Foto: NMS-info Last ned

NMS står sammen med kirken i Kina med støtte til bibel- og presteskoler, og med å bedre tilgangen på kristen litteratur. I tillegg kommer ledertrening og fokus på organisasjonsbygging. Med NMS sin sterke diakonale tradisjon er vi også godt rustet for å bistå kirken i Kina med å utvikle diakoni - Guds kjærlighet i ord og handling. På denne bloggen kan du lese mer om hva som skjer gjennom NMS-arbeidet i Kina!

Oppvekst i «Den store østre kloakk»

Framtiden var usikker for Angel, Clara og Angela, barn av flyktninger fra Kina. Blikkskurlandsbyer i Tai Hang Tung-området på Kowloon var utrygge og usikre. Tai Hang Tung betyr «Den store østre kloakk», og området stinket og var kaotisk. NMS utgjorde den store forskjellen for Angel, Clara og Angela.

Etter hvert fikk Hongkong bygget opp enkle boligblokker til alle disse flyktningene, der en familie fikk ett rom til å bo på. Kjøkkenet var ute på altanene, og bad måtte deles med andre familier. Hva som var best eller verst å bo i, blikkskur eller ett rom i blokkene, er ikke godt å si.

Det bare ble slik
Grunnen til at NMS startet med arbeid i Hongkong er i grunnen at «det bare ble slik». Mange misjonærer måtte flykte fra fastlands-Kina da landet stengte sine grenser for folk utenfra. Misjonærene ble regelrett kastet ut. Det var nød og kaos i hele området etter krigen, og ingen port inn var åpen. Dermed begynte mange av misjonærene å se seg om i landene som lå nært inntil Kina. Det gikk ikke lenge før de hadde startet arbeid både i Hongkong, som den gangen var britisk, på Taiwan (den gangen het øya Formosa) og Japan.

I 1956 startet NMS skolearbeid på taket av en slik flyktningeblokk. Bergliot Borgen, utsending for LMF, (Lærerinnenes misjonsforbund – nå: Lærernes Misjonsforbund) var den første utsendingen, og skolen var i drift like til 1982 med flere andre misjonærer.

På ett rom
Angel, Clara og Angela gikk på NMS-takskolen i flyktningeblokka fra 1978 til 1982. Dette var det første arbeidet NMS startet i Hongkong blant flyktninger fra Kina, og her gikk det elever både fra blokkene og fra blikkskurlandsbyene. Fordelen med å bo i blokkene var at disse var mye mer solide i all slags vær enn blikkskurene. Og det var tross alt tilgang til både kjøkken og bad der, selv om leiligheten bare hadde ett rom for hele familien. Men ulempen var at det ikke gikk an å ha en liten inntekt på f. eks. kyllingproduksjon, grønnsakdyrking osv. Dette kunne man lettere få til i blikkskurlandsbyene. Der kunne man også få til enkle bedrifter som produksjon av rottingmøbler, tøyfarging og klesproduksjon. Men faren var overhengende: Blikkskurene var utrygge. Særlig i dårlig vær. Åsene og fjellene i Hongkong består av sand, og det gikk ikke så bra med blikkskurene om det begynte å striregne. Da raste skurene sammen.

Les innlegget →

Jeg føler meg så mye bedre nå!

Tian Biqiu (田 必 球) er 70 år gammel og kommer ikke fra en kristen bakgrunn. Hun har nylig kommet i kontakt med en kirke i hennes nabolag. Hvordan skjedde det?

Denne kirken tilbyr enkle helsetjenester og gymnastikk, og det var noe Tian Biqiu hadde behov for! I første omgang var hun særdeles nølende i forhold til å besøke kirken da venninna hennes først inviterte henne. Etter å ha besøkt kirken, oppdaget hun derimot at de frivillige medarbeiderne i menigheten viste omsorg og kjærlighet. Hun ble veldig rørt av at de brydde seg om henne som et menneske, og var opptatt av hennes helse og velferd.

Etter å ha vært med på ulike aktiviteter i kirken, føler henne hun seg fysisk mye bedre og hun forteller at hun også føler seg elsket på en annen måte enn før.

Denne kirken i ZhiJiang fylke i Kina er bare en av mange kirker i Hunan og Guangxi provins som gjennom NMS prosjektet «Prakiskt Diakoni» har mottatt opplæring i hvordan de kan hjelpe fattige og trengende i sine nærmiljøer.

Les innlegget →

Fra Kina til Etiopia for å lære mer om å bruke talenter

Kina-utsendingene Po Chu Grønvold og Marieke Rode-Christoffersen har nylig deltatt på «Use Your Talents-utviklingskonferansen» som fant sted ved Mekane Yesus-seminaret i Addis Abeba i Etiopia.

“Use your talents”-modellen som er en utviklingsstrategi som tar utgangspunkt i de ressursene den lokale kirken selv har tilgang til, er utgangspunktet for denne globale konferansen.

Marieke E. B. Rode-Christoffersen

Nye strategier

Marieke koordinerer arbeidet med «Use Your Talents» (YUT) i Diakoni avdelingen i NMS Kina, og sammen med partnerorganisasjoner er hun med på å utvikle nye strategier for UYT i Kina. Hun håpet derfor å få del i flere praktiske eksempler som også kan brukes i Asia.

Po Chu underviser i diakoni ved Det lutherske teologiske seminaret (LTS) i Hongkong, og hun ønsket helst å få ideer til å utvikle et pensum som omhandler UYT som diakonalt virkemiddel. Hun er stadig på utkikk etter mer kunnskap og lærestoff rundt metoden som igjen kan gi inspirasjon til å finne varierte måter å bruke UYT på. Bare slik kan den konkretiseres og tas i bruk av studentene.

Et raskt kikk på programmet for konferansen, viser at innholdet konsentrerer seg om hvordan skape et felles pensum og en felles forståelse for UYT på alle feltene der NMS Global og andre misjonsorganisasjoner er involvert, men konferansen har også det å danne nettverk som mål.

Forskjellig kontekst

Marieke mener at ut fra et akademisk ståsted var det en svært interessant konferanse.  For henne var det ekstra spennende å høre rapporter om prosjekter innen UYT i de ulike landene. Den afrikanske og den asiatiske konteksten er derimot svært forskjellig, så man er nå avhengig av å kontekstualisere eksemplene og samordne dem med kinesisk tankegang og myndighetenes satsningsområder, slik at de kan settes ut i livet i Kina.

Inspirerende

Marieke synes det var veldig hyggelig å få møte og bli kjent med andre som jobber for å bekjempe fattigdom og å spre evangeliet i mange land i verden.  Det var også fint å bli bedre kjent med Forsker Sigurd Haus og Professor Stephanie Dietrich ved VID vitenskaplige høgskole, som hadde jobbet hardt for å få i stand denne konferansen. «Det er inspirerende bare å få spise og drikke kaffe sammen», sier hun, begeistret over den etiopiske kaffen som de dyrker, brenner og maler før de lager og drikker den. En seremoni, bare det.  Å møtes via e-post eller Skype er liksom ikke det samme.

Behov for nettverk

Po Chu synes problemstillingene som ble tatt opp, var interessante ut fra et akademisk ståsted, selv om utviklingen av et pensum i UYT er i startfasen.  Navnet «Use Your Talents», kommuniserer godt hva denne tilnærmingen innebærer blant kirkelig medarbeidere som kjenner den bibelske teksten. Utenfor kirken, må vi derimot bruke andre ord, som for eksempel «ressursbasert tilnærming» («Asset based approach» på engelsk). Denne metoden er virkelig en god måte å bekjempe fattigdom på – og utvikle gode, diakonale satsningsområder i nabolaget til kirkene. Folk flest får gjennom programmet bruke det de kan og har og se at det betyr noe. Denne konferansen hjalp meg også til å innse alt som må gjøres før vi kan få i stand et studieprogram. På en slik konferanse er det lett å se behovet for et slik nettverk mellom ulike mennesker som jobber på ulike felt med samme mål. Det var flott å få lære av hverandre!

 

Les innlegget →

Diakonistudentene – hva er de opptatt av?

I denne artikkelen, intervjuer tidligere NMS misjonær i Hong Kong, pensjonert lektor Marit Rundberg syv studenter som studerer Diakoni ved det Lutherske Teologiske Seminaret i Hong Kong. NMS utsending Po Chu Grønvold er hovedansvarlig for hele diakoni-kurset, NMS utsending Tom Kamau Rode-Christoffersen underviser i diakonal ledelse mens NMS utsending Marieke Rode-Christoffersen underviser i diakonal prosjektutvikling. I disse intervjuene, får vi et lite innblikk i ringvirkningene fra Diakonikurset ved LTS.

Wallace tilhører Tsang Tsin-menigheten i Hong Kong som er den del av den evangelisk lutherske kirken. Han er sosialarbeider med spesielt ansvar for å få frivillige til å drive søndagsskole, sørge for forsyninger med gratis måltider for fattige familier, drive foreldregrupper og barnegrupper for rundt 100 barn. De har også startet kurs i skilsmisse- og eneforeldreproblematikk. Det er vanskelig å få nok folk til å gi av sin tid i Hong Kong. Folk er veldig travle. Men kirken er i stand til å få 35-40 frivillige til å drive disse kursene, og som sosialarbeider og leder har han en stor og sammensatt oppgave.
Han følger diakonikurset ved det Lutherske Teologiske Seminaret (LTS) i Hong Kong som NMS misjonær PoChu Grønvold koordinerer og han er veldig glad for at han har fått mulighet til å delta.

Simon Chi Yung Liu:

Simon Liu er utdannet tannlege og tilhører Rhenish- kirken (et luthersk kirkesamfunn i Hong Kong). Han sitter i styret (nestformann) for misjonsarbeidet til Kambodsja som menigheten driver. De leter etter tannlegestudenter og tidligpensjonister som kan dra til Kambodsja for å være tann-helsearbeidere og samtidig misjonærer. Det er helst de unge og de eldre som kan gi av sin tid til kirkens arbeid. For å få til dette, er han med og driver opplæringskurs om kulturen i Kambodsja for de frivillige tannlegemisjonærene. Han er også medansvarlig for søndagsskolen i kirken samtidig som han studerer diakoni. Noen dager senere får jeg være med Po Chu på en stor innvielsesgudstjeneste i Rhenish-kirken, der flere prester og misjonærer blir innviet – og Simon blir innviet til eldste.

 

Fiona Ma Yuen Fong:

Fiona Ma Yuen Fong tilhører en internasjonal baptistmenighet. Hun holder på med en master i kunst og teologi på LTS. Fiona har lenge hatt som ansvar å organisere frivillig arbeid i kirken sin. Hun finner det både spennende og frustrerende. Det er vanskelig å få folk til å engasjere seg over lang tid. Diakoni er heller i

Fiona Ma Yuen Fong med sin mann og to døtre.

kke et teologisk område som hun mener tradisjonelt har blitt vektlagt som viktig i baptistkirken. Hun hadde ikke hørt om det før hun begynte på LTS. I hennes kirke er det mer snakk om å vitne, evangelisere og vinne nye mennesker for Kristus. Men hun er begeistret for alle de nye perspektivene hun har lært på LTS og kan ikke få fullrost diakonikurset.

Salai Aung Win Shein og Timothy Tlaboi:

Salai Aung Win Shein

Salai Aung Win Shein og Timothy Tlaboi er begge prester i baptistmenigheter i Myanmar, og de kommer begge fra kristne familier. De er fra Chin staten som ligger nordvest i Myanmar, opp mot India. Det er en lite utviklet del av landet. De har begge fått et ettårig stipend til å studere diakoni på LTS, noe de aldri hadde hørt om før de kom her. Også i Myanmar legger baptistkirken mest vekt på evangelisering. Timothy hadde aldri brukt en PC før han kom til Hong Kong. Både teknologien og språket har vært en stor utfordring for han, men Po Chu har hjulpet han masse, noe han er svært takknemlig for. Salai mener diakonikurset er en så grunnleggende del av teologien at det burde stått på pensumlista for alle teologistudenter. De er takknemlige for den nye kunnskapen de har fått gjennom oppholdet på LTS.

Chhien Chamroeun og Chok Samrasmey:

Ekteparet Chhien Chamroeun og Chok Samrasmey er fra Kambodsja. Samrasmeys mor er en kristen, men Mey tror ikke hun ville kommet til en selvstendig tro i 2008 uten at hun hadde møtt hennes mann Chamroeun. Chamroeun forteller om et sterkt kall fra Gud til å få hele familien sin til å bli kristne. Det er gripende å høre hvordan han har bedt for dem og jobbet for at de skulle se Guds kraft i Jesu verk. Den vanskeligste å føre til tro, var faren hans, forteller han. Etter at han ble alvorlig syk, ble han også døpt. Chamroeun og Samrasmey har mottatt et ettårig stipend til å studere diakoni, og Chamroeun har en sterk tro på at også dette har vært Guds ledelse, gjennom dette kurset har han fått mange innspill til å føre arbeidet mot prostitusjon og korrupsjon i hjemlandet videre. Det har rett og slett gitt han en videre horisont på hvordan drive et godt diakonalt arbeid i menigheten sin og i samfunnet rundt.

Jeg konstaterer at både Po Chu og Tom har gjort en solid innsats for å få studentene til å se betydningen av diakoni i det samfunnet de tilhører. Mange gode skussmål blir gitt. De liker Toms ledige undervisnings stil og Po Chus grundige undervisning, veiledning og støtte. Dette har vært et år som har gitt dem vekst og nye innfallsvinkler til å tjene Gud og ta vare på menneskene de er satt til å tjene.

Les innlegget →

Følg
bloggen

Få varsel om nye blogginnlegg på e-post.


Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp