Tilbake til nms.no Kinablogg
Meny
Foto: NMS-info Last ned

NMS står sammen med kirken i Kina med støtte til bibel- og presteskoler, og med å bedre tilgangen på kristen litteratur. I tillegg kommer ledertrening og fokus på organisasjonsbygging. Med NMS sin sterke diakonale tradisjon er vi også godt rustet for å bistå kirken i Kina med å utvikle diakoni - Guds kjærlighet i ord og handling. På denne bloggen kan du lese mer om hva som skjer gjennom NMS-arbeidet i Kina!

Å gi de gamle et meningsfylt liv

Jeg er glad for å tjene de eldre i og rundt kirken, sier Tian Yinhua. Mange gamle er ensomme og hjelpeløse, og jeg håper at min innsats og omsorg vil fylle litt av den psykiske tomheten som de må føle.

Tian Yin Hua har vært medarbeider i Zhijiangkirken i Hunan i nesten 20 år. For ett år siden var de fleste gamle i nærheten notorisk spilleavhengige og avhengige av røyk og drikk, særlig mennene. Noen av de eldre dro sjelden hjemmefra. Det hadde hendt at gamle mennesker lå døde i flere måneder uten at noen visste om det. Dette gjorde Tian Yin Hua og medarbeiderne i kirken triste, var det sånn det skulle være å bli gammel?

Dette måtte gjøres noe med. De søkte Amity Foundation, en kristen, veldedig organisasjon, om støtte til et lite prosjekt. Her ville de gi hjelp til enker og enkemenn – og til gamle som var igjen i landsbyen, da barna var reist bort for å arbeide i fabrikker langt av gårde. Prosjektet ble innvilget, og NMS bidrar med prosjekt-pengene

Prosjektet beskrev at de ville invitere til:

  • Ettermiddags-te et par ganger i måneden med mat og knask. Samtidig får deltagerne kunnskap om helsehjelp, hvordan de kan unngå å bli lurt for penger, delta tai chi øvelser og sang og dans.
  • De ville hjelpe de eldre med hjemmebesøk og reingjøring og gå på kondolansebesøk til noen som hadde mistet sine kjære.
  • Hjelpe folk med å komme seg til legen, passe på at legens medisinering ble fulgt opp.
  • Personlig psykologisk rådgiving.

Tian Yinhua registrerte at de eldre som kom til de ulike arrangementene ofte syntes de selv var ubrukelige, de slet med sykdom og dårlige familierelasjoner. Kollegene i kirken gikk sammen om å gi dem støtte og hjelp til å få tro på seg selv.

Bare det å lytte til det de sier, letter på trykket for de eldre, sier hun.
Tian er takknemlig. Hun mener dette prosjektet har gitt de gamle varme og hjemlig hygge. De får omsorg og trygghet her. Slik er de ikke ensomme lenger.

Gradvis er mange sluttet å gamble og spille pyramidespill. Atmosfæren til de gamle i Zhijiangkommunen har endret seg. Noen eldre som tidligere var motvillige til å gå ut eller som var isolert, har blitt mer sosiale gjennom prosjektet i praktisk diakoni.

Og dette er et bærekraftig prosjekt, mener hun, for selv om det blir slutt på støtten fra NMS, er de eldre selv villige til å ofre til kirken – for de er takknemlige for den kjærlighet og omsorg de får. Dette gir dem så mye mer enn alle slags helsekostprodukt, sier de.

Les innlegget →

Det glade kjøkken og det kjærlige bibliotek i Hunan

NMS tar vare på gamle og unge i Hunan Kina

I år, 2020, starter NMS i samarbeid med en menighet på landsbygda  i Hunan Kina et nytt prosjekt. Det skal ta vare på gamle og unge mennesker. Sammen med oss i arbeidet står også Amity, en diakonal organisasjon.

Menigheten er opptatt av å vise Guds kjærlighet i praksis, og de har derfor selv søkt om støtte til prosjektet. De ser to grupper de ønsker å hjelpe: de «etterlatte barna» og deres besteforeldre. De «etterlatte barna» er et begrep som beskriver at over 70 millioner barn i Kina. Foreldrene til disse barna jobber ofte i en by langt borte fra hjemmet og kan kun besøke de noen få uker hvert år. Barna vokser opp hos besteforeldre eller andre slektninger.

Barna savner foreldrene men i tillegg har også mange av besteforeldrene dårlig råd. Underernæring og feilernæring er ikke uvanlig. Barna kan gå på skole, men skolene på landsbygda har lagt dårligere kvalitet, og barna ender opp med langt svakere karakterer enn barn i byene. Barn har vanligvis ingen bøker hjemme. Det vanlige i Kina er at «etterlatte barn» vokser opp og selv blir sesongarbeidere i byer langt borte fra egne barn.

Gjennom dette enkle prosjektet ønsker menigheten å bygge opp et bibliotek for barna i landsbyen hvor barn kan komme og bli med på mange ulike aktiviteter, inkludert å bli lest for, få leksehjelp og å kunne lese selv. Kjøkkenet ønsker å tilby besteforeldrene et sunt måltid for en billig penge og gir dem samtidig muligheten til å ha sosial kontakt, noe som er mangelvare for mange eldre.

Gjennom opplæring i lokal, nettbasert pengeinnsamling ønsker kirken å gjøre dette prosjektet økonomisk uavhengig i løpet av fire år.

Vi håper på noe lengre sikt å ta imot norske ungdommer fra NMS sitt ungdomsprogram, Uteam, for å hjelpe til i kjøkkenet og biblioteket.

Les innlegget →

8 tips for «karantenelivet» fra Kina

Tom & Marieke Rode-Christoffersen er utsendinger for NMS i Hong Kong. Til tross for at Koronaviruset slo til i januar, har byen i dag få Korona smittede. Mange av de som fikk viruset er friske igjen. Vår eldste datter Natasha, student i Spania ble derfor evakuert hjem til Hong Kong.

Ekteparets skole-ungdommer, Jakob & Kari Sophia har ikke hatt en vanlig klassetime på skolen siden 22 Januar

De har derfor «lang» erfaring med «karantene livet». Nedenfor har de skrevet 8 tips for «karantene-hverdagen»:

1)     Prøv å lage faste rutiner og hjelpe barna å lage en timeplan og huskeliste for hver dag. En slik struktur hjelper dem å strukturere hjemmearbeidet. Det vi også hjelpe de til å se hva de har fulført.

2)     Sett av tid til bevegelse. Gåturer i fjellet er deilig og anbefalt av myndighetene her.

3)     Pass på å legge inn pauser eller «friminutter» for barn og voksne med samtale, en gåtur, et spill eller noe annet. Hvis man ikke gjør det regelmessig, er det lett at ungdommene tar «you tube pauser» på egenhånd som lett blir lange …

4)     Oppmuntre barna til å arrangere «studiegrupper» med noen få venner på nettet eller med de som er hjemme. Våre barn har 3 venner hver de har hatt regelmessig kontakt med fra Januar og verken de eller vennene ser mange andre.

De trenger de appene på sosialt media. Er dette ikke realistisk, kan man jo lett ha en studie-gruppe på nettet.

5)     De voksne bør også prøve å treffe venner online i løpet av uka. Vi har noen venner i en Bibel-gruppe. Nå møtes vi på nettet. Hva med å ha et bønnemøte for menighetsfolk på nett. Messenger i Facebook kan brukes til det.

6)     Ikke få panikk! Den første tiden er oftest mest utfordrende og kan lett bli litt kaotiske. Det tar tid for både elever, lærere og foreldre å vende seg til en ny måte å arbeide på. Ikke ta det tungt hvis ting blir glemt. Det går bedre etter hvert.

7)     Be Gud om hjelp til å lede deg til mennesker som trenger hjelp i denne situasjonen.  En tekstmelding eller en telefonsamtale eller litt praktisk hjelp kan gjøre en stor forskjell for noen.

8)     Se karantenetiden som en positiv mulighet

Bruk den til å sette ekstra pris på familien. Siden dette sikkert vil vare en stund, har vi nå en unik mulighet til å være sammen. Invester i denne muligheten og prøv å nyte de gode sidene ved denne tilværelsen. Nå har vi god tid til å skape de gode minnene. 😊

Tekst og bilder av Tom Rode-Christoffersen – lagt ut av Ole Jacob Grønvold

Les innlegget →

Miljøkurs for kirkeledere i Kina

«På veien mot velstand, må vi ikke glemme at åsene skal forbli grønne og vannet rent» Løst oversatt sitat av Kinas myndigheter.

En reiser ikke lenge i Kina før en forstår at virkelighet og ønsket om en bedre miljøpolitikk ikke alltid blir forent. Derfor er det viktig at alle jobber for at en holdnings-endring skal få bedre fotfeste. Hvis dette høres kjent ut, er det fordi kortsiktig vinning fremfor langsiktig tenkning hender fra tid til annen de fleste steder. Selv i Norge.

En tog reise på 2300 km jeg foretok fra nord til sør i Midtens rike (Kina) noen år tilbake, var deprimerende. Den fant sted under en nesten sammenhengende forurensning sky. Fra vinduene forsvant horisonten i en gulgrå dis.  Heldigvis hadde toget aircondition og rensing av lufta, men  utsikten gjorde meg trist.

Vi som er kristne tror at Gud har skapt verden og satte oss til å ta vare på den vakre kloden vår. Ren luft og vann er noe alle mennesker ønsker seg og forurensning av luft og vann stoppes ikke av landegrenser. Dermed er holdningen til verdens mest folkerike nasjon Kina viktig, også for oss.

Det var derfor NMS i samarbeid med Kinas Kristne Råd – som leder den offisielle kirken i Kina,  bestemte seg for å invitere menighets ledere på kurs. Temaet var: Hvordan kan Kirken ta bedre vare på omgivelsene?

På kurset deltok 37 kirkeledere fra 8 provinser vest i Kina. De lærte om hvordan de som menighet og enkeltpersoner kunne ta bedre vare på skaperverket.

Kurset hadde flere tema. Søppelsortering i menighetene. Hvordan redusere bruk av engangsprodukter? Kunne menigheten som gruppe plukke søppel i sitt nærmiljø? Og mange andre tema.

Deltakerne lovet også å ta sin nye kunnskap tilbake til menighetene, lære opp de som ikke hadde vært med samt organisere sine egne menigheter til å ta vare på omgivelsene sine.

Forurensning-skyen jeg fortalte om, blir kanskje ikke mindre av denne typen aktiviteter, men samtidig er det sant at små tiltak også kan vokse til noe stort.

Verdens problemer – deriblant forurensing er et resultat av enkeltmennesker og samfunnets holdninger til vår klode.

Forandring starter alltid med mennesker som jobber for å forandre seg selv samtidig som de også gjør noe med destruktive strukturer i samfunnet.

Å jobbe mot forurensning er en del av kirkens diakoni og et sterkt vitnesbyrd om at kristne også bryr seg om det som deres Far i Himmelen har overgitt i deres varetekt.

Les innlegget →
Flere blogginnlegg

Følg
bloggen

Få varsel om nye blogginnlegg på e-post.


Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp