Tilbake til nms.no Kinablogg
Meny
Last ned

Hva gjør vi i Kina?

Her kan du lese mer om arbeidet til NMS i Kina.

Hva gjør NMS her?

Etter forfølgelsesårene har kirken vokst raskt og er nå et «offer» for sin egen vekst. Det er en enorm ledermangel, et stort underskudd på kirkelige undervisning, mangel på kristen litteratur, og kirken er preget av en svak kirkestruktur og lite penger. NMS samarbeider med kirken i Kina og støtter bibel- og presteskoler, bidrar med litteratur, økonomiske midler, ledertrening og organisasjonsbygging. Gjennom denne strategiske innsatsen når vi mange mennesker med omsorg og med budskapet om Jesus. Kinas kommunistiske parti har ateisme på programmet og kontrollerer kirken strengt. I mange tiår ble kirken nektet å ta diakonalt ansvar. Nå er kontrollen noe lettere og man  har igjen fått tillatelse til å vise nestekjærlighet i praksis. Med vår sterke diakonale tradisjon, er vi godt rustet til å bistå kirken i Kina i å utvikle sin diakoni; Guds kjærlighet i handling. NMS har fokus på dette arbeidet i to provinser i Kina. NMS startet arbeid i Kina i 1902 og ble sammen med alle andre utenlandske kristne kastet ut av landet i 1949. En vesentlig innsats kom først i gang igjen rundt 1990.

Om Kina

Kina ligger i Øst-Asia og har verdens største befolkning, hvert femte menneske på jorden er faktisk kineser. Kina er også verdens fjerde største land og har store interne økonomiske, geografiske og sosiale forskjeller. Over 200 millioner innbyggere lever under FNs fattigdomsgrense, flere enn den totale befolkningen i England, Frankrike og Spania til sammen. De kristne ble i mange tiår forfulgt, og kirken er fremdeles preget av dette.

Lenker


Historier fra Kina

Bli en fredsskaper

Krig og konflikt har kun én god løsning: FRED. I ni land over hele verden kan DU bli med på å skape stabilitet, forebygge konflikt og bringe fred.

Etterlatt

Jin bor hos bestemor. Hun går i andre klasse og synes det er vanskelig å lese, men bestemor klarer ikke hjelpe henne. Når hun har lagt seg om kvelden tenker Jin på mamma. Men hun kan ikke lenger huske hvordan mamma ser ut …

Viser igjen i samfunnet

– Vi må gjøre noe for våre medmennesker, tenkte pastor Chen SongMei i YueYang kirke. Hun ivrer for diakoni, fordi hun mener tro og tjeneste går hånd i hånd.

Nyheter fra Kina

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp