Tilbake til nms.no Kinablogg
Meny
Foto: Tom K. Rode-Christoffersen Last ned

Det NMS-støttede prosjektet for kirken i Hunan

Det høres litt rart ut å kalle et bibliotek for lykkelig og et kjøkken for kjærlig, men rett oversatt er dette navnet på det 3-årige, diakonale prosjektet som NMS har støttet fra 2020; «Det kjærlige bibliotek, det glade kjøkken». Når man får forklart hvorfor det har fått dette navnet, finner man en varm tanke om nestekjærlighet fra denne kirken i Hunan.
Del Facebook Twitter E-post

På bloggen vår har vi tidligere skrevet om dette prosjektet her.

På grunn av Covid-19 ble tilbudet midlertidig stanset på begynnelsen av 2020, men ble åpnet igjen i mai 2020 forteller en engasjert Ken Xu som koordinerer dette prosjektet hos NMS sin lokale partner Amity.

På tross av pandemien har prosjektet vært til glede og nytte for kirken og nærmiljøet. Ved at kirken slik viser omsorg for de gamle ved å gi dem et felles møtested og hjelper dem med deres daglige byrder, er de med å vise hva kristen tro betyr i praksis. Dette blir varmt tatt imot, for det er tungt å ta vare på barn i foreldrenes sted når man blir gammel og skrøpelig og ofte har mer enn nok med seg selv.  At barna får et godt sted å møtes og gjøre lekser, gjør at svært mange som ikke er kirkegjengere, har latt barna få komme dit. Slik har kirken også nådd ut til nye mennesker.

Det er ikke bare besteforeldre og de forlatte barna som har fått glede av dette tilbudet. Også ektepar, foreldre som sliter med barneoppdragelsen, mange fattige, underpriviligerte og mennesker med ulike funksjonshemminger har fått støtte til hjelp i hverdagen. Her er en kort oppsummering fra hva denne hjelpen har hatt å si så langt:

1.     Hjelp i familien:

Kurs har gitt foreldre en bedre måte å løse problemer i barneoppdragelsen. Også ektepar med forhold som har stivnet i ekstremt fastlåste mønster, har funnet nye måter å leve sammen på. Noen barn er deprimerte, andre opprørske og hyperaktive eller ulydige, noen hater skolen, ganske likt det vi møter i Norge. Men gjennom å sette ord på problemene kan de lære å se nye måter å håndtere dem på. Prosjektet peker på at mange har fått til en forandring i livet sitt etter disse kursene. Ekteskap som tidligere var en slagmark, ble endret til en varm havn.

Med leksehjelp fra frivillige i menigheten, kan barna gjøre det bedre på skolen. Foto: Ken Xu

2.     Hjelp til enslige:

Noen av dem som har hatt nytte av kirkens arbeid, er de fattige, de underpriviligerte og mennesker med psykiske funksjonshemminger. Før de kom til det glade kjøkken, var de sultne og fordrukne. Livet var ekstremt ustabilt, maten næringsfattig. Men et næringsrikt måltid om dagen på det glade kjøkken har gjort dem godt i kropp og sinn. De er blitt forandret. De som pleide å være vanskelige og skitne, er rene og pene nå. De har fått krefter til å ta vare på seg selv. De som aldri hevet røsten, kan nå le og spøke, de som brukte å gråte og være lei seg, de smiler. Det er herlig å se!

 

3.     Hjelp til nærmiljøet:

Å utrydde fattigdom har vært det viktigste satsningsområde i samfunnet i Kina de senere år.  Men det er ikke lett for lokale myndigheter å hjelpe de funksjonshemmede ut av fattigdommen. Selv om de får en liten økonomisk støtte til hjelp til livsopphold, trenger de så mye mer for å komme ut av vanskene de har. Få er villig til å dra hjem til dem. Når vi kommer til myndighetene og forteller hva vi gjør, blir de glade og samarbeidsvillige, for dette er vansker de sliter med. Slik er vår kirke gjennom dette prosjektet en positiv pådriver for at nærmiljøet kan bli bedre.

Få hjem har bøker hjemme, men på biblioteket, leser de frivillige fra bildebøker. det er en ny og spennende opplevelese.

Det kjærlige kjøkkenet serverer 60-100 eldre 5 dager i uka. Foto: Tom K. Rode-Christoffersen

 

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp