Tilbake til nms.no Kinablogg
Meny
Foto: NMS-info Last ned

NMS står sammen med kirken i Kina med støtte til bibel- og presteskoler, og med å bedre tilgangen på kristen litteratur. I tillegg kommer ledertrening og fokus på organisasjonsbygging. Med NMS sin sterke diakonale tradisjon er vi også godt rustet for å bistå kirken i Kina med å utvikle diakoni - Guds kjærlighet i ord og handling. På denne bloggen kan du lese mer om hva som skjer gjennom NMS-arbeidet i Kina!

Dag og Penina Oredssons første halvår i Hongkong.

I begynnelsen av oktober 2023 landet Dag Oredsson, svensk doktor i teologi i Hongkong.

Han var blitt kalt og sendt av Det Norske Misjonsselskap for å undervise i Det gamle testamente på Det lutherske teologiske seminaret (LTS) som har en 111 års historie i Kina-Hongkong. Bare noen timer etter kom også kona hans, Penina fra fra Arusha i Tanzania. På flyplassen stod Dag med NMS sine utsendinger, Emil og Sigrid Dybdal Buxrud og Charis Lee og ønsket henne velkommen. Varmt og fuktig var det, men det var Penina, i motsetning til Dag, vant med fra hjemlandet. Nå begynte en ny tilværelse.

Hvordan finne seg til rette?

Den første tiden var full av praktiske gjøremål for å komme i orden i leiligheten, forteller de begge en fuktig maidag i Hongkong. Identitetskort måtte skaffes, hvordan handle og hvordan finne frem måtte læres. Her fikk de god hjelp av Emil, Sigrid og Charis.

Nye oppgaver i nye omgivelser

På LTS deltok Dag på møter, lærte om miljø og fellesskap på seminaret og forberedte seg til undervisning som skulle finne sted i desember. Senere fikk de også innføring i NMS sitt arbeid i området.

Penina forteller om tilpasningen til ny kultur, der både mat og tempo er helt forskjellig. Riktignok spises der ris både i Kina og Tanzania, men så mange av smakene og rettene er uvante. Etter hvert har hun fått arbeide som volontør i «Sons and Daughters», den frivillige, kristne organisasjonen som NMS støtter og som kjemper mot menneskehandel og prostitusjon i byen. Fra 2. mai skal hun ta til som ansatt og slik hjelpe kvinner fra Uganda og Kenya og mange andre land som er kommet til Hongkong og blitt fanget i prostitusjon. Penina snakker swahili, noe mange av disse kvinnene også gjør. Det er mange som trenger mye hjelp både til barnepass og til å få nok mat. Mange tiltak prøves for å hjelpe dem til å finne en vei ut av fattigdom og undertrykkelse.

Senere på høsten kom datter Mary, snart 16 år, også til Hongkong. Det har nok vært en stor og tøff forandring for henne, for det er langt borte fra alt hun er vant til. Men hun forsikrer om at det går bedre nå enn i begynnelsen.

Professoroppgaver på LTS og i Sverige er ulike

Etter hvert har Dag kommet godt inn i arbeidet på LTS. Det er ganske forskjellig fra akademisk virksomhet i Sverige. Begrepet hjemmekontor og overtid finnes ikke, og mange sosiale aktiviteter og forkynnelse er også lagt inn i timeplanen, i tillegg til undervisningen. Her spiser lærerne lunsj med studentene, og slik får man et mye nærmere forhold til dem. Fire dager i uken begynner alle dagen med morgenandakt. Her deltar studenter og lærere etter tur. Det er veldig givende, sier Dag, men han stikker ikke under en stol at det til tider kan være krevende og slitsomt. Samtidig får han en dypere forståelse for lokalt arbeidsliv og får mer personlig kontakt med sine kolleger her enn han fikk i Sverige.

Inntrykk av fastlandet

I fjor høst fikk han også være med NMS til Kina, til Changsha og Nanning, der NMS lenge har gitt støtte til teologisk materiell til bibelinstituttene. Han hadde som oppgave å finne ut hvilke bøker de hadde og hva de kunne trenge. Den store forskjellen på Hongkong og Kina la han merke til, der landsbygda og byene har store områder der høye flotte nybygg stikker opp fra eldre bebyggelse. Alt bærer preg av rikdom som er kommet til i de siste tiåra.

Mekong Mission Forum

Snart skal han også dra til konferanse for samarbeidsorganisasjonen Mekong Mission Forum (MMF) som er lagt til Thailand i år, der de skal ta opp ulike tema som tilbedelse, misjon og hvordan knytte dette til gudstjenestene. Her møtes kirkeledere fra blant annet Laos, Thailand, Kambodsja og Hongkong. Dag har fått tildelt et tema der han skal snakke om hvordan skape fred, og det er svært utfordrende når man tenker på Vietnamkrigen og på situasjonen for mange minoritetsgrupper i Myanmar, sier han. Flere av studentene på LTS er nettopp fra disse minoritetsgruppene, der familiene deres lever under stadige angrep fra myndighetene.

Givende arbeid på LTS

Det er veldig givende å få være en del av et internasjonalt seminar som utdanner teologer og kirkelige ansatte til et så stort område i Sørøst-Asia, sier Dag. Her er ansatte fra blant annet USA, Tyskland og Finland i tillegg til høyt utdannede teologer fra Hongkong. Gjesteprofessorer fra ulike land kan også bli kalt til å komme for å ha kortere kurs og bidra med spesialkompetanse i ulike tema. LTS har et godt omdømme i hele regionen og er den akademiske institusjonen i Hongkong som har flest kurs på engelsk for studentene.

– Jeg håper at det en dag vil være mulig også å få studenter fra Afrika til å komme på utveksling til LTS, sier Dag entusiastisk.

Det vil gi LTS et enda videre perspektiv i arbeidet med å bidra til å bygge og oppholde den verdensomspennende kirke.

Takk til NMS

Penina og Dag er glade og takknemlige for at de med støtte fra NMS kan arbeide for misjonens sak, og slik ha mulighet til å bidra på hver sine viktige områder i Hongkong og omegn.

Les innlegget →

Rekordoppslutning fra Hongkong på Use Your Talents-workshop for Asia

30. oktober til 2. november 2023 ble den årlige Use Your Talents Asia-workshopen arrangert. Etter flere år med pandemi var dette den første utgaven hvor ikke korona lenger satte en stopper for deltagelse.


Delegasjonen fra Hongkong før avreise Bangkok

Workshopen ble arrangert i Bangkok, Thailand, og de 60 deltagerne kom fra hele Asia. Både Hongkong og Fastlands-Kina var representert. Fra Hongkong var det delegater fra både administrasjonen i den evangelisk-lutherske kirken i Hongkong (ELCHK) og medarbeidere fra flere menigheter. NMS samarbeider med NLM i Hongkong rundt arbeidet med Use Your Talents, og fra NLM sin samarbeidskirke Hongkong og Macao lutherske kirke var også representert. Det teologiske seminaret i Hongkong (LTS) var også til stede, hvor president ved seminaret Kenneth Tsang underviste i «Integral Mission» som en introduksjon til Use Your Talents.


Kenneth Tsang deler om «Integral Mission»

Workshoper i regi av Use Your Talents består av både praktiske og mer teoretiske deler. Ulikt workshopene som arrangeres av Use Your Talents i Afrika hvor man starter med den praktiske delen, starter det i Asia med en innføring i Use Your Talents og en mer teoretisk innføring før man utover i workshopen har en mer praktisk tilnærming med feltbesøk hvor deltagerne får se praktiske eksempler på Use Your Talents.

Et kjennetegn blant de regionale workshopene i Use Your Talents er at representantene fra de ulike områdene får litt tid til å kunne dele eksempler på hvordan de i sine menigheter eller sammenhenger er engasjert i ulike former for arbeid med kjennetegn på Use Your Talents. Dette er programposter som mange setter stor pris på, siden det er en viktig påminnelse om å feire og markere gledene vi ser i arbeidet vi er en del av.

For flere av deltagerne fra Hongkong var denne workshopen den første skikkelige introduksjonen til Use Your Talents, og det var gledelig å se hvordan flere meldte seg frivillig for å dele refleksjoner rundt hvordan måten de jobbet og reflekterte rundt arbeidet de var engasjert i både kunne relaterte og utfordres til å tenke nytt med inspirasjon av å bruke talentene som finnes. Noe flere trakk frem var hvordan menigheter i Hongkong kunne møte de som kommer flyttende fra Fastlands-Kina til byen. Med lite språkkompetanse på kantonesisk, og store kulturelle forskjeller har flere menigheter opplevd et kall for å være en støttespiller for disse.


Ray og Willis fra HKMLC (Hongkong og Macao lutherske kirke) og ELCHK (Den evangeliske lutherske kirken i Hongkong) deler eksempler på Use Your Talents

Det er tid for både alvor og humor når man samles til workshop og felleskap. Derfor er et fast innslag en underholdningskveld, hvor alle land som er representert vil komme med et innslag. Gruppen fra Hongkong kom med et gameshow basert på et TV-show fra byen. Dette skapte mye glede både blant publikum og de som hadde regi!

Les innlegget →

Besøk av generalsekretær og global leder

2024 startet med brask og bram, da generalsekretær i NMS Helge S. Gaard og global leder Haakon Kessel hadde satt av to uker til å besøke Hongkong, Fastlands-Kina og Taiwan.

Det særdeles kompakte programmet inkluderte blant annet innføring i kultur; hvordan skal en sitte ved bordet (den «viktigste» skal ha best oversikt over rommet), hvilken rekkefølge man skal stå i når man tar bilder, hvordan man skal legge spisepinnene på risskålen (og hvordan man absolutt ikke skal gjøre det). Samt en rekke andre ting det kan være greit å være klar over.

I løpet av disse to ukene fikk de to møtt mange av NMS sine samarbeidspartnere i området. Et høydepunkt var da Generalsekretær Helge Gaard og biskop Jacson Yeung i Den evangelisk-lutherske kirke i Hongkong (ELCHK) signerte en ny partneravtale for videre samarbeid. Dette kan du lese mer om her.


Biskop Jackson Yeung og Helge Gaard

Det ble også tid til å se mer på de historiske linjene for misjon i Kina, hvor en av dagene ble tilbragt på øyen Cheung Chau utenfor selve Hongkong. Cheung Chau har en spesiell plass i misjonshistorien, da det var hit mange misjonærer både fra NMS og andre misjonsorganisasjoner flyktet til når de måtte evakuere fra Fastlands-Kina på grunn av revolusjonen på 1940-tallet.

Det ble satt av god tid til samtaler med staben, samt familien Oredsson, hvor professor Dag Oredsson underviser i det Gamle Testamentet på det lutherske seminaret i byen (LTS) hvor de også var med på morgenandakt og samtaler med rektor Kenneth Tsang. Familien Oredsson flyttet til Hongkong høsten 2023. Ellers er feltrepresentant Charis Lee, og rådgiverne Sigrid og Emil Dybdahl Buxrud på Hongkong-kontoret. Tom Kamau Rode-Christoffersen ble også med på turen til Fastlands-Kina.

De fikk også besøkt NMS Lutheran Kindergarten som er i samme bygg som NMS sitt kontor.

Lederne fikk besøk flere andre av NMS sine partnere og prosjekter. De fikk blant besøkt Sons and Daughters som jobber med å få kvinner ut av prostitusjon som du kan lese om her. Her fikk de god informasjon om moderne menneskehandel, og hvordan organisasjonen jobber for å rehabilitere og å få en nytt liv til kvinnene. For mer oppdatert informasjon om Sons and Daughters kan gå gå inn på nettsiden deres her.


Fra høyre; Haakon Kessel, Sigrid Buxrud, Helge Gaard, Ahyoung Baek (ny CEO i Sons & Daughters)

Turen gikk deretter videre til Fastlands-Kina, hvor det var besøk hos Amity Foundation i Nanjing og treselvkirken i  Shanghai. Besøket i Shanghai kan du også lese mer om her. I Nanjing gikk turen også innom Amity bakeriet som gir jobbmuligheter til mennesker med ulike fysiske og psykiske funksjonsnedsettelser.

Etter to døgn i Fastlands-Kina ble det et lite stopp i Osaka, Japan før de fortsatte rundturen til siste stopp på Taiwan for å møte Taiwan Lutheran Church (TLC), samt bli med på en gudstjeneste.

Les innlegget →

Ny partneravtale signert mellom ELCHK og NMS!

Det har gått noen år siden forrige avtale ble signert i 2007, og derfor var det gledelig at generalsekretær Helge Gaard og global leder Haakon Kessel var på besøk i Hongkong og kunne fornye avtalen.


Biskop Jackson Yeung og Helge Gaard

Historien mellom ELCHK (Den evangelisk-lutherske kirken i Hongkong) og NMS strekker seg tilbake til 1948, da misjonærer flyttet til Hongkong fra Fastlands-Kina og fortsatte tjenesten sin her. Siden 1973 da ELCHK og NMS signerte sin første partneravtale har det foregått en gradvis prosess med overføring av både menigheter og leirsteder startet av NMS over til ELCHK.

Ved signeringen av den nye partneravtalen holdt biskop Jackson Yau-chi Yeung fra ELCHK et historisk foredrag om samarbeidet mellom ELCHK og NMS siden oppstarten av ELCHK i 1954.

I dag baserer samarbeidet seg på blant annet utveksling av unge voksne gjennom Connect og Mission24, utsendinger fra NMS i Hongkong og støtte til LTS (Det lutherske-teologiske seminaret i Hongkong) ved at NMS finansierer professorer som underviser på seminaret.


Haakon Kessel (global leder NMS), Biskop Jackson Yeung (ELCHK), Helge Gaard (Generalsekretær NMS) og Jennifer Leung (visebiskop ELCHK)

Signeringen ble gjort ved hovedkontoret til ELCHK i Hongkong, med både biskop og visebiskop i ELCHK. Fra NMS var lokal feltkoordinator til stede, i tillegg til utsendinger fra Norge.

Les innlegget →
Flere blogginnlegg

Følg
bloggen

Få varsel om nye blogginnlegg på e-post.


Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp