Gi en gave
Meny
Foto: Åslaug Ihle Thingnæs Last ned

Spania

Her kan du lese om arbeidet NMS gjør i Spania

Hva gjør NMS her?

I over 20 år har et misjonærpar fra Egypt sammen med et internasjonalt team, drevet arbeid for nordafrikanske innvandrere i Spania. På to sentre tilbyr de språklæring i spansk og engelsk, leseopplæring, leksegrupper og fritidsaktiviteter for barn. I tillegg er de også ansvarlig for en arabisktalende menighet i samme by.

Arbeidet i Spania er en god illustrasjon på hvordan misjonskartet ser ut i dag: En NORSK misjonsorganisasjon (=NMS) støtter en EGYPTISK menighet sine misjonærer i SPANIA i deres arbeid blant NORDAFRIKANERE, et arbeid der også misjonærer fra bl.a. VENEZUELA, BRASIL og USA er engasjert. Fra vår  side er det også snakk om, i tillegg til finansiell støtte, å sende team fra NMS U på kortere oppdrag på sentrene.

Om Spania

Spania har 45 millioner innbyggere, men arealet er stort, så når det gjelder folketetthet ligger det nesten på linje med Skandinavia. 72% er spansktalende, for flere av de autonome regionene har sine egne språk. I mange år har nordafrikanere kommet til Spania for å finne arbeid, noe som er blitt mye vanskeligere de siste årene på grunn av den økonomiske krisen landet har vært og til dels er i. Arbeidsledigheten i 2013 var på 27,2 %.

Lenker


Historier fra Spania

Bli en fredsskaper

Krig og konflikt har kun én god løsning: FRED. I ni land over hele verden kan DU bli med på å skape stabilitet, forebygge konflikt og bringe fred.

Nyheter fra Spania

Landene vi jobber i

Klikk på landene på kartet eller velg fra listen for å få mer informasjon om landene vi jobber i.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp