Gi en gave
Meny

Informasjon og forbønnstekster

I forbindelse med aksjonen Sammen som kirke i hele verden har vi laget nytt materiell fra våre samarbeidsland.

Snarveier

For å gå direkte til din menighet sitt land, så scroller du nedover denne siden eller klikker på riktig snarvei.

Her finner du informasjonstekster, ferdig formulerte forbønnstekster og link til nedlastbare videoer.

Femti nye kirker innen 2030

Hva er en kirke og hvordan kan vi nå stadig flere? 

Selv om Brasil er midt i en pandemi stopper ikke arbeidet opp. Iveren etter å nå videre ut som kirke fortsetter. Om en ikke fysisk kan gå til kirken sin, kan en møtes på digitale plattformer. Kirke har kanskje for mange handlet om å gå til kirken, men pandemien har gitt hjelp til å se at det handler om å være kirke. Om å leve ut troen i dagliglivet, ved å leve evangeliet.

Trenger virkelig Brasil flere kirker? 

Nye kirker er bedre på å nye mennesker og nye generasjoner. Undersøkelser viser at 70-80 % av de som går i nyere kirker gikk ikke i andre kirker før. Det er nye mennesker som blir kjent med Jesus. Brasil trenger kirker som er relevante og som lever som de lærer. Fra mye fokus i Brasil generelt på store mega kirker ser vi nå at mindre kirker og fellesskap få større betydning.

Sosial ulikhet og presidentens håndtering av pandemien 

Brasil ser en økende polarisering, både i politikken og i media, men også i kirken. Ulike grupper settes opp mot hverandre, fattig – rik, hvit – farget, by – land, politiske fløyer med mer. Mange er frustrerte og skylder på landets ledere (guvernører, ordførere eller presidenten) samtidig som de ikke selv adlyder smittevernanbefalingene.

Mulighetens år for kirken 

Nå kan en finne sammen på tvers denominasjoner og la evangeliet forvandle kirker og enkeltmennesker. Nå er tiden inne til å løfte blikket og se kirken sin som en del av Guds kirke. Lokalmenigheten er et instrument i Guds kirke og en del av den verdensvide kirke.

KORONAPANDEMIEN MAI 2021

Se utviklingen i koronapandemien i Brasil her: Brazil COVID: 15,009,023 Cases and 417,176 Deaths – Worldometer (worldometers.info)

Linker:

 

Kirke uten vegger og tak

Kan kirken være akkurat der hvor vi er til vanlig?

I England er det ikke så vanlig at barn og ungdom går i kirke eller på bedehus. Mange vet absolutt ingenting om Jesus, og de fleste kjenner ikke noen som er kristne. Derfor vil vi være med på å å fortelle barn og unge i England om Jesus.

Kirke i parken
Misjonærene og den lokale kirken i England prøver å gjøre det på et sted og på en måte som gjør at barna og ungdommene forstår. De lager for eksempel en kirke i parken sammen med ungdommene.

Korona-restriksjoner
England har hatt strenge restriksjoner i korona-pandemien, med stengte skoler og forbud mot å møtes. Det er ikke sunt for barn og ungdommer. Nå når samfunnet åpner opp igjen blir det ekstra viktig at misjonærene og ungdomslederne fortsetter å være der for ungdommene.

Samlet i Jesu navn
Jesus sier at der hvor to eller tre er samlet i Hans navn, der er han til stede midt iblant dem (Matt 18:20). Derfor tror vi at Jesus er til stede i parken, og derfor kan vi også kalle det en kirke. Selv om det ser annerledes ut.

KORONAPANDEMIEN MAI 2021

Ungdomsalpha på Zoom

I England har misjonærene jobbet ganske likt som i Norge med mye zoom og Teams. Det gar vært mange nye ting å lære når det gjelder YouTube, Instagram og andre sosiale medier for å finne nye måter å nå ut til ungdom. En av høydepunktene denne vinteren har vært en felleskirkelig og økumenisk Ungdoms Alpha med opptil 30 ungdom (på Zoom).
– Det  har vært veldig kjekt å kunne se ungdom bli tryggere i troen eller de som er kirkefremmede få anledning til å spørre de store spørsmålene, sier misjonær Solgunn P. S,ith. Som også forteller at de har Ungdoms Alpha på tvers av sokne- og menighetssamfunnsgrensene. Det bryr jo ikke ungdom seg om likevel.

Siden vaksinasjonsprosessen her i England går så bra kan man nå begynne å jobbe utadrettet direkte med ungdom igjen. Det har vært aktiviteter ute i parken, de har gått på turer. – Vi vurderer å begynne innendørs aktivitet snart. Den store milepælen er 21. juni da vi inderlig ber og håper at vi er tilbake til nesten normalen, sier Solgunn.

Se utviklingen i koronapandemien i England her: United Kingdom COVID: 4,428,553 Cases and 127,583 Deaths – Worldometer (worldometers.info)

Linker:

Det spirer i ungdomsarbeidet i Estland

Mediearbeid av og for ungdom rekrutterer talenter som brukes i kristent arbeid

Femti år med kommunistisk styre satte sterke spor i Estland. Den lutherske kirken, som hadde vært en folkekirke med stor oppslutning, døde nesten ut. Men nå spirer det fram nye og spennende ting. De siste årene har det blant annet blitt bygget to flotte nye kirker. Menighetsarbeidet når familier og søndagsskolene blomstrer.

Satser på ungdommene
Det er ikke mange kristne ungdommer i Estland. Men de som finnes er svært aktive. Blant annet er det en gruppe ungdommer som utgir et kristent magasin av svært høy kvalitet. Vi ønsker at disse ungdommene skal bli styrket i troen og få anledning til å bruke talentene sine. Nedtengningen i forbindelse med korona-pandemien rammer ungdommene i Estland litt på samme måte som den rammer ungdom i Norge. De trenger ekstra omsorg og forbønn i denne tiden, slik at de kan bevare både troa og fellesskapet.

KORONAPANDEMIEN VÅREN 2021

Estland hadde lenge en mer «liberal» politikk i forhold til å stoppe koronasmitten enn mange andre land. Det vil si at mye var åpent og som vanlig fram til månedsskiftet februar/mars. Da steg plutselig smittenivået, og trolig var det en sammenheng med nye og mer smittsomme varianter av korona. Så ble først idrett, kultur, kirke osv. rammet av reglene. Så gikk det halvannen uke til før det ble klart at en også måtte stenge flesteparten av butikkene.

På det høyeste var det over 1500 smittede per dag. Og med en befolkning på rundt regnet 1,4 millioner mennesker blir det også ca. 1500 per 100 000 innbyggere per 14 dager. Noen dager lå Estland på verdenstoppen i smitte. Det er veldig stor belastning på sykehusene og de som jobber der.

Det er ventet en gradvis gjenåpning av samfunnet fra slutten av april.

Se utviklingen i koronapandemien i Estland her: Estonia COVID: 124,529 Cases and 1,193 Deaths – Worldometer (worldometers.info)

Linker:

 

Håpet tar de aldri fra oss:

Sammen kan vi gi en stemme og et ansikt til mennesker som holdes nede.

Freden ble brutt

Det så ut som om pilene pekte oppover for Etiopia. Med en statsminister som fikk Nobels fredspris var optimismen stor. Men freden er brutt og mange mennesker er drevet på flukt i løpet av året som gikk. Med pandemien på toppen har mange mennesker i Etiopia hatt et svært vanskelig år.

Kallet til Blånildalen og minoritetene

Helt fra starten har NMS jobbet mye med minoritetsgrupper i Vest-Etiopia. Det startet med gumuz-folket. De siste årene har man også jobbet mye med den enda mer marginaliserte minoritetsgruppen Mao. Det handler om retten til å kunne bruke sitt eget språk på skolen og i kirken. Det handler om muligheten til å forstå hva læreren sier når du begynner i første klasse. Det handler om å kunne lese Bibelen på et språk du forstår. Det handler om identitet og verdighet.

Flere skoler tilbyr nå morsmålsopplæring på Mao-språk takket være misjonens arbeid. Målet er at alle barneskoleelever skal få muligheten til å lære på det språket de kan best.

Vi støtter arbeid med bibeloversettelse både til gumuz og ulike mao-språk.

Sårbare migranter

Svært mange etiopere ender som ulovlige migranter i. Mange kommer hjem uten annet i bagasjen enn skam. Migranter som returnerer er ofte redde for å vende tilbake til familien. Prosjektet «Safe from irregular migration» hjelper migranter i gang med å starte bedrifter eller å komme i arbeid. Mange får også hjelp til å gjenoppta relasjonen med familiene sine.

KORONAPANDEMIEN MAI 2021

Det var en voldsom økning av korona-tilfeller i Etiopia i april. Regjeringen anbefalte befolkningen å følge smittevernstiltakene. Men mange i Etiopia er dagarbeidere som må ut for å tjene penger hver dag. Ellers har de ingenting å spise. Det er antakelig store mørketall når det gjelder smittetilfeller og dødsfall.

Se utviklingen i koronapandemien i Etiopia her: https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ethiopia/#graph-cases-daily

Linker:

Fram med talentene

NMS har jobbet i Kamerun i snart 100 år. Kirken har vokst seg stor. Men likevel er det mer enn nok av utfordringer. Løsningen er å bygge nedenfra.

Det kommer store strømmer av flyktninger fra Den Sentralfrikanske Republikk (RCA) og fra områder som styres av terrorbevegelsen Boko Haram. Forholdet mellom den engelsktalende og den fransktalende delen av Kamerun er veldig spent, nesten på randen av en borgerkrig. Det er også konflikter mellom muslimske nomader og de fastboende. Kamerun har faktisk blitt rangert helt på toppen av Flyktningehjelpens liste over neglisjerte fluktkriser.

Den siste tiden har antall syke og smittede av Covid-19 hatt en faretruende økning.

Kirken har tillit
Kirken i Kamerun strever med gjeld, og myndighetene har stengt flere av kirkekontorene som en sanksjon fram til gjelden er betalt. Likevel ønsker kirken å være en positiv endringskraft i samfunnet. Satsingen på helse og utdanning som NMS har støttet i en årrekke gjør at kirken nyter tillit i lokalsamfunnet både hos muslimer og kristne.

Use Your Talents
NMS jobber i dag med å styrke kirken nedenfra. Metoden Use your talents har skapt entusiasme og begestring i Kamerun. Use Your Talents bidrar til å synliggjøre de frivillige og lar de være med på å skape gode endringer.

NMS gir støtte til kurs for menighetsråd og til tiltak som bekjemper vold mot kvinner. Andre prosjekter som får støtte nå er arbeid mot korrupsjon og klimatiltak som skogbevaring.

Vi kan løfte fram mennesker med talenter i Kamerun. Forandring vokser nedenfra!

KORONAPANDEMIEN MAI 2021

Som i de fleste afrikanske lang er det trolig stor underrapportering av korona-sykdom i Kamerun. Utviklingen er urovekkende. De rapporterte tilfellene har blitt mangedoblet den siste måneden. Vaksinering er såvidt kommet i gang.

Se utviklingen i koronapandemien i Kamerun her: Cameroon COVID: 74,946 Cases and 1,152 Deaths – Worldometer (worldometers.info)

 

Linker:

Arbeidet i Kina og Honkong har det siste året både vært preget av korona-pandemien og av den politiske situasjonen i Hongkong.

To av våre utsendinger i Hongkong, Tom og Marieke Rode-Christoffersen har blitt boende i Hongkong gjennom hele pandemien.  De følger opp arbeidet i Hongkong og ellers i Kina, men har ikke kunnet besøke prosjektene i Hunan siden desember 2019 på grunn av krav om lang karantene-tid. De har fulgt opp prosjektene på nettet gjennom lokale medarbeidere de samarbeider med.

Pendlermisjonærene Po Chu og Ole-Jacob Grønvold har vært forhindret fra å reise til Hong Kong det siste året.

Diakonale prosjekter

Sammen med lokale partnere i Hunan-provinsen i Kina støtter NMS viktig arbeid som tar vare på sårbare grupper i samfunnet. Matservering til eldre og leksehjelp til barn som er etterlatt hos besteforeldre på landsbygda er to eksempler på prosjekter med store, positive ringvirkninger.

Les mer om prosjektet her: Det NMS-støttede prosjektet for kirken i Hunan.

På grunn av Covid-19 ble både disse og andre prosjekter stengt i en periode i fjor, men er nå i gang igjen med aktiviteter.

Utvandring fra Hongkong

Diakoni-undervisningen til Po Chu Grønvold ved Det lutherske teologiske seminaret i Hongkong er blitt utsatt flere ganger det siste året på grunn av pandemien.

Den politiske situasjonen i Hongkong er urovekkende. Svært mange forlater byen, eller planlegger å forlate den. Det forventes at over en million innbyggere vil forlate byen på relativt kort tid og at fire av fem lutherske menigheter i byen om få år trolig vil stå uten prester, men mange medlemmer av menighetene vil også forlate byen. Det vil få store konsekvenser for menighetene i Hongkong.

– Vi oppfordrer til å be for de kristne i Hongkong og ellers i Kina om at de må få mot til å leve med integritet og visdom i en stadig vanskeligere situasjon, sier Tom Kamau Rode-Christoffersen.

KORONAPANDEMIEN MAI 2021

Se utviklingen i koronapandemien i Kina her: China COVID: 90,739 Cases and 4,636 Deaths – Worldometer (worldometers.info)

Linker:

 

 

Vannet som forandrer alt!

I mange landsbyer i Laos får ikke barn gå på skole. De må i stedet hente vann til familiens daglige bruk. Med tunge bøtter må de gå flere kilometer på stier i livsfarlige minelagte områder. Uansett hvor mye de bærer, blir det aldri nok til både klesvasken, kroppsvask og grønnsakshagen. De får små avlinger og for lite mat. I tillegg er både barn og voksne syke på grunn av mangel på rent vann.

Slik var det også i den lille landsbyen Ban Phiang Di, tre timer inn i jungelen fra byen Phonsavan nordøst i Laos. Men for fem år siden ble alt annerledes.

Hva skjedde? Jo – landsbyen fikk vann! Fra den nærmeste gode vannkilden ble det lagt kilometervis med rør etter at grunnen var ryddet for miner. En stor cisterne og flere vannposter ble bygget. Nå er det ingen som bruker halve dagen på å hente vann lenger.

Barna får går på skole og leke. De voksne har mer tid til å veve og dyrke jorda. Avlingene er blitt mye større og bedre. Familiene har mer mat å spise og en mulighet til å tjene penger. Grønnsakene kan selges på markedet. Den ekstra inntekten kan oppfylle drømmen om videre utdannelse for barna.

Barna er sjeldnere syke. Og det er nok vann til å dusje og vaske klær. Det er ikke lenger en luksus å kjenne seg ren.

I 2021 og 2022 er målet at fire nye landsbyer skal få vann. Vi kan gi vann som forandrer liv!

Faktaboks

  • 1 av 10 mennesker i verden mangler tilgang på rent vann.
  • Hver dag dør 800 barn under fem år på grunn av skittent vann og dårlige sanitærforhold.
  • Hvert år går barn glipp av 443 millioner skoledager fordi de mangler vann.
  • I Norge bruker hver person gjennomsnittlig 197 liter vann hver dag. Tenk om vi skulle bære alt det vannet i bøtter!

KORONAPANDEMIEN MAI 2021

Se utviklingen i koronapandemien i Laos her: Laos COVID: 1,205 Cases and 0 Deaths – Worldometer (worldometers.info)

Linker:

Et umulig valg:

Covid 19 har krevd relativt mange liv på Madagaskar. Men nedstengningen av samfunnet er enda mer dødelig. Hva vil du helst dø av – sult eller korona? Et umulig valg! La oss vise at Madagaskar ikke står alene når nøden vokser!

For første gang på mange tiår øker den ekstreme fattigdommen i Afrika. Det er svært bekymringsfullt at pandemien fører til at færre søker helsehjelp. På Madagaskar er det nå flere som føder uten hjelp av helsepersonell og færre som vaksineres. Fattigdom som samfunnsproblem har økt dramatisk. Hele 77% av befolkningen på Madagaskar lever nå i ekstrem fattigdom. Landet er i tillegg rammet av den verste tørken på mange år, noe som betyr at dette problemet vil fortsette å bli verre.

Skolestenging som smittevernstiltak gjør at tusenvis av barn – særlig jenter – aldri kommer seg tilbake til skolebenken. Prosentandelen som får skolegang var allerede fra før synkende på Madagaskar.

Samtidig øker smitten og flere blir syke av Covid 19. Hvordan skal myndighetene klare å beskytte befolkningen når smittevernstiltakene samtidig tar livet av den?

Omsorg til de mest utsatte

Mye av arbeidet vi støtter på Madagaskar handler om omsorg for samfunnets mest sårbare grupper. Døveskoler, blindeskoler, matutdeling til mennesker som sulter og helsehjelp til mødre og babyer. Nå er det helt avgjørende at dette arbeidet kan fortsette.

KORONAPANDEMIEN MAI 2021

Se utviklingen i koronapandemien i Madagaskar her: Madagascar COVID: 38,641 Cases and 701 Deaths – Worldometer (worldometers.info)

Linker:

 

Trygghet til de som frykter:

Sammen kan vi kjempe for fred og for jenters rettigheter og dele troen på Jesus.

Siden 2012 har det vært mye uro i Mali. Omreisende militsgrupper begår store overgrep mot sivilbefolkningen. Tusenvis av mennesker er drevet på flukt. Klimaendringer fører til dårlige avlinger og mange forhindres fra å dyrke jorda fordi det er farlig å forflytte seg. Mange har ikke nok å spise og har ingen mulighet til å skaffe seg arbeid. Pandemien har kommet på toppen og gjør situasjonen i landet enda vanskeligere.

Kamp mot kjønnslemlestelse
NMS arbeider mye blant fulanifolket i Mali. Fulaniene var tidligere et herskerfolk i Mali, men er nå en marginalisert gruppe. Mange lever fra hånd til munn. Fulanier som blir kristne er utsatt for trusler. Både fulaniene og de fleste andre folkegrupper i Mali har tradisjon for omskjæring av jenter. Mange kvinner får ikke spillerom til å si sine meninger og ta ansvar for livene sine.

Vi kan gi trygghet
Modige misjonærer fra Kamerun, Nigeria og Norge gjør sitt beste for å gi mennesker i Mali den tryggheten de trenger. De jobber tett med lokale medarbeidere og maliske myndigheter. Det handler om mat og klær til mennesker som er på flukt. Det handler om å gi ungdommer mot til å si fra og mulighet til å spare penger og starte inntektsskapende prosjekter. Det handler om landsbyer som erklærer at de vil slutte med kjønnslemlestelse av jenter. Det handler om å gi trygghet og fellesskap til mennesker som mot alle odds ønsker å tro på Jesus.

KORONAPANDEMIEN MAI 2021

Det er stor underrapportering av korona-sykdom i Mali fordi det er svært få som blir testet. Antall koronatilfeller som ble registrert hadde stor økning i midten av april, men ser nå ut til å være svakt synkende igjen. Mange er flinke til å bruke munnbind, men det er tilnærmet umulig å holde avstand.

Se utviklingen i koronapandemien i Mali her: Mali COVID: 14,029 Cases and 493 Deaths – Worldometer (worldometers.info)

Linker:

Sprenger grenser:

Millioner av barn i Midtøsten har mistet skolegang og opplevd økt utrygghet på grunn av pandemien. Men TV-kanalen Sat7 og våre andre mediepartnere stoppes ikke av stengte grenser. Aldri har dette arbeidet vært viktigere.

Over tre millioner har vært smittet av Covid-19 i Midtøsten og Nord-Afrika. Men som i mange andre deler av verden er skadevirkningene når samfunnet stenger ned vel så store som skadevirkningene av selve viruset.

Mer enn ti millioner flere barn bor i fattige husholdninger i denne regionen enn i 2019. Sannsynligheten for vold i hjemmet øker dramatisk. Kvinner og barn er naturligvis mest utsatt. Jo lenger pandemien fortsetter jo større og mer langvarig vil virkningen på befolkningen være.

Mediearbeidet har aldri hatt større betydning enn nå
Midt i denne alvorlige situasjonen er det flott å kunne fortelle at det mangfoldige mediearbeidet vi støtter i Midtøsten aldri har vært viktigere og aldri har nådd flere mennesker. TV-sendinger og andre medier lar seg ikke stoppe av stengte grenser og bringer heller ikke med seg virus.

Fra Spania strømmes gudstjenester på arabisk til hele verden. De kristne barneprogrammene på kanalen Sat7 Kids økte sitt publikumsengasjement med 90%. SAT 7 academy (skoleTV som tilbyr undervisning i fagene arabisk, engelsk og matte) opplevde at publikumsengasjementet økte med 328%.

Mange tenker at viruset er Guds straff. Derfor er det viktig å formidle budskapet om Guds trøst, nåde og frelse.

Vi kan være med på å gi håp og trøst til mennesker som er isolert på grunn av uroligheter, forfølgelse eller pandemi.

KORONAPANDEMIEN VÅREN 2021

Se utviklingen i koronapandemien i Egypt: Egypt COVID: 234,015 Cases and 13,714 Deaths – Worldometer (worldometers.info)

Se utviklingen i koronapandemien i Pakistan: Pakistan COVID: 850,131 Cases and 18,677 Deaths – Worldometer (worldometers.info)

Linker:

Ikke til salgs:

Sammen kan vi være med på å forebygge menneskehandel gjennom å bygge sterke og trygge familier. Trygge familier skaper trygge samfunn.

Mange mennesker i Thailand blir utnyttet av andre, både barn og voksne. Menneskehandel er å utnytte barn, kvinner og menn til å utføre arbeid og tjenester ved bruk av tvang, vold, trusler, forledelse eller ved å utnytte personens sårbare situasjon.

Mennesker i sårbare livssituasjoner, for eksempel i slummen i Bangkok eller i avsidesliggende landsbyer i Nord-Thailand er ekstra utsatt.

Vil beskytte barna
I Thailand jobber vi med barns rettigheter, forebygging av menneskehandel og styrking av familier. NMS sammen med kirken i Thailand ønsker å bidra i kampen mot menneskehandel. Dette gjør vi gjennom å jobbe med forebyggende arbeid, slik at mennesker i våre kirkers nabolag og mennesker i prosjektene våre ikke lar seg utnytte og blir lurt inn i menneskehandel.

Våre prosjekter gir de fattigste og mest utsatte barna en bedre start på livet. Barnehagen Lovsangshjemmet som ligger i ett av Bangkoks fattigste områder under motorveien, gir håp, trygghet, omsorg og muligheter til barna. Hverdagen til disse barna er i stor grad preget av utrygghet, narkotika og vold.  Omsorgen de får på Lovsangshjemmet er livreddende. Nådehjemmet gir kjærlighet og omsorg til gravide jenter i en vanskelig livssituasjon. Der får jentene trygghet og håp.  Også gjennom lørdagsklubber på landsbygda har vi fokus på barns rettigheter og styrking av familier. Vi ser at skal vi skape trygge og gode samfunn så må vi begynne med å fokusere på å styrke familiene.

Spesielle tider i Thailand

Covid-19 har fått store konsekvenser for thaiene. Veldig mange har mistet jobben, og det har vært få støtteordninger. Thailands økonomi er satt 25 år tilbake etter kollapsen i turismen. Kirken og diakoniavdelingen er med og bidrar i denne vanskelige situasjonen. Blant annet har de delt ut matposer til trengende både i Bangkok, sør øst Thailand og i Nord. Masker er blitt sydd og delt ut. Diakoniavdelingen har også laget “faceshield” som er delt ut til helsepersonell. Skolene var lenge stengt og for mange sårbare barn er hverdagen blitt enda vanskeligere.

Barn er ikke til salgs. De har rett til trygghet og kjærlighet! 

KORONAPANDEMIEN VÅREN 2021

Thailand er inne i sin tredje bølge med koronasmitte og samfunnet er i ferd med å stenge ned igjen.

Se utviklingen i koronapandemien i Thailand: Thailand COVID: 78,855 Cases and 363 Deaths – Worldometer (worldometers.info)

Linker:

 

 

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp