Foto: NMS-info Last ned

NMS står sammen med kirken i Kina med støtte til bibel- og presteskoler, og med å bedre tilgangen på kristen litteratur. I tillegg kommer ledertrening og fokus på organisasjonsbygging. Med NMS sin sterke diakonale tradisjon er vi også godt rustet for å bistå kirken i Kina med å utvikle diakoni - Guds kjærlighet i ord og handling. På denne bloggen kan du lese mer om hva som skjer gjennom NMS-arbeidet i Kina!

Hva gjør du når du mister ditt eneste barn?

SHIDU prosjektet driver arbeid blant foreldre HengYang by i Hunan Kina. Disse foreldrene har mistet sitt eneste barn. (Det eneste på grunn av Kinas tidligere ettbarnspolitikk.)

Innledning

Sigrid Elise Dybdahl og Margareth Pettersson er begge to Studenter ved Hald internasjonale Senter en skole eid blant annet av NMS der de går på linja Connect som er knyttet til NMS. Fra oktober 17 til April 18 er de bosatt i Nanjing Kina der de arbeider i noen av AMITYs institusjoner. Samtidig har de også på prosjektbesøkt til NMS-AMITY sitt arbeid i Hunan.

Bildet: SHIDU Senter Fra v. Jenny Shang, Sigrid Dybdahl, SHIDU medlem, Margarethe Pettersson, SHIDU medlem

Sigrid Elise og Margareth forteller:

Etter en lang togtur fra Nanjing ankom vi Hengyang by i Hunan. Vi skulle besøke SHIDU. Dette prosjekter er rettet mot foreldre som har mistet sitt eneste barn. Det var helt annerledes å møte og oppleve dette arbeidet vi hadde hørt og lest om i forhold til å se det med egne øye, møte virkelige mennesker en flott opplevelse.

Kina hadde i mange år en ettbarnspolitikk. Ektepar fikk kun lov å føde ett barn. SHIDU er en organsasjon som hjelper mennesker som mister dette ene barnet. Dør det «ene» barnet kan de etterlatte foreldrene komme i en veldig vanskelig situasjon. De kan ende opp med å ha ingen som tar seg av de, og med svært lite penger til å klare seg. I SHIDU opplever disse etterlatte støtte fra hverandre. De hjelper hverandre gjennom mange følelsesmessige og praktiske problemer. Det var godt å høre når mange fortalte oss at på grunn av SHIDU, hadde de klart å komme seg ut av hjemmene sine og være med i sosiale sammenhenger igjen.

En av historiene som inspirerte oss mest var historien om fru Yen (bilde). Hun fortalte at hun først mistet sønnen og så deretter mannen sin kort tid etterpå. I flere år etter dette hadde hun ikke orket å gå ut. Nå derimot var hun blitt frivillig hjelper i SHIDU på Hengyangs senter for velferd. Der tar hun seg av foreldreløse barn med handikap. I tillegg hadde hun også begynt med yoga.

Det var imponerende å se hvordan de handikappede barna ble tatt vare på av SHIDU medlemmene i hjemmene som senteret hadde opprettet. Her ble to grupper mennesker som begge hadde mye kjærlighet å gi og motta koblet sammen. Institusjonen bar preg av å være et hjem og ikke et «barnehjem». De som bodde der ble sett og tatt vare på. Vi ble kjempeglade over se hvordan menneskene i disse hjemmene fikk bety så mye for hverandre.

Vi besøkte også Rende Care-senteret i denne byen. Rende Care drives av menigheten i Hengyang. Prosjektet her fokuserer på informasjon om hiv/aids, hvordan en kan unngå å bli smittet og om det å være hiv-positiv. Vi fikk høre vonde historier om barn som hadde blitt presset ut av mange sosiale sammenhenger fordi deres foreldre eller de selv var blitt hiv-positive.  Historiene gjorde oss nesten sinte. Ingen barn burde bli tvunget til å oppleve å bli frosset ut og oppleve slike ting. Barn må få lov til å ha frihet og være glade.

Sist, men ikke minst, må vi nevne støttegruppene som har blitt opprettet for ektepar som har mistet sitt ene barn. Vi fikk delta på det første møtet da en ny gruppe av foreldre som hadde opplevd dette, traff hverandre. Vi fikk oppleve hvordan forholdet mellom disse menneskene utviklet seg. Det var flott å se hvordan de åpnet seg for hverandre og ble i stand til å vise hverandre omsorg og kjærlighet for hverandre.

Av Sigrid Elise Dybdahl og Margarethe Pettersson,
bearbeidet av Ole Jacob Grønvold.

Les innlegget →

Menighet i Beijing i Kina trår til

Pastoren studerte diakoni ved Det lutherske seminaret i Hong Kong (LTS). Nå setter han kunnskap om kirkens diakonale ansvar ut i livet i sin menighet i Bejing.

Zhu Shi Kou menighet ligger i utkanten av Bejing i Kina og det følgende er et intervju med pastoren der, Song Quan Yong. Han studerte sin mastergrad i diakoni på Det lutherske seminaret i Hong Kong (LTS) der NMS sin utsending Po Chu Grønvold arbeider. Po Chu intervjuet pastor Song som ble ferdig på LTS i fjor sommer.

ZhuShiKou menighet i Beijing Kina (北京基督教会珠市口堂) ble etablert i 1904 og holder i dag til i en enkel, grå tre-etasjers bygning i gotisk stil i utkanten av Beijing. De var lenge en tradisjonell menighet, men har i løpet av de siste årene forandret seg mye. Tidligere var de en lukket kirke, bare åpen for gudstjenester og fellesmøter. Nå er den blitt en åpen, gjestfri og diakonal menighet.

Det hele startet med at menigheten tok innover seg ordet i Hebreerne 13:2 der det står: ”Glem ikke gjestfrihet! For ved den har noen hatt engler til gjester uten å vite det.”Menighetsrådet vedtok å la kirken være åpen hele dagen og gjennomførte dette ved å organisere frivillige og ansatte slik at noen fra kirken alltid var tilstede for samtale med de som kom innom. Gjestene får noe å drikke og svar på spørsmål de måtte ha, uavhengig av om de er kristne eller ikke.

En tjeneste ledet til en annen, fortsetter pastor Song. Ved å ta imot folk, fikk de vite om mye nød blant folk som bodde isolert i fjellområdene rundt byen.Kirken gikk til innkjøp av 350 dynejakker i forskjellige størrelse. Jakkene ble sendt inn i fjellområdet og fordelt av kirkefolk til de som trengte de meste.

Klærne ble båret inn på ryggen til frivillige i kirken. Til og med esler ble tatt i brukt for å få klærne fram slik at de som bodde i fjellbygdene kunne være bedre rustet før den kalde vinteren rammet som hardest.

Pastor Song sier at diakoni-innsatsen har mobilisert de kristne til å tjene og dele sine ressurser. Menigheten har fått øynene opp for det som står i Matteus kapittel 25.“Sannelig sier jeg dere: Alt dere gjorde mot én av disse mine minste brødre, det gjorde dere mot meg.” Denne kirken ser at vi som kristne har et ansvar for å ta del i diakonalt arbeid.

Les innlegget →

Akademisk erkjennelse av kirkens merverdi som diakonal aktør

Ved siden av å koordinere diakonale prosjekter Kina, studerer NMS utsending Tom Rode-Christoffersen en Mastergrad i Ledelse av Frivillige Organisasjoner ved Universitetet i Hong Kong (HKU) og uteksamineres i Desember. Selv om HKU er et helt sekulært universitet, opplever misjonæren at kirkens merverdi som diakonal aktør erkjennes og legges merke til i studiene av frivillige organisasjoner. I dette intervjuet gir han fire eksempler på denne anerkjennelsen.

Tekst: Marieke Rode-Christoffersen

a) “X-faktoren” i Kristen tro:
Et eksempel på kristnes «x-faktor» i sosialt arbeid kom blant annet til syne gjennom en studie av en lokale kristen sosial virksomhet i Hong Kong som hjelper tidligere innsatte få en ny start i livet gjennom opplæring og jobb ved bilverksteder. Det fascinerende med det casestudiet og mange andre, var at forskerne også erkjente at kristen tro og bønn utgjorde en stor forskjell både for de som drev bedriften og de tidligere kriminelle.

b) Kristnes vilje til å samarbeide:
Ikke-kristne forskere og studenter bemerker at mange kinesiske frivillige organisasjoner generelt er relativt territoriale og uvillige til å samarbeide, men at dette ikke er tilfelle for Kristne organisasjoner som er svært positive til å samarbeide og å hjelpe andre organisasjoner.

Tom K. Rode-Christoffersen

NMS partnere har hatt mye spennende samarbeid på tvers av grenser. Bildet er av ledere i Amity Foundation fra Kina som hilser på kirkeledelsen i Madagaskar. Foto: Tom K. Rode-Christoffersen

c) Erkjennelse av viktigheten av Kirken som diakonal aktør:
Globalt, er det en voksende erkjennelse av at tros baserte organisasjoner er viktige for å kunne skape utvikling. Selv i offentlig sektor og FN systemet er den naive troen fra 80- og 90-tallet om at det var mulig eller ønskelig å ha en tros- og verdi-nøytral utviklings filosofi på vikende front. Allikevel dominerer ofte sekulære organisasjoner som UNICEF og «the Gates Foundation» vestlige debatter om utvikling. «Selv om jeg var klar over at Kirkens diakoni gjør en enorm forskjell globalt, hjelper studiene meg til å se at den globale Kirken i realiteten er både svært effektiv og har hatt og har et langt større diakonalt arbeid enn de organisasjonene vi ofte tar som referansepunkt» sier Rode-Christoffersen.

Mens vestlige skolebøker vektlegger Marshallhjelpen (ERP), viser statistikken at kristne organisasjoner stod for over 90% av nødhjelp og bistand i etterkrigstiden i Europa. Over halvparten av skoler på det afrikanske kontinentet i dag drives av Kirker og den katolske Kirke alene behandler mer enn en tredjedel av alle AIDS-pasienter globalt. Selv i land som Kina, hvor kirken fortsatt er relativt liten og har hatt få muligheter til å jobbe diakonalt, er nesten 75% av alle barnehjem drevet av protestantiske kirker.

d) Forskning på effekten av tro ved diakonale institusjoner: 
NMS utsendingen synes det også var fascinerende å studere forskning gjort i Kina og USA som sammenlignet kristne sykehjem med private sekulære sykehjem i begge land. Til tross for at ansatte i de kristne sykehjemmene hadde lavere lønninger, yter de mye bedre service ifølge pasientene. Studiet i Kina fant også at de kristne sykehjemmene har en langt lavere utskiftning av ansatte og pasienter uttrykte at de ansatte hadde «en omsorgsfull holdning» og at de uttrykte en «glede over å arbeide for Herren».

Universitetet i Hong Kong

NMS utsending Tom K. Rode-Christoffersen. Foto: Universitetet i Hong Kong

Oppmuntrende
«Selv om disse forsknings-resultatene ikke var overraskende, var det allikevel oppmuntrende at dette var åpenbart også for ikke-kristne og at dette kunne dokumenteres gjennom grundig forskning» sier misjonæren med et smil.

Les innlegget →

Forsker på NMS fra Kina

Ved siden av å koordinere diakonale prosjekter i Kina, studerer NMS-misjonær Tom Rode-Christoffersen til en mastergrad i ledelse av frivillige organisasjoner ved Hong Kong Universitet (HKU) og uteksamineres i desember. - Studiene er spennende og har gitt meg nye perspektiver på NMS og organisasjonens arbeid, forteller Rode-Christoffersen.

Tekst: Marieke Rode-Christoffersen

Hvorfor Universitetet i Hong Kong?
Hvorfor valgte du å studere dette studiet ved Universitetet i Hong Kong når man i dag lett kan gjøre nett-baserte studier fra universiteter hvor som helst i verden?

HKU har jo lenge vært ansett for å være Asias beste universitet og er også helt øverst i verdenstoppen når man ser på internasjonale lister over verdens beste universiteter. Det er jo ingen garanti for god kvalitet i seg selv, men det tiltrekker seg høyt motiverte medstudenter fra frivillige organisasjoner i Hong Kong, Kina og andre land – noe som gjør studiene ekstra interessante.

Kombinasjonen av å kunne studere frivillige organisasjoner i Hong Kong og andre hjørner av Kina samtidig, gjør at man kan både dra nytte av erfaring og nytenkning.  I verdensbyen Hong Kong midt i Asia har frivillige organisasjoner lenge stått sterkt. Byens frivillige sektor har over 60 000 ansatte og har påvirket samfunnet over lang tid. Frivillige organisasjoner ellers i Kina er et nytt fenomen, men har i løpet av det siste tiåret hatt en vekst på cirka 10% per år både når det gjelder antall frivillige organisasjoner og økende gaveinntekter. Frivillige organisasjoner i landet er derfor ofte særdeles kreative og nytenkende.

– Det å kunne samtale med medstudenter som er ansatte i frivillige organisasjoner og å besøke frivillige organisasjoner i både Hong Kong og ellers i Kina gjennom studiet, gjør studiene stimulerende, forteller Rode-Christoffersen engasjert.

Universitetet i Hong Kong

Studenter som studerer ledelse av frivillige organisasjoner ved Universitet i Hong Kong

Praktisk orientert

Selv om studiene har fokus på frivillige organisasjoner i Asia og litteraturen i stor grad kommer fra hjørner av verden hvor frivillige organisasjoner står sterkt, som Taiwan, Australia, Storbritannia og USA, legger studiet vekt på praktisk anvendelse av kunnskapen.

– Studiene gir meg en mulighet til å kunne studere både NMS-prosjekter, evalueringer og organisasjonen som sådan.  I tillegg til at jeg har fått nye perspektiver på prosjekter jeg selv koordinerer i Kina, har jeg blitt mye bedre kjent med NMS som organisasjon gjennom studiene, forteller Rode-Christoffersen.

Evaluering av evalueringer: NMS i en klasse for seg selv

En av mange oppgaver studentene har gjort, var å kritisk vurdere en prosjektevaluering.  To av 10 grupper vurderte NMS prosjekt-evalueringer. En gruppe studerte en evaluering av «Use Your Talents» prosjektet på Madagaskar og en annen studerte evalueringen av et AIDS-prosjekt i Kamerun. De andre gruppene vurderte store prosjektevalueringer av prestisjetunge organisasjoner som «World Vision», Røde Kors, Leger uten grenser, Oxfam og ulike FN-organisasjoner – da prosjektevalueringer fra disse organisasjonene var lett tilgjengelige.

– Konklusjonen fra presentasjonene var like overraskende som de var tydelige, forteller Rode-Christoffersen. Selv om gruppene som evaluerte NMS prosjektene også hadde kritiske anmerkninger til evalueringene, var det tydelig at både evalueringene og prosjektene i seg selv var av en mye høyere kvalitet enn de andre til tross for at de store organisasjonene generelt både har større prosjekt og evaluerings budsjetter.

– Jeg var allerede klar over at NMS-prosjekter utgjør en stor forskjell og at vi også gjør grundige evalueringer, men i det daglige har jeg naturlig fokus på de områdene vi kan bli bedre med hensyn til prosjektoppfølging og evaluering. Det var derfor utrolig nyttig å løfte blikket og oppdage at NMS faktisk allerede gjør en imponerende bra jobb med våre prosjekter. Vi er kanskje derimot ikke så flinke til å fortelle andre om det? spør Rode-Christoffersen tankefullt.

Universitetet i Hong Kong

NMS utsending Tom K. Rode-Christoffersen.


Landsstyret- enig om ledelseideal – ulik forståelse av samarbeid.

Rode-Christoffersen har gjennomført flere spørreundersøkelser i NMS gjennom studiene- blant annet har han forsket på organisasjonens ledelseskultur og forholdet mellom administrasjonen og Landsstyre (LS). Spørreundersøkelsen av LS (som ble gjennomført i mai 2016) viste at både LS og administrasjonen delte syn på hvilke ledelsediskurser som bør dominere og hvilke som faktisk dominerer. Alle anså demokratisk ledelse både som det beste ledelsesidealet og som den diskursen som dominerer ledelsen av organisasjonen.

Når man derimot ser på synet på idealer om hvordan LS og administrasjonen skal samhandle, kan det se ut som om LS og administrasjonen trolig har litt ulike modeller i hodet.

– Ganske forenklet kan man si at det kan se ut som om LS i praksis anså generalsekretæren som øverste leder (i likhet med teorier utarbeidet av Herman & Heimovics), mens generalsekretæren selv anser LS som øverste ledelse med ansvar for de store linjene (i likhet med teorier utarbeidet av John Carver). Det er på ingen måte uvanlig at det i en organisasjon er ulike syn på hvordan et styre og administrativ ledelse bør samhandle. Det er heller regelen enn unntaket at styrer og administrasjonen opererer med svært ulike modeller.

– Det som var oppsiktsvekkende i denne spørreundersøkelsen i NMS, var at til tross for et ulikt syn på ideelt samarbeid, var LS særdeles godt fornøyd med generalsekretærens ledelse innen deres modell, forklarer misjonæren. Rode-Christoffersen mener at dette kan ha sammenheng med gode relasjoner og et nært samarbeid mellom LS og administrasjonen: –Når man går arm-i-arm med en god venn, har det egentlig ikke så mye å si om man følger ulike kart – man kommer gjerne frem til det samme stedet.

Rode-Christoffersen i samtale med medstudent Gary Ho fra Hong Kong.

Kommunikasjon er viktig

Rode-Christoffersen trakk også noen paralleller fra dette studiet av LS til hans observasjoner av forhandlingene ved årets generalforsamling i Stavanger: – Vi går alle rundt med modeller og definisjoner i hodet. Selv om vi bruker de samme ordene, betyr det ikke nødvendigvis at vi mener det samme. Når noen vi ikke kjenner godt personlig bruker andre konsepter eller modeller vi ikke forstår, er det dessverre lett å anta negative motiver, noe som kan være sårende, sier misjonæren. Rode-Christoffersen vektlegger derfor at det er viktig å ta seg tid til å ha en god kommunikasjon også om underliggende tema.

Les innlegget →

Følg
bloggen

Få varsel om nye blogginnlegg på e-post.


Expand Lukk Søk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp