Foto: NMS-info Last ned

NMS står sammen med kirken i Kina med støtte til bibel- og presteskoler, og med å bedre tilgangen på kristen litteratur. I tillegg kommer ledertrening og fokus på organisasjonsbygging. Med NMS sin sterke diakonale tradisjon er vi også godt rustet for å bistå kirken i Kina med å utvikle diakoni - Guds kjærlighet i ord og handling. På denne bloggen kan du lese mer om hva som skjer gjennom NMS-arbeidet i Kina!

Qiyin (启音) skolen for døve barn i Changsha- kan de bedre økonomien?

Å høre i mørket - å høre i stillhet, det er mange måter å oversette navnet QiYin, døveskolen i Changsha på, til norsk. Her kan barn fra hele Hunanprovinsen som er født døve, få en mulighet til å lære å fungere i samfunnet. Forutsetningen for å kunne gå der, er at de har fått installert et hørselsimplantat som gjør at de kan høre. Dette implantatet får de heldigvis dekket av myndighetene. På døveskolen er hovedfokuset å lære å bruke implantatet, dernest å lære å lese på leppene.

Jeg har tidligere skrevet om døveskolen i Changsha som NMS støtter. Nå fikk jeg mulighet til å komme dit selv og se arbeidet og intervjue rektor Wang og innsamlingsleder, Janny Wu.

Historien bak døveskolen
 
«Jeg hadde ikke tenkt å starte noen døveskole, jeg ville bare hjelpe min sønn. Men nøden blant alle foreldre og barn som opplevde å få et barn uten hørsel, drev meg til det. Jeg visste selv hvor vondt det var. Ja, jeg kjente det som et kall fra Gud,» forteller rektor Wang.

Denne gangen besøker en gruppe støttespillere, ledet av Kina- misjonær Marieke Rode Christoffersen, døveskolen. Formålet er å gi ledelsen der nye idéer til å finne nok sponsorer lokalt, slik at de kan drive døveskolen videre på en forsvarlig måte. Støtten de får fra myndighetene dekker bare halvparten av det det koster å drive skolen, og det er ikke tillatt å ta skolepenger fra foreldrene. NMS og FELM (Det finske misjonsselskap) støtter skolen med prosjektmidler i tre år. Men den støtten opphører i 2020.

Hedersbevisningene på veggen i konferanserommet viser at skolen har fått mange utmerkelser, men det er ikke til å stikke under en stol at det er en tung jobb å drive døveskole for fattige barn i Changsha. Det er alltid for lite penger, og de møter skuffelser som at lærere som de betaler opplæringen for, slutter og starter sin egen private døveskole. Når den er privat, trenger de ikke søke offentlig støtte. Rike foreldre har råd til å betale. Men det har ikke de mange underprivilegerte i Kina. De trenger et slikt tilbud.

Les innlegget →

Trygt for NMS-utsendinger i Hongkong

Mens demonstrasjonene raser i gatene i Hongkong, er NMS-utsendingene i den sørkinesiske byen i sikkerhet. Men de holder seg for det meste innendørs.

Gjennom utvekslingsprogrammet Connect ved Hald Internasjonale Senter har NMS ungdom plassert ulike steder i verden. To av Connect-deltakerne er utplassert i Hongkong, der de etter planen skal arbeide med diakonale oppgaver for den lutherske kirken som NMS samarbeider med.

I sikkerhet

– De to jentene som er i Hongkong er i trygghet. De oppholder seg i en leilighet som NMS disponerer. Jeg er stadig i kontakt med dem, sier Marieke Rode-Christoffersen, som er utsending for NMS i Hongkong, der hun er diakonal rådgiver.

– Hvordan er situasjonen for dere i Hong Kong nå?

– Jeg føler at situasjonen vår er trygg, men alt er temmelig uforutsigbart. Vi har ikke følt behov for å evakuere. Det er heller ikke noe som tyder på at de to jentene som er med i Connect-programmet behøver å evakueres. Spørsmålet om å evakuere blir fortløpende vurdert.

Ikke på kontoret

Marieke Rode-Christoffersen forteller at hun den siste tiden ikke har reist til kontoret for å arbeide.

– ­Situasjonen i byen er ustabil. Vi vet at det kan oppstå demonstrasjoner eller trafikkproblemer som vil føre til at jeg ikke kommer meg hjem. I verste fall vil det kunne føre til at jeg bli separert fra mine barn. Når forholdene i Hongkong er slik som de er, ønsker jeg ikke at det skal skje, sier Marieke Rode-Christoffersen.

I begynnelsen av november var  Tom Rode-Christoffersen på besøk i Kina, der han blant annet besøkte verdens største bibeltrykkeri, som ligger i Nanjing. Han har også vært innom flere andre prosjekter som NMS støtter.

Løpende vurdering

Andreas Holm er Connect-ansvarlig ved Hald. Han forteller at han stadig er i kontakt med de to jentene og deres arbeidsgiver i Hongkong, som følger dem opp daglig.

– ­Vi avventer situasjonen og har foreløpig ikke foretatt oss noe spesielt.. Tryggheten deres er godt ivaretatt., sier Connect-ansvarlig Andreas Holm.

 

Les innlegget →

Jeg ønsker å gi mennesker håp

Folk i Hongkong bor veldig trangt. Når man står pakket sammen på undergrunnsbanen og i bussene, er det lett å tro at menneskene her er veldig vant til dette. Men undersøkelser viser at mange sliter. Familierelasjonene er tette, og det er store forventninger generasjonene mellom. Nylig publiserte en Hongkong-avis en undersøkelse som viser at 61 % av Hongkongs befolkning har mentale problem. Det et et stort behov for utdannelse i terapi og rådgiving. En av dem som har sett dette, er førsteamanuensis og doktor i klinisk psykologi, Angel Lam Suet Man.

Visste tidlig at hun ville hjelpe mennesker til å få det bedre

Jeg møter henne på kontoret på Det luthersk-teologiske seminaret (LTS) i Hongkong en varm oktoberdag. Hun har i løpet av de siste fem årene utviklet et omfattende studieprogram i rådgiving for studenter ved seminaret. I tillegg har hun sett behovet for rådgiving blant mennesker som arbeider i kirken og opprettet et rådgivingssenter nede i Kowloon. Jeg spør henne hva som gjorde at hun fikk interesse for samlivsspørsmål. «Helt fra jeg var femten år visste jeg at mitt kall var å gjøre livet til mennesker bedre. Jeg ønsket å gi dem håp,» sier hun. Det store behovet for hjelp for dem som slet med livet sitt og hvordan de skulle forholde seg til hverandre, var tydelig.  Derfor begynte hun å lese psykologi allerede da hun gikk på videregående skole.

Les innlegget →

Ansvar for å hjelpe vår neste

– Diakoni er for meg å hjelpe andre mennesker som trenger det, fordi jeg selv har fått motta frelse, forteller Kenneth Tsang. Han er førstegenerasjonskristen og fikk et kall om å studere diakoni og teologi.

Fra høsten 2018 har Kenneth Tsang hatt ansvar for koordinering- og undervisning ved diakonistudiet. Samme år har han også tatt doktorgrad i samme emne. Han har overtatt det daglige ansvaret etter Po Chu Grønvold, som nå arbeider på det intensive diakonistudiet.

Jeg møter han på kontoret i Det lutherske-teologiske seminaret (LTS) på Tao Fung Shan i Hongkong.

Til å begynne med i intervjuet forteller Kenneth litt om seg selv:

Jeg er ikke fra et kristent hjem, så jeg er førstegenerasjonskristen. Familien min har ingen tro, men vi fulgte tradisjonen og ofret til forfedrene ved høytider og festligheter. Selv gikk jeg både på en kristen barne- og ungdomsskole, der bibelundervisning var en del av pensum. Likevel var det ikke før jeg gikk i 1. klasse på videregående skole at jeg begynte å gå i kirken og kom fram til en bevisst tro. Før det fikk jeg rett og slett ikke lov av mine foreldre til å forlate huset på søndager for å gå til gudstjeneste. I kirken var det evangeliske samlinger, både tilbedelse, evangeliske møter og ungdomsfellesskap, og jeg fikk fort ansvar for å være med og lede.

Etter jeg var ferdig med grunnskolen, tok jeg sosionomutdannelse og arbeidet for regjeringen i ni år. Det var på tre ulike senter øst på Hongkong- øya, et for mentalt syke, et eldresenter og et ungdomssenter. Alle stedene hadde sine spesielle utfordringer.

Fikk kall

På den tida fikk jeg et spesielt kall, ja, jeg vil si jeg ble tydelig ledet til å studere teologi. Det skjedde etter at jeg hadde hatt det tungt en tid. Det var som om jeg gikk gjennom en mørk dal og jeg tvilte mye. På slutten av denne tiden hjalp Gud meg til å komme tilbake. Jeg begynte å lese Bibelen mer nøye, særlig Johannesevangeliet. Da kjente jeg et sterkt kall til å studere teologi. Men jeg følte meg ikke god nok, og jeg spurte: «Hvorfor kaller du akkurat meg?» Dagen etter fikk jeg et konkret svar. Jeg skulle studere på LTS, og startet der. Den første teologiske graden tok jeg fra 2005-2008.

Så ble jeg evangelist i en kirke i Kowloon, Martinson Memorial Lutheran Church. Etter hvert fikk jeg gjennom kirken min høre om det store behovet for mer teologisk utdannelse og pastoral kunnskap blant kirkelige medarbeidere i Hong Kong. Dette tok jeg som et direkte kall fra Gud, og fra 2014-2018 har jeg holdt på med doktorgraden i diakoni, som jeg var tok eksamen i våren 2018.

Hvorfor ville du nettopp ta doktorgrad i diakoni?

Kallet fra Gud er å lære videre det du har lært, og jeg fulgte det behovet som seminaret hadde. Når de trengte flere med den utdannelsen, var det for meg i tråd med Guds kall. For meg er diakoni å forkynne evangeliet i ord og handling.

Studenter fra andre land som fra Mekong-deltaet, Fastlands-Kina og her i Hongkong har behov for en grundigere utdannelse i teologi, og spesielt i diakoni, som er praktisk og til nytte for mange mennesker. Her kan den kunnskapen jeg har fått, være en hjelp til å bygge opp kunnskap og kalle flere til å tjene disse områdene gjennom å lære opp lokale medarbeidere fra denne regionen. Det er evangeliet i ord og handling.

Om kirkens diakonale arbeid i dette området, har Kenneth disse tankene:

Om det kommer ulike direktiver for hvordan samfunnet bør utvikle seg, skal vi fortsette med vårt kall til å gjøre godt for andre. Vi skal gjøre det enkelt, men be om visdom. Fortsette med å kalle folk til tjeneste, for det vil alltid være bruk for folk som kan delta i sosialt arbeid. Lekfolk må bli bedre utrustet til å ta oppgavene. De trenger grundigere utdannelse i diakoni. Mitt håp er at kirkene i disse områdene får mer kapital, både menneskelig og økonomisk, og at de fortsetter å vokse. Fortsatt er det slik at kirkene fokuserer mest på forkynnelse av evangeliet og bibelstudium, men de går ikke videre og dypere inn i Ordet og vektlegger ansvaret for å hjelpe sin neste.

Diakoni er for meg å hjelpe andre mennesker som trenger det, fordi jeg selv har fått motta frelse. Oppgavene må tilpasses behovet på det området kirken tilhører. Så det er en stor utfordring å skaffe flere stipend både til å lære diakoni, på engelsk, kantonesisk eller mandarin, slik at Guds ord kan settes ut i handling. Dette er en svært rik og meningsfull oppgave som jeg er kjempeglad for å ta del i.

Det er ikke lett å få nye studenter til dette studiet. Siden mange av dem kommer fra allerede travle kirkelige stillinger, ser de seg verken råd til eller i stand til å prioritere mer utdannelse i dette emnet. For å bøte på det, har LTS med Kenneth i spissen kalt inn til et seminar der de nettopp har fokusert på det enorme behovet for mer utdannelse i diakoni. Seminaret fant sted i mars i år, ca 100 stykker deltok, men det vil nok ta tid før det vi bringer, gir resultater, sier han. Denne høsten har diakonistudiet to nye studenter. Kenneth håper flere vil komme og lære mer om diakoni etter hvert. Men det krever fortsatt stor innsats der vi må drive PR og få opp interessen for hva dette studiet faktisk går ut på, sier han.

 

Navn: Tsang Ho Yin, Kenneth

Sivilstand: Gift med Liz Ho

Yrke: Assisterende professor i diakoni og praktisk teologi og leder for diakonistudiet ved LTS.

Arbeidssted: Det lutherske teologiske seminaret (LTS), Den evangelisk-lutherske kirke i Hongkong (ELCHK), Shatin, Hongkong.

 

 

Les innlegget →

Følg
bloggen

Få varsel om nye blogginnlegg på e-post.


Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp