (også omtalt som «Sinisering» på kinesisk).

Takknemlighet

På vegne av Det Norske Misjonsselskap uttrykte Helge Gaard sin takknemlighet til den kinesiske Tre-selv kirken og de to rådene for deres varme mottakelse (CCC og TSPM). Han introduserte i detalj NMS sin utviklingshistorie, samt hvordan NMS  jobber globalt i dag. Haakon Kessel, leder i NMS global, delte om Det Norske Misjonsselskaps forståelse av tro og tjenestefilosofi. Å anerkjenne og respektere ulike bakgrunner, dele evangeliet, bekjempe urettferdighet, utrydde fattigdom, samt jobbe for å bli en levende kirke. De uttrykte også at de forstår mangfoldet og forskjellene i kirker rundt om i verden og forstår behovet for «Sinisering av kristendommen». NMS håper å få en dypere forståelse av kinesiske kirker, lære av hverandre, samarbeide på en god måte og vokse sammen i Kristus.

På møtet svarte pastor Shan Weixiang og pastor Hao Zhiqiang på flere spørsmål fra representantene for Det Norske Misjonsselskap. De to sidene diskuterte temaer som hvordan kirker kan bevege seg mot enhet, utfordringene kinesiske kristne står overfor, internasjonale utvekslinger av kinesiske kirker og viktigheten av kontekstualiseringen av kristendommen.

Delegasjonen besøkte også «Holy Trinity Church» og den kristne bokhandelen «Book of Grace».

Om teksten

Denne teksten er oversatt fra kinesisk fra denne siden.

Her kan du også lese den engelske versjonen.

Les innlegget →

Mission24 - to apply or not to apply

These are the thoughts and words of one of our great participants of Mission24 2023/2024.

When I applied for the Mission 24-program, I did not really have any clue what I was signing up for.

I was of course very familiar with the NMS, and a brief glance at the information related to Mission 24 indicated that the topics were important and interesting. Several people recommended me to apply. However, I dismissed it at first; I felt I was too old, that I had outgrown my role as a student. That this was meant for others than me. And I had my worries.

That was, until just before the deadline. The day of, I felt this frustration. I suddenly knew, deep within, that I would regret not applying. That it would be a mistake not to at least fill out the form and take the chance. So, I spent 30 minutes rapidly answering the questions, and sent it in quarter to midnight.

I am glad I did.

The teachings were never something I really worried about; knowing NMS, I knew the amount of competent people that are connected to and within this organization. And this has proven true in our online gatherings throughout the year; all of our teachers have been experts within their fields, providing valuable and interesting teachings that has helped broaden my understandings and horizon, while also making us engage.

More worried had I been about the other participants. A bunch of people I have never met before, know nothing about, and suddenly we’re going to live together for two weeks in Bangkok, Thailand, a place where I am entirely dependent upon others to manage anything? An introvert’s nightmare!

However, my worries turned out to be baseless. Apparently, the people who consider joining Mission 24 are cool people! Being together with young adults from different places in the world who all share the same interest for learning about important topics is both fun and interesting, as different perspectives clash at first, but then only broaden each other. Be it sitting up until 3 o’clock to discuss cultural values, or challenging each other to test out the strangest – or spiciest – things on the menu; it all enriches you in ways you don’t expect.

The project is also blessed with great leaders who did an excellent job of making us feel welcome and included. Not to mention that Bangkok and Thailand is an incredible place to visit when you have locally experienced guides who can help you get behind the outer façade, and see the true realities of everyday life – for better or worse. Kind people and poverty, brutal exploitation and heroic helpers, despair and hope. The trip to Thailand left a mark on me – but it’s a mark I wouldn’t want to be without.

What has turned out to be – surprisingly – maybe the most impactful aspect of Mission 24 in my daily life, however, is my mentor. When contemplating applying, the offer of a mentor was something I thought a lot about. In the past, I have been promised mentors in different contexts, but it has never really turned into anything meaningful.

I wanted to have a mentor – but it also scared me. It can be intimidating, to expose your life to someone you don’t know, and to ask them for advice. What if we didn’t click, what if we just disagreed about everything, what if it was just awkward and awful?

But it wasn’t, and it hasn’t been. To have the chance to talk to someone who has lived a long – and very different – life is not only useful and educational; it’s interesting, and quite often fun! For me, it has been very valuable to be able to discuss questions of faith, organization of life, mission and callings, with someone who is committed to seeing the conversations through, and follow up on them later. To have someone who can help you keep yourself accountable, while also having lived long enough to be understanding if you don’t, is a great thing. And when my grandmother passed away, it was helpful to have someone supportive to talk to outside those of us directly touched – our talks about grief and loss meant a lot for me in that period.

When I considered applying for Mission 24, I worried about many things. But, what past-me was most scared of was regretting not having applied – and past-me was right.

Do you want to apply to Mission24?

Click here for the application

Want to know more about the program?

Click here

Les innlegget →

Mine inntrykk fra turen til Thailand

Denne teksten er skrevet av en av våre fantastiske deltakere til Mission24 for 2023/2024. I august 2023 reiste gruppa til Thailand for å besøke prosjekter og å lære om misjon.

Turen til Thailand skulle vise seg å vekke mange følelser, en dypere forståelse av utfordringer og muligheter i landet og i misjonsarbeidet, og hvordan Jesus er som et lys midt i det hele. I tillegg til at det også ble noen fantastiske kulturelle opplevelser.

Varmt og klamt, sterk mat, nydelig natur og et folk som sier ja uansett hva du spør om

Dette oppsummerer Thailand ganske bra. Det første som slo oss da vi kom ut av Bangkok International Airport var en trykkende varme og høy luftfuktighet. Det ble mye svetting og klær som ikke tørket den uka. Maten var heller ikke akkurat noe mildere, og mine norske smakssanser fikk definitivt utfordret seg, men god mat var det. Vi fikk bli kjent med kulturen og oppleve at det viktigste var å smile og si ja, istedenfor å si at du ikke vet. Og naturen med tropisk skog og rismarker oppover fjellsidene i nord imponerte virkelig et norsk friluftsliv-hjerte.

Søsken i Kristus på tvers av kulturer

På turen fikk vi møte flere med samme tro som oss. Vi fikk be, lese i Bibelen og lovsynge i lag. Selv om språk, tradisjoner og vaner gjør oss ulike, er vi søsken i Kristus, og del av en verdensvid kirke. Vi hadde også et veldig godt fellesskap i Mission24-gruppa der vi delte vitnesbyrd med hverandre og støttet hverandre i gleder og utfordringer.

Menneskets verdi

Det ble vekket mange følelser hos flere av oss på turen. Både glede og sinne, og en del tårer ble felt. Å høre om og se menneskehandelen og sex-industrien som skjer i Thailand og resten av verden gjorde sterkt inntrykk. Ja, det var til dels ubehagelig, men så viktig å ikke ignorere. Vi har alle hørt om det før, men det er noe annet når man møter enkeltmennesker og får høre deres historie, og hvordan de har blitt behandlet som at de er uten verdi. Men midt i det mørke fikk vi også besøke flere organisasjoner og prosjekter som gir lys og håp, og som formidler den ukrenkelige verdien vi alle har fordi vi er skapt av Gud.

Inspirerende tro

Noe av det som virkelig inspirerte meg var den barnlige tilliten til Jesus som flere av de vi møtte viste. Jesus sier at vi skal komme til han som små barn, og det er noe nydelig ved den tilliten et barn har til sine foreldre. På tross av at flere av de vi møtte levde i situasjoner som var svært utfordrende, var håpet og tilliten til Jesus stor.

Håp og lys i Jesus

Det som kom aller tydeligst fram for meg er at midt i alt det mørke vi fikk se med blant annet human trafficking, fattigdom og kriminalitet, finnes det lys, og det lyset heter Jesus Kristus.

Så ja, Gud gjorde noe med hjertet mitt gjennom denne turen. Han lot meg se Sitt hjerte for hvert eneste menneske.

«Igjen talte Jesus til dem og sa: Jeg er verdens lys! Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Johannes 8:12

Ønsker du å vite mer om Mission24 og hvordan du kan søke?

Trykk her så finner du mer informasjon.

Les innlegget →
Flere blogginnlegg

Følg
bloggen

Få varsel om nye blogginnlegg på e-post.


Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp