Foto: NMS-info Last ned

NMS står sammen med kirken i Kina med støtte til bibel- og presteskoler, og med å bedre tilgangen på kristen litteratur. I tillegg kommer ledertrening og fokus på organisasjonsbygging. Med NMS sin sterke diakonale tradisjon er vi også godt rustet for å bistå kirken i Kina med å utvikle diakoni - Guds kjærlighet i ord og handling. På denne bloggen kan du lese mer om hva som skjer gjennom NMS-arbeidet i Kina!

Jeg ønsker å gi mennesker håp

Folk i Hongkong bor veldig trangt. Når man står pakket sammen på undergrunnsbanen og i bussene, er det lett å tro at menneskene her er veldig vant til dette. Men undersøkelser viser at mange sliter. Familierelasjonene er tette, og det er store forventninger generasjonene mellom. Nylig publiserte en Hongkong-avis en undersøkelse som viser at 61 % av Hongkongs befolkning har mentale problem. Det et et stort behov for utdannelse i terapi og rådgiving. En av dem som har sett dette, er førsteamanuensis og doktor i klinisk psykologi, Angel Lam Suet Man.

Visste tidlig at hun ville hjelpe mennesker til å få det bedre

Jeg møter henne på kontoret på Det luthersk-teologiske seminaret (LTS) i Hongkong en varm oktoberdag. Hun har i løpet av de siste fem årene utviklet et omfattende studieprogram i rådgiving for studenter ved seminaret. I tillegg har hun sett behovet for rådgiving blant mennesker som arbeider i kirken og opprettet et rådgivingssenter nede i Kowloon. Jeg spør henne hva som gjorde at hun fikk interesse for samlivsspørsmål. «Helt fra jeg var femten år visste jeg at mitt kall var å gjøre livet til mennesker bedre. Jeg ønsket å gi dem håp,» sier hun. Det store behovet for hjelp for dem som slet med livet sitt og hvordan de skulle forholde seg til hverandre, var tydelig.  Derfor begynte hun å lese psykologi allerede da hun gikk på videregående skole.

Les innlegget →

Ansvar for å hjelpe vår neste

– Diakoni er for meg å hjelpe andre mennesker som trenger det, fordi jeg selv har fått motta frelse, forteller Kenneth Tsang. Han er førstegenerasjonskristen og fikk et kall om å studere diakoni og teologi.

Fra høsten 2018 har Kenneth Tsang hatt ansvar for koordinering- og undervisning ved diakonistudiet. Samme år har han også tatt doktorgrad i samme emne. Han har overtatt det daglige ansvaret etter Po Chu Grønvold, som nå arbeider på det intensive diakonistudiet.

Jeg møter han på kontoret i Det lutherske-teologiske seminaret (LTS) på Tao Fung Shan i Hongkong.

Til å begynne med i intervjuet forteller Kenneth litt om seg selv:

Jeg er ikke fra et kristent hjem, så jeg er førstegenerasjonskristen. Familien min har ingen tro, men vi fulgte tradisjonen og ofret til forfedrene ved høytider og festligheter. Selv gikk jeg både på en kristen barne- og ungdomsskole, der bibelundervisning var en del av pensum. Likevel var det ikke før jeg gikk i 1. klasse på videregående skole at jeg begynte å gå i kirken og kom fram til en bevisst tro. Før det fikk jeg rett og slett ikke lov av mine foreldre til å forlate huset på søndager for å gå til gudstjeneste. I kirken var det evangeliske samlinger, både tilbedelse, evangeliske møter og ungdomsfellesskap, og jeg fikk fort ansvar for å være med og lede.

Etter jeg var ferdig med grunnskolen, tok jeg sosionomutdannelse og arbeidet for regjeringen i ni år. Det var på tre ulike senter øst på Hongkong- øya, et for mentalt syke, et eldresenter og et ungdomssenter. Alle stedene hadde sine spesielle utfordringer.

Fikk kall

På den tida fikk jeg et spesielt kall, ja, jeg vil si jeg ble tydelig ledet til å studere teologi. Det skjedde etter at jeg hadde hatt det tungt en tid. Det var som om jeg gikk gjennom en mørk dal og jeg tvilte mye. På slutten av denne tiden hjalp Gud meg til å komme tilbake. Jeg begynte å lese Bibelen mer nøye, særlig Johannesevangeliet. Da kjente jeg et sterkt kall til å studere teologi. Men jeg følte meg ikke god nok, og jeg spurte: «Hvorfor kaller du akkurat meg?» Dagen etter fikk jeg et konkret svar. Jeg skulle studere på LTS, og startet der. Den første teologiske graden tok jeg fra 2005-2008.

Så ble jeg evangelist i en kirke i Kowloon, Martinson Memorial Lutheran Church. Etter hvert fikk jeg gjennom kirken min høre om det store behovet for mer teologisk utdannelse og pastoral kunnskap blant kirkelige medarbeidere i Hong Kong. Dette tok jeg som et direkte kall fra Gud, og fra 2014-2018 har jeg holdt på med doktorgraden i diakoni, som jeg var tok eksamen i våren 2018.

Hvorfor ville du nettopp ta doktorgrad i diakoni?

Kallet fra Gud er å lære videre det du har lært, og jeg fulgte det behovet som seminaret hadde. Når de trengte flere med den utdannelsen, var det for meg i tråd med Guds kall. For meg er diakoni å forkynne evangeliet i ord og handling.

Studenter fra andre land som fra Mekong-deltaet, Fastlands-Kina og her i Hongkong har behov for en grundigere utdannelse i teologi, og spesielt i diakoni, som er praktisk og til nytte for mange mennesker. Her kan den kunnskapen jeg har fått, være en hjelp til å bygge opp kunnskap og kalle flere til å tjene disse områdene gjennom å lære opp lokale medarbeidere fra denne regionen. Det er evangeliet i ord og handling.

Om kirkens diakonale arbeid i dette området, har Kenneth disse tankene:

Om det kommer ulike direktiver for hvordan samfunnet bør utvikle seg, skal vi fortsette med vårt kall til å gjøre godt for andre. Vi skal gjøre det enkelt, men be om visdom. Fortsette med å kalle folk til tjeneste, for det vil alltid være bruk for folk som kan delta i sosialt arbeid. Lekfolk må bli bedre utrustet til å ta oppgavene. De trenger grundigere utdannelse i diakoni. Mitt håp er at kirkene i disse områdene får mer kapital, både menneskelig og økonomisk, og at de fortsetter å vokse. Fortsatt er det slik at kirkene fokuserer mest på forkynnelse av evangeliet og bibelstudium, men de går ikke videre og dypere inn i Ordet og vektlegger ansvaret for å hjelpe sin neste.

Diakoni er for meg å hjelpe andre mennesker som trenger det, fordi jeg selv har fått motta frelse. Oppgavene må tilpasses behovet på det området kirken tilhører. Så det er en stor utfordring å skaffe flere stipend både til å lære diakoni, på engelsk, kantonesisk eller mandarin, slik at Guds ord kan settes ut i handling. Dette er en svært rik og meningsfull oppgave som jeg er kjempeglad for å ta del i.

Det er ikke lett å få nye studenter til dette studiet. Siden mange av dem kommer fra allerede travle kirkelige stillinger, ser de seg verken råd til eller i stand til å prioritere mer utdannelse i dette emnet. For å bøte på det, har LTS med Kenneth i spissen kalt inn til et seminar der de nettopp har fokusert på det enorme behovet for mer utdannelse i diakoni. Seminaret fant sted i mars i år, ca 100 stykker deltok, men det vil nok ta tid før det vi bringer, gir resultater, sier han. Denne høsten har diakonistudiet to nye studenter. Kenneth håper flere vil komme og lære mer om diakoni etter hvert. Men det krever fortsatt stor innsats der vi må drive PR og få opp interessen for hva dette studiet faktisk går ut på, sier han.

 

Navn: Tsang Ho Yin, Kenneth

Sivilstand: Gift med Liz Ho

Yrke: Assisterende professor i diakoni og praktisk teologi og leder for diakonistudiet ved LTS.

Arbeidssted: Det lutherske teologiske seminaret (LTS), Den evangelisk-lutherske kirke i Hongkong (ELCHK), Shatin, Hongkong.

 

 

Les innlegget →

Hjelper dem uten sikkerhetsnett

Da en tragedie rammet familien, flyktet Roy Njuabe fra Kamerun til Kina. I dag hjelper han andre som har måttet forlate hjemlandet sitt.

Roy Njugabe

Roy Njuabe, flyktningepastor i Hongkong, kommer fra Bamende i den engelskspråklige delen av Kamerun. Han har bodd i Øst-Asia siden 2004. Selv er han fra en tredjegenerasjonkristen, presbyteriansk familie i Kamerun. En tragedie rammet familien da faren som var militær, ble drept av myndighetene på grunn av sitt politiske ståsted. Roy sier at han mistet alt han eide og måtte bort.

Politisk asyl

Han dro da mot øst, for som han sier: «Jeg hadde allerede som ung en sterk lidenskap for Øst-Asia.» Da han kom til Kina, tok han til å undervise i engelsk ved å fortelle bibelfortellinger. Han knyttet seg også til undergrunnskirker. Men det ble for farlig, og han måtte bort derfra. I 2005 søkte han politisk asyl i Hongkong og fikk opphold. I dag er han etablert her med familie og arbeider som leder for flyktningeavdelingen i Vine- kirken i Wan Chai, på Hongkong-øya. Få vet vel mer enn Roy om hvordan det er å være flyktning og leve uten sikkerhetsnett.

Mistro og diskriminering

Det er ikke lett å være mørk afrikaner i Kina. De fleste møtes med en sterk mistro og diskriminering. Han har selv kjent på kroppen hvordan det er å være mørk i huden og flyktning i Kina. Derfor er det å arbeide for mennesker som er på flukt, så meningsfylt, sier han.

De bjeffer, men biter ikke

For det finnes over 13 000 flyktninger i Hongkong. De kommer fra svært mange afrikanske land, men også fra Syria, Jemen, Iran, Saudi Arabia, Russland og Egypt, Colombia og flere land. De har måttet flykte på grunn av krig, konflikter og uro. FN gjør ikke nok for å stabilisere disse områdene. Som han sier: De bjeffer, men biter ikke. Mye godt gjøres, men det er ikke nok.

Uten sikkerhetsnett

Flyktningene er helt avhengige av at frivillige organisasjoner tar hånd om dem. Og det gjør Vine-kirken. Flyktningarbeidet har flere underavdelinger med tilbud som er åpne, uten krav. Prosjektet kalles ROAD, Refugee Opportunity and Development (Muligheter og utvikling for flyktninger). Gjennom ROAD får nå rundt 600 flyktninger hjelp og støtte til å klare hverdagen, til å være i et godt sosialt fellesskap og til å få styrke til sitt åndelige liv. Roy går også på besøk i fengsler, for det er flere som blir tatt for ulovlige handlinger og må sone. Å være flyktning er å være i en tung situasjon der du må kjempe deg frem på egen hånd og ta ansvar for livet ditt selv. Du har ikke noe sikkerhetsnett. Med sin pastorale omsorg prøver Roy å tre støttende til slik at de vet at det finnes noen som bryr seg om dem. Og med seg har han en stab på sju personer som alle støtter på ulike måter.

Opplæring og opprør

Viktig for å finne seg til rette i et nytt land, er å lære språket godt. På senteret lærer de engelsk og kinesisk, de får også opplæring i ulike yrker og lærer å bruke PC og sosiale medier. Mange som søker politisk asyl, har ikke lov til å arbeide mens de venter på svar. De får da noe økonomisk støtte fra Vine-kirken, og frivillige medarbeidere hjelper dem med å finne steder å bo. De får penger til mat, transport og husleien som er skyhøy. I det siste har også mange flyktninger opplevd opprøret mot myndighetene i Hongkong og det vekker vonde minner. Men de er fra før vant til at overmakten begår overgrep mot sivilbefolkningen, så dette forskrekker dem ikke, samtidig som de ønsker en fredelig løsning. Vi kan ikke gjøre så mye fra eller til, men vi kan be for Hongkong.

Hjelper medmennesker

Mange muslimer kommer til Vine-kirken for å få hjelp. Vi hjelper dem alltid uten å kreve noen tilbake. Noen kommer da og spør oss: Hvorfor i all verden vil dere hjelpe oss? Da forteller vi dem at vi støtter dem fordi de er medmennesker som trenger hjelp, ikke fordi de er muslimer. Dette ba Jesus oss å gjøre. Noen kommer da tilbake og ber om å få vite mer om denne Jesus, og da forteller vi dem om Jesu kjærlighet som er større enn alt, som favner alle og som ser den enkeltes situasjon. De er ikke alene i verden. Vi stikker ikke under en stol at vi er en kristen kirke, samtidig presser vi ikke troen vår på andre. Gjennom dette arbeidet har mange funnet troen. Det gleder meg mest av alt, sier Roy Njuabe.

Vine-kirkens ROAD-arbeid er en mulig samarbeidspartner når NMS i Kina tar imot praktikanter fra NMS.

Les innlegget →

Å studere diakoni gir inspirasjon til videre tjeneste

Studiet i teologi ved det lutherske teologiske seminaret (LTS) i Hong Kong har flere studenter fra ulike deler av Fastlands-Kina.

Sammen med Po Chu Grønvold møter jeg tre av dem en vakker ettermiddag på LTS. De har alle valgt diakoni som emne til videre studier, noe læreren deres, Po Chu Grønvold er svært glad for.

Først møter vi to smilende kvinnelige prester:

ZHAO Hóng Méi er prest i en stor bymenighet i Nanning, hovedstaden i Guangxi-provinsen. Hun har allerede arbeidet i Nanning i 11 år etter at hun ble utdannet teolog i Nanjing. I 2014 tok hun Master of Art (MA) i Diakoni på LTS. Menigheten hennes har over 3000 medlemmer. Noen av disse er midt i livet, det er ektepar og mange unge, og om lag en tredel av menigheten er eldre. De har også mange som hjelper til som frivillige.

Li Shãn er også prest, hun er fra PuEr by i Yunnan- provinsen, sørvest i Kina og jobber nå i provinshovedstaden Kunming. Hun har arbeidet i fem år i en menighet som består av om lag 600 medlemmer. Li Shan tok en mastergrad i diakoni i 2013 på LTS. Menighetsmedlemmene hennes har alle en svært ulik bakgrunn, og det er mange forretningsfolk med i den.

Inspirasjon, kunnskap og nærhet til Jesus

På spørsmål om hvorfor de vil ta mer utdannelse etter at de er ferdige med teologistudiet og i jobb, svarer først Li Shan at hun trenger å vokse i troen, hun trenger å få påfyll, og det å studere diakoni, ta en Master of Divinity (M.Div.), gir henne mer inspirasjon og kunnskap til å tjene mennesker.

Zhao Hung Mei mener at et slikt studium gir henne anledning til å komme nærmere Jesus og være hans prest. Hun har forandret sin oppfatning om hva det vil si å være prest etter å ha tatt dette studiet, og det er særlig kurset: «Bibelske perspektiver i diakoni» som har gitt henne mye.

Å kunne forsvare troen

Denne uken har de lært mer gammel kirkehistorie og eskatologi – om forfølgelser av de første kristne – og om åpenbaringen. Det er en god hjelp å få høre om kjetteri i den første kirken. Det er så mange kirker som forkynner et overfladisk, «billig» evangelium der de bare snakker om Guds kjærlighet uten å sette det inn i en større sammenheng – og de sier det spiller ingen rolle hvordan du lever.

Å kunne forsvare troen på en overbevisende og ekte måte og vise at den får konsekvenser for måten vi lever på, er noe vi må lære mer om, for å kunne være gode vitner både for troende og ikke-troende.

Begge mener at å ta en «Master of Arts» i diakoni er svært nyttig. Det påvirker måten du tenker på, og måten du lærer på. Slik at du kan tjene ulike grupper av mennesker.

Varierte oppgaver

De har ennå ikke tenkt gjennom hva de skal sette i gang med av diakoni når de kommer tilbake til menigheten sin, men Li Shans menighet har allerede frivillige som hjelper til i flere sammenhenger, i eldrehjem og på hjemmevisitter. Noen støtter også rusavhengige ved å besøke dem og hjelpe dem med praktiske sider av livet. De vitner for dem og inviterer dem til kirken. De har også en gruppe som besøker flyktninger fra Burma som er kommet over grensen til Kina. De holder til i et isolert område av Yunnan, så å dra dit er ikke lett.

Det er rørende å se hvor glade de er i Po Chu og takknemlige for hennes omsorg og gode undervisning. De vil absolutt anbefale at flere kommer og tar dette kurset.

Kompensasjon

Etter de to damene kommer en mannlig masterstudent som også studerer diakoni. Det er CHE ChuanYi. ChuanYi kommer fra Hubeiprovinsen og hører til en kirke i Zhung Shan City. Han har tidligere tatt bachelor i teologi ved seminaret i Nanjing og holder nå på med en Mastergrad i diakoni ved LTS. I kirken i Zhung Shan arbeider han nå som frivillig i menigheten, men er ansatt som assistent og medhjelper for professorene på seminaret.

Det er han som har drevet fram saken om erstatning fra kinesiske myndigheter for det gamle bygget til LTS i Kina. Det lå i Hankow, i Hubeiprovinsen. Dette seminaret ble konfiskert ikke lenge etter 1949. NMS i Norge og NMS-Kina klarte sammen å finne bevis for at de eide det gamle bygget i NMS sine arkiver i Stavanger. Med disse dokumentene søkte de om kompensasjon for ekspropriasjonen med utgangspunkt i byggenes verdi i dag. Til slutt fikk kirken 80 millioner RMB (ca 90 millioner norske kroner) som kompensasjon.

De har nå bygd et nytt seminar for erstatningssummen, noe han priser Gud for. De har ennå ikke tatt bygningen i bruk, men gleder seg til det, da det gamle seminaret fra 1985 faktisk er blitt for lite. Der er nå over 200 som studerer teologi på et fireårs studium.

Kirken viser vei

Det er flere kirker i området, så ChuanYi reiser mye rundt og preker ved samlinger og gudstjenester. Han ble derfor sendt til LTS av menigheten for å studere diakoni. Han synes at dette studiet er svært godt og nyttig for arbeidet i menigheten og håper på å få til et lignende kurs på seminaret og i den store kirken hjemme i Zhung Shan. Han mener også at en diakonal satsing stemmer med regjeringens satsingsområder. Slike tiltak blir man oppmuntret til å sette i gang med av myndighetene. Kirken kan vise hvordan man hjelper dem som trenger det. Det er mange mennesker som sliter og som trenger støtte.

Diakoni var et nytt ord for han, men det får mer og mer innhold for hver dag som går. Ikke minst får han se det i praksis ved Po Chus gode omsorg for studentene. På LTS får han lære om det historiske og teologiske fundamentet for diakoni. Han har også fått være med på ekskursjoner til ulike felt, blant annet er han svært glad for å ha fått se hvordan pasienter får støtte og hjelp ved Queen Elisabeth hospital i Hongkong.

Studentene konkluderer:

Dette studiet forandrer ikke bare måten du tenker på, men gir deg også konkrete måter å lære det videre på – og vise det for menigheten din i praksis. Slik kan du tjene ulike mennesker og på en bedre måte uttrykke hvordan kristen tro ikke bare er en kunnskap du har i hodet, men noe som også er i hjerterøttene – og som når ut til hender og føtter. Slik viser denne handlingen til litt av Guds kjærlighet. Dette gir fornyelse og inspirasjon til å lære og praktisere omsorgens og kjærlighetens evangelium.

 

Les innlegget →

Følg
bloggen

Få varsel om nye blogginnlegg på e-post.


Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp