Foto: NMS-info Last ned

NMS står sammen med kirken i Kina med støtte til bibel- og presteskoler, og med å bedre tilgangen på kristen litteratur. I tillegg kommer ledertrening og fokus på organisasjonsbygging. Med NMS sin sterke diakonale tradisjon er vi også godt rustet for å bistå kirken i Kina med å utvikle diakoni - Guds kjærlighet i ord og handling. På denne bloggen kan du lese mer om hva som skjer gjennom NMS-arbeidet i Kina!

Akademisk erkjennelse av kirkens merverdi som diakonal aktør

Ved siden av å koordinere diakonale prosjekter Kina, studerer NMS utsending Tom Rode-Christoffersen en Mastergrad i Ledelse av Frivillige Organisasjoner ved Universitetet i Hong Kong (HKU) og uteksamineres i Desember. Selv om HKU er et helt sekulært universitet, opplever misjonæren at kirkens merverdi som diakonal aktør erkjennes og legges merke til i studiene av frivillige organisasjoner. I dette intervjuet gir han fire eksempler på denne anerkjennelsen.

Tekst: Marieke Rode-Christoffersen

a) “X-faktoren” i Kristen tro:
Et eksempel på kristnes «x-faktor» i sosialt arbeid kom blant annet til syne gjennom en studie av en lokale kristen sosial virksomhet i Hong Kong som hjelper tidligere innsatte få en ny start i livet gjennom opplæring og jobb ved bilverksteder. Det fascinerende med det casestudiet og mange andre, var at forskerne også erkjente at kristen tro og bønn utgjorde en stor forskjell både for de som drev bedriften og de tidligere kriminelle.

b) Kristnes vilje til å samarbeide:
Ikke-kristne forskere og studenter bemerker at mange kinesiske frivillige organisasjoner generelt er relativt territoriale og uvillige til å samarbeide, men at dette ikke er tilfelle for Kristne organisasjoner som er svært positive til å samarbeide og å hjelpe andre organisasjoner.

Tom K. Rode-Christoffersen

NMS partnere har hatt mye spennende samarbeid på tvers av grenser. Bildet er av ledere i Amity Foundation fra Kina som hilser på kirkeledelsen i Madagaskar. Foto: Tom K. Rode-Christoffersen

c) Erkjennelse av viktigheten av Kirken som diakonal aktør:
Globalt, er det en voksende erkjennelse av at tros baserte organisasjoner er viktige for å kunne skape utvikling. Selv i offentlig sektor og FN systemet er den naive troen fra 80- og 90-tallet om at det var mulig eller ønskelig å ha en tros- og verdi-nøytral utviklings filosofi på vikende front. Allikevel dominerer ofte sekulære organisasjoner som UNICEF og «the Gates Foundation» vestlige debatter om utvikling. «Selv om jeg var klar over at Kirkens diakoni gjør en enorm forskjell globalt, hjelper studiene meg til å se at den globale Kirken i realiteten er både svært effektiv og har hatt og har et langt større diakonalt arbeid enn de organisasjonene vi ofte tar som referansepunkt» sier Rode-Christoffersen.

Mens vestlige skolebøker vektlegger Marshallhjelpen (ERP), viser statistikken at kristne organisasjoner stod for over 90% av nødhjelp og bistand i etterkrigstiden i Europa. Over halvparten av skoler på det afrikanske kontinentet i dag drives av Kirker og den katolske Kirke alene behandler mer enn en tredjedel av alle AIDS-pasienter globalt. Selv i land som Kina, hvor kirken fortsatt er relativt liten og har hatt få muligheter til å jobbe diakonalt, er nesten 75% av alle barnehjem drevet av protestantiske kirker.

d) Forskning på effekten av tro ved diakonale institusjoner: 
NMS utsendingen synes det også var fascinerende å studere forskning gjort i Kina og USA som sammenlignet kristne sykehjem med private sekulære sykehjem i begge land. Til tross for at ansatte i de kristne sykehjemmene hadde lavere lønninger, yter de mye bedre service ifølge pasientene. Studiet i Kina fant også at de kristne sykehjemmene har en langt lavere utskiftning av ansatte og pasienter uttrykte at de ansatte hadde «en omsorgsfull holdning» og at de uttrykte en «glede over å arbeide for Herren».

Universitetet i Hong Kong

NMS utsending Tom K. Rode-Christoffersen. Foto: Universitetet i Hong Kong

Oppmuntrende
«Selv om disse forsknings-resultatene ikke var overraskende, var det allikevel oppmuntrende at dette var åpenbart også for ikke-kristne og at dette kunne dokumenteres gjennom grundig forskning» sier misjonæren med et smil.

Les innlegget →

Forsker på NMS fra Kina

Ved siden av å koordinere diakonale prosjekter i Kina, studerer NMS-misjonær Tom Rode-Christoffersen til en mastergrad i ledelse av frivillige organisasjoner ved Hong Kong Universitet (HKU) og uteksamineres i desember. - Studiene er spennende og har gitt meg nye perspektiver på NMS og organisasjonens arbeid, forteller Rode-Christoffersen.

Tekst: Marieke Rode-Christoffersen

Hvorfor Universitetet i Hong Kong?
Hvorfor valgte du å studere dette studiet ved Universitetet i Hong Kong når man i dag lett kan gjøre nett-baserte studier fra universiteter hvor som helst i verden?

HKU har jo lenge vært ansett for å være Asias beste universitet og er også helt øverst i verdenstoppen når man ser på internasjonale lister over verdens beste universiteter. Det er jo ingen garanti for god kvalitet i seg selv, men det tiltrekker seg høyt motiverte medstudenter fra frivillige organisasjoner i Hong Kong, Kina og andre land – noe som gjør studiene ekstra interessante.

Kombinasjonen av å kunne studere frivillige organisasjoner i Hong Kong og andre hjørner av Kina samtidig, gjør at man kan både dra nytte av erfaring og nytenkning.  I verdensbyen Hong Kong midt i Asia har frivillige organisasjoner lenge stått sterkt. Byens frivillige sektor har over 60 000 ansatte og har påvirket samfunnet over lang tid. Frivillige organisasjoner ellers i Kina er et nytt fenomen, men har i løpet av det siste tiåret hatt en vekst på cirka 10% per år både når det gjelder antall frivillige organisasjoner og økende gaveinntekter. Frivillige organisasjoner i landet er derfor ofte særdeles kreative og nytenkende.

– Det å kunne samtale med medstudenter som er ansatte i frivillige organisasjoner og å besøke frivillige organisasjoner i både Hong Kong og ellers i Kina gjennom studiet, gjør studiene stimulerende, forteller Rode-Christoffersen engasjert.

Universitetet i Hong Kong

Studenter som studerer ledelse av frivillige organisasjoner ved Universitet i Hong Kong

Praktisk orientert

Selv om studiene har fokus på frivillige organisasjoner i Asia og litteraturen i stor grad kommer fra hjørner av verden hvor frivillige organisasjoner står sterkt, som Taiwan, Australia, Storbritannia og USA, legger studiet vekt på praktisk anvendelse av kunnskapen.

– Studiene gir meg en mulighet til å kunne studere både NMS-prosjekter, evalueringer og organisasjonen som sådan.  I tillegg til at jeg har fått nye perspektiver på prosjekter jeg selv koordinerer i Kina, har jeg blitt mye bedre kjent med NMS som organisasjon gjennom studiene, forteller Rode-Christoffersen.

Evaluering av evalueringer: NMS i en klasse for seg selv

En av mange oppgaver studentene har gjort, var å kritisk vurdere en prosjektevaluering.  To av 10 grupper vurderte NMS prosjekt-evalueringer. En gruppe studerte en evaluering av «Use Your Talents» prosjektet på Madagaskar og en annen studerte evalueringen av et AIDS-prosjekt i Kamerun. De andre gruppene vurderte store prosjektevalueringer av prestisjetunge organisasjoner som «World Vision», Røde Kors, Leger uten grenser, Oxfam og ulike FN-organisasjoner – da prosjektevalueringer fra disse organisasjonene var lett tilgjengelige.

– Konklusjonen fra presentasjonene var like overraskende som de var tydelige, forteller Rode-Christoffersen. Selv om gruppene som evaluerte NMS prosjektene også hadde kritiske anmerkninger til evalueringene, var det tydelig at både evalueringene og prosjektene i seg selv var av en mye høyere kvalitet enn de andre til tross for at de store organisasjonene generelt både har større prosjekt og evaluerings budsjetter.

– Jeg var allerede klar over at NMS-prosjekter utgjør en stor forskjell og at vi også gjør grundige evalueringer, men i det daglige har jeg naturlig fokus på de områdene vi kan bli bedre med hensyn til prosjektoppfølging og evaluering. Det var derfor utrolig nyttig å løfte blikket og oppdage at NMS faktisk allerede gjør en imponerende bra jobb med våre prosjekter. Vi er kanskje derimot ikke så flinke til å fortelle andre om det? spør Rode-Christoffersen tankefullt.

Universitetet i Hong Kong

NMS utsending Tom K. Rode-Christoffersen.


Landsstyret- enig om ledelseideal – ulik forståelse av samarbeid.

Rode-Christoffersen har gjennomført flere spørreundersøkelser i NMS gjennom studiene- blant annet har han forsket på organisasjonens ledelseskultur og forholdet mellom administrasjonen og Landsstyre (LS). Spørreundersøkelsen av LS (som ble gjennomført i mai 2016) viste at både LS og administrasjonen delte syn på hvilke ledelsediskurser som bør dominere og hvilke som faktisk dominerer. Alle anså demokratisk ledelse både som det beste ledelsesidealet og som den diskursen som dominerer ledelsen av organisasjonen.

Når man derimot ser på synet på idealer om hvordan LS og administrasjonen skal samhandle, kan det se ut som om LS og administrasjonen trolig har litt ulike modeller i hodet.

– Ganske forenklet kan man si at det kan se ut som om LS i praksis anså generalsekretæren som øverste leder (i likhet med teorier utarbeidet av Herman & Heimovics), mens generalsekretæren selv anser LS som øverste ledelse med ansvar for de store linjene (i likhet med teorier utarbeidet av John Carver). Det er på ingen måte uvanlig at det i en organisasjon er ulike syn på hvordan et styre og administrativ ledelse bør samhandle. Det er heller regelen enn unntaket at styrer og administrasjonen opererer med svært ulike modeller.

– Det som var oppsiktsvekkende i denne spørreundersøkelsen i NMS, var at til tross for et ulikt syn på ideelt samarbeid, var LS særdeles godt fornøyd med generalsekretærens ledelse innen deres modell, forklarer misjonæren. Rode-Christoffersen mener at dette kan ha sammenheng med gode relasjoner og et nært samarbeid mellom LS og administrasjonen: –Når man går arm-i-arm med en god venn, har det egentlig ikke så mye å si om man følger ulike kart – man kommer gjerne frem til det samme stedet.

Rode-Christoffersen i samtale med medstudent Gary Ho fra Hong Kong.

Kommunikasjon er viktig

Rode-Christoffersen trakk også noen paralleller fra dette studiet av LS til hans observasjoner av forhandlingene ved årets generalforsamling i Stavanger: – Vi går alle rundt med modeller og definisjoner i hodet. Selv om vi bruker de samme ordene, betyr det ikke nødvendigvis at vi mener det samme. Når noen vi ikke kjenner godt personlig bruker andre konsepter eller modeller vi ikke forstår, er det dessverre lett å anta negative motiver, noe som kan være sårende, sier misjonæren. Rode-Christoffersen vektlegger derfor at det er viktig å ta seg tid til å ha en god kommunikasjon også om underliggende tema.

Les innlegget →

Et intensivt kurs

I det jeg kommer inn i klasserommet, hører jeg at flere prosjekter blir diskutert iherdig i grupper på Mandarin, Kantonesisk, Burmesisk, Khmer og Engelsk. Fremst i klasserommet, står en Engelsk og en Kinesisk foreleser som diskuterer kurset- på Norsk. Språk-variasjonen får meg til å spørre: hvor er jeg kommet? Er dette himmelen?

Tekst og bilder: Tom Kamau Rode-Christoffersen

Nei, dette er altså Det Lutherske Teologiske Seminaret (LTS) i Hong Kong og denne uka leder NMS misjonær Marieke Rode-Christoffersen et intensivt kurs om prosjektplanlegging for Mastergrads studentene der. Marieke koordinerer til daglig NMS prosjekter i Kina innen fattigdomsbekjempelse og diakoni, så dette er kjent stoff. NMS utsendingen Po Chu Grønvold underviser til daglig ved LTS, men denne uka simultan-oversetter hun kurset til Kantonesisk for de studentene som ikke kan Engelsk.

Praktisk fokus

Det 5 dagers lange intensive kurset handlet om prosjektplanlegging og var veldig praktisk orientert. Fra første dag, delte studentene seg inn i grupper og de fikk i oppgave å lage et hypotetisk prosjekt.

Studentene tok «sitt prosjekt» gjennom hele prosessen fra å lage et problem tre til risikovurdering og evalueringskriterier. Noen av prosjektene som ble utviklet, var: et drikke-vann prosjekt i Kambodsja, et skoleprosjekt i Burma, et språklæring kurs for Nepalske immigrant-barn i Hong Kong, et evangeliseringsprosjekt og et prosjekt som søkte å redusere vold mot eldre i Hong Kong.

Kurset var faktisk så praktisk og nyttig at halvparten av studentene sa at de ønsket å prøve å gjøre prosjektet de utviklet på kurset til et reelt prosjekt.

En variert gruppe studenter

Tom K. Rode-Christoffersen

Marieke Rode-Christoffersen foreleser.

«Det var utrolig spennende å få undervise en så variert gruppe» sier Marieke. Blant studentene er det pastorer, sosialarbeidere og ledere for frivillige organisasjoner, så studentene hadde mange ulike perspektiver. Den varierte sammensetningen av klassen som hadde studenter fra Nepal til Finland gjorde at kurset ble veldig variert og spennende. Dette kom til syne når for eksempel korrupsjon ble diskutert. Flere studenter ble overrasket når de oppdaget hvor mange av de opplevelsene som de tenkte på som «vanlige» i sin hverdag faktisk passet inn i kategorien korrupsjon.

Både studentene og foreleserne var fornøyd med kurset. «Det var et privilegium å få lov å undervise en så engasjert og fantastisk gruppe studenter», sier Marieke og smiler.

 

 

Les innlegget →

Facebook gudstjeneste i Hong Kong Kina

Online Gudstjeneste

 

facebook logo

Søndag den 27 august traff nok en tyfon Hong Kong. Signal nr. 8 ble heist. Dette betyr at byen stopper og går i hi. Offentlig transport stopper, butikker og kafeer stenger og alle går hjem og koser seg med husarbeid, surfe på internett eller hva de måtte ha lyst til å bruke sin uventede fritid til. Kirkene er også forventet å stenge sine dører.

Det gjorde selvsagt også vi i Amazing Grace Lutheran Church. Samtidig kom min kollega og et par andre opp med en spennende ide. Hvis lovsangsteamet på tre, taleren og noen få andre kunne komme til kirken allikevel, kunne vi kanskje ”streame” gudstjenesten vi Internett og Facebook. Facebook har en stund nå hatt en såkalt ”live” knapp. Du kan be kameraet og mikrofonen på telefonen/nettbrettet/ eller computeren sende kontinuerlig ut til hele verden via internett.

Som tenkt så gjort. Med lovsangsteamet, presten og dagens taler på plass var det bare å logge på facebook, sende ut meldinger mobiltelefonene til medlemmene av menigheten der vi fortalte at selv om det var tyfon 8 og stengte dører kunne de som ville logge seg på facebook, lete opp prestens side og se hele gudstjenesten hjemme.

Vi satte opp en IPad på et notestativ, logget på Facebook og trykket på Live knappen.

Det hele var ganske enkelt. Lovsangs teamet sto slik at IPad kameraet fanget de opp, vi bruke en videokanon for å sende sangtekstene opp på en skjerm som nettbrettet kunne se

Vi ble glade over resultatet. Nesten hele menigheten – ca. 170, som er nært antallet som kommer en vanlig på gudstjeneste, logget på. Det som skjedde underveis var mer forbløffende. Over skjermen på IPaden fløt det en strid strøm av hjerter og ”Thumbs up”. Mange delte også sending med sine venner.

I skrivende stund, mandagen etter, er det over 8000 som har vært innom og sett hva vi har gjort.  De 8000 har neppe sett hele sendinga som vil ligger der framover. Allikevel er vi veldig oppmuntret over det store antallet folk som nå har hørt om menigheten vår og vitnesbyrdet om Jesus vi har presentert for verden.

Les innlegget →

Følg
bloggen

Få varsel om nye blogginnlegg på e-post.


Expand Lukk Søk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp